Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Công tắc hành trình XCR-A15, XCR-E18, XCR- F17, XCR-A12, XCR-E58, XCR-F57 Liên Hệ
Công tắc hành trình XCR-A15, XCR-E18, XCR- F17, XCR-A12, XCR-E58, XCR-F57
công tắc hành trình YUDA LX4-11 LX4-12 Liên Hệ
công tắc hành trình YUDA LX4-11 LX4-12
Mạch điều khiển van GAMX-S518S GAMX-L1840 Liên Hệ
Mạch điều khiển van GAMX-S518S GAMX-L1840
Rơle Weidmüller relay TRS 24VDC 2CO 1123490000 TRZ 24VDC 2CO Liên Hệ
Rơle Weidmüller relay TRS 24VDC 2CO 1123490000 TRZ 24VDC 2CO
Rơle Weidmüller solid state relay TOS 24VDC 24VDC2A 1127170000 Liên Hệ
Rơle Weidmüller solid state relay TOS 24VDC 24VDC2A 1127170000
Đầu nối RJ45 Weidmüller IE-PS-RJ45-FH-BK Ethernet connector RJ45 plug 1963600000 Liên Hệ
Đầu nối RJ45 Weidmüller IE-PS-RJ45-FH-BK Ethernet connector RJ45 plug 1963600000
Bộ nguồn DC Weidmüller switching power supply PRO MAX 72W 120W 240W 480W 960W 24V Liên Hệ
Bộ nguồn DC Weidmüller switching power supply PRO MAX 72W 120W 240W 480W 960W 24V
Rơle Weidmüller relay MRS 24Vdc 1CO RSS113024 8533640000 Liên Hệ
Rơle Weidmüller relay MRS 24Vdc 1CO RSS113024 8533640000
Mạch điều khiển van electric actuator control board GAMX-2018 380V power supply board Liên Hệ
Mạch điều khiển van electric actuator control board GAMX-2018 380V power supply board
Mạch điều khiển van GAMX-2014N electric actuator main control board actuator power supply board control board Liên Hệ
Mạch điều khiển van GAMX-2014N electric actuator main control board actuator power supply board control board
Mạch điều khiển van GAMX-2014H GAMX-2014-BRKF Electric actuator control board GAMX-2014H Liên Hệ
Mạch điều khiển van GAMX-2014H GAMX-2014-BRKF Electric actuator control board GAMX-2014H
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ6-100A KTJ6-63A KTJ6-32A KTJ6-10A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ6-100A KTJ6-63A KTJ6-32A KTJ6-10A
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ15-100A-63A-32A QT5-100A-63A-32A , TQK4-100A-63A-32A Liên Hệ
Cụm tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ15-100A-63A-32A QT5-100A-63A-32A , TQK4-100A-63A-32A
Bộ chuyển đổi tín hiệu YADA YDE-DV DC Voltage Transmitter / YDE-DI DC Current Transmitter Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu YADA YDE-DV DC Voltage Transmitter / YDE-DI DC Current Transmitter
Bộ nguồn GE VersaMax IC200PWR102 IC200PWR101 Liên Hệ
Bộ nguồn GE VersaMax IC200PWR102 IC200PWR101
Mạch điều khiển van, proportional amplification board VT2000BK40 VT2010BK40 VT2013BK40 VT2023BK40 VT2000BS40G VT2010BS40 VT2013BS40 VT2023BS40 VT2000BK40A VT2000-5X Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board VT2000BK40 VT2010BK40 VT2013BK40 VT2023BK40 VT2000BS40G VT2010BS40 VT2013BS40 VT2023BS40 VT2000BK40A VT2000-5X
Mạch điều khiển van, proportional amplification board AME-D-I1-24-10 AME-D-I1-24-20 AME-D-I1-48-10 AME-D-I1-48-20 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board AME-D-I1-24-10 AME-D-I1-24-20 AME-D-I1-48-10 AME-D-I1-48-20
Mạch điều khiển van, proportional amplification board BLF-D-I1-24-10 BLF-D-I1-24-20 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board BLF-D-I1-24-10 BLF-D-I1-24-20
Mạch điều khiển van, proportional amplification board B16425 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board B16425
Mạch điều khiển van, proportional amplification board VT2000BK40 VT2000BK40A VT2010BK40 VT2013BK40 VT2023BK40 VT2000BS40 VT2000BS40G VT2010BS40G VT2013BS40 VT2023BS40 VT2000-5X Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board VT2000BK40 VT2000BK40A VT2010BK40 VT2013BK40 VT2023BK40 VT2000BS40 VT2000BS40G VT2010BS40G VT2013BS40 VT2023BS40 VT2000-5X
Mạch điều khiển van, proportional amplification board ET-G1-D24-XA-X Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board ET-G1-D24-XA-X
Mạch điều khiển van, proportional amplification board ET-FP-4010-V ET-FP-4010-A ET-FP-4010-P Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board ET-FP-4010-V ET-FP-4010-A ET-FP-4010-P
Mạch điều khiển van, proportional amplification board HNC4075 HNC41085 HNC4075 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board HNC4075 HNC41085 HNC4075
Mạch điều khiển van, proportional amplification board SZG1-D24-XA-V(0-10V) SZG1-D24-XA-V(4-20MA) SZG1-D24-XA-V(0-10KHZ) SZG1-D24-XA-K SZG1-D24-XA-V Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board SZG1-D24-XA-V(0-10V) SZG1-D24-XA-V(4-20MA) SZG1-D24-XA-V(0-10KHZ) SZG1-D24-XA-K SZG1-D24-XA-V
Mạch điều khiển van, proportional amplification board JY4010 JY4020 JY4030 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional amplification board JY4010 JY4020 JY4030
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTG-2000, XMTG-6000 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTG-2000, XMTG-6000
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTE-2000 XMTE-6000 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTE-2000 XMTE-6000
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTD-2000 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTD-2000
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTA-2000 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ XMTA-2000
mạch điều khiển van thủy lực Huade Amplifier  proportional valve controller VT-2000/VT-2010/VT-2013BK40 Liên Hệ
mạch điều khiển van thủy lực Huade Amplifier proportional valve controller VT-2000/VT-2010/VT-2013BK40
Modun truyền thông Schneider Network Module TSXP57104M TSXPSY1610M TCSEGPA23F14F Liên Hệ
Modun truyền thông Schneider Network Module TSXP57104M TSXPSY1610M TCSEGPA23F14F
Bơm mỡ tự động IHI SK-505, IHI electric grease pump  SK-505 Liên Hệ
Bơm mỡ tự động IHI SK-505, IHI electric grease pump SK-505
Bộ chuyển đổi tín hiệu SFERE JD194-BS4I-N, JD194-BS4U-N, JD194-BS4I, JD194-BS5I, JD194-BS4U, JD194-BS5U, JD194-BS4U2, JD194-BS412, JD194-BS413T, JD194-BS4U3T ,JD194-BS4P, JD194-BS4Q, JD194-BS4P/Q4T, JD194-BS4H7, JD194-BS4F7, JD194-BS4Z6 Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu SFERE JD194-BS4I-N, JD194-BS4U-N, JD194-BS4I, JD194-BS5I, JD194-BS4U, JD194-BS5U, JD194-BS4U2, JD194-BS412, JD194-BS413T, JD194-BS4U3T ,JD194-BS4P, JD194-BS4Q, JD194-BS4P/Q4T, JD194-BS4H7, JD194-BS4F7, JD194-BS4Z6
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ, WS2060 two-wire isolation thermocouple temperature transmitter conditioning conversion K type Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ, WS2060 two-wire isolation thermocouple temperature transmitter conditioning conversion K type
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS905022 PT100 thermal resistance sensor temperature transmitter signal isolation Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS905022 PT100 thermal resistance sensor temperature transmitter signal isolation
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS1526 AC current transmitter signal isolation Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS1526 AC current transmitter signal isolation
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ, WS90602K thermocouple temperature signal isolation Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ, WS90602K thermocouple temperature signal isolation
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS1521 DC voltage transmitter, signal isolator current Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, WS1521 DC voltage transmitter, signal isolator current
Bộ chuyển đổi tín hiệu, potentiometer transmitter WS9020 0-1KΩ to 4-20MA 0-1KΩ to 0-10V 0-1KΩ to 0-20MA 0-1KΩ to 0-5V 0-10KΩ to 4-20MA 0-10KΩ to 0-10V Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, potentiometer transmitter WS9020 0-1KΩ to 4-20MA 0-1KΩ to 0-10V 0-1KΩ to 0-20MA 0-1KΩ to 0-5V 0-10KΩ to 4-20MA 0-10KΩ to 0-10V
Bộ chuyển đổi tín hiệu, potentiometer transmitter DOCH WS9020 0-500Ω, 0-1KΩ, 0-2KΩ, 0-10KΩ, 0-20KΩ, 0-50KΩ/0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu, potentiometer transmitter DOCH WS9020 0-500Ω, 0-1KΩ, 0-2KΩ, 0-10KΩ, 0-20KΩ, 0-50KΩ/0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V
Biến trở xoay, potentiometer Shanghai Xinli WDD35D-8T Liên Hệ
Biến trở xoay, potentiometer Shanghai Xinli WDD35D-8T
Biến trở xoay, potentiometer Shanghai Xinli WDD35D-8T 5K Liên Hệ
Biến trở xoay, potentiometer Shanghai Xinli WDD35D-8T 5K
Quạt làm mát hướng trục, Axial fan T35-11-4A, 4.5A, 5A, 5.6A, 6.3A, 7.1A, 8A, 9A, 10A ,11.2A Liên Hệ
Quạt làm mát hướng trục, Axial fan T35-11-4A, 4.5A, 5A, 5.6A, 6.3A, 7.1A, 8A, 9A, 10A ,11.2A
Quạt làm mát cho động cơ biến tần SEW, SEW motor fan GR-132A, GR-71A, GR-112A, GR-160A, GR-80A GR-90A, GR-100A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần SEW, SEW motor fan GR-132A, GR-71A, GR-112A, GR-160A, GR-80A GR-90A, GR-100A


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1: 0816.861.515
Kinh doanh 2: 0836.861.515
Kinh doanh 3: 0877.971.515
Kinh doanh 4: 0917.971.515
Kinh doanh 5: 0912.969.391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi