Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Mạch điều khiển van, proportional amplification board VT2000BK40 VT2010BK40 VT2013BK40 VT2023BK40 VT2000BS40G VT2010BS40 VT2013BS40 VT2023BS40 VT2000BK40A VT2000-5X Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board VT2000BK40 VT2010BK40 VT2013BK40 VT2023BK40 VT2000BS40G VT2010BS40 VT2013BS40 VT2023BS40 VT2000BK40A VT2000-5X
Mạch điều khiển van, proportional amplification board AME-D-I1-24-10 AME-D-I1-24-20 AME-D-I1-48-10 AME-D-I1-48-20 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board AME-D-I1-24-10 AME-D-I1-24-20 AME-D-I1-48-10 AME-D-I1-48-20
Mạch điều khiển van, proportional amplification board BLF-D-I1-24-10 BLF-D-I1-24-20 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board BLF-D-I1-24-10 BLF-D-I1-24-20
Mạch điều khiển van, proportional amplification board B16425 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board B16425
Mạch điều khiển van, proportional amplification board VT2000BK40 VT2000BK40A VT2010BK40 VT2013BK40 VT2023BK40 VT2000BS40 VT2000BS40G VT2010BS40G VT2013BS40 VT2023BS40 VT2000-5X Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board VT2000BK40 VT2000BK40A VT2010BK40 VT2013BK40 VT2023BK40 VT2000BS40 VT2000BS40G VT2010BS40G VT2013BS40 VT2023BS40 VT2000-5X
Mạch điều khiển van, proportional amplification board ET-G1-D24-XA-X Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board ET-G1-D24-XA-X
Mạch điều khiển van, proportional amplification board ET-FP-4010-V ET-FP-4010-A ET-FP-4010-P Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board ET-FP-4010-V ET-FP-4010-A ET-FP-4010-P
Mạch điều khiển van, proportional amplification board HNC4075 HNC41085 HNC4075 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board HNC4075 HNC41085 HNC4075
Mạch điều khiển van, proportional amplification board SZG1-D24-XA-V(0-10V) SZG1-D24-XA-V(4-20MA) SZG1-D24-XA-V(0-10KHZ) SZG1-D24-XA-K SZG1-D24-XA-V Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board SZG1-D24-XA-V(0-10V) SZG1-D24-XA-V(4-20MA) SZG1-D24-XA-V(0-10KHZ) SZG1-D24-XA-K SZG1-D24-XA-V
Mạch điều khiển van, proportional amplification board JY4010 JY4020 JY4030 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board JY4010 JY4020 JY4030
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTG-2000, XMTG-6000 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTG-2000, XMTG-6000
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTE-2000 XMTE-6000 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTE-2000 XMTE-6000
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTD-2000 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTD-2000
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTA-2000 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTA-2000
mạch điều khiển van thủy lực Huade Amplifier  proportional valve controller VT-2000/VT-2010/VT-2013BK40 Liên Hệ
mạch điều khiển van thủy lực Huade Amplifier proportional valve controller VT-2000/VT-2010/VT-2013BK40
Modun truyền thông Schneider Network Module TSXP57104M TSXPSY1610M TCSEGPA23F14F Liên Hệ
Modun truyền thông Schneider Network Module TSXP57104M TSXPSY1610M TCSEGPA23F14F
Bơm mỡ tự động IHI SK-505, IHI electric grease pump  SK-505 Liên Hệ
Bơm mỡ tự động IHI SK-505, IHI electric grease pump SK-505
Bộ chuyển đổi tín hiệu SFERE JD194-BS4I-N, JD194-BS4U-N, JD194-BS4I, JD194-BS5I, JD194-BS4U, JD194-BS5U, JD194-BS4U2, JD194-BS412, JD194-BS413T, JD194-BS4U3T ,JD194-BS4P, JD194-BS4Q, JD194-BS4P/Q4T, JD194-BS4H7, JD194-BS4F7, JD194-BS4Z6 Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu SFERE JD194-BS4I-N, JD194-BS4U-N, JD194-BS4I, JD194-BS5I, JD194-BS4U, JD194-BS5U, JD194-BS4U2, JD194-BS412, JD194-BS413T, JD194-BS4U3T ,JD194-BS4P, JD194-BS4Q, JD194-BS4P/Q4T, JD194-BS4H7, JD194-BS4F7, JD194-BS4Z6
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ, WS2060 two-wire isolation thermocouple temperature transmitter conditioning conversion K type Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ, WS2060 two-wire isolation thermocouple temperature transmitter conditioning conversion K type
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS905022 PT100 thermal resistance sensor temperature transmitter signal isolation Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS905022 PT100 thermal resistance sensor temperature transmitter signal isolation
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS1526 AC current transmitter signal isolation Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS1526 AC current transmitter signal isolation
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ, WS90602K thermocouple temperature signal isolation Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ, WS90602K thermocouple temperature signal isolation
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS1521 DC voltage transmitter, signal isolator current Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS1521 DC voltage transmitter, signal isolator current
Bộ chuyển đổi tín hiệu, potentiometer transmitter WS9020 0-1KΩ to 4-20MA 0-1KΩ to 0-10V 0-1KΩ to 0-20MA 0-1KΩ to 0-5V 0-10KΩ to 4-20MA 0-10KΩ to 0-10V Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, potentiometer transmitter WS9020 0-1KΩ to 4-20MA 0-1KΩ to 0-10V 0-1KΩ to 0-20MA 0-1KΩ to 0-5V 0-10KΩ to 4-20MA 0-10KΩ to 0-10V
Bộ chuyển đổi tín hiệu, potentiometer transmitter DOCH WS9020 0-500Ω, 0-1KΩ, 0-2KΩ, 0-10KΩ, 0-20KΩ, 0-50KΩ/0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, potentiometer transmitter DOCH WS9020 0-500Ω, 0-1KΩ, 0-2KΩ, 0-10KΩ, 0-20KΩ, 0-50KΩ/0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V
Biến trở xoay, potentiometer Shanghai Xinli WDD35D-8T Liên Hệ
Biến trở xoay, potentiometer Shanghai Xinli WDD35D-8T
Biến trở xoay, potentiometer Shanghai Xinli WDD35D-8T 5K Liên Hệ
Biến trở xoay, potentiometer Shanghai Xinli WDD35D-8T 5K
Quạt làm mát hướng trục, Axial fan T35-11-4A, 4.5A, 5A, 5.6A, 6.3A, 7.1A, 8A, 9A, 10A ,11.2A Liên Hệ
Quạt làm mát hướng trục, Axial fan T35-11-4A, 4.5A, 5A, 5.6A, 6.3A, 7.1A, 8A, 9A, 10A ,11.2A
Quạt làm mát cho động cơ biến tần SEW, SEW motor fan GR-132A, GR-71A, GR-112A, GR-160A, GR-80A GR-90A, GR-100A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần SEW, SEW motor fan GR-132A, GR-71A, GR-112A, GR-160A, GR-80A GR-90A, GR-100A
Quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại phòng nổ Explosion-proof GB-71, GB-80, GB-90, GB-100, GB-112A, GB-132, GB-160, GB-180 ,GB200,GB-225, GB-250, GB-280, GB-315, GB-355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại phòng nổ Explosion-proof GB-71, GB-80, GB-90, GB-100, GB-112A, GB-132, GB-160, GB-180 ,GB200,GB-225, GB-250, GB-280, GB-315, GB-355A
cánh quạt làm mát của quạt làm mát động cơ biến tần G-71A, G-80A, G-90A, G-100A,G-112A,G-132A, G-160A,G-180A, G-200A, G-225A, G-250A,G-280A, G-315A/, G-355A Liên Hệ
cánh quạt làm mát của quạt làm mát động cơ biến tần G-71A, G-80A, G-90A, G-100A,G-112A,G-132A, G-160A,G-180A, G-200A, G-225A, G-250A,G-280A, G-315A/, G-355A
Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-4,PXF4, PXF-5,PXF5, PXF-9, PXF9 thay thế mã cũ  FUJI PXR-4,PXR4, PXR-5, PXR5, PXR-9, PXR9 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ FUJI PXF-4,PXF4, PXF-5,PXF5, PXF-9, PXF9 thay thế mã cũ FUJI PXR-4,PXR4, PXR-5, PXR5, PXR-9, PXR9
Rơle khối Omron G6B-4BND / F4B / 4CB / 47BND / 48BND / 4FB1ND / 4FPND Liên Hệ
Rơle khối Omron G6B-4BND / F4B / 4CB / 47BND / 48BND / 4FB1ND / 4FPND
Rơle thời gian Time Relay OMRON; H7CZ-L8 / L8D1 / H5CZ-L8 / L8D / L8ED / H3CA-A / H3CA-8 / 8H / FA Liên Hệ
Rơle thời gian Time Relay OMRON; H7CZ-L8 / L8D1 / H5CZ-L8 / L8D / L8ED / H3CA-A / H3CA-8 / 8H / FA
Bộ điều tốc CHINT JD1A-11, JD1A-40 ,JD1A-90 Liên Hệ
Bộ điều tốc CHINT JD1A-11, JD1A-40 ,JD1A-90
Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng, WBI342U01-S, WBI344U01-S, WBV332U01-S Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng, WBI342U01-S, WBI344U01-S, WBV332U01-S
Bộ chuyển đổi tín hiệu áp, WBV342U01-S ,WBV344U05-S, WBV332U05-S, WBV334U05-S Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu áp, WBV342U01-S ,WBV344U05-S, WBV332U05-S, WBV334U05-S
Công tắc giới hạn hành trình van, electric switch valve position KOFIFLOW ; ALS-200M2 Liên Hệ
Công tắc giới hạn hành trình van, electric switch valve position KOFIFLOW ; ALS-200M2
Công tắc tiệm cận, Proximity switch Pepperl + Fuchs NBB2 NBB5 NBN4 NBB10 NBN8 NBN15 -12 30 18GM50-E2 E0-V1 Liên Hệ
Công tắc tiệm cận, Proximity switch Pepperl + Fuchs NBB2 NBB5 NBN4 NBB10 NBN8 NBN15 -12 30 18GM50-E2 E0-V1
Công tắc tiệm cận, Proximity switch Schneider XS4P12 XS4P18 XS4P30NA340 / PA340 / NA340D / PA340D Liên Hệ
Công tắc tiệm cận, Proximity switch Schneider XS4P12 XS4P18 XS4P30NA340 / PA340 / NA340D / PA340D
công tắc hành trình Schneider XCE-145 118 181 154 101 102 110 121 106 Liên Hệ
công tắc hành trình Schneider XCE-145 118 181 154 101 102 110 121 106
công tắc báo mức  float switch Tianen TEK-1 cable float switch, float level controller Liên Hệ
công tắc báo mức float switch Tianen TEK-1 cable float switch, float level controller
công tắc hành trình Schneider XCK-J.C Liên Hệ
công tắc hành trình Schneider XCK-J.C
Công tắc cảm biến mức E + H Germany  capacitance level meter , capacitance level switch FTC260-AA2D1, FTC260-AA2D2 Liên Hệ
Công tắc cảm biến mức E + H Germany capacitance level meter , capacitance level switch FTC260-AA2D1, FTC260-AA2D2


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
Trụ sở: Số 37/213, Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
VPĐD: Số 185- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
Hot line: 
Kinh doanh 1: ‪0917.971.515
Kinh doanh 2: ‪0912.969.391
Website: diencongnghieptanthanh.com
Website: tanthanh-automation.com
Website: thietbitudongtanthanh.com
email: tanthanhdigitech@gmail.com - kinhdoanhtanthanhhp@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi