Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Rơle Solid state relay SO942460 SO965460 SO945460 SO867070 SO967460 SO963560 SO885960 SO963460 SO868970 SO869970 SO943460 SO867970 Liên Hệ
Rơle Solid state relay SO942460 SO965460 SO945460 SO867070 SO967460 SO963560 SO885960 SO963460 SO868970 SO869970 SO943460 SO867970
Rơle Solid state relay RS1A40D40E RM1A40D50 RM1A40D25E RM1A40D50B RM1A48D50 RM1A48D75 RM1A40D75 RS1A40D25E RM1A48D50S18 RS1A48D40 RM1A48D50S50 RM1A48D50S60 RM1A48D25 RS1A40D40 More models contact customer service RSIA40D25E RS1A40D25 RM1A48D100 Liên Hệ
Rơle Solid state relay RS1A40D40E RM1A40D50 RM1A40D25E RM1A40D50B RM1A48D50 RM1A48D75 RM1A40D75 RS1A40D25E RM1A48D50S18 RS1A48D40 RM1A48D50S50 RM1A48D50S60 RM1A48D25 RS1A40D40 More models contact customer service RSIA40D25E RS1A40D25 RM1A48D100
Rơle trung gian RMIA4524VDC RMIA45230VAC RMIA21024VDC RMIA210230VAC RMIA4524VAC RMIA21024VAC RCP11003 24VDC RCP11003 24VAC RCP11003 230VAC RCP11003 230VDC RCP8002 24VAC RCP8002 24VDC RCP8002 230VDC RCP8002 230VAC Liên Hệ
Rơle trung gian RMIA4524VDC RMIA45230VAC RMIA21024VDC RMIA210230VAC RMIA4524VAC RMIA21024VAC RCP11003 24VDC RCP11003 24VAC RCP11003 230VAC RCP11003 230VDC RCP8002 24VAC RCP8002 24VDC RCP8002 230VDC RCP8002 230VAC
Rơle trung gian Finder Relay 60.13.9.024.0040 60.12.9.024.0040 60.13.9.024.0070 60.13.9.024.5040 60.13.9.110.0040 60.13.9.110.0090 60.13.9.110.0070 60.13.9.110.5040 60.13.8.230.0040 60.13.8.024.0054 60.13.8.230.0054 Liên Hệ
Rơle trung gian Finder Relay 60.13.9.024.0040 60.12.9.024.0040 60.13.9.024.0070 60.13.9.024.5040 60.13.9.110.0040 60.13.9.110.0090 60.13.9.110.0070 60.13.9.110.5040 60.13.8.230.0040 60.13.8.024.0054 60.13.8.230.0054
Bộ nguồn DC Weidmüller power supply PRO MAX/ECO 3 120/240/480/960W 24V 5/10/20/40A Liên Hệ
Bộ nguồn DC Weidmüller power supply PRO MAX/ECO 3 120/240/480/960W 24V 5/10/20/40A
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Zhiheng AC-9100A 9200 analog fixed value weighing display controller instrument 4-20mA ingredients Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Zhiheng AC-9100A 9200 analog fixed value weighing display controller instrument 4-20mA ingredients
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân DINIARGEO AWT20L weight transmission amplifier Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân DINIARGEO AWT20L weight transmission amplifier
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân BC110 original JT-BGI.T6 automatic batching transmission weighing controller instrument Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân BC110 original JT-BGI.T6 automatic batching transmission weighing controller instrument
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân XSB-I/II A force value weighing display control instrument single scale quantitative packaging machine ingredients Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân XSB-I/II A force value weighing display control instrument single scale quantitative packaging machine ingredients
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân KINDECI Compaq KB310 KB317A automatic weighing display control instrument mixing station 4-20mA Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân KINDECI Compaq KB310 KB317A automatic weighing display control instrument mixing station 4-20mA
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân JT-LCZB-10A precision weighing sensor safety grid explosion-proof cabinet system Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân JT-LCZB-10A precision weighing sensor safety grid explosion-proof cabinet system
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Precision JT-700KF weighing display transmission quantitative batching controller instrument communication RS485/4-20mA module Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Precision JT-700KF weighing display transmission quantitative batching controller instrument communication RS485/4-20mA module
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Zhiheng AC-7100A material level automatic weighing display transmitter instrument 4-20mA mixing station with Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Zhiheng AC-7100A material level automatic weighing display transmitter instrument 4-20mA mixing station with
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Zhiheng AC-7300F AC-7100E quantitative packaging weighing display controller instrument material level ingredients Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Zhiheng AC-7300F AC-7100E quantitative packaging weighing display controller instrument material level ingredients
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Zhiheng AC-7200 material level precision weighing display volume transmitter instrument RS485 4-20mA Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Zhiheng AC-7200 material level precision weighing display volume transmitter instrument RS485 4-20mA
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân HB8215 HB8216 weighing display controller instrument steel mill batching scale system sensor Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân HB8215 HB8216 weighing display controller instrument steel mill batching scale system sensor
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân ATTA  AT-150 AT150A 150D automatic quantitative packaging weighing display controller precision instrument Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân ATTA AT-150 AT150A 150D automatic quantitative packaging weighing display controller precision instrument
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân TRANSCELL T831 high-precision weighing display control transmitter instrument material level measurement Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân TRANSCELL T831 high-precision weighing display control transmitter instrument material level measurement
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân VISHAY VT400/450/500 precision weighing display controller instrument tank Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân VISHAY VT400/450/500 precision weighing display controller instrument tank
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân UNIPULSE Unipas F372A/F600AT color screen force measurement controller instrument test scale Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân UNIPULSE Unipas F372A/F600AT color screen force measurement controller instrument test scale
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân UNIPULSE Unipas F800 quantitative packaging ingredients weighing display control instrument Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân UNIPULSE Unipas F800 quantitative packaging ingredients weighing display control instrument
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân UNIPULSE F701/F770 multi-function weighing display controller instrument Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân UNIPULSE F701/F770 multi-function weighing display controller instrument
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân CB900G ingredients precision weighing display controller meter quantitative packaging machine computer system Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân CB900G ingredients precision weighing display controller meter quantitative packaging machine computer system
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Zhimei CB900P instrument quantitative packaging weighing display controller single and double weighing computer system Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Zhimei CB900P instrument quantitative packaging weighing display controller single and double weighing computer system
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Zhimei CB920X-10 automatic ingredient weighing display controller packaging scale filling quality instrument cabinet Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Zhimei CB920X-10 automatic ingredient weighing display controller packaging scale filling quality instrument cabinet
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Zhiheng AC-9800 check weighing display controller meter filling material interchange AC-8100 Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Zhiheng AC-9800 check weighing display controller meter filling material interchange AC-8100
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Juwei GW-0930 1600 weight automatic control display meter quantitative ingredients package Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân Juwei GW-0930 1600 weight automatic control display meter quantitative ingredients package
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân DINI ARGEO DGT1S weighing display transmitter instrument Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân DINI ARGEO DGT1S weighing display transmitter instrument
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân PAVONE Pavane UWT600 weighing display weight transmitter instrument RS232 Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân PAVONE Pavane UWT600 weighing display weight transmitter instrument RS232
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân NBC SA01/ANA126R weighing display controller instrument universal force value measurement Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân NBC SA01/ANA126R weighing display controller instrument universal force value measurement
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân DINIARGEO AWT20L weight transmission amplifier instrument Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân DINIARGEO AWT20L weight transmission amplifier instrument
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân  LAUMAS Italy TLM8/TLE/TLS weighing display transmitter instrument bus communication analog carding Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân LAUMAS Italy TLM8/TLE/TLS weighing display transmitter instrument bus communication analog carding
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân LAUMAS-TLB precision weighing display transmitter instrument Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân LAUMAS-TLB precision weighing display transmitter instrument
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân LAUMAS-W100 precision weighing display instrument Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân LAUMAS-W100 precision weighing display instrument
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân AEP MP2E weighing display controller instrument with 4-20mA analog output dynamometer Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân AEP MP2E weighing display controller instrument with 4-20mA analog output dynamometer
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân BAYKON BX10 BX11C weighing display control instrument Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân BAYKON BX10 BX11C weighing display control instrument
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân JT-M02 JT-M04 high-speed force measurement precision weighing display controller instrument testing machine Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân JT-M02 JT-M04 high-speed force measurement precision weighing display controller instrument testing machine
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân F808A flour automatic packaging ingredients quantitative weighing display controller instrument upgrade F708 Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân F808A flour automatic packaging ingredients quantitative weighing display controller instrument upgrade F708
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân  GM8802S-T precision weighing display control weight transmitter instrument tank batching system Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân GM8802S-T precision weighing display control weight transmitter instrument tank batching system
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân  GM8804C8 GM8804C-8 precision weighing display controller instrument with 4-20mA Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân GM8804C8 GM8804C-8 precision weighing display controller instrument with 4-20mA
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân GMT-P1 weighing display weight transmitter instrument RS485TCP network port analog 4-20mA Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân GMT-P1 weighing display weight transmitter instrument RS485TCP network port analog 4-20mA
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân JT-M06-C3 weightless weighing display controller precision instrument rail multi-component online ratio Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân JT-M06-C3 weightless weighing display controller precision instrument rail multi-component online ratio
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân M04-D quantitative weighing display controller instrument upgrade GM8802C-S Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân M04-D quantitative weighing display controller instrument upgrade GM8802C-S
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân GM8804CD double scale quantitative packaging weighing dual display controller instrument grain machine Liên Hệ
Bộ điều khiển cân, hiển thị cân GM8804CD double scale quantitative packaging weighing dual display controller instrument grain machine


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi