Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
ABB SCR module MT3-595-16-A2-N DC Liên Hệ
ABB SCR module MT3-595-16-A2-N DC
IGBT module CM1000HA-24H CM1200HA-24J Liên Hệ
IGBT module CM1000HA-24H CM1200HA-24J
Môđun công suất ECC thyristor KP200A KP300A KP500A KP600A KP800A KP1000A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất ECC thyristor KP200A KP300A KP500A KP600A KP800A KP1000A 1600V
Bộ Điều Khiển Công Suất Thyristor, Bộ Điều Khiển SCR, power regulator scr three-phase TWIDEC TS-4 30A-175A Liên Hệ
Bộ Điều Khiển Công Suất Thyristor, Bộ Điều Khiển SCR, power regulator scr three-phase TWIDEC TS-4 30A-175A
Bộ Điều Khiển Công Suất Thyristor, Bộ Điều Khiển SCR, SCR Power Regulator TWIDEC 30A-175A Liên Hệ
Bộ Điều Khiển Công Suất Thyristor, Bộ Điều Khiển SCR, SCR Power Regulator TWIDEC 30A-175A
Mô đun chỉnh lưu công suất power IGBT module DF100R12KS4 DF150R12KS4 DF200R12KS4 DF300R12KS4 Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất power IGBT module DF100R12KS4 DF150R12KS4 DF200R12KS4 DF300R12KS4
Mô đun chỉnh lưu công suất Infineon Thyristor Module T2551N70TOF T2551N75TOF T2551N80TOF Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất Infineon Thyristor Module T2551N70TOF T2551N75TOF T2551N80TOF
Mô đun chỉnh lưu công suất Infineon Thyristor Module T718N12TOF T718N14TOF T718N16TOF Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất Infineon Thyristor Module T718N12TOF T718N14TOF T718N16TOF
Mô đun chỉnh lưu công suất DT285N12KOF DT285N14KOF DT285N16KOF Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất DT285N12KOF DT285N14KOF DT285N16KOF
Mô đun chỉnh lưu công suất SCR TT210N14KOF TT210N16KOF TT210N18KOF Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất SCR TT210N14KOF TT210N16KOF TT210N18KOF
Mô đun chỉnh lưu công suất diode INFINEON DD231N20K DD231N22K DD231N24K DD231N26K Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất diode INFINEON DD231N20K DD231N22K DD231N24K DD231N26K
Thyristor IXYS, MCC650-24io7 MCC580-28io7 MCR580-28io7 Liên Hệ
Thyristor IXYS, MCC650-24io7 MCC580-28io7 MCR580-28io7
Thyristor IXYS, MCC431-20io2 MCC431-22io2 MCC431-24io2 Liên Hệ
Thyristor IXYS, MCC431-20io2 MCC431-22io2 MCC431-24io2
Mô đun chỉnh lưu công suất IGBT module FS75R12KE3-B3 FS75R12KE3-B9 FS75R12KE3 Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất IGBT module FS75R12KE3-B3 FS75R12KE3-B9 FS75R12KE3
Mô đun chỉnh lưu công suất IGBT CM200DY-12NF CM300DY-12NF CM200DY-24A CM300DY-24A TM400DZ-2H Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất IGBT CM200DY-12NF CM300DY-12NF CM200DY-24A CM300DY-24A TM400DZ-2H
Mô đun chỉnh lưu công suất IGBT power module FF300R12KE3 FF300R12KE4 FF450R12KE4 Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất IGBT power module FF300R12KE3 FF300R12KE4 FF450R12KE4
Mô đun chỉnh lưu công suất SanRex PWB150AA30 PWB200AA30 PWB150A60 DFA150AA160 Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất SanRex PWB150AA30 PWB200AA30 PWB150A60 DFA150AA160
Mô đun chỉnh lưu công suất SanRex SCR PK90FQ160 PK160FQ160 PK110FG160 PK110F160 Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất SanRex SCR PK90FQ160 PK160FQ160 PK110FG160 PK110F160
Mô đun chỉnh lưu công suất SanRex SCR PK110F-80 PK110F-160 PK200FG160 PK130F-160 Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất SanRex SCR PK110F-80 PK110F-160 PK200FG160 PK130F-160
Mô đun chỉnh lưu công suất SanRex PWB80A30 PWB80A40 PWB200AA40 PWB60A40 PWB130A40 FM50DY-10S PWB100A40 PWB130A30 PWB150A30 PWB200AA30 Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất SanRex PWB80A30 PWB80A40 PWB200AA40 PWB60A40 PWB130A40 FM50DY-10S PWB100A40 PWB130A30 PWB150A30 PWB200AA30
Mô đun chỉnh lưu công suất SanRex diode DBA200UA60 DBA200UA40 DBA200YA60 DBA200YA40 Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất SanRex diode DBA200UA60 DBA200UA40 DBA200YA60 DBA200YA40
Mô đun chỉnh lưu công suất WESTCODE  thyristor W5838ZD180 W5838ZD220 W6262ZC120 Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất WESTCODE thyristor W5838ZD180 W5838ZD220 W6262ZC120
Mô đun chỉnh lưu công suất WESTCODE SCR SW24CXC18C SW28CXC18C SW32CXC18C SW35CXC18C Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất WESTCODE SCR SW24CXC18C SW28CXC18C SW32CXC18C SW35CXC18C
Mô đun chỉnh lưu công suất WESTCODE Diode SW15PHR300 SW04PHN300 SW12PHN300 SW15PHN300 Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất WESTCODE Diode SW15PHR300 SW04PHN300 SW12PHN300 SW15PHN300
Mô đun chỉnh lưu công suất IR MZK100TS120U MZK300TS120U MZK150TS120U MZK200TS120U MZK300TS120U MZK400TS120U MZK75TS60S Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu công suất IR MZK100TS120U MZK300TS120U MZK150TS120U MZK200TS120U MZK300TS120U MZK400TS120U MZK75TS60S
Chỉnh lưu công suất có điều khiển ABB SCR thyristor 5STP07D1200 5STP07D1800 5STP10D1800 Liên Hệ
Chỉnh lưu công suất có điều khiển ABB SCR thyristor 5STP07D1200 5STP07D1800 5STP10D1800
Chỉnh lưu công suất có điều khiển ABB SCR thyristor 5SGA25H2501 5SGA30J2501 Liên Hệ
Chỉnh lưu công suất có điều khiển ABB SCR thyristor 5SGA25H2501 5SGA30J2501
Chỉnh lưu công suất có điều khiển ABB SCR thyristor 5STP52U4600 Liên Hệ
Chỉnh lưu công suất có điều khiển ABB SCR thyristor 5STP52U4600
Chỉnh lưu công suất có điều khiển ABB SCR thyristor 5SDF13H4501 5SDF11F2501 5SDF07F4501 Liên Hệ
Chỉnh lưu công suất có điều khiển ABB SCR thyristor 5SDF13H4501 5SDF11F2501 5SDF07F4501
Chỉnh lưu công suất có điều khiển ABB SCR thyristor 5SGA40L4501 5STP18H4000 Liên Hệ
Chỉnh lưu công suất có điều khiển ABB SCR thyristor 5SGA40L4501 5STP18H4000
Chỉnh lưu công suất có điều khiển ABB SCR thyristor 5STP3328L0003 Liên Hệ
Chỉnh lưu công suất có điều khiển ABB SCR thyristor 5STP3328L0003
Thyristor DYNEX DCR1710F18/DCR1800F18/DCR1970X18/DCR2830C18 Liên Hệ
Thyristor DYNEX DCR1710F18/DCR1800F18/DCR1970X18/DCR2830C18
Thyristor DYNEX DCR370T18/DCR720E18/DCR860D18/DCR960G18 Liên Hệ
Thyristor DYNEX DCR370T18/DCR720E18/DCR860D18/DCR960G18
thyristor nhanh (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier thyristor KK1200A KK1500A KK1800A KK2000A KK2500A KK3000A KK3500A KK4000A 1600V Liên Hệ
thyristor nhanh (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier thyristor KK1200A KK1500A KK1800A KK2000A KK2500A KK3000A KK3500A KK4000A 1600V
thyristor nhanh (loại lõm) SHANG ZHENG flat fast thyristor KK200A KK300A KK500A KK500A KK600A KK800A KK1000A 1600V Liên Hệ
thyristor nhanh (loại lõm) SHANG ZHENG flat fast thyristor KK200A KK300A KK500A KK500A KK600A KK800A KK1000A 1600V
thyristor hai chiều (loại lồi) SHANG ZHENG bidirectional thyristor KS200A KS300A KS500A KS800A KS1000A KS1200A 1600V Liên Hệ
thyristor hai chiều (loại lồi) SHANG ZHENG bidirectional thyristor KS200A KS300A KS500A KS800A KS1000A KS1200A 1600V
thyristor hai chiều (loại lõm) SHANG ZHENG bidirectional thyristor KS200A KS300A KS500A KS800A 1600V Liên Hệ
thyristor hai chiều (loại lõm) SHANG ZHENG bidirectional thyristor KS200A KS300A KS500A KS800A 1600V
Thyristor phẳng bán lồi SHANG ZHENG  Semi-convex flat thyristor KP200A KP300A KP500A KP800A 1600v Liên Hệ
Thyristor phẳng bán lồi SHANG ZHENG Semi-convex flat thyristor KP200A KP300A KP500A KP800A 1600v
Môđun công suất (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier thyristor KP1200A KP1500A KP1800A KP2000A KP2500A KP3000A KP3500A KP4000A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier thyristor KP1200A KP1500A KP1800A KP2000A KP2500A KP3000A KP3500A KP4000A 1600V
Môđun công suất (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier thyristor KP200A KP300A KP500A KP600A KP800A KP1000A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier thyristor KP200A KP300A KP500A KP600A KP800A KP1000A 1600V
Môđun công suất (loại lõm) SHANG ZHENG rectifier thyristor KP200A KP300A KP500A KP800A KP1000A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất (loại lõm) SHANG ZHENG rectifier thyristor KP200A KP300A KP500A KP800A KP1000A 1600V
Môđun công suất SHANG ZHENG spiral thyristor KP30A KP50A KP100A KP200A KP300A KP400A KP500A 1600V Liên Hệ
Môđun công suất SHANG ZHENG spiral thyristor KP30A KP50A KP100A KP200A KP300A KP400A KP500A 1600V
điốt chỉnh lưu (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier diode ZP1200A ZP1500A ZP1800A ZP2000A ZP2500A ZP3000A ZP3500A ZP4000A 1600V Liên Hệ
điốt chỉnh lưu (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier diode ZP1200A ZP1500A ZP1800A ZP2000A ZP2500A ZP3000A ZP3500A ZP4000A 1600V
điốt chỉnh lưu (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier diode ZP200A ZP300A ZP500A ZP600A ZP800A ZP1000A 1600V Liên Hệ
điốt chỉnh lưu (loại lồi) SHANG ZHENG rectifier diode ZP200A ZP300A ZP500A ZP600A ZP800A ZP1000A 1600V


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi