Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Van Thủy lực Norgren solenoid valve SXE9673 Liên Hệ
Van Thủy lực Norgren solenoid valve SXE9673
Cuộn hút van thủy lưc, Solenoid Coil MFZ8-37YC MFB8 MFZ10 MFB10 MFZ12 MFB12 MFZ10-90YC MFB10 Liên Hệ
Cuộn hút van thủy lưc, Solenoid Coil MFZ8-37YC MFB8 MFZ10 MFB10 MFZ12 MFB12 MFZ10-90YC MFB10
Cuộn hút van thủy lưc, Solenoid Coil MFB12-25YC/AC220V ,MFZ12-25YC/DC24V Liên Hệ
Cuộn hút van thủy lưc, Solenoid Coil MFB12-25YC/AC220V ,MFZ12-25YC/DC24V
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve Hydor 4WE6J61/AW220Z5L, 4WE6J61/AW24Z5L, 4WE6H61/AW220Z5L 4WE6J61/AG24Z5L, 4WE6H61/AG24Z5L, 4WEH16J61/AW220ETZ5L, 4WEH16G50/6AG24 Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve Hydor 4WE6J61/AW220Z5L, 4WE6J61/AW24Z5L, 4WE6H61/AW220Z5L 4WE6J61/AG24Z5L, 4WE6H61/AG24Z5L, 4WEH16J61/AW220ETZ5L, 4WEH16G50/6AG24
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve Hydor 34BM-H10B-T, 34BK-H10B-T, 34BH-H10B-T, 34BY-H10B-T, 34BO-H10B-T, 34BJ-H10B-T, 34BN-H10B-T, 34BP-H10B-T Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve Hydor 34BM-H10B-T, 34BK-H10B-T, 34BH-H10B-T, 34BY-H10B-T, 34BO-H10B-T, 34BJ-H10B-T, 34BN-H10B-T, 34BP-H10B-T
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve Hydor 34BM-B10H-T, 34BK-B10H-T, 34BO-B10H-T, 34BH-B10H-T, 34BJ-B10H-T, 34BY-B10H-T, 34BN-B10H-T, 34BP-B10H-T Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve Hydor 34BM-B10H-T, 34BK-B10H-T, 34BO-B10H-T, 34BH-B10H-T, 34BJ-B10H-T, 34BY-B10H-T, 34BN-B10H-T, 34BP-B10H-T
Cuộn hút van thủy lưc, Solenoid Coil MFZ1-2.5YC-24V, MFZ1-3YC-24V, MFZ1-4YC-24V, MFZ1-5.5YC-24V ,MFZ1-7YC-24V, MFB1-2.5YC-220V ,MFB1-3YC-220V ,MFB1-4YC-220V ,MFB1-5.5YC-220V, MFB1-7YC-220V Liên Hệ
Cuộn hút van thủy lưc, Solenoid Coil MFZ1-2.5YC-24V, MFZ1-3YC-24V, MFZ1-4YC-24V, MFZ1-5.5YC-24V ,MFZ1-7YC-24V, MFB1-2.5YC-220V ,MFB1-3YC-220V ,MFB1-4YC-220V ,MFB1-5.5YC-220V, MFB1-7YC-220V
van điện từ JELPC solenoid valve 3VJZF-15-AS Liên Hệ
van điện từ JELPC solenoid valve 3VJZF-15-AS
Van điện từ CKD solenoid valve, water valve ADK11-15A-L3ND-AC100V-AC220V Liên Hệ
Van điện từ CKD solenoid valve, water valve ADK11-15A-L3ND-AC100V-AC220V
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 22D2 23D2 24D2 34D2-10B 25B 63B Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 22D2 23D2 24D2 34D2-10B 25B 63B
Van nâng hạ, lift valve JBHD ZCF-F8B ZCFA-F8B 220V / 24V Liên Hệ
Van nâng hạ, lift valve JBHD ZCF-F8B ZCFA-F8B 220V / 24V
Van kiểm tra, hydraulic check valve CIT-02 / 03/04/06/08/10/12 Liên Hệ
Van kiểm tra, hydraulic check valve CIT-02 / 03/04/06/08/10/12
Van kiểm tra, van điều tốc, Hydraulic check valve speed control valve LA-H10L LA-H16L LA-H20L LA-H25L LA-H32L Liên Hệ
Van kiểm tra, van điều tốc, Hydraulic check valve speed control valve LA-H10L LA-H16L LA-H20L LA-H25L LA-H32L
Van giảm áp, pressure relief valve P-B10, P-B25, P-B63, P-B10B, P-B25B, P-B63B Liên Hệ
Van giảm áp, pressure relief valve P-B10, P-B25, P-B63, P-B10B, P-B25B, P-B63B
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 22E-10B, 23E-10B, 24E-10B, 34E-10B, 22E-25B, 23E-25B Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 22E-10B, 23E-10B, 24E-10B, 34E-10B, 22E-25B, 23E-25B
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 22E2-B4B 23E2-B4B 24E2-B4B 34E2-B4B 22E-B4B 23E-B4B 24E-B4B 34E-B4B Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 22E2-B4B 23E2-B4B 24E2-B4B 34E2-B4B 22E-B4B 23E-B4B 24E-B4B 34E-B4B
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 23D-10B 23D-25B 23E-10B 23E-25B Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 23D-10B 23D-25B 23E-10B 23E-25B
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 24E-10B, 24E-25B ,24D-10B, 24D-25B Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 24E-10B, 24E-25B ,24D-10B, 24D-25B
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 34D-10B, 34D-25B, 34E-10B, 34E-25B ,34D-10BY, 34E-10BY, 34D-25BY, 34E-25BY ,34E-25BJ, 34D-25BJ, 34E-10BJ, 34D-10BJ Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 34D-10B, 34D-25B, 34E-10B, 34E-25B ,34D-10BY, 34E-10BY, 34D-25BY, 34E-25BY ,34E-25BJ, 34D-25BJ, 34E-10BJ, 34D-10BJ
Cylinder TPM TSC ,Xy-lanh TPM TSC TSC32X25 TSC32X50 TSC32X75 TSC32X100 TSC32X125 TSC32X150 TSC32X175 TSC32X200 TSC32X250 TSC32X300 TSC32X350 TSC32X400 TSC32X450 TSC32X500 TSC32X600 TSC32X700 TSC32X800 TSC32X900 TSC32X1000 Liên Hệ
Cylinder TPM TSC ,Xy-lanh TPM TSC TSC32X25 TSC32X50 TSC32X75 TSC32X100 TSC32X125 TSC32X150 TSC32X175 TSC32X200 TSC32X250 TSC32X300 TSC32X350 TSC32X400 TSC32X450 TSC32X500 TSC32X600 TSC32X700 TSC32X800 TSC32X900 TSC32X1000
Cylinder TPM TSC ,Xy-lanh TPM TSC TSC40X700 TSC40X450 TSC40X900 TSC40X400 TSC40X200 TSC40X175 TSC40X1000 TSC40X25 TSC40X600 TSC40X125 TSC40X300 TSC40X800 TSC40X75 TSC40X150 TSC40X350 TSC40X500 TSC40X50 TSC40X250 TSC40X100 Liên Hệ
Cylinder TPM TSC ,Xy-lanh TPM TSC TSC40X700 TSC40X450 TSC40X900 TSC40X400 TSC40X200 TSC40X175 TSC40X1000 TSC40X25 TSC40X600 TSC40X125 TSC40X300 TSC40X800 TSC40X75 TSC40X150 TSC40X350 TSC40X500 TSC40X50 TSC40X250 TSC40X100
Cylinder TPM TSC ,Xy-lanh TPM TSC TSC50X25 TSC50X75 TSC50X100 TSC50X125 TSC50X150 TSC50X175 TSC50X200 TSC50X250 TSC50X300 TSC50X350 TSC50X400 TSC50X450 TSC50X500 TSC50X600 TSC50X700 TSC50X800 TSC50X900 TSC50X1000 TSC50X50 Liên Hệ
Cylinder TPM TSC ,Xy-lanh TPM TSC TSC50X25 TSC50X75 TSC50X100 TSC50X125 TSC50X150 TSC50X175 TSC50X200 TSC50X250 TSC50X300 TSC50X350 TSC50X400 TSC50X450 TSC50X500 TSC50X600 TSC50X700 TSC50X800 TSC50X900 TSC50X1000 TSC50X50
Cylinder TPM TSC ,Xy-lanh TPM TSC TSC63X75 TSC63X25 TSC63X50 TSC63X100 TSC63X125 TSC63X150 TSC63X175 TSC63X200 TSC63X250 TSC63X300 TSC63X350 TSC63X400 TSC63X450 TSC63X500 TSC63X600 TSC63X700 TSC63X800 TSC63X900 TSC63X1000 Liên Hệ
Cylinder TPM TSC ,Xy-lanh TPM TSC TSC63X75 TSC63X25 TSC63X50 TSC63X100 TSC63X125 TSC63X150 TSC63X175 TSC63X200 TSC63X250 TSC63X300 TSC63X350 TSC63X400 TSC63X450 TSC63X500 TSC63X600 TSC63X700 TSC63X800 TSC63X900 TSC63X1000
Cylinder TPM TSC ,Xy-lanh TPM TSC TSC100X450 TSC100X600 TSC100X500 TSC100X150 TSC100X125 TSC100X100 TSC100X300 TSC100X400 TSC100X350 TSC100X700 TSC100X1000 TSC100X800 TSC100X900 TSC100X25 TSC100X50 TSC100X75 TSC100X250 TSC100X200 TSC100X175 Liên Hệ
Cylinder TPM TSC ,Xy-lanh TPM TSC TSC100X450 TSC100X600 TSC100X500 TSC100X150 TSC100X125 TSC100X100 TSC100X300 TSC100X400 TSC100X350 TSC100X700 TSC100X1000 TSC100X800 TSC100X900 TSC100X25 TSC100X50 TSC100X75 TSC100X250 TSC100X200 TSC100X175
Cylinder TPM TSC ,Xy-lanh TPM TSC TSC125X500 TSC125X25 TSC125X50 TSC125X75 TSC125X100 TSC125X125 TSC125X150 TSC125X175 TSC125X200 TSC125X250 TSC125X300 TSC125X350 TSC125X400 TSC125X450 TSC125X600 TSC12 Liên Hệ
Cylinder TPM TSC ,Xy-lanh TPM TSC TSC125X500 TSC125X25 TSC125X50 TSC125X75 TSC125X100 TSC125X125 TSC125X150 TSC125X175 TSC125X200 TSC125X250 TSC125X300 TSC125X350 TSC125X400 TSC125X450 TSC125X600 TSC12
Cylinder TPM TSC ,Xy-lanh TPM TSC TSC160X25 TSC160X50 TSC160X75 TSC160X100 TSC160X125 TSC160X150 TSC160X175 TSC160X200 TSC160X250 TSC160X300 TSC160X350 TSC160X400 TSC160X450 TSC160X500 TSC160X600 TSC160X700 TSC160X800 TSC160X900 TSC160X1000 Liên Hệ
Cylinder TPM TSC ,Xy-lanh TPM TSC TSC160X25 TSC160X50 TSC160X75 TSC160X100 TSC160X125 TSC160X150 TSC160X175 TSC160X200 TSC160X250 TSC160X300 TSC160X350 TSC160X400 TSC160X450 TSC160X500 TSC160X600 TSC160X700 TSC160X800 TSC160X900 TSC160X1000
Rơle áp suất, YK-3.2/2.6 pressure controller high and low voltage switch OFF 3.2MPa ON 2.6MPa Liên Hệ
Rơle áp suất, YK-3.2/2.6 pressure controller high and low voltage switch OFF 3.2MPa ON 2.6MPa
Rơle áp suất, YK pressure controller YK-0.05/0.15 OF 0.05MPa ON 0.15MPa Liên Hệ
Rơle áp suất, YK pressure controller YK-0.05/0.15 OF 0.05MPa ON 0.15MPa
Rơle áp suất, YK pressure controller high and low voltage switch OFF3.3MPa ON 2.4MPa Liên Hệ
Rơle áp suất, YK pressure controller high and low voltage switch OFF3.3MPa ON 2.4MPa
Van tiết lưu điều hòa, air conditioning electronic expansion valve coil Q12-MD-22 , Q12-MD-26 Liên Hệ
Van tiết lưu điều hòa, air conditioning electronic expansion valve coil Q12-MD-22 , Q12-MD-26
Van Thủy lực,4WE10E3X/CW220RNZ5L 4WE10G 4WE10J 4WE10H 4WE10M 4WE10U Liên Hệ
Van Thủy lực,4WE10E3X/CW220RNZ5L 4WE10G 4WE10J 4WE10H 4WE10M 4WE10U
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil SRS2-5D/8D/5R/8R, SRS1-5D/8D/5R/8R Liên Hệ
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil SRS2-5D/8D/5R/8R, SRS1-5D/8D/5R/8R
Van điện từ, van thủy lực, Huade hydraulic valve Z2FS6-30B, Z2FS10-20B, Z2FS16-30B, Z2FS22-30B Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Huade hydraulic valve Z2FS6-30B, Z2FS10-20B, Z2FS16-30B, Z2FS22-30B
Van từ thủy lực, Solenoid valve 22E2-10B, 22E2-10BH, 22E2-10, 22E2-25B, 22E2-25BH, 22E2-63B Liên Hệ
Van từ thủy lực, Solenoid valve 22E2-10B, 22E2-10BH, 22E2-10, 22E2-25B, 22E2-25BH, 22E2-63B
Van từ thủy lực, Solenoid valve 34E-10B 34E1-25B 35E-10B 35E1-25B Liên Hệ
Van từ thủy lực, Solenoid valve 34E-10B 34E1-25B 35E-10B 35E1-25B
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve, 34BM-H10B-T/34EM-B10H-T/34BO-H10B-T/34EO-B10H-T Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve, 34BM-H10B-T/34EM-B10H-T/34BO-H10B-T/34EO-B10H-T
Cuộn hút van từ,Solenoid Coil MFZ1 MFB1 2.5 3 4 5.5 7 YC Liên Hệ
Cuộn hút van từ,Solenoid Coil MFZ1 MFB1 2.5 3 4 5.5 7 YC
Cuộn hút van từ,solenoid coil MFZ1-1.5/2.5/3.8/4/4.5/7 Liên Hệ
Cuộn hút van từ,solenoid coil MFZ1-1.5/2.5/3.8/4/4.5/7
Bộ lọc khí AirTAC BFR4000 G1/2" Liên Hệ
Bộ lọc khí AirTAC BFR4000 G1/2"
Bộ lọc khí AirTAC BFR3000 G3/8" Liên Hệ
Bộ lọc khí AirTAC BFR3000 G3/8"
Bộ lọc khí AirTAC BFR2000 G1/4" Liên Hệ
Bộ lọc khí AirTAC BFR2000 G1/4"
Bộ lọc khí AirTAC AFR1500 G1/8" Liên Hệ
Bộ lọc khí AirTAC AFR1500 G1/8"
Bộ lọc khí AirTAC AFR2000 Liên Hệ
Bộ lọc khí AirTAC AFR2000
Bộ lọc khí AirTAC AFC2000; AFR2000+AL2000 Liên Hệ
Bộ lọc khí AirTAC AFC2000; AFR2000+AL2000


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi