Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Van giảm áp YSF YSF series pressure relief valve YSF-35/25 JTHB YSF-35/25 KJTHB YSF-35/50 JTHB YSF-35/50 KJTHB YSF-55/50 JTHB YSF-55/50 KJTHB YSF-55/80 KJTHB YSF-55/80 DKJTHB YSF-55/130 KJTHB Liên Hệ
Van giảm áp YSF YSF series pressure relief valve YSF-35/25 JTHB YSF-35/25 KJTHB YSF-35/50 JTHB YSF-35/50 KJTHB YSF-55/50 JTHB YSF-55/50 KJTHB YSF-55/80 KJTHB YSF-55/80 DKJTHB YSF-55/130 KJTHB
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Boheng Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Boheng Transformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực HongyuanTransformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực HongyuanTransformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Rongsheng Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Rongsheng Transformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại kép Tongyong Transformer XS2 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại kép Tongyong Transformer XS2
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại kép Tongyong Transformer XS2 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực, kiểu bình loại kép Tongyong Transformer XS2
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Yongjie Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Yongjie Transformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Jineng Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Jineng Transformer XS1, XS2, XS3
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Yanshan Transformer XS1, XS2, XS3 Liên Hệ
Bình hút ẩm, bình thở máy biến áp lực Yanshan Transformer XS1, XS2, XS3
Tiếp điểm tĩnh 630A ~ 4000A / 35 * 82 / T2 đồng mạ bạc 10-35KV hộp tiếp điểm tủ trung tâm cao thế Liên Hệ
Tiếp điểm tĩnh 630A ~ 4000A / 35 * 82 / T2 đồng mạ bạc 10-35KV hộp tiếp điểm tủ trung tâm cao thế
cuộn hút đóng/cắt 5DA.647.005.2 Resistance 161Ω/DC220V Liên Hệ
cuộn hút đóng/cắt 5DA.647.005.2 Resistance 161Ω/DC220V
cuộn hút thấp áp DW1.DW15.DW16.DW17 undervoltage release/AC 230V Liên Hệ
cuộn hút thấp áp DW1.DW15.DW16.DW17 undervoltage release/AC 230V
cuộn hút đóng/cắt Siemens 3TL6123 110V DC (uc=99/104 resistance 12Ω) Liên Hệ
cuộn hút đóng/cắt Siemens 3TL6123 110V DC (uc=99/104 resistance 12Ω)
cuộn hút đóng/cắt QC30401.N16/QC30401.N15 QC30403-N01 Liên Hệ
cuộn hút đóng/cắt QC30401.N16/QC30401.N15 QC30403-N01
cuộn hút đóng/cắt ABB opening and closing coil TYPE EM30-K-002 , EM40-K-002 Liên Hệ
cuộn hút đóng/cắt ABB opening and closing coil TYPE EM30-K-002 , EM40-K-002
cuộn hút đóng/cắt Alstom FXT14F/FKF2-6F AGSH31482-01 Liên Hệ
cuộn hút đóng/cắt Alstom FXT14F/FKF2-6F AGSH31482-01
cuộn hút đóng/cắt Siemens A03101000R3200 MZZ1DTN156506/A  DC110V Liên Hệ
cuộn hút đóng/cắt Siemens A03101000R3200 MZZ1DTN156506/A DC110V
Tiếp điểm tiếp xúc kep dẹt máy cắt chân không  Shanghai Lankai GC6-400A 630A 1250A 1600A Liên Hệ
Tiếp điểm tiếp xúc kep dẹt máy cắt chân không Shanghai Lankai GC6-400A 630A 1250A 1600A
Lõi tiếp điểm động máy cắt chân không  Shanghai Lankai 630A/35*82 1250A/49*82 1600A/55*82 Liên Hệ
Lõi tiếp điểm động máy cắt chân không Shanghai Lankai 630A/35*82 1250A/49*82 1600A/55*82
Tiếp điểm tiếp xúc hoa mai máy cắt chân không  Shanghai Lankai ZN63 VS1 ZN73 630A 1250A 1600A 2000A Liên Hệ
Tiếp điểm tiếp xúc hoa mai máy cắt chân không Shanghai Lankai ZN63 VS1 ZN73 630A 1250A 1600A 2000A
Cảm biến điện áp Lankai Electric CG5-40.5Q/145*380 CG5-35Q/145*320 35KV Liên Hệ
Cảm biến điện áp Lankai Electric CG5-40.5Q/145*380 CG5-35Q/145*320 35KV
Cảm biến điện áp Lankai Electric CG5-24Q/110*190 110*210 110*225 CG5-20KV Liên Hệ
Cảm biến điện áp Lankai Electric CG5-24Q/110*190 110*210 110*225 CG5-20KV
Cảm biến điện áp Lankai Electric CG5-10Q/95*140 95*130 95*145 95*150, 10KV Liên Hệ
Cảm biến điện áp Lankai Electric CG5-10Q/95*140 95*130 95*145 95*150, 10KV
Khóa tay điện từ Lankai Electric DSN-BMY, DSN-BMZ, DSN3-BMY/Z, DSN-SMY, DSN-SMZ Liên Hệ
Khóa tay điện từ Lankai Electric DSN-BMY, DSN-BMZ, DSN3-BMY/Z, DSN-SMY, DSN-SMZ
Chống sét van cao áp Lankai Electric YHWS5-17/50 17/45 10/30 10/27 HY5WS-10 Liên Hệ
Chống sét van cao áp Lankai Electric YHWS5-17/50 17/45 10/30 10/27 HY5WS-10
Chống sét van cao áp Lankai Electric HY5WZ-42/124-J, YH5WS-51/134-J 35KV Liên Hệ
Chống sét van cao áp Lankai Electric HY5WZ-42/124-J, YH5WS-51/134-J 35KV
Chống sét van cao áp Lankai Electric YH1.5W-60/144, HY1.5W-72/186 110KV Liên Hệ
Chống sét van cao áp Lankai Electric YH1.5W-60/144, HY1.5W-72/186 110KV
Bảo vệ quá áp Lankai Electric TBP-B-12.7F/85 TBP-A (B, C) 12.7F/85 10-12KV Liên Hệ
Bảo vệ quá áp Lankai Electric TBP-B-12.7F/85 TBP-A (B, C) 12.7F/85 10-12KV
Bảo vệ quá áp Lankai Electric TBP-6KV TBP-A (B, C) 12.7F/85 10-12KV Liên Hệ
Bảo vệ quá áp Lankai Electric TBP-6KV TBP-A (B, C) 12.7F/85 10-12KV
Chống sét van cao áp Lankai Electric HY5WZ-51/134 ,YH5WS-51/134W ,HY5WX-51/134 35KV Liên Hệ
Chống sét van cao áp Lankai Electric HY5WZ-51/134 ,YH5WS-51/134W ,HY5WX-51/134 35KV
Chống sét van cao áp Lankai Electric HY5WS-17/50, HY5WZ-17/45, HY5WS-10/30 Liên Hệ
Chống sét van cao áp Lankai Electric HY5WS-17/50, HY5WZ-17/45, HY5WS-10/30
Bảo vệ quá áp Lankai Electric TBP-B-7.6, TBP-A/B/C-7.6F-85/131 Liên Hệ
Bảo vệ quá áp Lankai Electric TBP-B-7.6, TBP-A/B/C-7.6F-85/131
Chống sét van cao áp Lankai Electric HY5WS-10/30L, YH5WZ-10/27L, YH5WS2-17/50 Liên Hệ
Chống sét van cao áp Lankai Electric HY5WS-10/30L, YH5WZ-10/27L, YH5WS2-17/50
Chống sét van hạ áp Lankai Electric YH1.5W-0.28/1.3 ,HY1.5WZ-0.5/2.6, YH1.5WS-0.5 Liên Hệ
Chống sét van hạ áp Lankai Electric YH1.5W-0.28/1.3 ,HY1.5WZ-0.5/2.6, YH1.5WS-0.5
Cầu chì cao áp, Lankai Electric RN2-3-6-10-24-35KV/0.5-25A-30-50-100A Liên Hệ
Cầu chì cao áp, Lankai Electric RN2-3-6-10-24-35KV/0.5-25A-30-50-100A
Dao cách ly điện cao áp DC dùng cho lọc bụi tĩnh điện GN-90/3-1S Liên Hệ
Dao cách ly điện cao áp DC dùng cho lọc bụi tĩnh điện GN-90/3-1S
Dao cách ly điện cao áp DC dùng cho lọc bụi tĩnh điện GN-80/3-2S Liên Hệ
Dao cách ly điện cao áp DC dùng cho lọc bụi tĩnh điện GN-80/3-2S
Dao cách ly điện cao áp DC dùng cho lọc bụi tĩnh điện GN3-72/3-2R Liên Hệ
Dao cách ly điện cao áp DC dùng cho lọc bụi tĩnh điện GN3-72/3-2R
Dao cách ly điện cao áp DC dùng cho lọc bụi tĩnh điện GN3-72-2S Liên Hệ
Dao cách ly điện cao áp DC dùng cho lọc bụi tĩnh điện GN3-72-2S
Dao cách ly điện cao áp DC dùng cho lọc bụi tĩnh điện GN-72/3-4S Liên Hệ
Dao cách ly điện cao áp DC dùng cho lọc bụi tĩnh điện GN-72/3-4S
Dao cách ly điện cao áp DC dùng cho lọc bụi tĩnh điện GN3-72-4S/4 Liên Hệ
Dao cách ly điện cao áp DC dùng cho lọc bụi tĩnh điện GN3-72-4S/4
Dao cách ly điện cao áp DC dùng cho lọc bụi tĩnh điện GN-72/3-4R Liên Hệ
Dao cách ly điện cao áp DC dùng cho lọc bụi tĩnh điện GN-72/3-4R
Đầu bọc cáp cao áp cold shrinkable cable terminal head NLS-10, NLS-20, NLS-35 Liên Hệ
Đầu bọc cáp cao áp cold shrinkable cable terminal head NLS-10, NLS-20, NLS-35
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZN63, VS1 điện áp DC12-220V, điện trở 0,4 ohm -230 ohm Liên Hệ
Cuộn hút đóng/cắt máy cắt ZN63, VS1 điện áp DC12-220V, điện trở 0,4 ohm -230 ohm


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi