Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell  Transcell weighing sensor CR-50KG/100KG/200KG/250KG/500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell weighing sensor CR-50KG/100KG/200KG/250KG/500KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell  Transcell weighing sensor SBSZ-250/500kg/1t/5t/20t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell weighing sensor SBSZ-250/500kg/1t/5t/20t
Bộ chuyển đổi tín hiệu cân weight transmitter LCT6-JPA0101 C&V AD103C AED9101D Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu cân weight transmitter LCT6-JPA0101 C&V AD103C AED9101D
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell model MFT/PTFT-100/200/300/500KG-60/200T Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell model MFT/PTFT-100/200/300/500KG-60/200T
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell model FAS-50MT/100MT/150P/250P Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell model FAS-50MT/100MT/150P/250P
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell  Transcell model FSSB-30/50/60/100/150/200/250/300KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell model FSSB-30/50/60/100/150/200/250/300KG
Bộ chuyển đổi tín hiệu cân high-precision transmitter TI-1500DM, TI-500ESS Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu cân high-precision transmitter TI-1500DM, TI-500ESS
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell weighing sensor SBST-200KG 500KG 1000KG 2000KG 2T Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell weighing sensor SBST-200KG 500KG 1000KG 2000KG 2T
Công tắc báo rách băng tải ZLK-1 automatic tear switch belt tear switch ZL-II longitudinal tear detector DB-100 Liên Hệ
Công tắc báo rách băng tải ZLK-1 automatic tear switch belt tear switch ZL-II longitudinal tear detector DB-100
Công tắc báo tắc phễu bồn bin KBW220 coal blockage switch LDM-Y explosion-proof chute blockage switch DS-I Liên Hệ
Công tắc báo tắc phễu bồn bin KBW220 coal blockage switch LDM-Y explosion-proof chute blockage switch DS-I
Công tắc báo tắc phễu bồn bin LDM-X round chute clogging switch DS-I chute clogging detector KBW220 clogging switch XLDS-I Liên Hệ
Công tắc báo tắc phễu bồn bin LDM-X round chute clogging switch DS-I chute clogging detector KBW220 clogging switch XLDS-I
Công tắc báo lệch băng tải xích elevator deviation switch WTDP-I TDP-1 TDP-I WTDP-1 Liên Hệ
Công tắc báo lệch băng tải xích elevator deviation switch WTDP-I TDP-1 TDP-I WTDP-1
Công tắc báo lệch băng tải two-stage deviation switch ROS-2DS conveyor belt deviation prevention device ROS-2-FM ROS-2D Liên Hệ
Công tắc báo lệch băng tải two-stage deviation switch ROS-2DS conveyor belt deviation prevention device ROS-2-FM ROS-2D
Công tắc báo lệch băng tải SPS-2D SRS-2D belt two-stage deviation switch Liên Hệ
Công tắc báo lệch băng tải SPS-2D SRS-2D belt two-stage deviation switch
Công tắc báo liệu trên băng tải (cánh gạt loại to) Material flow switch coal flow detector coal blocking switch LL-I LL-II LL-III Liên Hệ
Công tắc báo liệu trên băng tải (cánh gạt loại to) Material flow switch coal flow detector coal blocking switch LL-I LL-II LL-III
Công tắc báo mức dạng xoay Paddle level switch material level gauge detector LW-I II Liên Hệ
Công tắc báo mức dạng xoay Paddle level switch material level gauge detector LW-I II
Công tắc báo liệu trên băng tải Material flow switch coal flow detector coal blocking switch LL-I LL-II LL-III Liên Hệ
Công tắc báo liệu trên băng tải Material flow switch coal flow detector coal blocking switch LL-I LL-II LL-III
Công tắc báo liệu trên băng tải mercury tilt switch coal blocking switch ST-20-39 20-35 KBX-220 KBC-220 blocking material detector Liên Hệ
Công tắc báo liệu trên băng tải mercury tilt switch coal blocking switch ST-20-39 20-35 KBX-220 KBC-220 blocking material detector
Cảm biến cảm ứng NJ5-18GK-N-150 NJ8-18GK-N-150 NJ15-30GK-N-150 NJ5-30GK-S1N NJ5-30GK-S1N-5M Liên Hệ
Cảm biến cảm ứng NJ5-18GK-N-150 NJ8-18GK-N-150 NJ15-30GK-N-150 NJ5-30GK-S1N NJ5-30GK-S1N-5M
Cảm biến trọng lượng pressure weighing load cell DYLY-103 batching scale 5kg 10kg 20kg 30kg 50kg 100kg 200kg 300kg 500kg 1000kg 1500kg 2000kg 3000kg 5000kg Liên Hệ
Cảm biến trọng lượng pressure weighing load cell DYLY-103 batching scale 5kg 10kg 20kg 30kg 50kg 100kg 200kg 300kg 500kg 1000kg 1500kg 2000kg 3000kg 5000kg
Cảm biến áp lực ​​​​​​​YS-1100B YS-1100B PT-306-16 YS-PT1100B Liên Hệ
Cảm biến áp lực ​​​​​​​YS-1100B YS-1100B PT-306-16 YS-PT1100B
Công tắc hành trình LX5-15B LX5-15Z LX5-15L LX5-15N LX5-15K 15D ​​​​​​​LX5-15H Liên Hệ
Công tắc hành trình LX5-15B LX5-15Z LX5-15L LX5-15N LX5-15K 15D ​​​​​​​LX5-15H
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Rosemount Temperature Transmitter 248HANANONS 248HANAU1NS 248RANA 248HAK5A2NS 248HAE1U2NS 248HANAN0C4Q4 248HAI5U2NS Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Rosemount Temperature Transmitter 248HANANONS 248HANAU1NS 248RANA 248HAK5A2NS 248HAE1U2NS 248HANAN0C4Q4 248HAI5U2NS
Camera công nghiệp Basler acA2500-14gm acA2500-14gc industrial camera 5 million pixels Liên Hệ
Camera công nghiệp Basler acA2500-14gm acA2500-14gc industrial camera 5 million pixels
Camera công nghiệp Hikvision Industrial Camera MV-CS050-10GM/GC 5 million black and white/color 2/3" Gigabit Ethernet Liên Hệ
Camera công nghiệp Hikvision Industrial Camera MV-CS050-10GM/GC 5 million black and white/color 2/3" Gigabit Ethernet
Công tắc hành trình marine waterproof limit switch SW2MS-AL SW2MS-RL SW2MS-LRL Liên Hệ
Công tắc hành trình marine waterproof limit switch SW2MS-AL SW2MS-RL SW2MS-LRL
Bộ nguồn PULS power supply QT20.241 CS10.241 CS10.241-S1 CS10.244 Liên Hệ
Bộ nguồn PULS power supply QT20.241 CS10.241 CS10.241-S1 CS10.244
ống kính camera industrial lens sv-h series SV-0814H SV-1214H SV-0614H SV-3514H Liên Hệ
ống kính camera industrial lens sv-h series SV-0814H SV-1214H SV-0614H SV-3514H
Bộ chuyển đổi tín hiệu cân 2 kênh weighing transmitter RW-ST02D Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu cân 2 kênh weighing transmitter RW-ST02D
Cảm biến tải loadcell MAVIN NS1 NS2 NS4 NS5 50kg 100kg 200kg 300kg 500kg 750kg 1t 1.5t 2t 2.5t 3t 5t Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell MAVIN NS1 NS2 NS4 NS5 50kg 100kg 200kg 300kg 500kg 750kg 1t 1.5t 2t 2.5t 3t 5t
Cảm biến tải loadcell MAVIN NB1 NB2 NB3 100kg 200kg 250kg 300kg 500kg 1T 2T 2.5T 3T 5T 7.5T Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell MAVIN NB1 NB2 NB3 100kg 200kg 250kg 300kg 500kg 1T 2T 2.5T 3T 5T 7.5T
Cảm biến tải loadcell MAVIN  NA2/NA3/NA4 load sensor high-precision pressure module balance table scale sensor Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell MAVIN NA2/NA3/NA4 load sensor high-precision pressure module balance table scale sensor
Công tắc hành trình Chint travel switch YBLX-K1/K 111 211 311 411 511 limit switch Liên Hệ
Công tắc hành trình Chint travel switch YBLX-K1/K 111 211 311 411 511 limit switch
Cảm biến báo mức HST HST3051DP1/HST3051DP2 Liên Hệ
Cảm biến báo mức HST HST3051DP1/HST3051DP2
Cảm biến áp suất HST 3051GP intelligent pressure transmitter 3351DP liquid level sensor 1151TG capacitive HART/4~20mA Liên Hệ
Cảm biến áp suất HST 3051GP intelligent pressure transmitter 3351DP liquid level sensor 1151TG capacitive HART/4~20mA
Cảm biến áp suất HST 3051GP intelligent pressure transmitter 3351DP liquid level sensor 1151TG capacitive HART/4~20mA Liên Hệ
Cảm biến áp suất HST 3051GP intelligent pressure transmitter 3351DP liquid level sensor 1151TG capacitive HART/4~20mA
Cảm biến áp suất HST Intelligent pressure transmitter 3051DP/GP liquid level sensor 3351/1151TG explosion-proof digital display 4~20mA Liên Hệ
Cảm biến áp suất HST Intelligent pressure transmitter 3051DP/GP liquid level sensor 3351/1151TG explosion-proof digital display 4~20mA
Cảm biến áp suất HST 3351DP/GP monocrystalline silicon differential pressure transmitter 3051/1151TG intelligent differential pressure sensor HART high precision Liên Hệ
Cảm biến áp suất HST 3351DP/GP monocrystalline silicon differential pressure transmitter 3051/1151TG intelligent differential pressure sensor HART high precision
Cảm biến áp suất HST 3351DP/GP monocrystalline silicon pressure transmitter 3051/1151TG intelligent liquid level sensor HART high precision Liên Hệ
Cảm biến áp suất HST 3351DP/GP monocrystalline silicon pressure transmitter 3051/1151TG intelligent liquid level sensor HART high precision
Cảm biến tải, cảm biến cân, Shenzhen load cell GMC-ZBH5-20kg 50kg 100kg 200kg 500kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Shenzhen load cell GMC-ZBH5-20kg 50kg 100kg 200kg 500kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell  BSH 10KG 20KG 30KG 40KG 50KG 75KG 100KG 150KG 200KG 300KG 250KG 500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell BSH 10KG 20KG 30KG 40KG 50KG 75KG 100KG 150KG 200KG 300KG 250KG 500KG
Hộp cầu đấu cân, hộp cầu đấu cảm biến cân Transcell weight transmitter LCT6-JPA0101 weight transmitter C&V signal amplification Liên Hệ
Hộp cầu đấu cân, hộp cầu đấu cảm biến cân Transcell weight transmitter LCT6-JPA0101 weight transmitter C&V signal amplification
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell force transmission PTSH PTSH-500kg PTSH-1t PTSH-2t PTSH-5t PTSH-10t PTSH-20t PTSH-30t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell force transmission PTSH PTSH-500kg PTSH-1t PTSH-2t PTSH-5t PTSH-10t PTSH-20t PTSH-30t
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell force transmission PTST PTST-0.2t PTST-0.5t PTST-1t PTST-1.5t PTST-2.5t PTST-5t PTST-10t PTST-20t PTST-25t PTST-30t PTST-50t PTST-100t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell force transmission PTST PTST-0.2t PTST-0.5t PTST-1t PTST-1.5t PTST-2.5t PTST-5t PTST-10t PTST-20t PTST-25t PTST-30t PTST-50t PTST-100t


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi