Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Đồng hồ hiển thị nhiệt đô đa kênh, XMD52216, XMD52208, XMD50208 Liên Hệ
Đồng hồ hiển thị nhiệt đô đa kênh, XMD52216, XMD52208, XMD50208
Công tắc lưu lượng, Switch-off-point flow sensor Abschaltpunkt, 10XM2030XG15S Liên Hệ
Công tắc lưu lượng, Switch-off-point flow sensor Abschaltpunkt, 10XM2030XG15S
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, RJ45 eight core cable plug connector 6GK1901-1BB11-2AA0 2AB0 2AE0 Liên Hệ
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, RJ45 eight core cable plug connector 6GK1901-1BB11-2AA0 2AB0 2AE0
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, 6GK1901-1BB30-0AA0 RJ45 connector 145° Liên Hệ
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, 6GK1901-1BB30-0AA0 RJ45 connector 145°
Cáp kết nối DP Siemens, Siemens bus cable DP, 6XV1830-5FH10, 6XV1 830-5FH10 Liên Hệ
Cáp kết nối DP Siemens, Siemens bus cable DP, 6XV1830-5FH10, 6XV1 830-5FH10
Cáp kết nối DP Siemens, Siemens bus cable DP, 6XV1 830-3EH10, 6XV1830-3EH10 Liên Hệ
Cáp kết nối DP Siemens, Siemens bus cable DP, 6XV1 830-3EH10, 6XV1830-3EH10
Cáp kết nối DP Siemens, Siemens bus cable DP,  6XV1830-0EH10, 6XV1 830-OEH1O Liên Hệ
Cáp kết nối DP Siemens, Siemens bus cable DP, 6XV1830-0EH10, 6XV1 830-OEH1O
Cáp mạng cat5 Siemens, PROFIBUS FC network cable 4 core 2*2*22AWG, twisted pair shielded communication cable, 6XV1840-2AH10 Liên Hệ
Cáp mạng cat5 Siemens, PROFIBUS FC network cable 4 core 2*2*22AWG, twisted pair shielded communication cable, 6XV1840-2AH10
Cáp nhảy Siemens , Siemens PROFINET ETHERCAT cable, industrial cable, Ethernet cable, servo bus high flexible cable Liên Hệ
Cáp nhảy Siemens , Siemens PROFINET ETHERCAT cable, industrial cable, Ethernet cable, servo bus high flexible cable
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, Siemens 6GK1901-1BB20-2AA0 90° Liên Hệ
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, Siemens 6GK1901-1BB20-2AA0 90°
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, Siemens 6GK1901-1BB10-2AB0 180° Liên Hệ
Đầu nối RJ45, đầu nối cáp mạng RJ45 ,Profinet connector, Siemens 6GK1901-1BB10-2AB0 180°
Card mạng, Molex / Woodhead / Applicom PCU1000 PCI Network Interface Card Liên Hệ
Card mạng, Molex / Woodhead / Applicom PCU1000 PCI Network Interface Card
Card mạng, Molex / Woodhead / Applicom PCU1500PFB Profibus Network Interface Card Liên Hệ
Card mạng, Molex / Woodhead / Applicom PCU1500PFB Profibus Network Interface Card
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF4, PXF4ACY2-1W100, PXF4ABY2-1W100, PXF4AEY2-1W100, PXF4ACY2-FW100, PXF4ABY2-FW100, PXF4AEY2-FW100, PXF4ABY2-1WM00, PXF4ACY2-1WM00, PXF4AEY2-1WM00 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF4, PXF4ACY2-1W100, PXF4ABY2-1W100, PXF4AEY2-1W100, PXF4ACY2-FW100, PXF4ABY2-FW100, PXF4AEY2-FW100, PXF4ABY2-1WM00, PXF4ACY2-1WM00, PXF4AEY2-1WM00
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF9, PXF9AEY2-1WY00, PXF9ABY2-1WY00, PXF9ACY2-1WY00, PXF9AAY2-1WY00, PXF9AEY2-FW100, PXF9AEY2-1WM00, PXF9ABY2-FWY00, PXF9ACY2-FWY00, PXF9ABY2-1WM00, PXF9ACY2-1WM00 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF9, PXF9AEY2-1WY00, PXF9ABY2-1WY00, PXF9ACY2-1WY00, PXF9AAY2-1WY00, PXF9AEY2-FW100, PXF9AEY2-1WM00, PXF9ABY2-FWY00, PXF9ACY2-FWY00, PXF9ABY2-1WM00, PXF9ACY2-1WM00
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF5, PXF5ABY2-1W100, PXF5AAY2-1W100, PXF5ACY2-1W100, PXF5AEY2-1W100, PXF5AEY2-FW100, PXF5ABY2-FW100, PXF5ACY2-FW100, PXF5ABY2-1WM00, PXF5ACY2-1WM00, PXF5AEY2-1WM00 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF5, PXF5ABY2-1W100, PXF5AAY2-1W100, PXF5ACY2-1W100, PXF5AEY2-1W100, PXF5AEY2-FW100, PXF5ABY2-FW100, PXF5ACY2-FW100, PXF5ABY2-1WM00, PXF5ACY2-1WM00, PXF5AEY2-1WM00
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF4, PXF4ACY2-1W100, PXF4ABY2-1W100, PXF4AEY2-1W100, PXF4ACY2-FW100, PXF4ABY2-FW100, PXF4AEY2-FW100, PXF4ABY2-1WM00, PXF4ACY2-1WM00, PXF4AEY2-1WM00 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ, Fuji PXF4, PXF4ACY2-1W100, PXF4ABY2-1W100, PXF4AEY2-1W100, PXF4ACY2-FW100, PXF4ABY2-FW100, PXF4AEY2-FW100, PXF4ABY2-1WM00, PXF4ACY2-1WM00, PXF4AEY2-1WM00
Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ, Siemens Temperature transmitter TH400 7NG3214-0NN00 Liên Hệ
Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ, Siemens Temperature transmitter TH400 7NG3214-0NN00
Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ, Siemens Temperature Transmitter Module SITRANS TH200 7NG3211-1NN00 Liên Hệ
Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ, Siemens Temperature Transmitter Module SITRANS TH200 7NG3211-1NN00
mạch DCS500 SDCS-POW-1-COAT, 3ADT220090R0003 Liên Hệ
mạch DCS500 SDCS-POW-1-COAT, 3ADT220090R0003
Mạch cảm biến áp suất, Rosemount SMART Electronics for 1151 Transmitter 01151-0948-0002 Liên Hệ
Mạch cảm biến áp suất, Rosemount SMART Electronics for 1151 Transmitter 01151-0948-0002
Rơle trung gian Honeywell, Honeywell Relay SZR-MY2 MY4 LY2 LY4 Liên Hệ
Rơle trung gian Honeywell, Honeywell Relay SZR-MY2 MY4 LY2 LY4
Rơle trung gian OMRON relay MY4N-GS 12V/24VDC 110VAC 220VAC Liên Hệ
Rơle trung gian OMRON relay MY4N-GS 12V/24VDC 110VAC 220VAC
Rơle trung gian OMRON relay MY2N-GS DC24 AC220 DC12 AC24 Liên Hệ
Rơle trung gian OMRON relay MY2N-GS DC24 AC220 DC12 AC24
Rơle trung gian Omron Relay LY3N-J, LY3NJ 12V 24V 48V 110V 220V 11 Foot 10A Liên Hệ
Rơle trung gian Omron Relay LY3N-J, LY3NJ 12V 24V 48V 110V 220V 11 Foot 10A
Rơle trung gian Omron Relay MY3NJ, MY3N-J AC12V 24V 36V 110V 220V 48V Liên Hệ
Rơle trung gian Omron Relay MY3NJ, MY3N-J AC12V 24V 36V 110V 220V 48V
Rơle trung gian OMRON intermediate relay LY4NJ, LY4N-J AC220V 24VDC 12VDC 10A 14 feet HH64P Liên Hệ
Rơle trung gian OMRON intermediate relay LY4NJ, LY4N-J AC220V 24VDC 12VDC 10A 14 feet HH64P
Rơle trung gian OMRON, Intermediate Relay MY2N-J, MY3N-J, MY4N-J, LY2N-J, LY4N-J, MY4N-GS, MY2N-GS, AC12V AC24V AC110V AC220V AC380V DC12V DC24V DC110V DC220V Liên Hệ
Rơle trung gian OMRON, Intermediate Relay MY2N-J, MY3N-J, MY4N-J, LY2N-J, LY4N-J, MY4N-GS, MY2N-GS, AC12V AC24V AC110V AC220V AC380V DC12V DC24V DC110V DC220V
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-SYTEM W5VS Isolator W5VS-AAA-M, W5VS-AAA-R Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-SYTEM W5VS Isolator W5VS-AAA-M, W5VS-AAA-R
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-SYSTEM signal isolating converter M2RS-4A-R2/N Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-SYSTEM signal isolating converter M2RS-4A-R2/N
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-SYSTEM signal isolating converter M2VS-AA-R2/N Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-SYSTEM signal isolating converter M2VS-AA-R2/N
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-SYSTEM signal isolating converter M2DY-24A-R2/N Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-SYSTEM signal isolating converter M2DY-24A-R2/N
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-SYSTEM signal isolating converter W2DY-24AA-R2/N Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-SYSTEM signal isolating converter W2DY-24AA-R2/N
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-SYSTEM thermocouple signal converter , temperature transmitter B5TS-2  0-400 degrees Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-SYSTEM thermocouple signal converter , temperature transmitter B5TS-2 0-400 degrees
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-System isolator, signal converter M5DY-AR Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu M-System, M-System isolator, signal converter M5DY-AR
Bộ nguồn Phoenix,Phoenix power supply module  QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 3.5 ,2866747 Liên Hệ
Bộ nguồn Phoenix,Phoenix power supply module QUINT-PS/ 1AC/24DC/ 3.5 ,2866747
Bộ nguồn Phoenix,Phoenix power module QUINT-100-240AC/24DC/10 Article No. 2938604 Liên Hệ
Bộ nguồn Phoenix,Phoenix power module QUINT-100-240AC/24DC/10 Article No. 2938604
Bộ nguồn Phoenix, Phoenix power module QUINT-PS/1AC/24DC/20, 2866776 Liên Hệ
Bộ nguồn Phoenix, Phoenix power module QUINT-PS/1AC/24DC/20, 2866776
Bộ nguồn Phoenix, Phoenix power supply module three-phase QUINT-PS/ 3AC/24DC/10  24V 10A ,2866705 Liên Hệ
Bộ nguồn Phoenix, Phoenix power supply module three-phase QUINT-PS/ 3AC/24DC/10 24V 10A ,2866705
Bộ nguồn Phoenix, Phoenix Power Module QUINT-PS/1AC/24DC/10, 2866763 Liên Hệ
Bộ nguồn Phoenix, Phoenix Power Module QUINT-PS/1AC/24DC/10, 2866763
Bộ nguồn Phoenix, Phoenix power module QUINT-PS-100-240AC/24DC/20, 2938620 Liên Hệ
Bộ nguồn Phoenix, Phoenix power module QUINT-PS-100-240AC/24DC/20, 2938620
Bộ nguồn Phoenix, Phoenix power module QUINT-DC-UPS/24DC/20 24V/20A, 2866239 Liên Hệ
Bộ nguồn Phoenix, Phoenix power module QUINT-DC-UPS/24DC/20 24V/20A, 2866239
Bộ nguồn Phoenix, Phoenix power module QUINT-PS/3AC/24DC/20, 2676792 Liên Hệ
Bộ nguồn Phoenix, Phoenix power module QUINT-PS/3AC/24DC/20, 2676792
Bộ nguồn Phoenix, Phoenix power module QUINT-PS/1AC/24DC/40, 2866789 Liên Hệ
Bộ nguồn Phoenix, Phoenix power module QUINT-PS/1AC/24DC/40, 2866789


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
Trụ sở công ty: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
Kinh doanh 1: 091.797.1515
Kinh doanh 2: 083.797.1515
Kinh doanh 3: 091.686.1515
Website: http://tanthanhtech.com/
Website: http://vienthongtanthanh.com/
Website: http://tanthanh-automation.com/
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi