Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Công tắc tơ Tianshui 213 DC CJX4-1210Z GSC1-1210Z CJX4-1810Z GSC1-1810Z GSC1-2510Z/2501Z CJX4-2510Z CJX4-2501Z CJX4-3201Z GSC1-3201Z CJX4-4011Z GSC1-4011Z CJX4-1201Z GSC1-1201Z CJX4-1801Z GSC1-1801Z CJX4-3210Z GSC1-3210Z CJX4-0901Z GSC1-0901 Liên Hệ
Công tắc tơ Tianshui 213 DC CJX4-1210Z GSC1-1210Z CJX4-1810Z GSC1-1810Z GSC1-2510Z/2501Z CJX4-2510Z CJX4-2501Z CJX4-3201Z GSC1-3201Z CJX4-4011Z GSC1-4011Z CJX4-1201Z GSC1-1201Z CJX4-1801Z GSC1-1801Z CJX4-3210Z GSC1-3210Z CJX4-0901Z GSC1-0901
Aptomat Tianshui 213 case circuit breaker GSM3-250L 3300 100A 125A GSM1-250L Liên Hệ
Aptomat Tianshui 213 case circuit breaker GSM3-250L 3300 100A 125A GSM1-250L
Aptomat Tianshui 213 case circuit breaker GSM3-400L 3300 225A-400A (GSM1) Liên Hệ
Aptomat Tianshui 213 case circuit breaker GSM3-400L 3300 225A-400A (GSM1)
Aptomat Tianshui 213 case circuit breaker GSM3-250M 3300 160A-250A GSM1 Liên Hệ
Aptomat Tianshui 213 case circuit breaker GSM3-250M 3300 160A-250A GSM1
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC1(CJX4-d)-150 AC220V GSC1(CJX4-d)-150 AC110V GSC1(CJX4-d)-150 AC380V GSC1(CJX4-d)-150 AC24V GSC1(CJX4-d)-150 AC36V GSC1( CJX4-d)-150 AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC1(CJX4-d)-150 AC220V GSC1(CJX4-d)-150 AC110V GSC1(CJX4-d)-150 AC380V GSC1(CJX4-d)-150 AC24V GSC1(CJX4-d)-150 AC36V GSC1( CJX4-d)-150 AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC1(CJX4-d)-170 AC220V GSC1(CJX4-d)-170 AC110V GSC1(CJX4-d)-170 AC380V GSC1(CJX4-d)-170 AC24V GSC1(CJX4-d)-170 AC36V GSC1( CJX4-d)-170 AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC1(CJX4-d)-170 AC220V GSC1(CJX4-d)-170 AC110V GSC1(CJX4-d)-170 AC380V GSC1(CJX4-d)-170 AC24V GSC1(CJX4-d)-170 AC36V GSC1( CJX4-d)-170 AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC1(CJX4-d)-115 AC220V GSC1(CJX4-d)-115 AC110V GSC1(CJX4-d)-115 AC380V GSC1(CJX4-d)-115 AC24V GSC1(CJX4-d)-115 AC36V GSC1( CJX4-d)-115 AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC1(CJX4-d)-115 AC220V GSC1(CJX4-d)-115 AC110V GSC1(CJX4-d)-115 AC380V GSC1(CJX4-d)-115 AC24V GSC1(CJX4-d)-115 AC36V GSC1( CJX4-d)-115 AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2-1504F AC220V GSC2-1504F AC380V GSC2-1504F AC110V GSC2-1504F AC24V GSC2-1504F AC36V GSC2-1504F AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2-1504F AC220V GSC2-1504F AC380V GSC2-1504F AC110V GSC2-1504F AC24V GSC2-1504F AC36V GSC2-1504F AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2(CJX4)-185F AC220V GSC2(CJX4)-185F AC110V GSC2(CJX4)-185F AC380V GSC2(CJX4)-185F AC24V GSC2(CJX4)-185F AC36V GSC2(CJX4)-185F AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2(CJX4)-185F AC220V GSC2(CJX4)-185F AC110V GSC2(CJX4)-185F AC380V GSC2(CJX4)-185F AC24V GSC2(CJX4)-185F AC36V GSC2(CJX4)-185F AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2 (CJX4)-500F AC220V GSC2 (CJX4)-500F AC110V GSC2 (CJX4)-500F AC380V GSC2 (CJX4)-500F AC24V GSC2 (CJX4)-500F AC36V GSC2 (CJX4)-500F AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2 (CJX4)-500F AC220V GSC2 (CJX4)-500F AC110V GSC2 (CJX4)-500F AC380V GSC2 (CJX4)-500F AC24V GSC2 (CJX4)-500F AC36V GSC2 (CJX4)-500F AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2(CJX4)-400F AC220V GSC2(CJX4)-400F AC110V GSC2(CJX4)-400F AC380V GSC2(CJX4)-400F AC24V GSC2(CJX4)-400F AC36V GSC2(CJX4)-400F AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2(CJX4)-400F AC220V GSC2(CJX4)-400F AC110V GSC2(CJX4)-400F AC380V GSC2(CJX4)-400F AC24V GSC2(CJX4)-400F AC36V GSC2(CJX4)-400F AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2(CJX4)-630F AC220V GSC2(CJX4)-630F AC110V GSC2(CJX4)-630F AC380V GSC2(CJX4)-630F AC24V GSC2(CJX4)-630F AC36V GSC2(CJX4)-630F AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2(CJX4)-630F AC220V GSC2(CJX4)-630F AC110V GSC2(CJX4)-630F AC380V GSC2(CJX4)-630F AC24V GSC2(CJX4)-630F AC36V GSC2(CJX4)-630F AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2-800F AC220V GSC2-800F AC380V GSC2-800F AC110V GSC2-800F AC24V GSC2-800F AC36V GSC2-800F AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2-800F AC220V GSC2-800F AC380V GSC2-800F AC110V GSC2-800F AC24V GSC2-800F AC36V GSC2-800F AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2 (CJX4)-330F AC220V GSC2 (CJX4)-330F AC110V GSC2 (CJX4)-330F AC380V GSC2 (CJX4)-330F AC24V GSC2 (CJX4)-330F AC36V GSC2 (CJX4)-330F AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2 (CJX4)-330F AC220V GSC2 (CJX4)-330F AC110V GSC2 (CJX4)-330F AC380V GSC2 (CJX4)-330F AC24V GSC2 (CJX4)-330F AC36V GSC2 (CJX4)-330F AC48V
aptomat Changshu Switch Molded Case Circuit Breaker CM3-63L 100M 250H 400M 630M 630A Air Switch Liên Hệ
aptomat Changshu Switch Molded Case Circuit Breaker CM3-63L 100M 250H 400M 630M 630A Air Switch
aptomat Changshu Molded Case Circuit Breaker CM1-63L 100M 225L 400H 630H 3P 630A Air Switch Liên Hệ
aptomat Changshu Molded Case Circuit Breaker CM1-63L 100M 225L 400H 630H 3P 630A Air Switch
aptomat Changshu Molded Case Circuit Breaker CM2-63M CM2-125L CM2-225M 63A-225A Air Switch 3P Liên Hệ
aptomat Changshu Molded Case Circuit Breaker CM2-63M CM2-125L CM2-225M 63A-225A Air Switch 3P
Cuộn hút công tắc tơ 3TF AC contactor coil 3TF51/52/53/54/55/56/57 3TF50 220V/380V Liên Hệ
Cuộn hút công tắc tơ 3TF AC contactor coil 3TF51/52/53/54/55/56/57 3TF50 220V/380V
Tiếp điểm phụ Changshu FSZ Liên Hệ
Tiếp điểm phụ Changshu FSZ
Rơle nhiệt Changshu CJR3-13~CJR3-450 Liên Hệ
Rơle nhiệt Changshu CJR3-13~CJR3-450
Công tắc tơ, khởi động từ Changshu CK3-105 CK3-105J CK3-125 CK3-125J CK3-150 CK3-150J CK3-180 CK3-180J CK3-220 CK3-220J CK3-300 CK3-400 CK3-600 CK3-800 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ Changshu CK3-105 CK3-105J CK3-125 CK3-125J CK3-150 CK3-150J CK3-180 CK3-180J CK3-220 CK3-220J CK3-300 CK3-400 CK3-600 CK3-800
Tiếp điểm máy cắt DW10 DW15 DW16 series circuit breaker contact DW10-400A, DW10-600A, DW15-630A, DW15-1000A, DW15-1600A ,DW16-1000A, DW16-2000A Liên Hệ
Tiếp điểm máy cắt DW10 DW15 DW16 series circuit breaker contact DW10-400A, DW10-600A, DW15-630A, DW15-1000A, DW15-1600A ,DW16-1000A, DW16-2000A
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Changshu contactor CK3-125, CK3-150, CK3-180, CK3-220, CK3-300 CK3-400 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Changshu contactor CK3-125, CK3-150, CK3-180, CK3-220, CK3-300 CK3-400
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Hitachi contactor H-80, H-100, H-125, H-150, H-200, H-300, H-400 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Hitachi contactor H-80, H-100, H-125, H-150, H-200, H-300, H-400
Thiết bị đóng cắt Circuit Breaker Shanghai People's DW15-200A,DW15-400A, DW15-630A, DW15-800A, DW15-1000A, DW15-1600A, DW15-2500A,DW15-3200A, DW15-4000A,DW15-6300A Liên Hệ
Thiết bị đóng cắt Circuit Breaker Shanghai People's DW15-200A,DW15-400A, DW15-630A, DW15-800A, DW15-1000A, DW15-1600A, DW15-2500A,DW15-3200A, DW15-4000A,DW15-6300A
Công tắc tơ, khởi động từ Shanghai People CJ12-100 / 3,CJ12-150 / 3,CJ12-250 / 3,CJ12-400 / 3,CJ12-600 / 3 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ Shanghai People CJ12-100 / 3,CJ12-150 / 3,CJ12-250 / 3,CJ12-400 / 3,CJ12-600 / 3
Công tắc tơ, khởi động từ DC, Shanghai People's DC contactor CZO CZ0-40 / 20,CZ0-40 / 02,CZ0-100 / 10,CZ0-100 / 01,CZ0-100 / 20,CZ0-150 / 10,CZ0-150 / 01,CZ0-150 / 20,CZ0-250 / 10,CZ0-250 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ DC, Shanghai People's DC contactor CZO CZ0-40 / 20,CZ0-40 / 02,CZ0-100 / 10,CZ0-100 / 01,CZ0-100 / 20,CZ0-150 / 10,CZ0-150 / 01,CZ0-150 / 20,CZ0-250 / 10,CZ0-250
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's Electric CJX2-0910,CJX2-1210,CJX2-1810,CJX2-2510,CJX2-3210,CJX2-4011,CJX2-5011,CJX2-6511,CJX2-8011,CJX2-9511 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shanghai People's Electric CJX2-0910,CJX2-1210,CJX2-1810,CJX2-2510,CJX2-3210,CJX2-4011,CJX2-5011,CJX2-6511,CJX2-8011,CJX2-9511
Tiếp điểm phụ công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-100A-160A-250A-400A-630A Liên Hệ
Tiếp điểm phụ công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-100A-160A-250A-400A-630A
Tiếp điểm phụ cho công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-63A,CJ20-100A,CJ20-160A,CJ20-250A,CJ20-400A,CJ20-630A Liên Hệ
Tiếp điểm phụ cho công tắc tơ Shanghai People's Electric CJ20-63A,CJ20-100A,CJ20-160A,CJ20-250A,CJ20-400A,CJ20-630A
Công tắc tơ, khởi động từ, AC contactor Shanghai People's Electric CJ20-63A,CJ20-100A,CJ20-160A,CJ20-250A,CJ20-400A,CJ20-630A Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, AC contactor Shanghai People's Electric CJ20-63A,CJ20-100A,CJ20-160A,CJ20-250A,CJ20-400A,CJ20-630A
Cuộn hút công tắc tơ CZO-40 / 20, CZ0-40C / 22 220VDC Liên Hệ
Cuộn hút công tắc tơ CZO-40 / 20, CZ0-40C / 22 220VDC
Công tắc tơ, khởi động từ, Shihlin AC contactor S-P220T P300T P400T 220V 380V M-600C 220V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shihlin AC contactor S-P220T P300T P400T 220V 380V M-600C 220V
Công tắc tơ, khởi động từ, Shihlin AC contactor S-P80T P100T P125T P150T P200T 220V 380V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Shihlin AC contactor S-P80T P100T P125T P150T P200T 220V 380V
Aptomat, Delixi Circuit Breaker Air Switch Type C DZ47S 1 2 3 4P 10A 16A 25A 32A 63A Liên Hệ
Aptomat, Delixi Circuit Breaker Air Switch Type C DZ47S 1 2 3 4P 10A 16A 25A 32A 63A
Aptomat, Delixi Molded Case Circuit Breaker CDM1- / 3300 160A 250A 400A 630A Liên Hệ
Aptomat, Delixi Molded Case Circuit Breaker CDM1- / 3300 160A 250A 400A 630A
Aptomat, Delixi circuit breaker air switch CDM3-63A DM3-100A DM3-200A DM3-400A DM3-630A Liên Hệ
Aptomat, Delixi circuit breaker air switch CDM3-63A DM3-100A DM3-200A DM3-400A DM3-630A
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi contactor CJ40-125A 160A 200A 250A 315A 400A 630A 220V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi contactor CJ40-125A 160A 200A 250A 315A 400A 630A 220V
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi AC contactor CJ20 630A 400A 250A 160A 100A 63A 220V 380V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi AC contactor CJ20 630A 400A 250A 160A 100A 63A 220V 380V
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi low voltage AC contactor CJX2s-0910 1210 1810 2510 3210 4011 6511 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ,Delixi low voltage AC contactor CJX2s-0910 1210 1810 2510 3210 4011 6511
Delixi AC contactor CJX1-45/22 220V CJX1-63/22 220V CJX1-75/22 220V CJX1-85/22 220V CJX1-45/22 380V CJX1-63/22 380v CJX1-75/22 380V CJX1-85/22 380V CJX1-45/22 36V CJX1-63/22 36V CJX1-85 Liên Hệ
Delixi AC contactor CJX1-45/22 220V CJX1-63/22 220V CJX1-75/22 220V CJX1-85/22 220V CJX1-45/22 380V CJX1-63/22 380v CJX1-75/22 380V CJX1-85/22 380V CJX1-45/22 36V CJX1-63/22 36V CJX1-85
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CT91-50A/CT91-25A/CT91-100A/CT91-150A Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CT91-50A/CT91-25A/CT91-100A/CT91-150A
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CJ40 CK1-300A 400A 500A, CK1-CJ40-630A-800A-1000A Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CJ40 CK1-300A 400A 500A, CK1-CJ40-630A-800A-1000A
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CJ40/CK1-63-80-100-125A, CJ40/CK1-160A-200A-225A-250A Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,CJ40/CK1-63-80-100-125A, CJ40/CK1-160A-200A-225A-250A


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi