Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider  TM241C40T/C40R/C40U/CE40T/40R/40U/CEC40T/40R/40U Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM241C40T/C40R/C40U/CE40T/40R/40U/CEC40T/40R/40U
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TWDLCAA24DRF/TWDLCAA16DRF/TWDNAC485T Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TWDLCAA24DRF/TWDLCAA16DRF/TWDNAC485T
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider BMXAMI0410H/BMXAMI0810/BMXAMI0810H Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider BMXAMI0410H/BMXAMI0810/BMXAMI0810H
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM221CE16R/16T/16U/24R/24T/24U/40R/40T/40U Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM221CE16R/16T/16U/24R/24T/24U/40R/40T/40U
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider BMXCPS3500BMXCPS3500H/BMXCRA31210/BMXCRA31210C Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider BMXCPS3500BMXCPS3500H/BMXCRA31210/BMXCRA31210C
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM5ACBM11/TM5ACBN1/TM5ACTB12/TM5ACTB12PS Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM5ACBM11/TM5ACBN1/TM5ACTB12/TM5ACTB12PS
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM221C16R/16T/16U/24R/24T/24U/40R/40T/40U Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM221C16R/16T/16U/24R/24T/24U/40R/40T/40U
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM2DMM16DRTN/TM2AMO2HTN/TM2AMI4LT/TM2AMI2LT Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM2DMM16DRTN/TM2AMO2HTN/TM2AMI4LT/TM2AMI2LT
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM2AMI4LT/TM2AMI2LT/TM2DMM16DRTN Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM2AMI4LT/TM2AMI2LT/TM2DMM16DRTN
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM3AM6/AI4/AQ4/AI8/DI32K/TI4/DI16/DI8/DM24R/AQ2/DQ8R Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM3AM6/AI4/AQ4/AI8/DI32K/TI4/DI16/DI8/DM24R/AQ2/DQ8R
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM218LDA16/24/40/60DRN/LDAE24DRHN/LDAE40DRPHN/LDA40DRPHN Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM218LDA16/24/40/60DRN/LDAE24DRHN/LDAE40DRPHN/LDA40DRPHN
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM241C24T/24U/24R/TM241CE24T/24R/24U/CEC24T/24R/24U Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM241C24T/24U/24R/TM241CE24T/24R/24U/CEC24T/24R/24U
AB module 1756-IM16 1756-IM161 Liên Hệ
AB module 1756-IM16 1756-IM161
AB Rockwell module 1734-OW4 1734-VHSC24 1734-IR2 1734-OE2C 1734-IT2I Liên Hệ
AB Rockwell module 1734-OW4 1734-VHSC24 1734-IR2 1734-OE2C 1734-IT2I
NT50-DP-RS Modbus to PROFIBUS gateway Liên Hệ
NT50-DP-RS Modbus to PROFIBUS gateway
ABB module PLC TU841 ,TU848 ,TU849,SD8 Liên Hệ
ABB module PLC TU841 ,TU848 ,TU849,SD8
ABB module PLC TU847 TU843 TU831V1 TU810V1 TU842 Liên Hệ
ABB module PLC TU847 TU843 TU831V1 TU810V1 TU842
ABB module PLC TB840A,TB826,TB825,TB820V2,TB815,TB811,TB807 Liên Hệ
ABB module PLC TB840A,TB826,TB825,TB820V2,TB815,TB811,TB807
ABB module PLC CI840KIT 3BSE031694R4000-800xA Liên Hệ
ABB module PLC CI840KIT 3BSE031694R4000-800xA
ABB module PLC CI854AK01 3BSE030220R1 Liên Hệ
ABB module PLC CI854AK01 3BSE030220R1
ABB module PLC CI873K01 3BSE056899R1 Liên Hệ
ABB module PLC CI873K01 3BSE056899R1
ABB module PLC 3BSE022366R2/CI801-eA Liên Hệ
ABB module PLC 3BSE022366R2/CI801-eA
ABB module PLC CI930F Liên Hệ
ABB module PLC CI930F
ABB module PLC CI820V1 3BSE025255R1 Liên Hệ
ABB module PLC CI820V1 3BSE025255R1
ABB module PLC CI872K01 3BSE051129R1-800xA Liên Hệ
ABB module PLC CI872K01 3BSE051129R1-800xA
ABB module PLC CI856K01 3BSE026055R1-800xA Liên Hệ
ABB module PLC CI856K01 3BSE026055R1-800xA
ABB module PLC CI857K01 3BSE018144R1-800xA Liên Hệ
ABB module PLC CI857K01 3BSE018144R1-800xA
ABB module PLC CI867K01 3BSE043660R1 Liên Hệ
ABB module PLC CI867K01 3BSE043660R1
ABB module PLC 3BSE041882R2/CI840A-eA Liên Hệ
ABB module PLC 3BSE041882R2/CI840A-eA
CI854AK01 ABB module PLC 3BSE030220R1 Liên Hệ
CI854AK01 ABB module PLC 3BSE030220R1
Beckhoff module  EL4021 EL4022 EL4024 EL4028 Liên Hệ
Beckhoff module EL4021 EL4022 EL4024 EL4028
Beckhoff module BK3120 KL1408 KL2408 KL9100 KL9010 KL1859 KL2541 KL4424 KL6001 KL2502 KL2521 KL4001 KL5151 Liên Hệ
Beckhoff module BK3120 KL1408 KL2408 KL9100 KL9010 KL1859 KL2541 KL4424 KL6001 KL2502 KL2521 KL4001 KL5151
Beckhoff module  KL5151 KL9195 KL9020 KL9050 KL2541 KL9400 KL1408 KL9186 KL9187 KL3464 KL4031 KL3314 KL9100 KL2408 KL9010 Liên Hệ
Beckhoff module KL5151 KL9195 KL9020 KL9050 KL2541 KL9400 KL1408 KL9186 KL9187 KL3464 KL4031 KL3314 KL9100 KL2408 KL9010
Beckhoff module  EL5101 EL5151 EL5001 KL5101 Liên Hệ
Beckhoff module EL5101 EL5151 EL5001 KL5101
Beckhoff module EL1904 EL2904 EL6900 EL9011 EK1100 EK1122 Liên Hệ
Beckhoff module EL1904 EL2904 EL6900 EL9011 EK1100 EK1122
Beckhoff module EK1100 BK1120 EL6731 EL6751 EL1809 EL2809 EL5101 EL4004 EL4002 EL1889 EL2889 9410 Liên Hệ
Beckhoff module EK1100 BK1120 EL6731 EL6751 EL1809 EL2809 EL5101 EL4004 EL4002 EL1889 EL2889 9410
Beckhoff module EL6001 EL6021 EL6002 EL6022 EL2904 EL1904 EL6900 EL1809 EL2809 EL1889 EL2889 Liên Hệ
Beckhoff module EL6001 EL6021 EL6002 EL6022 EL2904 EL1904 EL6900 EL1809 EL2809 EL1889 EL2889
Beckhoff module EL1809 EL2809 EL1889 EL2889 EL9410 EL1008 EL2008 EK1100 BK1120 EL9011 Liên Hệ
Beckhoff module EL1809 EL2809 EL1889 EL2889 EL9410 EL1008 EL2008 EK1100 BK1120 EL9011
Beckhoff module KL4011KL4012KL4021KL4022 Liên Hệ
Beckhoff module KL4011KL4012KL4021KL4022
Beckhoff module EL4021 EL4022 EL4024 EL4028 Liên Hệ
Beckhoff module EL4021 EL4022 EL4024 EL4028
Beckhoff module EL5001 EL5002 EL5101 EL5151 EL5021 EL3064 EL3314 EL3062 Liên Hệ
Beckhoff module EL5001 EL5002 EL5101 EL5151 EL5021 EL3064 EL3314 EL3062
Beckhoff module KL1501KL1512KL1702KL1712KL1722 Liên Hệ
Beckhoff module KL1501KL1512KL1702KL1712KL1722
Beckhoff module KL2602 KL2622 KL3458 KL4438 KL1408 KL2502 KL4002 KL2408 KL4022 KL9186 KL5151 KL1859 KL3021 KL3314 KL3024 KL1114 KL2541 Liên Hệ
Beckhoff module KL2602 KL2622 KL3458 KL4438 KL1408 KL2502 KL4002 KL2408 KL4022 KL9186 KL5151 KL1859 KL3021 KL3314 KL3024 KL1114 KL2541
Beckhoff module KL4408 KL4004 KL4022 KL4438 Liên Hệ
Beckhoff module KL4408 KL4004 KL4022 KL4438


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi