Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ điều khiển nhiệt độ JCD-33A-A/M JCD-33A-A/M BK JCD-33A-R/M BK A2 C5 JCD-33A-R/M BK C5 JCD-33A-S/M JCD-33A-S/M BK C5 JCD-33A-S/M A2 JCD-33A-S/M BK DS Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ JCD-33A-A/M JCD-33A-A/M BK JCD-33A-R/M BK A2 C5 JCD-33A-R/M BK C5 JCD-33A-S/M JCD-33A-S/M BK C5 JCD-33A-S/M A2 JCD-33A-S/M BK DS
Đồng hồ SOCOMEC multi-function electric meter DIRIS A40/A30 48250201 48250403 Liên Hệ
Đồng hồ SOCOMEC multi-function electric meter DIRIS A40/A30 48250201 48250403
Van tỷ lệ Parker proportional valve D41FCB31FC1NE70 D41FCE01FC1NE70 D41FBE01FC1NF00 D41FBE01FC4NF00 Liên Hệ
Van tỷ lệ Parker proportional valve D41FCB31FC1NE70 D41FCE01FC1NE70 D41FBE01FC1NF00 D41FBE01FC4NF00
Van kiểm tra Camozzi check valve VNR-210-1/8 ​​​​​​​VNR-205-M5 VNR-843-07 VNR-238-3/8 VNR-212-1/2 VNR-234-3/4 VNR-201-1 Liên Hệ
Van kiểm tra Camozzi check valve VNR-210-1/8 ​​​​​​​VNR-205-M5 VNR-843-07 VNR-238-3/8 VNR-212-1/2 VNR-234-3/4 VNR-201-1
Mô đun chỉnh lưu B40 400V B2 motor brake rectifier rectifier module Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu B40 400V B2 motor brake rectifier rectifier module
Đồng hồ Shihlin WT409-10100002AS WT409-20100002AS WT409-30100002AS WTH49-10100002AS WTH49-20100002AS WTH49-30100002AS Liên Hệ
Đồng hồ Shihlin WT409-10100002AS WT409-20100002AS WT409-30100002AS WTH49-10100002AS WTH49-20100002AS WTH49-30100002AS
Bộ điều khiển tốc độ quạt ALCO Emerson fan speed regulator pressure sensor FSO-N15 FSY-42S FSY-43S FSO-N30 Liên Hệ
Bộ điều khiển tốc độ quạt ALCO Emerson fan speed regulator pressure sensor FSO-N15 FSY-42S FSY-43S FSO-N30
Công tắc áp suất pressure switch SG307-F-150 ST307-350-B SG307-F-350 SG307-F-55 ST307-150-B SG307-F-V2-150 ST307-SCH-V2-350-B ST307-V2-350-B SG307- F-V2-55 SG307-F-150-B Liên Hệ
Công tắc áp suất pressure switch SG307-F-150 ST307-350-B SG307-F-350 SG307-F-55 ST307-150-B SG307-F-V2-150 ST307-SCH-V2-350-B ST307-V2-350-B SG307- F-V2-55 SG307-F-150-B
Mô đun chỉnh lưu REISSMANN motor service brake power module 45E5023-A1V half-wave rectifier Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu REISSMANN motor service brake power module 45E5023-A1V half-wave rectifier
Mô đun truyền thông công nghiệp không dây MOXA AWK-1131A-EU US Liên Hệ
Mô đun truyền thông công nghiệp không dây MOXA AWK-1131A-EU US
Bộ điều khiển Micrologic 2.0 5.0 5.0A 6.0A MW 5.0E 6.0E 7.0A Liên Hệ
Bộ điều khiển Micrologic 2.0 5.0 5.0A 6.0A MW 5.0E 6.0E 7.0A
Bộ hẹn giờ programmable time switch CCT15441 CCT15369 CCT15553 CCT15367 Liên Hệ
Bộ hẹn giờ programmable time switch CCT15441 CCT15369 CCT15553 CCT15367
Công tắc áp suất pressure switch sensor XMLA002A2S11 XMLA010A2S11 XMLA020A2S11 XMLA035A2S11 XMLA070D2S11 XMLA160D2S11 XMLA300D2S11 XMLA004A2S11 XMLA004C2S11 XMLB002A2S11 XMLB035A2S11 XMLB070D2S11 XMLB160D2S11 XMLB300D2S11 XMLG025D21 Liên Hệ
Công tắc áp suất pressure switch sensor XMLA002A2S11 XMLA010A2S11 XMLA020A2S11 XMLA035A2S11 XMLA070D2S11 XMLA160D2S11 XMLA300D2S11 XMLA004A2S11 XMLA004C2S11 XMLB002A2S11 XMLB035A2S11 XMLB070D2S11 XMLB160D2S11 XMLB300D2S11 XMLG025D21
Bộ mã hóa xung 8.5020.0310.2048.S090 8.5020.0310.1024.S090  8.5020.0310.1024.S090 Liên Hệ
Bộ mã hóa xung 8.5020.0310.2048.S090 8.5020.0310.1024.S090  8.5020.0310.1024.S090
Bộ mã hóa xung vs sensorik magnetic gear encoder RGK2G-A-M5Z, RGM2G-AE3-M5Z Liên Hệ
Bộ mã hóa xung vs sensorik magnetic gear encoder RGK2G-A-M5Z, RGM2G-AE3-M5Z
Bộ mã hóa xung encoder LHD-024-1200 LHD-024-2400 Liên Hệ
Bộ mã hóa xung encoder LHD-024-1200 LHD-024-2400
Cảm biến Microsonic dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18 16681 dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S 16680 dbk+4/sender/m12/k1 16635 dbk+4/3BEE/M18 E+S 16650 ​​​​​​​dbk+4/Sender/M18 Liên Hệ
Cảm biến Microsonic dbk+4/Empf/M12/3BEE/M18 16681 dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S 16680 dbk+4/sender/m12/k1 16635 dbk+4/3BEE/M18 E+S 16650 ​​​​​​​dbk+4/Sender/M18
Bộ điều áp máy phát AVR GAVR-8A  GAVR-12A  GAVR-15A/B GAVR -20A Liên Hệ
Bộ điều áp máy phát AVR GAVR-8A  GAVR-12A  GAVR-15A/B GAVR -20A
Bộ điều tốc máy phát Cummins diesel generator set speed controller S6700H S6700E Liên Hệ
Bộ điều tốc máy phát Cummins diesel generator set speed controller S6700H S6700E
Bộ nạp điện ăcquy BAC06A diesel generator set battery charger 12v24V battery 3A/6A BAC06A/12V BAC06A/24V Liên Hệ
Bộ nạp điện ăcquy BAC06A diesel generator set battery charger 12v24V battery 3A/6A BAC06A/12V BAC06A/24V
Bộ điều khiển smartgen diesel generator Zhongzhi HGM9510 HGM9520 HGM9310MPU Liên Hệ
Bộ điều khiển smartgen diesel generator Zhongzhi HGM9510 HGM9520 HGM9310MPU
Bộ điều khiển Diesel generator set Comai controller AMF-25  MRS-16 AMF-20  MRS-11 MRS-10 AMF-8 MRS-3  Liên Hệ
Bộ điều khiển Diesel generator set Comai controller AMF-25  MRS-16 AMF-20  MRS-11 MRS-10 AMF-8 MRS-3 
Bộ điều khiển Engine deep sea controller DSE5120 DSE5110 DSE5220 DSE710 DSE720 DSE6020 DSE6110 DSE6120 DSE7210 DSE7220 DSE7310 DSE7320 DSE4620 DSE6110MKIII DSE6120MKIII DSE7210MKII DSE7220MKII DSE7310MKII DSE7320MKII DSE7420 DSE5220 DSE8610MKII DSE8620MKI Liên Hệ
Bộ điều khiển Engine deep sea controller DSE5120 DSE5110 DSE5220 DSE710 DSE720 DSE6020 DSE6110 DSE6120 DSE7210 DSE7220 DSE7310 DSE7320 DSE4620 DSE6110MKIII DSE6120MKIII DSE7210MKII DSE7220MKII DSE7310MKII DSE7320MKII DSE7420 DSE5220 DSE8610MKII DSE8620MKI
Cảm biến an toàn ABB safety sensor 2TLA020051R5100 2TLA020046R0800 2TLA020046R0900 2TLA020051R5200 2TLA020051R5300 2TLA020051R5400 2TLA020051R5600 2TLA020051R5700 2TLA020056R2100 2TLA020056R4100 2TLA020056R410 2TLA020056R5100 2TLA020056R5120 2TLA020056R61 Liên Hệ
Cảm biến an toàn ABB safety sensor 2TLA020051R5100 2TLA020046R0800 2TLA020046R0900 2TLA020051R5200 2TLA020051R5300 2TLA020051R5400 2TLA020051R5600 2TLA020051R5700 2TLA020056R2100 2TLA020056R4100 2TLA020056R410 2TLA020056R5100 2TLA020056R5120 2TLA020056R61
Bộ lặp tín hiệu Advantech ADAM-4571/4571L 1-port RS232/422/485 serial device networking server Liên Hệ
Bộ lặp tín hiệu Advantech ADAM-4571/4571L 1-port RS232/422/485 serial device networking server
Bộ lặp tín hiệu Advantech ADAM-4521/4562 repeater RS-232/485 Liên Hệ
Bộ lặp tín hiệu Advantech ADAM-4521/4562 repeater RS-232/485
Bộ lặp tín hiệu Advantech ADAM-4510 ADAM-4510S ADAM-4510I RS-422/485 repeater module Liên Hệ
Bộ lặp tín hiệu Advantech ADAM-4510 ADAM-4510S ADAM-4510I RS-422/485 repeater module
Bộ mã hóa xung encoder 6FX2001-5JE04-1DA0 6FX2001-5JE04-1QA0 6FX2001-5JE20-2DC0 6FX2001-5JE20-2DC1 6FX2001-5JE20-2QC0 6FX2001-5JE20-2QC1 6FX2001-5JE20-7EC0 6FX2001-5JE20-7EC1 6FX2001-5JE20-7RC0 6FX2001-5JE20-7RC1 6FX2001-5JE22-3DC0 6FX2001-5JE22-3DC1 6FX2 Liên Hệ
Bộ mã hóa xung encoder 6FX2001-5JE04-1DA0 6FX2001-5JE04-1QA0 6FX2001-5JE20-2DC0 6FX2001-5JE20-2DC1 6FX2001-5JE20-2QC0 6FX2001-5JE20-2QC1 6FX2001-5JE20-7EC0 6FX2001-5JE20-7EC1 6FX2001-5JE20-7RC0 6FX2001-5JE20-7RC1 6FX2001-5JE22-3DC0 6FX2001-5JE22-3DC1 6FX2
Bộ điều khiển ETEK CH-525/LC900/DC-1000 Liên Hệ
Bộ điều khiển ETEK CH-525/LC900/DC-1000
Bộ điều khiển GGM driver MD400/MD750/MD1K/MD2K/MDA5K Liên Hệ
Bộ điều khiển GGM driver MD400/MD750/MD1K/MD2K/MDA5K
Ống kính camera H0514-MP2 5mm M0814-MP2 8mm M1214-MP2 12mm  M1614-MP2 16mm  M2514-MP2 25mm  M3514-MP 35mm M5018-MP2 50mm  M7528-MP2 75mm  Liên Hệ
Ống kính camera H0514-MP2 5mm M0814-MP2 8mm M1214-MP2 12mm  M1614-MP2 16mm  M2514-MP2 25mm  M3514-MP 35mm M5018-MP2 50mm  M7528-MP2 75mm 
Khóa an toàn Allen-Bradley electromagnetic lock safety TLS1-GD2 24VTLS2-GD2 24V Liên Hệ
Khóa an toàn Allen-Bradley electromagnetic lock safety TLS1-GD2 24VTLS2-GD2 24V
Bộ chuyển đổi HMS Anybus X-getaway AB7694 gateway EtherCAT Slave to CClink Slave Liên Hệ
Bộ chuyển đổi HMS Anybus X-getaway AB7694 gateway EtherCAT Slave to CClink Slave
Rơle bảo vệ mất pha Schneider model/phase sequence relay RM22TG20 RM22TR33/31 LG11MR LA32MR Liên Hệ
Rơle bảo vệ mất pha Schneider model/phase sequence relay RM22TG20 RM22TR33/31 LG11MR LA32MR
Bộ điều chỉnh điện power regulator W5TP4V100-24J Liên Hệ
Bộ điều chỉnh điện power regulator W5TP4V100-24J
Rơle Fuji Solid State Relay SS302E-3Z-D3 SS202E-3Z-D3 SS402E-3Z-D3 Liên Hệ
Rơle Fuji Solid State Relay SS302E-3Z-D3 SS202E-3Z-D3 SS402E-3Z-D3
Đồng hồ nhiệt 8 kênh 8-channel temperature controller XMT-JK8 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt 8 kênh 8-channel temperature controller XMT-JK8
Đồng hồ nhiệt 4 kênh 4-channel temperature controller XMT-JK408 XMTA-JK408 Liên Hệ
Đồng hồ nhiệt 4 kênh 4-channel temperature controller XMT-JK408 XMTA-JK408
Rơle ABB CM-SRS.22S CM-SRS.22S. CM-SRS.M2S CM-ESS.1S CM-ESS.2S CM-ESS.MS CM-EFS.2S Liên Hệ
Rơle ABB CM-SRS.22S CM-SRS.22S. CM-SRS.M2S CM-ESS.1S CM-ESS.2S CM-ESS.MS CM-EFS.2S
Bàn phím điều khiển CDP312R Liên Hệ
Bàn phím điều khiển CDP312R
Thiết bị đọc/ghi RFID IQT1-FP-R4-V1 Liên Hệ
Thiết bị đọc/ghi RFID IQT1-FP-R4-V1
Mô đun chỉnh lưu Anzhou motor brake rectifier module 169800 Liên Hệ
Mô đun chỉnh lưu Anzhou motor brake rectifier module 169800
Mô đun điều khiển tốc độ Generator electronic speed control board 4914090 Liên Hệ
Mô đun điều khiển tốc độ Generator electronic speed control board 4914090
Bộ phát kích từ không chổi than KEC-2026 KEC-2056 brushless generator microcomputer excitation controller Liên Hệ
Bộ phát kích từ không chổi than KEC-2026 KEC-2056 brushless generator microcomputer excitation controller


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi