Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Mô đun nguồn 1756-PA72/C 1756-PA72/B Liên Hệ
Mô đun nguồn 1756-PA72/C 1756-PA72/B
Cáp nguồn, cáp tín hiệu Siemens servo power line and signal line ​​​​​​​6FX5002-2DC10-1AB0 6FX5002-5CN01-1AB0 6FX5002-2CF02-1AB0 6FX5002-2DC00-1AB0 Liên Hệ
Cáp nguồn, cáp tín hiệu Siemens servo power line and signal line ​​​​​​​6FX5002-2DC10-1AB0 6FX5002-5CN01-1AB0 6FX5002-2CF02-1AB0 6FX5002-2DC00-1AB0
Mô đun truyền thông  UTEK 6-port single-mode 2 optical 4 electrical industrial Ethernet switch 100M rail UT-62204SM/MM Liên Hệ
Mô đun truyền thông UTEK 6-port single-mode 2 optical 4 electrical industrial Ethernet switch 100M rail UT-62204SM/MM
Mô đun truyền thông  UTEK industrial grade 1 optical 2 electrical switch fiber optic transceiver SC interface UT-60-D2T1SC Liên Hệ
Mô đun truyền thông UTEK industrial grade 1 optical 2 electrical switch fiber optic transceiver SC interface UT-60-D2T1SC
Mô đun truyền thông  6-port single-mode 2 optical 4 electrical industrial Ethernet switch 100M rail UT-62204SM/MM Liên Hệ
Mô đun truyền thông 6-port single-mode 2 optical 4 electrical industrial Ethernet switch 100M rail UT-62204SM/MM
Mô đun truyền thông UTEK 24-port rack-mounted 100M industrial Ethernet switch unmanaged UT-6524 Liên Hệ
Mô đun truyền thông UTEK 24-port rack-mounted 100M industrial Ethernet switch unmanaged UT-6524
Mô đun truyền thông UTEK industrial-grade Ethernet switch 16-port rail-type network monitoring UT-6516 Liên Hệ
Mô đun truyền thông UTEK industrial-grade Ethernet switch 16-port rail-type network monitoring UT-6516
Mô đun truyền thông UTEK 100M 8-port industrial Ethernet switch 100M rail-type unmanaged UT-6408 Liên Hệ
Mô đun truyền thông UTEK 100M 8-port industrial Ethernet switch 100M rail-type unmanaged UT-6408
Mô đun truyền thông UTEK industrial grade 5-port 100M unmanaged Ethernet switch rail anti-static surge UT-6405SA Liên Hệ
Mô đun truyền thông UTEK industrial grade 5-port 100M unmanaged Ethernet switch rail anti-static surge UT-6405SA
Mô đun truyền thông HI-TOP PROFIBUS DP master station communication management machine to MODBUS RTU/TCP slave station protocol converter gateway Liên Hệ
Mô đun truyền thông HI-TOP PROFIBUS DP master station communication management machine to MODBUS RTU/TCP slave station protocol converter gateway
Mô đun truyền thông HI-TOP HI-TOP EtherNet/IP to Profinet protocol conversion gateway industrial grade HT3S-PNS-EIS Liên Hệ
Mô đun truyền thông HI-TOP HI-TOP EtherNet/IP to Profinet protocol conversion gateway industrial grade HT3S-PNS-EIS
Mô đun truyền thông HI-TOP Profinet to EtherCAT gateway HT3S-PNS-ECS supports robot conversion to Siemens PLC Liên Hệ
Mô đun truyền thông HI-TOP Profinet to EtherCAT gateway HT3S-PNS-ECS supports robot conversion to Siemens PLC
Mô đun truyền thông HI-TOP Modbus RTU/TCP to EtherCAT protocol converter gateway HT3S-ECS-MDN Liên Hệ
Mô đun truyền thông HI-TOP Modbus RTU/TCP to EtherCAT protocol converter gateway HT3S-ECS-MDN
Mô đun truyền thông HI-TOP DeviceNet to Profinet slave protocol conversion gateway bridge HT3S-PNS-DNS Liên Hệ
Mô đun truyền thông HI-TOP DeviceNet to Profinet slave protocol conversion gateway bridge HT3S-PNS-DNS
Mô đun truyền thông HI-TOP EtherNet/IP to CC-Link gateway bridge HT3S-EIS-CCS supports PLC protocol Liên Hệ
Mô đun truyền thông HI-TOP EtherNet/IP to CC-Link gateway bridge HT3S-EIS-CCS supports PLC protocol
Mô đun truyền thông HI-TOP CAN/CANOPEN to PROFIBUS DP bus converter gateway HT3S-DPS-CAN Liên Hệ
Mô đun truyền thông HI-TOP CAN/CANOPEN to PROFIBUS DP bus converter gateway HT3S-DPS-CAN
WAGO modules 750-842 750-303 750-346 750-455 750-475 750-375 750-517 750-516 750-402 750-501 750-531 750-613 750-610 750-601 750-408 750-316 Liên Hệ
WAGO modules 750-842 750-303 750-346 750-455 750-475 750-375 750-517 750-516 750-402 750-501 750-531 750-613 750-610 750-601 750-408 750-316
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider  TM241C40T/C40R/C40U/CE40T/40R/40U/CEC40T/40R/40U Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM241C40T/C40R/C40U/CE40T/40R/40U/CEC40T/40R/40U
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TWDLCAA24DRF/TWDLCAA16DRF/TWDNAC485T Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TWDLCAA24DRF/TWDLCAA16DRF/TWDNAC485T
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider BMXAMI0410H/BMXAMI0810/BMXAMI0810H Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider BMXAMI0410H/BMXAMI0810/BMXAMI0810H
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM221CE16R/16T/16U/24R/24T/24U/40R/40T/40U Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM221CE16R/16T/16U/24R/24T/24U/40R/40T/40U
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider BMXCPS3500BMXCPS3500H/BMXCRA31210/BMXCRA31210C Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider BMXCPS3500BMXCPS3500H/BMXCRA31210/BMXCRA31210C
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM5ACBM11/TM5ACBN1/TM5ACTB12/TM5ACTB12PS Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM5ACBM11/TM5ACBN1/TM5ACTB12/TM5ACTB12PS
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM221C16R/16T/16U/24R/24T/24U/40R/40T/40U Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM221C16R/16T/16U/24R/24T/24U/40R/40T/40U
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM2DMM16DRTN/TM2AMO2HTN/TM2AMI4LT/TM2AMI2LT Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM2DMM16DRTN/TM2AMO2HTN/TM2AMI4LT/TM2AMI2LT
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM2AMI4LT/TM2AMI2LT/TM2DMM16DRTN Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM2AMI4LT/TM2AMI2LT/TM2DMM16DRTN
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM3AM6/AI4/AQ4/AI8/DI32K/TI4/DI16/DI8/DM24R/AQ2/DQ8R Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM3AM6/AI4/AQ4/AI8/DI32K/TI4/DI16/DI8/DM24R/AQ2/DQ8R
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM218LDA16/24/40/60DRN/LDAE24DRHN/LDAE40DRPHN/LDA40DRPHN Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider PLC TM218LDA16/24/40/60DRN/LDAE24DRHN/LDAE40DRPHN/LDA40DRPHN
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM241C24T/24U/24R/TM241CE24T/24R/24U/CEC24T/24R/24U Liên Hệ
Bộ điều khiển lập trình PLC, Schneider TM241C24T/24U/24R/TM241CE24T/24R/24U/CEC24T/24R/24U
AB module 1756-IM16 1756-IM161 Liên Hệ
AB module 1756-IM16 1756-IM161
AB Rockwell module 1734-OW4 1734-VHSC24 1734-IR2 1734-OE2C 1734-IT2I Liên Hệ
AB Rockwell module 1734-OW4 1734-VHSC24 1734-IR2 1734-OE2C 1734-IT2I
NT50-DP-RS Modbus to PROFIBUS gateway Liên Hệ
NT50-DP-RS Modbus to PROFIBUS gateway
ABB module PLC TU841 ,TU848 ,TU849,SD8 Liên Hệ
ABB module PLC TU841 ,TU848 ,TU849,SD8
ABB module PLC TU847 TU843 TU831V1 TU810V1 TU842 Liên Hệ
ABB module PLC TU847 TU843 TU831V1 TU810V1 TU842
ABB module PLC TB840A,TB826,TB825,TB820V2,TB815,TB811,TB807 Liên Hệ
ABB module PLC TB840A,TB826,TB825,TB820V2,TB815,TB811,TB807
ABB module PLC CI840KIT 3BSE031694R4000-800xA Liên Hệ
ABB module PLC CI840KIT 3BSE031694R4000-800xA
ABB module PLC CI854AK01 3BSE030220R1 Liên Hệ
ABB module PLC CI854AK01 3BSE030220R1
ABB module PLC CI873K01 3BSE056899R1 Liên Hệ
ABB module PLC CI873K01 3BSE056899R1
ABB module PLC 3BSE022366R2/CI801-eA Liên Hệ
ABB module PLC 3BSE022366R2/CI801-eA
ABB module PLC CI930F Liên Hệ
ABB module PLC CI930F
ABB module PLC CI820V1 3BSE025255R1 Liên Hệ
ABB module PLC CI820V1 3BSE025255R1
ABB module PLC CI872K01 3BSE051129R1-800xA Liên Hệ
ABB module PLC CI872K01 3BSE051129R1-800xA
ABB module PLC CI856K01 3BSE026055R1-800xA Liên Hệ
ABB module PLC CI856K01 3BSE026055R1-800xA
ABB module PLC CI857K01 3BSE018144R1-800xA Liên Hệ
ABB module PLC CI857K01 3BSE018144R1-800xA


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi