Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO load cells SLB215-110kg/220kg/550kg/1.1t/2.2t Liên Hệ
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO load cells SLB215-110kg/220kg/550kg/1.1t/2.2t
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO load cells SBD-10t, SBD-20t, SBD-25t, SBD-30t Liên Hệ
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO load cells SBD-10t, SBD-20t, SBD-25t, SBD-30t
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO Load Cell SBC-500KG / 0.5T / 1T / 2T / 3T Liên Hệ
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO Load Cell SBC-500KG / 0.5T / 1T / 2T / 3T
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO Load Cells MTB-200kg, MTB-300kg, MTB-500kg Liên Hệ
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO Load Cells MTB-200kg, MTB-300kg, MTB-500kg
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO S-type load cells TSC-1T, TSB-2T, TSB-3T Liên Hệ
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO S-type load cells TSC-1T, TSB-2T, TSB-3T
Cảm biến cân, cảm biến tải, Toledo S-type load cell TSC-50KG,TSC-100KG,TSC-200KG,TSC-300KG, TSC-500KG, TSC-1T,TSB-2T,TSB-3T, TSB-5T Liên Hệ
Cảm biến cân, cảm biến tải, Toledo S-type load cell TSC-50KG,TSC-100KG,TSC-200KG,TSC-300KG, TSC-500KG, TSC-1T,TSB-2T,TSB-3T, TSB-5T
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO Load Cells SBH-0.25t,SBH-0.5t,SBH-1t, SBH-0.5t, SBH-1t, SBH-3t, SBH-5t Liên Hệ
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO Load Cells SBH-0.25t,SBH-0.5t,SBH-1t, SBH-0.5t, SBH-1t, SBH-3t, SBH-5t
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO load cells TSH-1T, TSH-2T, TSH-3T, TSH-5T Liên Hệ
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO load cells TSH-1T, TSH-2T, TSH-3T, TSH-5T
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO load cells TSH-200kg, TSH-300kg, TSH-1000kg Liên Hệ
Cảm biến cân, cảm biến tải, METTLER TOLEDO load cells TSH-200kg, TSH-300kg, TSH-1000kg
Hộp cầu đấu loadcells, METTLER TOLEDO junction box DJB-004 / DJB-005 / DJB-006 / DJB-007 Liên Hệ
Hộp cầu đấu loadcells, METTLER TOLEDO junction box DJB-004 / DJB-005 / DJB-006 / DJB-007
Hộp cầu đấu loadcells, METTLER TOLEDO junction box DJB-004CN,DJB-005CN,DJB-006CN,DJB-007CN Liên Hệ
Hộp cầu đấu loadcells, METTLER TOLEDO junction box DJB-004CN,DJB-005CN,DJB-006CN,DJB-007CN
Hộp cầu đấu loadcells, METTLER TOLEDO junction box AJB-003X, AJB-005X, AJB-007X Liên Hệ
Hộp cầu đấu loadcells, METTLER TOLEDO junction box AJB-003X, AJB-005X, AJB-007X
Hộp cầu đấu loadcells, METTLER TOLEDO Junction Boxes AJB-015, AJB-003, AJB-005, AJB-007 Liên Hệ
Hộp cầu đấu loadcells, METTLER TOLEDO Junction Boxes AJB-015, AJB-003, AJB-005, AJB-007
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 355-5 / 10/20/30/50/100/200/250 / 500kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 355-5 / 10/20/30/50/100/200/250 / 500kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 1040-10 / 15/20/30/50/75 / 100kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 1040-10 / 15/20/30/50/75 / 100kg
Cảm biến tải, cảm biến cân,  Tedea load cell 220-5t / 10t / 20t / 30t / 50t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Tedea load cell 220-5t / 10t / 20t / 30t / 50t
Cảm biến tải, Cảm biến cân,  Schenker load cell PWS C3 30KG / 50KG / 60KG / 100KG / 150KG / 300KG Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenker load cell PWS C3 30KG / 50KG / 60KG / 100KG / 150KG / 300KG
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenck sensor RTN C3 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, Schenck sensor RTN C3 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t
Cảm biến tải, Cảm biến cân, loadcell Schenck RTN 0.05 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t Liên Hệ
Cảm biến tải, Cảm biến cân, loadcell Schenck RTN 0.05 1t / 2t / 4.7t / 10t / 15t / 22t / 33t / 47t / 68t
Cảm biến, Load Cell AMCELLS HSX-A 50-500kg Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell AMCELLS HSX-A 50-500kg
Cảm biến, Load Cell GoldCells HSX-A-30kg 40kg 50kg 75kg 100kg 150kg 200kg 500kg Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell GoldCells HSX-A-30kg 40kg 50kg 75kg 100kg 150kg 200kg 500kg
Cảm biến, Load Cell  Keli HSX-A HSX-A 20KG, 50KG, 100KG 200KG, 300KG, 500KG Liên Hệ
Cảm biến, Load Cell Keli HSX-A HSX-A 20KG, 50KG, 100KG 200KG, 300KG, 500KG
Cuộn hút MFJ1-3, MFJ1-4.5 ,MFJ1-.5.5 ,MFJ1-7 ,MFZ1-4.5 Liên Hệ
Cuộn hút MFJ1-3, MFJ1-4.5 ,MFJ1-.5.5 ,MFJ1-7 ,MFZ1-4.5
Cuộn hút van thủy lực, Hydraulic solenoid valve coil ,solenoid valve coil MFZ10-37YC, MFB10-90YC MFJ10-37YC, MFJ10-90YC 24V 220V Liên Hệ
Cuộn hút van thủy lực, Hydraulic solenoid valve coil ,solenoid valve coil MFZ10-37YC, MFB10-90YC MFJ10-37YC, MFJ10-90YC 24V 220V
Rơ le hơi, Gas relay, Gas relay QJ3-80A-TH Liên Hệ
Rơ le hơi, Gas relay, Gas relay QJ3-80A-TH
Điện trở khởi động cho động cơ YZR, YZR motor starting adjustment resistor RS54 series Liên Hệ
Điện trở khởi động cho động cơ YZR, YZR motor starting adjustment resistor RS54 series
Điện trở khởi động cho động cơ YZR, YZR motor starting adjustment resistor RS52 series Liên Hệ
Điện trở khởi động cho động cơ YZR, YZR motor starting adjustment resistor RS52 series
Điện trở khởi động cho động cơ YZR, YZR motor starting adjustment resistor RT52 / RT32 series Liên Hệ
Điện trở khởi động cho động cơ YZR, YZR motor starting adjustment resistor RT52 / RT32 series
Điện trở khởi động cho động cơ YZR, YZR motor starting adjustment resistor RT51 series Liên Hệ
Điện trở khởi động cho động cơ YZR, YZR motor starting adjustment resistor RT51 series
Xi lanh đẩy thủy lực điện, electric hydraulic pusher YT1-18Z / 2 YT1-25Z / 4 YT1-45Z / 5 YT1-90Z / 8 YT1-125Z / 10 YT1-45Z / 6 YT1-180Z / 12 Liên Hệ
Xi lanh đẩy thủy lực điện, electric hydraulic pusher YT1-18Z / 2 YT1-25Z / 4 YT1-45Z / 5 YT1-90Z / 8 YT1-125Z / 10 YT1-45Z / 6 YT1-180Z / 12
Phanh thủy lực, YWZ series electric hydraulic drum brake YWZ-500 / 90 YWZ-300 / 45 YWZ-100 / 18 YWZ-200 / 25 YWZ-400 / 90 YWZ-500 / 125 YWZ-600 / 80 Liên Hệ
Phanh thủy lực, YWZ series electric hydraulic drum brake YWZ-500 / 90 YWZ-300 / 45 YWZ-100 / 18 YWZ-200 / 25 YWZ-400 / 90 YWZ-500 / 125 YWZ-600 / 80
Cuộn hút, Nam châm điện YMQM6-30-150 / -800, YMQM5-30-150-ZMQM5 DC220V Liên Hệ
Cuộn hút, Nam châm điện YMQM6-30-150 / -800, YMQM5-30-150-ZMQM5 DC220V
Điện trở sấy DJR JRD25~200W Liên Hệ
Điện trở sấy DJR JRD25~200W
Điện trở sấy kèm quạt làm mát, DJR JRD-F DJR JRD-F 25W DJR JRD-F 50W DJR JRD-F100W DJR JRD-F 150W DJR JRD-F 200W Liên Hệ
Điện trở sấy kèm quạt làm mát, DJR JRD-F DJR JRD-F 25W DJR JRD-F 50W DJR JRD-F100W DJR JRD-F 150W DJR JRD-F 200W
Miếng sấy silicon, Silicone rubber heating plate JRD-G-50, JRD-G-100, JRD-G-150W, JRD-G-200W Liên Hệ
Miếng sấy silicon, Silicone rubber heating plate JRD-G-50, JRD-G-100, JRD-G-150W, JRD-G-200W
ĐIỆN TRỞ SẤY KÍCH THƯỚC NHỎ GỌN DJR JRD 75W 100W 150W 50W 25W 200W 75 * 156 * 23 75 * 156 * 24 Liên Hệ
ĐIỆN TRỞ SẤY KÍCH THƯỚC NHỎ GỌN DJR JRD 75W 100W 150W 50W 25W 200W 75 * 156 * 23 75 * 156 * 24
Rơle trung gian , Delixi CDZ9-52P 8-pin CDZ9-54P 14-pin, CDZ9-53PL 11-pin, CDZ9-52PL 8-pin , CDZ9-54PL 14-pin , CDZ9-62PL 8 Liên Hệ
Rơle trung gian , Delixi CDZ9-52P 8-pin CDZ9-54P 14-pin, CDZ9-53PL 11-pin, CDZ9-52PL 8-pin , CDZ9-54PL 14-pin , CDZ9-62PL 8
Rơ le thời gian, Delixi delay time relay JSZ3A-A AB AC AD AE AF Liên Hệ
Rơ le thời gian, Delixi delay time relay JSZ3A-A AB AC AD AE AF
Xi lanh máy đóng bao,  QGZ-W-63-60-P30-J,  3SEH11-63/60/30,  QGB-32-125-MP2, QGX-LS-25-25-F003 Liên Hệ
Xi lanh máy đóng bao, QGZ-W-63-60-P30-J, 3SEH11-63/60/30, QGB-32-125-MP2, QGX-LS-25-25-F003
Công tắc giật dây, Belt conveyor two-way rope switch YWLX-II, KSKLSF-2, YHPLS-2, HKLS-II Liên Hệ
Công tắc giật dây, Belt conveyor two-way rope switch YWLX-II, KSKLSF-2, YHPLS-2, HKLS-II
Công tắc chống lệch băng tải, HKPP-12-30, HLKPT1-12-30 Liên Hệ
Công tắc chống lệch băng tải, HKPP-12-30, HLKPT1-12-30
Bộ hiển thị cần + cảm biến cần cẩu ,crane lifting weight limiter KQC-1A type 16T 20T 32T 45T, 50T double beam driving overload limiter Liên Hệ
Bộ hiển thị cần + cảm biến cần cẩu ,crane lifting weight limiter KQC-1A type 16T 20T 32T 45T, 50T double beam driving overload limiter
Bộ hiển thị cần cần cẩu ,Keli lifting weight limiter KQC-3A crane driving overload limiter weighing display instrument Liên Hệ
Bộ hiển thị cần cần cẩu ,Keli lifting weight limiter KQC-3A crane driving overload limiter weighing display instrument
Bộ hiển thị cần cần cẩu ,Keli KQC-1A lifting weight limiter display 5t,10t,16t,20t,32t,50t weighing limiter instrument Liên Hệ
Bộ hiển thị cần cần cẩu ,Keli KQC-1A lifting weight limiter display 5t,10t,16t,20t,32t,50t weighing limiter instrument


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
Trụ sở công ty: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
Kinh doanh 1: 091.797.1515
Kinh doanh 2: 083.797.1515
Kinh doanh 3: 091.686.1515
Website: http://tanthanhtech.com/
Website: http://vienthongtanthanh.com/
Website: http://tanthanh-automation.com/
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi