Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ điều khiển nhiệt độ RKC, PID intelligent temperature controller RKC CH102, CB100, CB400, CH402, CB103, CD901, CD701, CD401, CD101 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ RKC, PID intelligent temperature controller RKC CH102, CB100, CB400, CH402, CB103, CD901, CD701, CD401, CD101
Khối mạch điều khiển, 5-472S actuator three-phase brake plate output board Liên Hệ
Khối mạch điều khiển, 5-472S actuator three-phase brake plate output board
Khối mạch điều khiển, DFK-2 three-phase motor electric control dynamic controller Liên Hệ
Khối mạch điều khiển, DFK-2 three-phase motor electric control dynamic controller
Khối mạch điều khiển, GRS-1G position transmitter Liên Hệ
Khối mạch điều khiển, GRS-1G position transmitter
Khối mạch điều khiển, LXR-380D three-phase phase detector module Liên Hệ
Khối mạch điều khiển, LXR-380D three-phase phase detector module
Khối mạch điều khiển, WF-130M position transmitter module ,electric actuator position module Liên Hệ
Khối mạch điều khiển, WF-130M position transmitter module ,electric actuator position module
Khối mạch điều khiển, YF-220A single-phase power control module Liên Hệ
Khối mạch điều khiển, YF-220A single-phase power control module
Khối mạch điều khiển SG-1M electric actuator integrated control module Liên Hệ
Khối mạch điều khiển SG-1M electric actuator integrated control module
Khối mạch chuyển đổi vị trí SWF-5 position transmitter module ZKJ electric actuator Liên Hệ
Khối mạch chuyển đổi vị trí SWF-5 position transmitter module ZKJ electric actuator
Khối mạch chuyển đổi vị trí  VOT-3, VOT-2, VOT-4, Position Transmitter  AC220V 4-20mADC Liên Hệ
Khối mạch chuyển đổi vị trí VOT-3, VOT-2, VOT-4, Position Transmitter AC220V 4-20mADC
Khối mạch điều khiển WF-02B, WF-2, W280H, WF-MH, WFM-01 position transmitter electric actuator module Liên Hệ
Khối mạch điều khiển WF-02B, WF-2, W280H, WF-MH, WFM-01 position transmitter electric actuator module
Khối mạch điều khiển WFM-P, WF-I, WFMK-II, WF-S position transmitter electric actuator control module Liên Hệ
Khối mạch điều khiển WFM-P, WF-I, WFMK-II, WF-S position transmitter electric actuator control module
Khối mạch điều khiển ZD-2002 three-phase brake plate Liên Hệ
Khối mạch điều khiển ZD-2002 three-phase brake plate
Khối mạch điều khiển ZDW-01F, ZDW-01D integrated control module electric actuator control module Liên Hệ
Khối mạch điều khiển ZDW-01F, ZDW-01D integrated control module electric actuator control module
Khối mạch điều khiển ZDW-01F, ZDW-01F Adjustable Module Position Transmitter Electric Actuator Controller Liên Hệ
Khối mạch điều khiển ZDW-01F, ZDW-01F Adjustable Module Position Transmitter Electric Actuator Controller
Mạch điều khiển van GAMX-2KP, Electric Actuator Tianjin Bernard Smart Motherboard GAMX-2KP Liên Hệ
Mạch điều khiển van GAMX-2KP, Electric Actuator Tianjin Bernard Smart Motherboard GAMX-2KP
Đồng hồ hiển thị nhiệt đô đa kênh, XMD52216, XMD52208, XMD50208 Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị nhiệt đô đa kênh, XMD52216, XMD52208, XMD50208
Công tắc lưu lượng, Switch-off-point flow sensor Abschaltpunkt, 10XM2030XG15S Liên Hệ
Công tắc lưu lượng, Switch-off-point flow sensor Abschaltpunkt, 10XM2030XG15S
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, RJ45 eight core cable plug connector 6GK1901-1BB11-2AA0 2AB0 2AE0 Liên Hệ
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, RJ45 eight core cable plug connector 6GK1901-1BB11-2AA0 2AB0 2AE0
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, 6GK1901-1BB30-0AA0 RJ45 connector 145° Liên Hệ
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, 6GK1901-1BB30-0AA0 RJ45 connector 145°
Cáp kết nối DP Siemens, Siemens bus cable DP, 6XV1830-5FH10, 6XV1 830-5FH10 Liên Hệ
Cáp kết nối DP Siemens, Siemens bus cable DP, 6XV1830-5FH10, 6XV1 830-5FH10
Cáp kết nối DP Siemens, Siemens bus cable DP, 6XV1 830-3EH10, 6XV1830-3EH10 Liên Hệ
Cáp kết nối DP Siemens, Siemens bus cable DP, 6XV1 830-3EH10, 6XV1830-3EH10
Cáp kết nối DP Siemens, Siemens bus cable DP,  6XV1830-0EH10, 6XV1 830-OEH1O Liên Hệ
Cáp kết nối DP Siemens, Siemens bus cable DP, 6XV1830-0EH10, 6XV1 830-OEH1O
Cáp mạng cat5 Siemens, PROFIBUS FC network cable 4 core 2*2*22AWG, twisted pair shielded communication cable, 6XV1840-2AH10 Liên Hệ
Cáp mạng cat5 Siemens, PROFIBUS FC network cable 4 core 2*2*22AWG, twisted pair shielded communication cable, 6XV1840-2AH10
Cáp nhảy Siemens , Siemens PROFINET ETHERCAT cable, industrial cable, Ethernet cable, servo bus high flexible cable Liên Hệ
Cáp nhảy Siemens , Siemens PROFINET ETHERCAT cable, industrial cable, Ethernet cable, servo bus high flexible cable
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, Siemens 6GK1901-1BB20-2AA0 90° Liên Hệ
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, Siemens 6GK1901-1BB20-2AA0 90°
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, Siemens 6GK1901-1BB10-2AB0 180° Liên Hệ
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, Siemens 6GK1901-1BB10-2AB0 180°
Card mạng, Molex / Woodhead / Applicom PCU1000 PCI Network Interface Card Liên Hệ
Card mạng, Molex / Woodhead / Applicom PCU1000 PCI Network Interface Card
Card mạng, Molex / Woodhead / Applicom PCU1500PFB Profibus Network Interface Card Liên Hệ
Card mạng, Molex / Woodhead / Applicom PCU1500PFB Profibus Network Interface Card
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF4, PXF4ACY2-1W100, PXF4ABY2-1W100, PXF4AEY2-1W100, PXF4ACY2-FW100, PXF4ABY2-FW100, PXF4AEY2-FW100, PXF4ABY2-1WM00, PXF4ACY2-1WM00, PXF4AEY2-1WM00 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF4, PXF4ACY2-1W100, PXF4ABY2-1W100, PXF4AEY2-1W100, PXF4ACY2-FW100, PXF4ABY2-FW100, PXF4AEY2-FW100, PXF4ABY2-1WM00, PXF4ACY2-1WM00, PXF4AEY2-1WM00
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF9, PXF9AEY2-1WY00, PXF9ABY2-1WY00, PXF9ACY2-1WY00, PXF9AAY2-1WY00, PXF9AEY2-FW100, PXF9AEY2-1WM00, PXF9ABY2-FWY00, PXF9ACY2-FWY00, PXF9ABY2-1WM00, PXF9ACY2-1WM00 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF9, PXF9AEY2-1WY00, PXF9ABY2-1WY00, PXF9ACY2-1WY00, PXF9AAY2-1WY00, PXF9AEY2-FW100, PXF9AEY2-1WM00, PXF9ABY2-FWY00, PXF9ACY2-FWY00, PXF9ABY2-1WM00, PXF9ACY2-1WM00
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF5, PXF5ABY2-1W100, PXF5AAY2-1W100, PXF5ACY2-1W100, PXF5AEY2-1W100, PXF5AEY2-FW100, PXF5ABY2-FW100, PXF5ACY2-FW100, PXF5ABY2-1WM00, PXF5ACY2-1WM00, PXF5AEY2-1WM00 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF5, PXF5ABY2-1W100, PXF5AAY2-1W100, PXF5ACY2-1W100, PXF5AEY2-1W100, PXF5AEY2-FW100, PXF5ABY2-FW100, PXF5ACY2-FW100, PXF5ABY2-1WM00, PXF5ACY2-1WM00, PXF5AEY2-1WM00
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF4, PXF4ACY2-1W100, PXF4ABY2-1W100, PXF4AEY2-1W100, PXF4ACY2-FW100, PXF4ABY2-FW100, PXF4AEY2-FW100, PXF4ABY2-1WM00, PXF4ACY2-1WM00, PXF4AEY2-1WM00 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF4, PXF4ACY2-1W100, PXF4ABY2-1W100, PXF4AEY2-1W100, PXF4ACY2-FW100, PXF4ABY2-FW100, PXF4AEY2-FW100, PXF4ABY2-1WM00, PXF4ACY2-1WM00, PXF4AEY2-1WM00
Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ, Siemens Temperature transmitter TH400 7NG3214-0NN00 Liên Hệ
Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ, Siemens Temperature transmitter TH400 7NG3214-0NN00
Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ, Siemens Temperature Transmitter Module SITRANS TH200 7NG3211-1NN00 Liên Hệ
Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ, Siemens Temperature Transmitter Module SITRANS TH200 7NG3211-1NN00
mạch DCS500 SDCS-POW-1-COAT, 3ADT220090R0003 Liên Hệ
mạch DCS500 SDCS-POW-1-COAT, 3ADT220090R0003
Mạch cảm biến áp suất, Rosemount SMART Electronics for 1151 Transmitter 01151-0948-0002 Liên Hệ
Mạch cảm biến áp suất, Rosemount SMART Electronics for 1151 Transmitter 01151-0948-0002
Rơle trung gian Honeywell, Honeywell Relay SZR-MY2 MY4 LY2 LY4 Liên Hệ
Rơle trung gian Honeywell, Honeywell Relay SZR-MY2 MY4 LY2 LY4
Rơle trung gian OMRON relay MY4N-GS 12V/24VDC 110VAC 220VAC Liên Hệ
Rơle trung gian OMRON relay MY4N-GS 12V/24VDC 110VAC 220VAC
Rơle trung gian OMRON relay MY2N-GS DC24 AC220 DC12 AC24 Liên Hệ
Rơle trung gian OMRON relay MY2N-GS DC24 AC220 DC12 AC24
Rơle trung gian Omron Relay LY3N-J, LY3NJ 12V 24V 48V 110V 220V 11 Foot 10A Liên Hệ
Rơle trung gian Omron Relay LY3N-J, LY3NJ 12V 24V 48V 110V 220V 11 Foot 10A
Rơle trung gian Omron Relay MY3NJ, MY3N-J AC12V 24V 36V 110V 220V 48V Liên Hệ
Rơle trung gian Omron Relay MY3NJ, MY3N-J AC12V 24V 36V 110V 220V 48V
Rơle trung gian OMRON intermediate relay LY4NJ, LY4N-J AC220V 24VDC 12VDC 10A 14 feet HH64P Liên Hệ
Rơle trung gian OMRON intermediate relay LY4NJ, LY4N-J AC220V 24VDC 12VDC 10A 14 feet HH64P
Rơle trung gian OMRON, Intermediate Relay MY2N-J, MY3N-J, MY4N-J, LY2N-J, LY4N-J, MY4N-GS, MY2N-GS, AC12V AC24V AC110V AC220V AC380V DC12V DC24V DC110V DC220V Liên Hệ
Rơle trung gian OMRON, Intermediate Relay MY2N-J, MY3N-J, MY4N-J, LY2N-J, LY4N-J, MY4N-GS, MY2N-GS, AC12V AC24V AC110V AC220V AC380V DC12V DC24V DC110V DC220V


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
Trụ sở công ty: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
Kinh doanh 1: 091.797.1515
Kinh doanh 2: 083.797.1515
Kinh doanh 3: 091.686.1515
Website: http://tanthanhtech.com/
Website: http://vienthongtanthanh.com/
Website: http://tanthanh-automation.com/
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi