Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Fujian Lead BWDK-326F dry-type transformer thermostat BWDK-326D-326E-326EF Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Fujian Lead BWDK-326F dry-type transformer thermostat BWDK-326D-326E-326EF
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Dongyue Electric BWDK-326D/F B10-220D/A220D/10D dry-type transformer computer temperature controller Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Dongyue Electric BWDK-326D/F B10-220D/A220D/10D dry-type transformer computer temperature controller
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Fujian Lide LD-B10-10D dry-type transformer temperature controller LD-B10-10E 10F Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Fujian Lide LD-B10-10D dry-type transformer temperature controller LD-B10-10E 10F
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, LD dry-type transformer temperature controller LD-B10-A220D Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, LD dry-type transformer temperature controller LD-B10-A220D
Đầu nối cáp Wanshang T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2 Liên Hệ
Đầu nối cáp Wanshang T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2
Đầu nối cáp MINRONG T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2 Liên Hệ
Đầu nối cáp MINRONG T-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV 25-400mm2
Đầu nối cáp AmersonT-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV Liên Hệ
Đầu nối cáp AmersonT-Plug JB-15 cable plug head 10~24KV
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR1 BRN BRW-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR1 BRN BRW-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR2 BR2W-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp bảo vệ tụ bù BR2 BR2W-10/12KV 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 75A 80A 100A 120A 150A 200A
Cầu chì ống cao áp loại kép RN1-10KV150A 200A 300A 70*460mm ,RN3-10KV150A 200A 300A 70*460mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp loại kép RN1-10KV150A 200A 300A 70*460mm ,RN3-10KV150A 200A 300A 70*460mm
Cầu chì ống cao áp, RN1-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A, RN3-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, RN1-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A, RN3-10/12KV 0.5A 10A 15A 20A 50A 100A
Cầu chì ống cao áp, RN2-6-10KV 0.5A 1A Φ20*165/Φ20*185 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, RN2-6-10KV 0.5A 1A Φ20*165/Φ20*185
Cầu chì ống cao áp, XRNT-35/40.5KV 3A 5A 10A 16A 45*51*607, XRNT35 40.5KV 20A 25A 31.5A 40A 45*76*607, XRNT-35-40.5KV/50A 63A 45*88*607 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, XRNT-35/40.5KV 3A 5A 10A 16A 45*51*607, XRNT35 40.5KV 20A 25A 31.5A 40A 45*76*607, XRNT-35-40.5KV/50A 63A 45*88*607
Cầu chì ống cao áp, XRNT-20/24KV 45*51*510 3~40A, XRNT-20/24KV 50A 63A 80A 100A 45*76*510 , XRNT-20/24KV 125A 45*88*510 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, XRNT-20/24KV 45*51*510 3~40A, XRNT-20/24KV 50A 63A 80A 100A 45*76*510 , XRNT-20/24KV 125A 45*88*510
Cầu chì ống cao áp, SFLAJ-12KV XRNT-10/16A 20A 25A 31.5A 40A, XRNT-10/63A 50A 80A, XRNT-10/12 50A 63A 80A 100A 125A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, SFLAJ-12KV XRNT-10/16A 20A 25A 31.5A 40A, XRNT-10/63A 50A 80A, XRNT-10/12 50A 63A 80A 100A 125A
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP6-40.5KV 0.5A 1A 2A 3.15A 40*440mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP6-40.5KV 0.5A 1A 2A 3.15A 40*440mm
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-35/40.5KV 25*465mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-35/40.5KV 25*465mm
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-20KV 24KV 25*354mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-20KV 24KV 25*354mm
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-6-7.2KV XRNP1-10-12KV 25*195mm Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, cầu chì bảo vệ PT XRNP1-6-7.2KV XRNP1-10-12KV 25*195mm
Cầu chì ống cao áp PT, YORO RN2-6KV, RN2-10KV 0.5A 1A 2A 3.15A 20 * 165, 20 * 185 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp PT, YORO RN2-6KV, RN2-10KV 0.5A 1A 2A 3.15A 20 * 165, 20 * 185
Cầu chì ống cao áp, YORO RN3-3KV, RN3-6KV, RN3-10KV, RN3-35KV, 55*210, 55*310, 55*410, 70*360, 70*460 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, YORO RN3-3KV, RN3-6KV, RN3-10KV, RN3-35KV, 55*210, 55*310, 55*410, 70*360, 70*460
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE RN1 RN2 RN3-10/12/35KV, RN2-35/0.5A RN2-35/1A RN2-35/2A RN2-35/5A RN2-35/10A RN2-35/20A RN2-35/25A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE RN1 RN2 RN3-10/12/35KV, RN2-35/0.5A RN2-35/1A RN2-35/2A RN2-35/5A RN2-35/10A RN2-35/20A RN2-35/25A
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE RN1 RN2 RN3-10/12/35KV, RN2-10/0.5A RN2-10/1A RN2-10/2A RN2-10/5A RN2-10/10A RN2-10/20A RN2-10/25A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE RN1 RN2 RN3-10/12/35KV, RN2-10/0.5A RN2-10/1A RN2-10/2A RN2-10/5A RN2-10/10A RN2-10/20A RN2-10/25A
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNT1-35KV 40.5KV/3.15A~125A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNT1-35KV 40.5KV/3.15A~125A
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNT1-24KV/3.15A~200A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNT1-24KV/3.15A~200A
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNT1-10-12KV/3.15A~250A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNT1-10-12KV/3.15A~250A
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNP1-35-40.5KV/0.5A 1A 2A 3.15A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNP1-35-40.5KV/0.5A 1A 2A 3.15A
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNP1-24KV/0.2A 0.5A1A2A 3.15A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNP1-24KV/0.2A 0.5A1A2A 3.15A
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNP1-10-12KV/0.2 0.5 1 2 3.15A Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHNHACE XRNP1-10-12KV/0.2 0.5 1 2 3.15A
Cầu chì ống cao áp, CHKGE / Changkai Electric fuse XPNP1-10 / 0.5-10A 25 * 195 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp, CHKGE / Changkai Electric fuse XPNP1-10 / 0.5-10A 25 * 195
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP, CHKGE / Changkai Electric RN1 RN2 RN3 RN4 RN5 -6/2-25-30-100A, RN1 55*310 Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP, CHKGE / Changkai Electric RN1 RN2 RN3 RN4 RN5 -6/2-25-30-100A, RN1 55*310
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Dry Transformer Temperature Controller LD-B10-220D,LD-B10-220E, LD-B10-220F Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ cho máy biến áp tự dùng, Dry Transformer Temperature Controller LD-B10-220D,LD-B10-220E, LD-B10-220F
Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 35kv , cold shrink outdoor terminal WLS-35-3.1 3.2 3.3 3.4 Liên Hệ
Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 35kv , cold shrink outdoor terminal WLS-35-3.1 3.2 3.3 3.4
Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 15KV, 15KV cold shrinking three core cable JLS-15/3.1-3.4, 50-400mm2 Liên Hệ
Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 15KV, 15KV cold shrinking three core cable JLS-15/3.1-3.4, 50-400mm2
Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 10KV, three-core indoor cold shrink cable terminal head NLS-10-3.1 3.2 3.3 3.4 Liên Hệ
Ống co nhiệt bảo vệ đầu cáp 10KV, three-core indoor cold shrink cable terminal head NLS-10-3.1 3.2 3.3 3.4
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high quality high voltage fuse XRNT-12/6.3-40A size 51*292 Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high quality high voltage fuse XRNT-12/6.3-40A size 51*292
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high voltage fuse XRNT1-7.2/2 3.15 6.3 10 16 20 25 31.5 40 Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high voltage fuse XRNT1-7.2/2 3.15 6.3 10 16 20 25 31.5 40
Đế kẹp cầu chì, matching clip XRNP1-10-12KV/1A-50KA Liên Hệ
Đế kẹp cầu chì, matching clip XRNP1-10-12KV/1A-50KA
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG,high voltage fuse XRNP-35/0.2-3.15 XRNP-24/0.5 35KV 24KV Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG,high voltage fuse XRNP-35/0.2-3.15 XRNP-24/0.5 35KV 24KV
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high quality high voltage fuse XRNP-24/0.2-3.15 size 25*354 Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high quality high voltage fuse XRNP-24/0.2-3.15 size 25*354
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high voltage fuse XRNP-12/0.2-3.15A size 25*195 Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, high voltage fuse XRNP-12/0.2-3.15A size 25*195
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNP series high voltage fuse 10KV, XRNP-10/0.5A 0.2-3.15a Liên Hệ
CẦU CHÌ ỐNG CAO ÁP MINRONG, XRNP series high voltage fuse 10KV, XRNP-10/0.5A 0.2-3.15a
Cầu chì ống cao áp (trong nhà), Minrong Electric,RN2-35/0.5 3.15 6.3 10 16 20 25 35KV Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp (trong nhà), Minrong Electric,RN2-35/0.5 3.15 6.3 10 16 20 25 35KV
Cầu chì ống cao áp (trong nhà), Minrong Electric,High Voltage Current Limiting Fuse RN2-10/0.5-25A 10KV Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp (trong nhà), Minrong Electric,High Voltage Current Limiting Fuse RN2-10/0.5-25A 10KV


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi