Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ lọc AC power filter three-phase three-wire emi anti-interference 380V input inverter CW12B-20A-S CW12B-30A-S CW12B-40A-S CW12B-50A- S CW12B-60A-S Liên Hệ
Bộ lọc AC power filter three-phase three-wire emi anti-interference 380V input inverter CW12B-20A-S CW12B-30A-S CW12B-40A-S CW12B-50A- S CW12B-60A-S
Bộ lọc power filter 220V CW4L2-6A-S CW4L2-10A-S CW4L2-20A-S CW4L2-30A-S CW4L2-6A-R CW4L2-10A-R CW4L2-20A-R CW4L2-30A-R CW4L2-40A-R CW4L2-6A-SR CW4L2-10A-SR CW4L2-20A-SR CW4L2-30A-SR CW3-10A-S CW3-20A-S CW3-10A-T CW3-20A-T Liên Hệ
Bộ lọc power filter 220V CW4L2-6A-S CW4L2-10A-S CW4L2-20A-S CW4L2-30A-S CW4L2-6A-R CW4L2-10A-R CW4L2-20A-R CW4L2-30A-R CW4L2-40A-R CW4L2-6A-SR CW4L2-10A-SR CW4L2-20A-SR CW4L2-30A-SR CW3-10A-S CW3-20A-S CW3-10A-T CW3-20A-T
Bộ lọc emi power filter three-phase three-wire 380V CW4B-40A-S CW4B-30A-S CW4B-20A-S CW4B-10A-S CW4B-6A-S Liên Hệ
Bộ lọc emi power filter three-phase three-wire 380V CW4B-40A-S CW4B-30A-S CW4B-20A-S CW4B-10A-S CW4B-6A-S
Bộ lưu điện QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 - 2320461 Liên Hệ
Bộ lưu điện QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 - 2320461
Bộ lưu điện QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH - 2320254 Liên Hệ
Bộ lưu điện QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH - 2320254
Bộ lưu điện QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - 2320267 Liên Hệ
Bộ lưu điện QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - 2320267
Bộ nạp ắcquy, DZ22010-1N-9Y high frequency charging module power intelligent DC panel switching power supply module Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DZ22010-1N-9Y high frequency charging module power intelligent DC panel switching power supply module
Bộ nạp ắcquy, High frequency rectifier module CAV22010-9 power intelligent switch DC power supply charging module Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, High frequency rectifier module CAV22010-9 power intelligent switch DC power supply charging module
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module LY22010-2 high frequency power switch battery charging module Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module LY22010-2 high frequency power switch battery charging module
Bộ nạp ắcquy, BK22010-5 DC screen charging module high frequency intelligent power switching power supply module Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, BK22010-5 DC screen charging module high frequency intelligent power switching power supply module
Bộ nạp ắcquy, DPM-230D30NZ-3 DC screen power module high frequency charging module power intelligent switching rectifier Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DPM-230D30NZ-3 DC screen power module high frequency charging module power intelligent switching rectifier
Bộ nạp ắcquy, JK03 DC screen monitoring module high frequency switching rectifier equipment power intelligent monitoring system Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, JK03 DC screen monitoring module high frequency switching rectifier equipment power intelligent monitoring system
Bộ nạp ắcquy, DC screen power module JMPM22020WN high frequency charging module power intelligent switch rectifier Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen power module JMPM22020WN high frequency charging module power intelligent switch rectifier
Bộ nạp ắcquy, High frequency charging module JZ110/05 DC screen power module 110V05A switching rectifier Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, High frequency charging module JZ110/05 DC screen power module 110V05A switching rectifier
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module KFL22010-5 power module KFL22010-3 high frequency intelligent switching rectifier Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module KFL22010-5 power module KFL22010-3 high frequency intelligent switching rectifier
Bộ nạp ắcquy, NZDL-4830 DC screen power module high frequency battery charging module power intelligent switching rectifier Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, NZDL-4830 DC screen power module high frequency battery charging module power intelligent switching rectifier
Bộ nạp ắcquy, ZE230D10NI-W DC panel power module ZE230D20NI-W high frequency charging module switching rectifier Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, ZE230D10NI-W DC panel power module ZE230D20NI-W high frequency charging module switching rectifier
Bộ nạp ắcquy, HXT220D10-III power module high frequency charging rectifier module HXT110D10-III Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, HXT220D10-III power module high frequency charging rectifier module HXT110D10-III
Bộ nạp ắcquy, QCF22010-53 DC screen charging module QCF11010-53 high frequency switching power supply module rectifier Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, QCF22010-53 DC screen charging module QCF11010-53 high frequency switching power supply module rectifier
Bộ nạp ắcquy, SY22010-10 DC screen charging module high frequency switching rectifier 220V 10A Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, SY22010-10 DC screen charging module high frequency switching rectifier 220V 10A
Bộ nạp ắcquy, RD10A230C DC panel power module high frequency power switch battery charging module Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, RD10A230C DC panel power module high frequency power switch battery charging module
Bộ nạp ắcquy, TMCZ22020-2 DC panel power module DC220V20A high frequency power distribution room charging module Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, TMCZ22020-2 DC panel power module DC220V20A high frequency power distribution room charging module
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HXT240D10 floating charge high frequency switching rectifier Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HXT240D10 floating charge high frequency switching rectifier
Bộ nạp ắcquy, BS220D10Z-2 DC screen charging module high frequency switching power supply module 220V 10A Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, BS220D10Z-2 DC screen charging module high frequency switching power supply module 220V 10A
Bộ nạp ắcquy, DC screen power module GHY-230D10A high frequency switching battery charging module Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen power module GHY-230D10A high frequency switching battery charging module
Bộ nạp ắcquy, EK22010 DC screen charging module air-cooled high-frequency switching power supply module 220V 10A Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, EK22010 DC screen charging module air-cooled high-frequency switching power supply module 220V 10A
Bộ nạp ắcquy, GD22010 DC screen power module GD22005 high frequency charging module switching rectifier Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, GD22010 DC screen power module GD22005 high frequency charging module switching rectifier
Bộ nạp ắcquy, LY11010-3 DC screen power supply charging module high frequency power switching rectifier Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, LY11010-3 DC screen power supply charging module high frequency power switching rectifier
Bộ nạp ắcquy, RX22010 DC screen charging module high frequency switching power smart power rectifier Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, RX22010 DC screen charging module high frequency switching power smart power rectifier
Bộ nạp ắcquy, SP10A230X DC screen power module high frequency charging module AC380 input switch rectifier Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, SP10A230X DC screen power module high frequency charging module AC380 input switch rectifier
Siemens Reactor Drive 6SL3000-0CE15-0AA0 6SL3000-0CE21-0AA0 6SL3000-0CE22-0AA0 6SL3000-0CE24-0AA0 6SL3000-0CE31-0AA0 6SL3000-0CE21-6AA0 6SL3000-0CE23-6AA0 6SL3000-0CE25-5AA0 6SL3000-0CE32-8AA0 6SL3000-0CE35-1AA0 6SL3000 Liên Hệ
Siemens Reactor Drive 6SL3000-0CE15-0AA0 6SL3000-0CE21-0AA0 6SL3000-0CE22-0AA0 6SL3000-0CE24-0AA0 6SL3000-0CE31-0AA0 6SL3000-0CE21-6AA0 6SL3000-0CE23-6AA0 6SL3000-0CE25-5AA0 6SL3000-0CE32-8AA0 6SL3000-0CE35-1AA0 6SL3000
Phích cắm mô-đun nguồn DC HD22005-3 Phụ kiện đấu nối W1M61X3 Liên Hệ
Phích cắm mô-đun nguồn DC HD22005-3 Phụ kiện đấu nối W1M61X3
Bộ giám sát AC Vertiv/Emerson EAU01 AC power distribution monitoring module Liên Hệ
Bộ giám sát AC Vertiv/Emerson EAU01 AC power distribution monitoring module
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GF22005-2, GF22007-2, GF11010-2 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GF22005-2, GF22007-2, GF11010-2
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module  GZ22010-3, GZ22010-6 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GZ22010-3, GZ22010-6
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GF11020-2、GF11020-3、GF11020-5、GF11020、GF11020-6、GF11020-8、G10H、G10H1、GF22010、GF22010-2、GF22010-3、GF22010-5、GF22020、GF22020-6、GF22020-8、GF22005-2、GF22007-2、GF11010-2 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GF11020-2、GF11020-3、GF11020-5、GF11020、GF11020-6、GF11020-8、G10H、G10H1、GF22010、GF22010-2、GF22010-3、GF22010-5、GF22020、GF22020-6、GF22020-8、GF22005-2、GF22007-2、GF11010-2
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HG07A220F, HG10A220F, HG07A110F, HG10A110F, HG20A110F Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HG07A220F, HG10A220F, HG07A110F, HG10A110F, HG20A110F
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HG07A220Z, HG10A220Z, HG07A110Z, HG10A110Z, HG20A110Z Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HG07A220Z, HG10A220Z, HG07A110Z, HG10A110Z, HG20A110Z
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HYZ22010-5、HYZ22020-5、HYZ22005-5、HYZ11010-5、HYZ11020-5、HYZ11040-5 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module HYZ22010-5、HYZ22020-5、HYZ22005-5、HYZ11010-5、HYZ11020-5、HYZ11040-5
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module HD11040-3 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module HD11040-3
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module ER22005 / S Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy Vertiv Emerson charging module ER22005 / S
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GZ22010-3, GZ22010-5, GZ22010-6, GZ22010-8, GZ11020-3, GZ11020-5, GZ11020-6, GZ11020-8 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module GZ22010-3, GZ22010-5, GZ22010-6, GZ22010-8, GZ11020-3, GZ11020-5, GZ11020-6, GZ11020-8
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module TH230D07ZZ-3, TH230D07ZZ, TH230D0722-3, TH230D0722, TH230D10ZZ-3, TH230D10ZZ, TH230D1022-3, TH230D1022, TH110D20ZZ-3, TH110D20ZZ, TH110D2022-3, TH110D20ZZ Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module TH230D07ZZ-3, TH230D07ZZ, TH230D0722-3, TH230D0722, TH230D10ZZ-3, TH230D10ZZ, TH230D1022-3, TH230D1022, TH110D20ZZ-3, TH110D20ZZ, TH110D2022-3, TH110D20ZZ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module ZLY240D20, ZLY240D07, ZLY240D05, ZLY240D10, ZLY120D07, ZLY120D10, ZLY120D20 Liên Hệ
Bộ nạp ắcquy, DC screen charging module ZLY240D20, ZLY240D07, ZLY240D05, ZLY240D10, ZLY120D07, ZLY120D10, ZLY120D20


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi