Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến tải, chuyển đổi tín hiệu cân, CHIMEI weight transmitter PT350D Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến tải, chuyển đổi tín hiệu cân, CHIMEI weight transmitter PT350D
Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến tải, chuyển đổi tín hiệu cân, CHIMEI weight transmitter PT350C Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến tải, chuyển đổi tín hiệu cân, CHIMEI weight transmitter PT350C
Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến tải, chuyển đổi tín hiệu cân, TR200H weighing transmitter 4-20MA/0-10V/0-5V Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu cảm biến tải, chuyển đổi tín hiệu cân, TR200H weighing transmitter 4-20MA/0-10V/0-5V
Bộ điều khiển hiển thị cân CHIMEI CB900K,  CHIMEI CB900K Belt Weighing indicator Liên Hệ
Bộ điều khiển hiển thị cân CHIMEI CB900K, CHIMEI CB900K Belt Weighing indicator
giá treo, móc treo dây cáp cáp điện cho cẩu, tời trục, giá treo, móc treo dây cáp cáp điện cho cẩu, tời trục, Flat cable pulley / triangular iron cable pulley / towline crane pulley for crane / Liên Hệ
giá treo, móc treo dây cáp cáp điện cho cẩu, tời trục, giá treo, móc treo dây cáp cáp điện cho cẩu, tời trục, Flat cable pulley / triangular iron cable pulley / towline crane pulley for crane /
giá treo, móc treo dây cáp cáp điện cho cẩu, tời trục, Crane Driving Wire Rope Cable, Power Supply Hanging Wire, Block Trailer Tow Cable Pulley, Electric Hoist Support Line, Small Pulley Liên Hệ
giá treo, móc treo dây cáp cáp điện cho cẩu, tời trục, Crane Driving Wire Rope Cable, Power Supply Hanging Wire, Block Trailer Tow Cable Pulley, Electric Hoist Support Line, Small Pulley
Bộ nguồn DC, Power Supply Meanwell S-15W, S-25W, S-35W, S-50W, S-60W, S-75W, S-100W ,S-120W, S-145W, S-150W Liên Hệ
Bộ nguồn DC, Power Supply Meanwell S-15W, S-25W, S-35W, S-50W, S-60W, S-75W, S-100W ,S-120W, S-145W, S-150W
Bộ nguồn DC, Power Supply Meanwell MS-15W, MS-25W, MS-35W, MS-50W, MS-60W, MS-75W, MS-100W, MS-120W, MS-150W, MS-500W Liên Hệ
Bộ nguồn DC, Power Supply Meanwell MS-15W, MS-25W, MS-35W, MS-50W, MS-60W, MS-75W, MS-100W, MS-120W, MS-150W, MS-500W
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor, ZEMIC load cell HM14L-C3-30t-15B Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor, ZEMIC load cell HM14L-C3-30t-15B
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor, zemic load cell L6D-C3-5kg-3B Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor, zemic load cell L6D-C3-5kg-3B
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor, zemic load cell B6F/H6F Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor, zemic load cell B6F/H6F
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor, ZEMIC load cell BM11-C3-20kg-3B6 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor, ZEMIC load cell BM11-C3-20kg-3B6
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor, ZEMIC load cell H6E-C3-20kg-2B Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor, ZEMIC load cell H6E-C3-20kg-2B
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor, ZEMIC load cell B6G/H6G Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor, ZEMIC load cell B6G/H6G
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor , ZEMIC load cell L6C-C3-5kg-2B Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor , ZEMIC load cell L6C-C3-5kg-2B
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor , zemic load cell BM6A (6-60kg) Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor , zemic load cell BM6A (6-60kg)
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor , ZEMIC load cell B6N-C3-20kg-3B6 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor , ZEMIC load cell B6N-C3-20kg-3B6
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,ZEMIC load cell B3G (0.05-10T) Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,ZEMIC load cell B3G (0.05-10T)
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron STC-500kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron STC-500kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron MDB Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron MDB
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron CLB Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron CLB
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron DSR Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron DSR
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron HOC Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron HOC
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron LPS Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron LPS
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron LCD Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron LCD
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron MFT Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron MFT
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron LOC Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron LOC
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron MBB Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron MBB
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron HBB Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron HBB
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron DLB Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron DLB
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron SQB-H Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ,Vishay Celtron SQB-H
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , AC load cell PE-1 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , AC load cell PE-1
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 3510 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 3510
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 1330-500kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 1330-500kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 120(3-50t) Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 120(3-50t)
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 1002 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 1002
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 1250-50kg/75kg/100kg/200kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 1250-50kg/75kg/100kg/200kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 65040 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 65040
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 1033 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 1033
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 122 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 122
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 1130 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 1130
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 3420 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 3420
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 1041 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 1041
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 1006-2kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , Vishay Tedea-Huntleigh 1006-2kg


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
Trụ sở công ty: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
Kinh doanh 1: 091.797.1515
Kinh doanh 2: 083.797.1515
Kinh doanh 3: 091.686.1515
Website: http://tanthanhtech.com/
Website: http://vienthongtanthanh.com/
Website: http://tanthanh-automation.com/
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi