Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến báo mức HST HST3051DP1/HST3051DP2 Liên Hệ
Cảm biến báo mức HST HST3051DP1/HST3051DP2
Cảm biến áp suất HST 3051GP intelligent pressure transmitter 3351DP liquid level sensor 1151TG capacitive HART/4~20mA Liên Hệ
Cảm biến áp suất HST 3051GP intelligent pressure transmitter 3351DP liquid level sensor 1151TG capacitive HART/4~20mA
Cảm biến áp suất HST 3051GP intelligent pressure transmitter 3351DP liquid level sensor 1151TG capacitive HART/4~20mA Liên Hệ
Cảm biến áp suất HST 3051GP intelligent pressure transmitter 3351DP liquid level sensor 1151TG capacitive HART/4~20mA
Cảm biến áp suất HST Intelligent pressure transmitter 3051DP/GP liquid level sensor 3351/1151TG explosion-proof digital display 4~20mA Liên Hệ
Cảm biến áp suất HST Intelligent pressure transmitter 3051DP/GP liquid level sensor 3351/1151TG explosion-proof digital display 4~20mA
Cảm biến áp suất HST 3351DP/GP monocrystalline silicon differential pressure transmitter 3051/1151TG intelligent differential pressure sensor HART high precision Liên Hệ
Cảm biến áp suất HST 3351DP/GP monocrystalline silicon differential pressure transmitter 3051/1151TG intelligent differential pressure sensor HART high precision
Cảm biến áp suất HST 3351DP/GP monocrystalline silicon pressure transmitter 3051/1151TG intelligent liquid level sensor HART high precision Liên Hệ
Cảm biến áp suất HST 3351DP/GP monocrystalline silicon pressure transmitter 3051/1151TG intelligent liquid level sensor HART high precision
Cảm biến tải, cảm biến cân, Shenzhen load cell GMC-ZBH5-20kg 50kg 100kg 200kg 500kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Shenzhen load cell GMC-ZBH5-20kg 50kg 100kg 200kg 500kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell  BSH 10KG 20KG 30KG 40KG 50KG 75KG 100KG 150KG 200KG 300KG 250KG 500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell BSH 10KG 20KG 30KG 40KG 50KG 75KG 100KG 150KG 200KG 300KG 250KG 500KG
Hộp cầu đấu cân, hộp cầu đấu cảm biến cân Transcell weight transmitter LCT6-JPA0101 weight transmitter C&V signal amplification Liên Hệ
Hộp cầu đấu cân, hộp cầu đấu cảm biến cân Transcell weight transmitter LCT6-JPA0101 weight transmitter C&V signal amplification
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell force transmission PTSH PTSH-500kg PTSH-1t PTSH-2t PTSH-5t PTSH-10t PTSH-20t PTSH-30t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell force transmission PTSH PTSH-500kg PTSH-1t PTSH-2t PTSH-5t PTSH-10t PTSH-20t PTSH-30t
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell force transmission PTST PTST-0.2t PTST-0.5t PTST-1t PTST-1.5t PTST-2.5t PTST-5t PTST-10t PTST-20t PTST-25t PTST-30t PTST-50t PTST-100t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell force transmission PTST PTST-0.2t PTST-0.5t PTST-1t PTST-1.5t PTST-2.5t PTST-5t PTST-10t PTST-20t PTST-25t PTST-30t PTST-50t PTST-100t
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell SBSB single cantilever beam sensor 250lb 250kg 500kg 1t 1.5t 2t 2.5t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell SBSB single cantilever beam sensor 250lb 250kg 500kg 1t 1.5t 2t 2.5t
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell BSA load cell S type 25kg/50kg/100lb/150lb/250lb Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell BSA load cell S type 25kg/50kg/100lb/150lb/250lb
Cảm biến tải loadcell HBM PW6CC3MR 3KG 5KG 10KG 15KG 20KG 30KG 40KG Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM PW6CC3MR 3KG 5KG 10KG 15KG 20KG 30KG 40KG
Cảm biến tải loadcell HBM PW2DC3 7.2KG 12KG 18KG 36KG 72KG Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM PW2DC3 7.2KG 12KG 18KG 36KG 72KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, Transcell load cell FAK-3KG 6KG 10KG 15KG 20KG 30KG ​​aluminum alloy single point load cell Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Transcell load cell FAK-3KG 6KG 10KG 15KG 20KG 30KG ​​aluminum alloy single point load cell
Cảm biến tải, cảm biến cân,  Transcell force transmission CR-5KG 10KG 20KG 50KG 100KG 200KG 250KG 500KG 1T 2T 3T 5T Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Transcell force transmission CR-5KG 10KG 20KG 50KG 100KG 200KG 250KG 500KG 1T 2T 3T 5T
Hiển thị điều khiển cân LJYB-B60SH[L] Liên Hệ
Hiển thị điều khiển cân LJYB-B60SH[L]
Hiển thị điều khiển cân B60R[F] Liên Hệ
Hiển thị điều khiển cân B60R[F]
Bộ chuyển đổi tín hiệu cân M60S[L] Weighing Force Control Module Rail Type Peak Detection Peak Hold Automatic Checkweighing Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu cân M60S[L] Weighing Force Control Module Rail Type Peak Detection Peak Hold Automatic Checkweighing
Hiển thị điều khiển cân V8016N weighing display control instrument decrement control peak retention RS485 communication force measuring instrument batching scale Liên Hệ
Hiển thị điều khiển cân V8016N weighing display control instrument decrement control peak retention RS485 communication force measuring instrument batching scale
Hiển thị điều khiển cân V4896H weighing display control instrument peak reserved current voltage transmission RS485 communication batching scale Liên Hệ
Hiển thị điều khiển cân V4896H weighing display control instrument peak reserved current voltage transmission RS485 communication batching scale
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 1015 3kg 5kg 7kg 10kg 15kg 20kg 30kg 50kg 90kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 1015 3kg 5kg 7kg 10kg 15kg 20kg 30kg 50kg 90kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 616-50Kg, 100Kg, 150Kg, 200Kg S-type weighing sensor Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 616-50Kg, 100Kg, 150Kg, 200Kg S-type weighing sensor
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 1263-635kg 1263-250kg 1263-300kg 1263-500kg 1263-50kg 1263-100kg 1263-150kg 1263-200kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 1263-635kg 1263-250kg 1263-300kg 1263-500kg 1263-50kg 1263-100kg 1263-150kg 1263-200kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH TEDEA 355 - 5KG TEDEA 355 - 10KG TEDEA 355 - 20KG TEDEA 355 - 30KG TEDEA 355 - 50KG TEDEA 355 - 100KG TEDEA 355 - 200KG TEDEA 355 - 250KG TEDEA 355 - 500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH TEDEA 355 - 5KG TEDEA 355 - 10KG TEDEA 355 - 20KG TEDEA 355 - 30KG TEDEA 355 - 50KG TEDEA 355 - 100KG TEDEA 355 - 200KG TEDEA 355 - 250KG TEDEA 355 - 500KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 1242-50kg 1242-100kg 1242-150kg 1242-200kg 1242-250kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 1242-50kg 1242-100kg 1242-150kg 1242-200kg 1242-250kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH Tedia small range weighing sensor 1004 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH Tedia small range weighing sensor 1004
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNLTEIGH stainless steel cantilever beam threaded hole load cell 3510-1t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNLTEIGH stainless steel cantilever beam threaded hole load cell 3510-1t
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNLEIGH Tedia S-shaped load cell tension sensor 619 STC-2t 3t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNLEIGH Tedia S-shaped load cell tension sensor 619 STC-2t 3t
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi MCRB bộ điều khiển van điện từ bộ điều khiển xung có thể lập trình van xung Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi MCRB bộ điều khiển van điện từ bộ điều khiển xung có thể lập trình van xung
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi MCPB bộ điều khiển xung bộ điều khiển xung 10 van xung 20 lặp Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi MCPB bộ điều khiển xung bộ điều khiển xung 10 van xung 20 lặp
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi bộ điều khiển xung có thể lập trình bộ điều khiển xung AM-P02 Liên Hệ
Bộ điều khiển van cho lọc bụi túi bộ điều khiển xung có thể lập trình bộ điều khiển xung AM-P02
Cảm biến tải, cảm biến cân,  TRANSCELL FSSV250kg quantitative packaging weighing sensor interchange Toledo IL Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TRANSCELL FSSV250kg quantitative packaging weighing sensor interchange Toledo IL
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1260-635kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1260-635kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1250 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1250
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1130-7kg 1130-10kg 1130-15kg 1130-20kg 1130-30kg 1130-50kg 1130-75kg 1130-100kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1130-7kg 1130-10kg 1130-15kg 1130-20kg 1130-30kg 1130-50kg 1130-75kg 1130-100kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1030 2-15 kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1030 2-15 kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1002 1004 1006-2kg/3kg/5kg/8kg/15kg/20kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1002 1004 1006-2kg/3kg/5kg/8kg/15kg/20kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1022-3kg 1022-5kg 1022-7kg 1022-10kg 1022-15kg 1022-20kg 1022-30kg 1022-35kg 1022-50kg 1022-100kg 1022-150kg 1022-200kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1022-3kg 1022-5kg 1022-7kg 1022-10kg 1022-15kg 1022-20kg 1022-30kg 1022-35kg 1022-50kg 1022-100kg 1022-150kg 1022-200kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 355-5kg 250kg 10kg 500kg 20kg 50kg 100kg 200kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 355-5kg 250kg 10kg 500kg 20kg 50kg 100kg 200kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA sensor 1263-50KG/100KG/150KG/200KG/250KG/300KG/500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA sensor 1263-50KG/100KG/150KG/200KG/250KG/300KG/500KG
Bộ điều khiển hiển thị cân Zhimei PT650D precision weighing display controller RS232 instrument mixing station batching scale DC computer Liên Hệ
Bộ điều khiển hiển thị cân Zhimei PT650D precision weighing display controller RS232 instrument mixing station batching scale DC computer
Bộ điều khiển hiển thị cân Zhimei PT350C weighing transmitter amplifier 0-5V 4-20mA mixing tank batching instrument Liên Hệ
Bộ điều khiển hiển thị cân Zhimei PT350C weighing transmitter amplifier 0-5V 4-20mA mixing tank batching instrument


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi