Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ điều khiển PLC, S7-200Smart 6ES7 288 6ES7288-1SR30-0AA0 1SR20 1SR40 1SR60, 6ES7288-1SR20-0AA0 6ES7288-1SR30-0AA0 6ES7288-1SR40-0AA0 6ES7288-1SR60-0AA0 6ES7288-1ST20-0AA0 6ES7288-1ST30-0AA0 6ES7288-1ST40-0AA0 6ES7288-1ST60-0AA0 Liên Hệ
Bộ điều khiển PLC, S7-200Smart 6ES7 288 6ES7288-1SR30-0AA0 1SR20 1SR40 1SR60, 6ES7288-1SR20-0AA0 6ES7288-1SR30-0AA0 6ES7288-1SR40-0AA0 6ES7288-1SR60-0AA0 6ES7288-1ST20-0AA0 6ES7288-1ST30-0AA0 6ES7288-1ST40-0AA0 6ES7288-1ST60-0AA0
Modun PLC,  Siemens ET 200SP  6ES7134-6GD00-0BA1, 6ES7135-6HD00-0BA1, 6ES7131-6BF00-0BA0, 6ES7132-6BF00-0BA0,  6ES7132-6BD20-0BA0 Liên Hệ
Modun PLC, Siemens ET 200SP 6ES7134-6GD00-0BA1, 6ES7135-6HD00-0BA1, 6ES7131-6BF00-0BA0, 6ES7132-6BF00-0BA0, 6ES7132-6BD20-0BA0
Modun PLC, Siemens module 6ES7323-1BL00-0AA0 6ES7322-1BL00-0AA0 6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7322-1HH01-0AA0 6ES7322-5HD01-0AA0, 6ES7321-1BH01-0AA0, 6ES7322-1BH01-0AA0, 6ES7323-1BH01-0AA0 Liên Hệ
Modun PLC, Siemens module 6ES7323-1BL00-0AA0 6ES7322-1BL00-0AA0 6ES7321-1BL00-0AA0 6ES7322-1HH01-0AA0 6ES7322-5HD01-0AA0, 6ES7321-1BH01-0AA0, 6ES7322-1BH01-0AA0, 6ES7323-1BH01-0AA0
Đầu nối DP, 6ES7 972-0BB52-0XA0 Siemens DP connector 6ES7972-0BB-0BA/12/42/52/41 Liên Hệ
Đầu nối DP, 6ES7 972-0BB52-0XA0 Siemens DP connector 6ES7972-0BB-0BA/12/42/52/41
Modun PLC 6ES7132-6BD20-0BA0 ET 200SP, digital output module 6ES7132-6BD2O-OBAO Liên Hệ
Modun PLC 6ES7132-6BD20-0BA0 ET 200SP, digital output module 6ES7132-6BD2O-OBAO
Pin bộ PLC 6ES7971-0BA00 S7-400 lithium battery 3.6V/2.3A 6ES7 971-OBAOO Liên Hệ
Pin bộ PLC 6ES7971-0BA00 S7-400 lithium battery 3.6V/2.3A 6ES7 971-OBAOO
Modun AS-INTERFACE 3RX9 502 0BA00,3RK1402-0BE00-0AA2,3RK1402-3CE00-0AA2 Liên Hệ
Modun AS-INTERFACE 3RX9 502 0BA00,3RK1402-0BE00-0AA2,3RK1402-3CE00-0AA2
Modun PLC, Siemens module 6ES7 331-7HF01-0AB0, 331-7KB02-0AB0, 331-7NF00-0AB0, 331-7NF10-0AB0, 331-7PF01-0AB0 Liên Hệ
Modun PLC, Siemens module 6ES7 331-7HF01-0AB0, 331-7KB02-0AB0, 331-7NF00-0AB0, 331-7NF10-0AB0, 331-7PF01-0AB0
Modun PLC, Siemens module 6ES7 332-7ND02-0AB,0 332-5HF00-0AB0, 332-5HD01-0AB0, 332-5HB01-0AB0 Liên Hệ
Modun PLC, Siemens module 6ES7 332-7ND02-0AB,0 332-5HF00-0AB0, 332-5HD01-0AB0, 332-5HB01-0AB0
Modun PLC, Siemens module 6ES7 Siemens PLC SM321 321-1BH02-0AA0, 321-1FH00-0AA0, 321-1BL00-0AA0 Liên Hệ
Modun PLC, Siemens module 6ES7 Siemens PLC SM321 321-1BH02-0AA0, 321-1FH00-0AA0, 321-1BL00-0AA0
Modun PLC, Siemens module 6ES7 331-1KF02-0AB0, 331-7KF02-0AB0, 331-7HF01-0AB0, 331-7KB02-0AB0, 331-7PF01-0AB0 Liên Hệ
Modun PLC, Siemens module 6ES7 331-1KF02-0AB0, 331-7KF02-0AB0, 331-7HF01-0AB0, 331-7KB02-0AB0, 331-7PF01-0AB0
Cầu đấu PLC Siemens 20 40-pin 6ES7392 6ES7 392-1AJ00/1AM00-0AA0/OAAO Liên Hệ
Cầu đấu PLC Siemens 20 40-pin 6ES7392 6ES7 392-1AJ00/1AM00-0AA0/OAAO
Thẻ nhớ cho PLC, 6ES7953-8LJ30-0AA0;512KB Liên Hệ
Thẻ nhớ cho PLC, 6ES7953-8LJ30-0AA0;512KB
Thẻ nhớ biến tần sinamic, 6SL3054-0CG01-1AA0 Liên Hệ
Thẻ nhớ biến tần sinamic, 6SL3054-0CG01-1AA0
Thẻ nhớ biến tần sinamic, 6SL3054-0CG00-1AA0; Sinamics S120 Liên Hệ
Thẻ nhớ biến tần sinamic, 6SL3054-0CG00-1AA0; Sinamics S120
Thẻ nhớ biến tần simotion, 6AU1400-1PA22-0AA0 Liên Hệ
Thẻ nhớ biến tần simotion, 6AU1400-1PA22-0AA0
Thẻ nhớ Siemens, Siemens memory card ,6ES7954-8LF02-0AA0 6ES7 954-8LF02-0AA0 Liên Hệ
Thẻ nhớ Siemens, Siemens memory card ,6ES7954-8LF02-0AA0 6ES7 954-8LF02-0AA0
Thẻ nhớ Siemens, Siemens memory card ,6ES7 952-1AK00-0AA0, 6ES7952-1AK00-0AA0 Liên Hệ
Thẻ nhớ Siemens, Siemens memory card ,6ES7 952-1AK00-0AA0, 6ES7952-1AK00-0AA0
Thẻ nhớ Siemens, 6ES7 952-1AM00-0AA0 Memory Card, 6ES7952-1AM00-0AA0 Memory Card Liên Hệ
Thẻ nhớ Siemens, 6ES7 952-1AM00-0AA0 Memory Card, 6ES7952-1AM00-0AA0 Memory Card
Thẻ nhớ Siemens, MMC memory card, 6ES7 952-1KL00-0AA0, 6ES7952-1KL00-0AA0 Liên Hệ
Thẻ nhớ Siemens, MMC memory card, 6ES7 952-1KL00-0AA0, 6ES7952-1KL00-0AA0
Thẻ nhớ Siemens, 6ES7951-0KD00-0AA0 memory card 6ES7 951-0KD00-0AA0 Liên Hệ
Thẻ nhớ Siemens, 6ES7951-0KD00-0AA0 memory card 6ES7 951-0KD00-0AA0
Thẻ nhớ Siemens, 6ES7953-8LM31-0AA0, S7-300 MMC internal memory card Liên Hệ
Thẻ nhớ Siemens, 6ES7953-8LM31-0AA0, S7-300 MMC internal memory card
Thẻ nhớ Siemens, MMC Micro Memory Card 4M, 6ES7953 6ES7 953-8LM20-0AA0 Liên Hệ
Thẻ nhớ Siemens, MMC Micro Memory Card 4M, 6ES7953 6ES7 953-8LM20-0AA0
Module Siemens S7-300, 4AO, 6ES7332-5HD01-0AB0 Liên Hệ
Module Siemens S7-300, 4AO, 6ES7332-5HD01-0AB0
Module Siemens S7-300, 32DO, 6ES7322-1BL00-0AA0 Liên Hệ
Module Siemens S7-300, 32DO, 6ES7322-1BL00-0AA0
Pin nuôi nguồn Siemens CPU S7-200 6ES7 291-8BA20-0XA0 Liên Hệ
Pin nuôi nguồn Siemens CPU S7-200 6ES7 291-8BA20-0XA0
Pin nuôi nguồn Siemens CPU S7-300 6ES7971-1AA00-0AA0 1/2AA 3.6V Liên Hệ
Pin nuôi nguồn Siemens CPU S7-300 6ES7971-1AA00-0AA0 1/2AA 3.6V
SIMATIC S7-300, RAIL, 160 MM Liên Hệ
SIMATIC S7-300, RAIL, 160 MM
SIEMENS 6ES7390-1AJ85-0AA0 Liên Hệ
SIEMENS 6ES7390-1AJ85-0AA0
Pin nuôi nguồn Siemens CPU S7-400 6ES7971-0BA00 Liên Hệ
Pin nuôi nguồn Siemens CPU S7-400 6ES7971-0BA00
BỘ LẬP TRÌNH PLC S7-200 CPU 224(CN) AC Liên Hệ
BỘ LẬP TRÌNH PLC S7-200 CPU 224(CN) AC
SIMATIC S7-200 CN, 6ES7214-2AD23-0XB8 Liên Hệ
SIMATIC S7-200 CN, 6ES7214-2AD23-0XB8
PLC SIEMENS S7-200, CPU 226, 24 VÀO, 16 RA RELAY, NGUỒN 220 VAC Liên Hệ
PLC SIEMENS S7-200, CPU 226, 24 VÀO, 16 RA RELAY, NGUỒN 220 VAC
PLC SIEMENS S7-200 CPU 226, 24 VÀO, 16 RA, NGUỒN DC Liên Hệ
PLC SIEMENS S7-200 CPU 226, 24 VÀO, 16 RA, NGUỒN DC
LOGO! 24RCO (AC) Liên Hệ
LOGO! 24RCO (AC)
LOGO! 12/24RC Liên Hệ
LOGO! 12/24RC
LOGO! 24RC Liên Hệ
LOGO! 24RC
LOGO! 24O Liên Hệ
LOGO! 24O
LOGO! 24 Liên Hệ
LOGO! 24
LOGO! 24RCE Liên Hệ
LOGO! 24RCE
CPU 1217C DC/DC/DC Liên Hệ
CPU 1217C DC/DC/DC
CPU 1215C DC/DC/DC Liên Hệ
CPU 1215C DC/DC/DC
CPU 1214C AC/DC/RLY Liên Hệ
CPU 1214C AC/DC/RLY
CPU 1212C DC/DC/RLY Liên Hệ
CPU 1212C DC/DC/RLY


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi