Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Van điện từ, SIRAI solenoid valve, L182D01- ZB12AX G1/2 DC24V AC220V

 • Đăng ngày 23-01-2019 01:14:44 PM - 1310 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: L182D01- ZB12AX G1/2 DC24V AC220V
 • Van điện từ, SIRAI solenoid valve,  L182D01- ZB12AX G1/2 DC24V AC220V

  Tình trạng sản phẩm:


  SIRAI brand V series solenoid valve
  V103-08, V105-06, V116-B03, V165-BV, V165-BVD,     
  V164-B02, V164-B05, V164-B90, V216-B03, V365-B02C,
  V365-BIST, V365-V06C, V367-V01G, V165-B01-B07,
  V369, V370, V367, V164, V112, V162,
  V165, V365, V265, V362, V366, V367,
  SIRAI brand D series solenoid valve
  D103-V04, D106-T08, D118-E03, D118-V06,
  D118-V07, D144-E04, D132-V21, D218-E03,
  D144-A13, D144-D15, D144-S6, D132-A22,
  D344-S59, D244V11-D12, D318, D218, D244
  D332, D344, D301, D351, D118, D105, D106,
  D103, D132, D130, D137, D350, D144,
  SIRAI brand S series solenoid valve
  S104, S104-12, S105, S305, S206-07,
  S204, S205, S206, S307, S106,
  S105-10, S105-07-08-11   
  SIRAI brand coil
  Z031, Z036, Z070, Z1, Z5, Z515-535,
  Z570, Z598U, Z6, Z615, Z619A, Z8,
  Z815-835, Z9, ZA, ZA32A, ZA70, ZE30A,
  SIRAI brand L series solenoid valve 
  L112Q0 L140B5 L202V03 L331B24 
  L113B20 L140V5 L208V03 L334C18C 
  L113B22 L142B01 L256M02 L334C21C 
  L113B23 L145R2 L256V01 L334C23C 
  L113V22 L145R4 L256V03 L334V19C 
  L113V23 L153D07 L256V12 L338M20C 
  L114D2 L153D5 L256V14 L339B05C 
  L114D3 L159C05 L256V16 L339V05G 
  L120C01 L160Q03 L256V17 L340V06G 
  L120V02 L171B13 L257V01 L340V07G 
  L120V04 L171B14 L257V01 L372V03A 
  L120V07 L171V13 L272V03 L372V03C 
  L120V09 L171V14 L272V07 L372V03G 
  L121B02 L172V03 L280B48 L372V07A 
  L121C01 L172V07 L280B6 L372V07C 
  L121D0 L177B04 L280V48 L372V07G 
  L121D0 L177V04 L280V6 L377B03A
  L121V02 L180B17 L320V01C L377B03C 
  L121V05 L180B18 L320V02C L377B03G 
  L127B06 L180B21 L321B02A L377V03C 
  L127V06 L180B34 L321B02C L377V03G 
  L131V07 L180B48 L321B02G L377V05C 
  L133B06 L180B49 L321C05C L321V02G 
  L133B07 L180V17 L321D01C L323V01G 
  L133B10 L180V18 L321D04C L323V01G 
  L133V06 L180V43 L321V02C L330V03A 
  L133V07 L180V48 L133V10 L180V49  
  L134V05 L182B01 L134V06 L182B02  
  L139B08 L182V01 L330V08C L330V09C 
  L139V08 L182V02 
       

   

  Van thủy lực HIDEKE SWH-G02-C2-10 SWH-G02-C3-10 SWH-G02-C4-10 SWH-G02-C5-10 SWH-G02-C6-10 SWH-G02-C7-10 SWH-G02-C9-10 SWH-G02-D2-10 SWH-G02-C2-20 SWH-G02-C3-20 SWH-G02-C4-20 SWH-G02-C5-20 SWH-G02-C6-20 SWH-G02-C7-20 SWH-G02-C9-20 SWH-G02-D2-20
  Van thủy lực HIDEKE SWH-G02-C2-10 SWH-G02-C3-10 SWH-G02-C4-10 SWH-G02-C5-10 SWH-G02-C6-10 SWH-G02-C7-10 SWH-G02-C9-10 SWH-G02-D2-10 SWH-G02-C2-20 SWH-G02-C3-20 SWH-G02-C4-20 SWH-G02-C5-20 SWH-G02-C6-20 SWH-G02-C7-20 SWH-G02-C9-20 SWH-G02-D2-20 Liên hệ
  Van thủy lực Risuny D5-03-2B2-A25 D5-03-2B2-D2 D5-03-2B2L-A25 D5-03-2B2L-D2 D5-03-2B2B-A25 D5-03-2B2B-D2 D5-03-2B3B-A25 D5-03-2B3B-L-A25 D5-03-2B3B-D2 D5-03-2B3-A25 D5-03-2B3-D2 D5-03-2B2A-A25 D5-03-2B2A-D2 D5-03-2B3A-A25 D5-03-2B3A-D2 D5-03-2B8-A25 D5-03
  Van thủy lực Risuny D5-03-2B2-A25 D5-03-2B2-D2 D5-03-2B2L-A25 D5-03-2B2L-D2 D5-03-2B2B-A25 D5-03-2B2B-D2 D5-03-2B3B-A25 D5-03-2B3B-L-A25 D5-03-2B3B-D2 D5-03-2B3-A25 D5-03-2B3-D2 D5-03-2B2A-A25 D5-03-2B2A-D2 D5-03-2B3A-A25 D5-03-2B3A-D2 D5-03-2B8-A25 D5-03 Liên hệ
  Van thủy lực Risuny D5-02-3C2-D2 D5-02-3C2-A25-R D5-02-3C60-D2 D5-02-3C60-A25-R D5-02-3C3-D2 D5-02-3C3-A25-R D5-02-3C4-D2 D5-02-3C4-A25-R D5-02-3C5-D2 D5-02-3C5-A-25-R D5-02-2D2-D2 D5-02-2D2-A25-R D5-02-3C10-D2 D5-02-3C10-A25-R D5-02-3C9-D2 D5-02-3C9-A25-
  Van thủy lực Risuny D5-02-3C2-D2 D5-02-3C2-A25-R D5-02-3C60-D2 D5-02-3C60-A25-R D5-02-3C3-D2 D5-02-3C3-A25-R D5-02-3C4-D2 D5-02-3C4-A25-R D5-02-3C5-D2 D5-02-3C5-A-25-R D5-02-2D2-D2 D5-02-2D2-A25-R D5-02-3C10-D2 D5-02-3C10-A25-R D5-02-3C9-D2 D5-02-3C9-A25- Liên hệ
  Công tắc áp lực Shida pressure relay HED80A1X/50L24KW HED80A1X/100L24KW HED80A1X/200L24KW HED80A1X/350L24KW HED80A1X/50L220KW HED80A1X/100L220KW HED80A1X/200L220KW HED80A1X/350L220KW HED80A1X/
  Công tắc áp lực Shida pressure relay HED80A1X/50L24KW HED80A1X/100L24KW HED80A1X/200L24KW HED80A1X/350L24KW HED80A1X/50L220KW HED80A1X/100L220KW HED80A1X/200L220KW HED80A1X/350L220KW HED80A1X/ Liên hệ
  Van thủy lực Shida DBEM10-71/50YG24K4M DBEM10-71/100YG24K4M DBEM10-71/200YG24K4M DBEM10-71/315YG24K4M DBEM10-70/50YG24K4M DBEM10-70/100YG24K4M DBEM10-70/200YG24K4M DBEM10-70/315YG24K4M DBEM10-7X
  Van thủy lực Shida DBEM10-71/50YG24K4M DBEM10-71/100YG24K4M DBEM10-71/200YG24K4M DBEM10-71/315YG24K4M DBEM10-70/50YG24K4M DBEM10-70/100YG24K4M DBEM10-70/200YG24K4M DBEM10-70/315YG24K4M DBEM10-7X Liên hệ
  Van thủy lực Shida 4WREE10E3-50-22/G24K31/A1V 4WREE10E50-22/G24K31/A1V-655 4WREE10E50-2X/G24K31/A1V 4WREE10E75-20/G24K31/A1V 4WREE10E1-75-2X/G24K31/A1V 4WREE10W75-22/G24K31
  Van thủy lực Shida 4WREE10E3-50-22/G24K31/A1V 4WREE10E50-22/G24K31/A1V-655 4WREE10E50-2X/G24K31/A1V 4WREE10E75-20/G24K31/A1V 4WREE10E1-75-2X/G24K31/A1V 4WREE10W75-22/G24K31 Liên hệ
  Van thủy lực Shida 4WRAE10E60-22/G24K31/F1V 4WRAE10E60-2X/G24N9K31/A1M 4WRAE10E30-2X/G24K31/F1V 4WRAE10E30-2X/G24N9K31/A1M 4WRAE10E1-60-2X/G24K31/F1V 4WRAE10E1-60-2X/G24N9K31
  Van thủy lực Shida 4WRAE10E60-22/G24K31/F1V 4WRAE10E60-2X/G24N9K31/A1M 4WRAE10E30-2X/G24K31/F1V 4WRAE10E30-2X/G24N9K31/A1M 4WRAE10E1-60-2X/G24K31/F1V 4WRAE10E1-60-2X/G24N9K31 Liên hệ
  Van thủy lực Shida DVP6-1-10/ DVP8-1-10/ DVP10-1-10/ DVP12-1-10/ DVP16-1-10/ DVP20-1-10/ DV6-1-10/2 DV8-1-10/2 DV10-1-10/2 DV12-1-10/2 DV16-1-10/2 DV20-1-10/2
  Van thủy lực Shida DVP6-1-10/ DVP8-1-10/ DVP10-1-10/ DVP12-1-10/ DVP16-1-10/ DVP20-1-10/ DV6-1-10/2 DV8-1-10/2 DV10-1-10/2 DV12-1-10/2 DV16-1-10/2 DV20-1-10/2 Liên hệ
  Van thủy lực Shida Z2FS6-30 Z2FS6-30/S Z2FS6-30/S2 Z2FS6-2-40/2QV Z2FS6-2-40/2Q Z2FS6-2-40/1QV Z2FS6-2-40/1Q Z2FS6-2-4X Z2FS6-2-4X/S2 Z2FS6-5-40/2QV Z2FS6-5-40/2Q Z2FS10-20 Z2FS10-20/S
  Van thủy lực Shida Z2FS6-30 Z2FS6-30/S Z2FS6-30/S2 Z2FS6-2-40/2QV Z2FS6-2-40/2Q Z2FS6-2-40/1QV Z2FS6-2-40/1Q Z2FS6-2-4X Z2FS6-2-4X/S2 Z2FS6-5-40/2QV Z2FS6-5-40/2Q Z2FS10-20 Z2FS10-20/S Liên hệ
  Van thủy lực Shida ZDR6DP2-40/25YM ZDR6DP2-40/75YM ZDR6DP2-40/150YM ZDR6DP2-40/210YM ZDR6DA2-40/25YM ZDR6DA2-40/75YM ZDR6DA2-40/150YM ZDR6DA2-40/210YM ZDR6DB2-40/25YM ZDR6DB2-40/75YM
  Van thủy lực Shida ZDR6DP2-40/25YM ZDR6DP2-40/75YM ZDR6DP2-40/150YM ZDR6DP2-40/210YM ZDR6DA2-40/25YM ZDR6DA2-40/75YM ZDR6DA2-40/150YM ZDR6DA2-40/210YM ZDR6DB2-40/25YM ZDR6DB2-40/75YM Liên hệ
  Van thủy lực Shida DAW10B-1-30B/80G24NZ5L DAW10B-1-30B/160G24NZ5L DAW10B-1-30B/315G24NZ5L DAW10B-1-30B/80W220-50NZ5L DAW10B-1-30B/160W220-50NZ5L DAW10B-1-30B/315W220-50NZ5L DAW10B-2-30B/80G24NZ5L DAW10B-2-3
  Van thủy lực Shida DAW10B-1-30B/80G24NZ5L DAW10B-1-30B/160G24NZ5L DAW10B-1-30B/315G24NZ5L DAW10B-1-30B/80W220-50NZ5L DAW10B-1-30B/160W220-50NZ5L DAW10B-1-30B/315W220-50NZ5L DAW10B-2-30B/80G24NZ5L DAW10B-2-3 Liên hệ
  Van thủy lực Shida DB10-2-5X/50 DB10-2-5X/100 DB10-2-5X/200 DB10-2-5X/315 DB10-2-5X/350 DB10-2-52/50 DB10-2-52/100 DB10-2-52/200 DB10-2-52/315 DB10-2-52/350 DB20-2-5X/50 DB20-2-5
  Van thủy lực Shida DB10-2-5X/50 DB10-2-5X/100 DB10-2-5X/200 DB10-2-5X/315 DB10-2-5X/350 DB10-2-52/50 DB10-2-52/100 DB10-2-52/200 DB10-2-52/315 DB10-2-52/350 DB20-2-5X/50 DB20-2-5 Liên hệ

   


  TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  -------------------------------
  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
  Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
  Kinh doanh 1 : 0816.861.515
  Kinh doanh 2 : 0836.861.515
  Kinh doanh 3 : 0926.511.515
  Kinh doanh 4 : 0916.861.515
  Kinh doanh 5 : 0888.868.515
  Kinh doanh 6 : 0917.971.515
  Website: http://tanthanh-automation.com
  Website: http://thietbitudongtanthanh.com
  Website: http://diencongnghieptanthanh.com
  Email: tthkinhdoanh@gmail.com
  Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi