Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Rơ le hơi Shenyang Xusheng gas relay QJ12-50/80 Liên Hệ
Rơ le hơi Shenyang Xusheng gas relay QJ12-50/80
Rơ le hơi Shenyang Xusheng gas relay QJ4-50/80 Liên Hệ
Rơ le hơi Shenyang Xusheng gas relay QJ4-50/80
Rơ le hơi Shenyang Xusheng gas relay QJ13-50/80 Liên Hệ
Rơ le hơi Shenyang Xusheng gas relay QJ13-50/80
Rơ le hơi Shenyang Yuguo Transformer Gas Relay QJ2-40-TH Liên Hệ
Rơ le hơi Shenyang Yuguo Transformer Gas Relay QJ2-40-TH
Đo mức dầu Shenyang Yuguo Transformer Pointer Oil Level Gauge YZS3-250TH Oil Reservoir Oil Level Device Liên Hệ
Đo mức dầu Shenyang Yuguo Transformer Pointer Oil Level Gauge YZS3-250TH Oil Reservoir Oil Level Device
Rơ le hơi Shenyang Yuguo gas gas relay QJM-40-30-30 power transformer protection device Liên Hệ
Rơ le hơi Shenyang Yuguo gas gas relay QJM-40-30-30 power transformer protection device
Rơ le hơi Shenyang Yuguo transformer gas gas relay QJ1-50 QJ1-80TH Liên Hệ
Rơ le hơi Shenyang Yuguo transformer gas gas relay QJ1-50 QJ1-80TH
Đo mức dầu Shenyang Yuguo transformer oil level gauge pointer oil level gauge YZF2-140 YZF2-200TH YZF-250 Liên Hệ
Đo mức dầu Shenyang Yuguo transformer oil level gauge pointer oil level gauge YZF2-140 YZF2-200TH YZF-250
Rơle dòng dầu Shenyang Yuguo transformer oil flow relay indicator BLZ1-150-70/50 YJ1-150-125/94 Liên Hệ
Rơle dòng dầu Shenyang Yuguo transformer oil flow relay indicator BLZ1-150-70/50 YJ1-150-125/94
Van giảm áp Shenyang Keqi pressure relief valve YSF9-55/130KJTHB, YSF9-55/80KJTHB Liên Hệ
Van giảm áp Shenyang Keqi pressure relief valve YSF9-55/130KJTHB, YSF9-55/80KJTHB
Đo mức dầu Shenyang Keqi oil level gauge needle oil level gauge YZF-140 /YZF-200 /YZF-250 Liên Hệ
Đo mức dầu Shenyang Keqi oil level gauge needle oil level gauge YZF-140 /YZF-200 /YZF-250
Rơ le hơi Shenyang Keqi gas relay QJ4-80/QJ4-50/QJ3-80 Liên Hệ
Rơ le hơi Shenyang Keqi gas relay QJ4-80/QJ4-50/QJ3-80
Van giảm áp Shenyang Keqi pressure relief valve YSF9-55/130DKJ, YSF9-55/80DKJ Liên Hệ
Van giảm áp Shenyang Keqi pressure relief valve YSF9-55/130DKJ, YSF9-55/80DKJ
Đo mức dầu Shenyang Keqi tubular oil level gauge FTL, oil level gauge for transformer FTL-B FTL-C Liên Hệ
Đo mức dầu Shenyang Keqi tubular oil level gauge FTL, oil level gauge for transformer FTL-B FTL-C
Rơ le hơi Shenyang Keqi fully sealed gas relay for transformer (three-in-one) QJMF-40 series Liên Hệ
Rơ le hơi Shenyang Keqi fully sealed gas relay for transformer (three-in-one) QJMF-40 series
Rơ le hơi Shenyang Keqi gas relay QJ1-80/QJ1-50/QJ13-8 Liên Hệ
Rơ le hơi Shenyang Keqi gas relay QJ1-80/QJ1-50/QJ13-8
Rơ le hơi Shenyang Keqi gas relay QJ9-80A-L-08 QJ9-80A-L-09 QJ9-80A-L-05 Liên Hệ
Rơ le hơi Shenyang Keqi gas relay QJ9-80A-L-08 QJ9-80A-L-09 QJ9-80A-L-05
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Fujian Lead BWDK-326F dry-type transformer thermostat BWDK-326D-326E-326EF Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Fujian Lead BWDK-326F dry-type transformer thermostat BWDK-326D-326E-326EF
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Dongyue Electric BWDK-326D/F B10-220D/A220D/10D dry-type transformer computer temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Dongyue Electric BWDK-326D/F B10-220D/A220D/10D dry-type transformer computer temperature controller
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Fujian Lide LD-B10-10D dry-type transformer temperature controller LD-B10-10E 10F Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Fujian Lide LD-B10-10D dry-type transformer temperature controller LD-B10-10E 10F
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, LD dry-type transformer temperature controller LD-B10-A220D Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, LD dry-type transformer temperature controller LD-B10-A220D
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Liaoning Hengren transformer winding thermometer BWR-04B (TH) series temperature controller Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Liaoning Hengren transformer winding thermometer BWR-04B (TH) series temperature controller
Đồng hồ đo mức dầu máy biến áp, Shenyang Huaneng oil level gauge YZF2-140/175/200/250 oil level gauge Liên Hệ
Đồng hồ đo mức dầu máy biến áp, Shenyang Huaneng oil level gauge YZF2-140/175/200/250 oil level gauge
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Liaoning Hengren transformer winding thermostat BWR-06JTH/06Y(TH) winding thermometer Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Liaoning Hengren transformer winding thermostat BWR-06JTH/06Y(TH) winding thermometer
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Liaoning Hengren transformer winding thermostat BWR-04C (TH) winding thermometer Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Liaoning Hengren transformer winding thermostat BWR-04C (TH) winding thermometer
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Dalian Shiyou Oil Surface Thermometer BWY2-804AA/804JJTH Oil Surface Thermostat Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Dalian Shiyou Oil Surface Thermometer BWY2-804AA/804JJTH Oil Surface Thermostat
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Dalian Shiyou transformer oil surface thermometer BWY-802/803 Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Dalian Shiyou transformer oil surface thermometer BWY-802/803
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Dalian Shiyou Transformer Winding Thermostat BWR-04A/04AA Thermometer Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Dalian Shiyou Transformer Winding Thermostat BWR-04A/04AA Thermometer
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Hangzhou Huali BWY-803 Transformer Temperature Indicating Controller Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Hangzhou Huali BWY-803 Transformer Temperature Indicating Controller
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Liaoning Hengren oil level thermostat BWY-803AG temperature indication controller Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Liaoning Hengren oil level thermostat BWY-803AG temperature indication controller
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Fujian Lead Transformer Winding Thermostat BWR-6AD 6AJ Oil Surface Thermometer Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Fujian Lead Transformer Winding Thermostat BWR-6AD 6AJ Oil Surface Thermometer
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Fujian Lead oil surface thermostat BWY-803A/BWY-803L thermostat BWY-803AA Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Fujian Lead oil surface thermostat BWY-803A/BWY-803L thermostat BWY-803AA
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Fujian Lead oil surface thermostat BWY-802 thermostat BWY-802D/BWY-802RS485 Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Fujian Lead oil surface thermostat BWY-802 thermostat BWY-802D/BWY-802RS485
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Fujian Lead Transformer Oil Surface Thermostat WTZK-02 Oil Surface Thermometer Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Fujian Lead Transformer Oil Surface Thermostat WTZK-02 Oil Surface Thermometer
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Fujian Lead winding thermostat BWR-06A thermostat BWR-06AA Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Fujian Lead winding thermostat BWR-06A thermostat BWR-06AA
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Fujian Lead winding thermostat BWR-06J thermostat BWR-06AJ Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Fujian Lead winding thermostat BWR-06J thermostat BWR-06AJ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Fujian Lead transformer winding thermostat BWR-4AD/BWR-4AJ Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Fujian Lead transformer winding thermostat BWR-4AD/BWR-4AJ
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Fujian Lide temperature converter TC420/TC05/TC15 Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ Fujian Lide temperature converter TC420/TC05/TC15
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Hangzhou Huali transformer thermostat BWY-804ATH BWY-804JTH BWY-804AJTH BWY-804 BWY-804D BWY-804Dn BWY-804ATH oil surface thermometer Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Hangzhou Huali transformer thermostat BWY-804ATH BWY-804JTH BWY-804AJTH BWY-804 BWY-804D BWY-804Dn BWY-804ATH oil surface thermometer
Đồng hồ đo mức dầu máy biến áp, Shenyang Changqing oil level gauge YZF2-140/YZF2-140-200/YZF2-140-250 oil level gauge Liên Hệ
Đồng hồ đo mức dầu máy biến áp, Shenyang Changqing oil level gauge YZF2-140/YZF2-140-200/YZF2-140-250 oil level gauge
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Liaoning Hengren variable pressure oil surface thermometer BWY-804A series temperature controller Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Liaoning Hengren variable pressure oil surface thermometer BWY-804A series temperature controller
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Hangzhou Huali transformer winding thermostat BWR-04JTH (special offer in progress) winding thermometer Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Hangzhou Huali transformer winding thermostat BWR-04JTH (special offer in progress) winding thermometer
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Hangzhou Huali temperature controller BWY-802A series transformer oil level thermostat Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ máy biến áp lực, Hangzhou Huali temperature controller BWY-802A series transformer oil level thermostat
đo mức dầu dạng ống đa chức năng YW-35/25 đo mức chất lỏng van giảm áp gắn trên cho máy biến áp kín Liên Hệ
đo mức dầu dạng ống đa chức năng YW-35/25 đo mức chất lỏng van giảm áp gắn trên cho máy biến áp kín


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi