Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Biến tần People's inverter SPD980-0.75kw SPD980-1.5kw SPD980-2.2kw SPD980-3kw SPD980-4kw SPD980-5.5kw SPD980-7.5kw SPD980-11kw SPD998-15kw SPD998-18.5kw SPD998-22kw SPD99 8-30kw SPD998-37kw SPD998- S PD998-315kw SPD998-355kw SPD998-400kw SPD998-450kw Liên Hệ
Biến tần People's inverter SPD980-0.75kw SPD980-1.5kw SPD980-2.2kw SPD980-3kw SPD980-4kw SPD980-5.5kw SPD980-7.5kw SPD980-11kw SPD998-15kw SPD998-18.5kw SPD998-22kw SPD99 8-30kw SPD998-37kw SPD998- S PD998-315kw SPD998-355kw SPD998-400kw SPD998-450kw
Biến tần ENC Easy Energy Inverter EN600 0.75/1.5/2.2/3.7/5.5/7.5KW three-phase 380V EN500 Liên Hệ
Biến tần ENC Easy Energy Inverter EN600 0.75/1.5/2.2/3.7/5.5/7.5KW three-phase 380V EN500
Biến tần CHZIRI ZVF300-G0R7S2S (0.75KW/220V) ZVF300-G1R5S2S (1.5KW/220V) ZVF300-G2R2S2S (2.2KW/220V) ZVF300H-G0R7T4 (0.75KW/380V) ZVF300H-G1R5T4(1.5KW/380V) ZVF300H-G2R2T4(2.2K Liên Hệ
Biến tần CHZIRI ZVF300-G0R7S2S (0.75KW/220V) ZVF300-G1R5S2S (1.5KW/220V) ZVF300-G2R2S2S (2.2KW/220V) ZVF300H-G0R7T4 (0.75KW/380V) ZVF300H-G1R5T4(1.5KW/380V) ZVF300H-G2R2T4(2.2K
Biến tần powtech PT300-0R7G/1R5P-3B PT300-1R5G/2R2P-3B PT300-2R2G/3R0P-3B PT300-004G-3B PT300-5R5G/7R5P-3B PT300-7R5G-3B PT300-011G/015P-3B PT300-015G/018P-3B PT300-018G/022P-3B PT300-022G/030P-3 PT3 Liên Hệ
Biến tần powtech PT300-0R7G/1R5P-3B PT300-1R5G/2R2P-3B PT300-2R2G/3R0P-3B PT300-004G-3B PT300-5R5G/7R5P-3B PT300-7R5G-3B PT300-011G/015P-3B PT300-015G/018P-3B PT300-018G/022P-3B PT300-022G/030P-3 PT3
Biến tần powtran inverter PI9230 011G3 PI9230 015F3 PI9230 015G3 PI9230 018F3 PI9230 018G3 PI9230 022F3 PI9230 022G3 PI9230 030F3 PI9230 030G3 PI9230 037F3 PI9230 037G3 PI9230 045F3 PI9230 045G3 Liên Hệ
Biến tần powtran inverter PI9230 011G3 PI9230 015F3 PI9230 015G3 PI9230 018F3 PI9230 018G3 PI9230 022F3 PI9230 022G3 PI9230 030F3 PI9230 030G3 PI9230 037F3 PI9230 037G3 PI9230 045F3 PI9230 045G3
Biến tần powtran inverter PI500 0R7G3 PI500 1R5G3 PI500 2R2G3 PI500 004G3 PI500 5R5G3 PI500 7R5G3 Liên Hệ
Biến tần powtran inverter PI500 0R7G3 PI500 1R5G3 PI500 2R2G3 PI500 004G3 PI500 5R5G3 PI500 7R5G3
Nguồn phanh SINEE braking unit BR100-045-3 domestic 18.5KW/22KW/30KW/37KW/45KW/55KW/75KW/93KW/110KW/132KW Liên Hệ
Nguồn phanh SINEE braking unit BR100-045-3 domestic 18.5KW/22KW/30KW/37KW/45KW/55KW/75KW/93KW/110KW/132KW
Biến tần SINEE frequency converter A90-2T2R8B(0.4KW) A90-2T4R8B(0.75KW) A90-2T8R0B(1.5KW) A90-2T010B(2.2KW) A90-4T1R5B(0.4KW) A90-4T2R5B(0.75KW) A90-4T4R2B(1.5KW) A90-4T5R6B(2.2KW) A90-4T9R4B(4KW Liên Hệ
Biến tần SINEE frequency converter A90-2T2R8B(0.4KW) A90-2T4R8B(0.75KW) A90-2T8R0B(1.5KW) A90-2T010B(2.2KW) A90-4T1R5B(0.4KW) A90-4T2R5B(0.75KW) A90-4T4R2B(1.5KW) A90-4T5R6B(2.2KW) A90-4T9R4B(4KW
Biến tần SINEE frequency converter EM303B-0R7G/1R1P-3B EM303B-1R5G/2R2P-3B EM303B-2R2G/3R0P-3B EM303B-4R0G/5R5P-3B EM303B-5R5G/7R5P-3B EM303B-7R5G/9R0P-3B EM303B-011G/015P-3B EM303B-015G/018P-3B EM30 Liên Hệ
Biến tần SINEE frequency converter EM303B-0R7G/1R1P-3B EM303B-1R5G/2R2P-3B EM303B-2R2G/3R0P-3B EM303B-4R0G/5R5P-3B EM303B-5R5G/7R5P-3B EM303B-7R5G/9R0P-3B EM303B-011G/015P-3B EM303B-015G/018P-3B EM30
Biến tần SINEE frequency converter EM100-0R4-1B EM100-0R7-1B EM100-1R5-1B EM100-2R2-1B EM100-0R7-3B EM100-1R5-3B EM100-2R2-3B EM100-4R0-3B EM100-5R5-3B EM100-7R5-3B EM100-011-3B EM100-015-3B Liên Hệ
Biến tần SINEE frequency converter EM100-0R4-1B EM100-0R7-1B EM100-1R5-1B EM100-2R2-1B EM100-0R7-3B EM100-1R5-3B EM100-2R2-3B EM100-4R0-3B EM100-5R5-3B EM100-7R5-3B EM100-011-3B EM100-015-3B
Biến tần Yaskawa frequency converter GA700CIPR-GA70B4005 007ABBA-AAAAAA1.5 2.2 3KW Liên Hệ
Biến tần Yaskawa frequency converter GA700CIPR-GA70B4005 007ABBA-AAAAAA1.5 2.2 3KW
Biến tần ADLEEPOWER AS2-104D 0.4KW AS2-107D 0.75KW AS2-115D 1.5KW AS2-122D 2.2KW AS2-104DR 0.4KW AS2-107DR 0.75KW AS2-115DR 1.5KW AS2-122DR 2.2KW AS2-104 0.4KW AS2-107 0.75KW AS2-115 1.5KW AS2-122 2.2KW AS2-104R 0.4KW AS2-107R 0.75KW AS2-115R 1.5KW AS2-12 Liên Hệ
Biến tần ADLEEPOWER AS2-104D 0.4KW AS2-107D 0.75KW AS2-115D 1.5KW AS2-122D 2.2KW AS2-104DR 0.4KW AS2-107DR 0.75KW AS2-115DR 1.5KW AS2-122DR 2.2KW AS2-104 0.4KW AS2-107 0.75KW AS2-115 1.5KW AS2-122 2.2KW AS2-104R 0.4KW AS2-107R 0.75KW AS2-115R 1.5KW AS2-12
Biến tần AB 25B-D024N104 25B-D6PON114 25B-D017N114 25B-D2P3N114 25B-D2P3N168 25B-D030N114 25B-E3P0N104 22C-D030N103 Liên Hệ
Biến tần AB 25B-D024N104 25B-D6PON114 25B-D017N114 25B-D2P3N114 25B-D2P3N168 25B-D030N114 25B-E3P0N104 22C-D030N103
Biến tần AB 22F-D4P2N103 22F-D4P2N113 22F-D024N104 22F-D6P0N113 22F-D2P5N103 22F-D6P0N103 22F-D1P5N103 22F-D1P5N113 22F-D2P5N113 22F-D013N104 Liên Hệ
Biến tần AB 22F-D4P2N103 22F-D4P2N113 22F-D024N104 22F-D6P0N113 22F-D2P5N103 22F-D6P0N103 22F-D1P5N103 22F-D1P5N113 22F-D2P5N113 22F-D013N104
Nguồn phanh CDBR-4030D/4045D/4220D/4030B/4045B/4220B Yaskawa inverter braking unit Liên Hệ
Nguồn phanh CDBR-4030D/4045D/4220D/4030B/4045B/4220B Yaskawa inverter braking unit
Biến tần inverter Hope800G0.75 1.5 2.2 4 5.5 7.5 11-T4 three-phase 380V Liên Hệ
Biến tần inverter Hope800G0.75 1.5 2.2 4 5.5 7.5 11-T4 three-phase 380V
Biến tần Konecranes inverter DMCS022F10PN0, DMCS022F10TN0 Liên Hệ
Biến tần Konecranes inverter DMCS022F10PN0, DMCS022F10TN0
Biến tần ADLEEPOWER MS2-IPM inverter MS2-104 0.4KW MS2-107 0.75KW MS2-115 1.5KW MS2-122 2.2KW MS2-104R 0.4KW MS2-107R 0.75KW MS2-115R 1.5KW MS2-122R 2.2KW MS4-307 0.75KW MS4-315 1.5KW MS4-322 2.2KW MS4-337R 3.7KW Liên Hệ
Biến tần ADLEEPOWER MS2-IPM inverter MS2-104 0.4KW MS2-107 0.75KW MS2-115 1.5KW MS2-122 2.2KW MS2-104R 0.4KW MS2-107R 0.75KW MS2-115R 1.5KW MS2-122R 2.2KW MS4-307 0.75KW MS4-315 1.5KW MS4-322 2.2KW MS4-337R 3.7KW
Biến tần ZONCN Zhongchen air compressor inverter NZ200T-7R5GY/11GY/15GY/22GY/37GY-4 Liên Hệ
Biến tần ZONCN Zhongchen air compressor inverter NZ200T-7R5GY/11GY/15GY/22GY/37GY-4
Biến tần AB Rockwell 22F-D4P2N103 22F-D4P2N113 22F-D024N104 22F- D6P0N113 22F- D2P5N103 22F-D6P0N103 22F-D1P5N103 22F-D1P5N113 22F- D2P5N113 22F-D013N104 Liên Hệ
Biến tần AB Rockwell 22F-D4P2N103 22F-D4P2N113 22F-D024N104 22F- D6P0N113 22F- D2P5N103 22F-D6P0N103 22F-D1P5N103 22F-D1P5N113 22F- D2P5N113 22F-D013N104
Soft starter 3RW5134/5135/5136/5143/5144/5145/5146/5147/5148-1XC14 Liên Hệ
Soft starter 3RW5134/5135/5136/5143/5144/5145/5146/5147/5148-1XC14
Soft starter 3RW4036/4037/4038/4046/4047-1BB04 1BB05 1BB14 1BB15 Liên Hệ
Soft starter 3RW4036/4037/4038/4046/4047-1BB04 1BB05 1BB14 1BB15
Soft starter 3RW4453/4455/4456/4457/4458/4465/4466-6BC44 Liên Hệ
Soft starter 3RW4453/4455/4456/4457/4458/4465/4466-6BC44
Soft starter 3RW4422/4423/4424/4425/4426/4427-3BC44 Liên Hệ
Soft starter 3RW4422/4423/4424/4425/4426/4427-3BC44
Soft starter 3RW5113/5114/5115/5116/5117/5124/5125/5126/5127-1XC14 Liên Hệ
Soft starter 3RW5113/5114/5115/5116/5117/5124/5125/5126/5127-1XC14
Soft starter 3RW3013/3014/3016/3017/3018/3026/3027-1BB04 1BB14 Liên Hệ
Soft starter 3RW3013/3014/3016/3017/3018/3026/3027-1BB04 1BB14
Bộ truyền động máy CNC  FANUC A06B-6117-H103 A06B-6117-H104 A06B-6117-H105 A06B-6117-H106 A06B-6117-H109 Liên Hệ
Bộ truyền động máy CNC FANUC A06B-6117-H103 A06B-6117-H104 A06B-6117-H105 A06B-6117-H106 A06B-6117-H109
Bộ truyền động máy CNC  FANUC A06B-6096-H301 A06B-6096-H302 A06B-6096-H303 A06B-6096-H304 A06B-6096-H305 A06B-6096-H306 A06B-6096-H307 A06B-6096-H308 A06B-6096-H309 Liên Hệ
Bộ truyền động máy CNC FANUC A06B-6096-H301 A06B-6096-H302 A06B-6096-H303 A06B-6096-H304 A06B-6096-H305 A06B-6096-H306 A06B-6096-H307 A06B-6096-H308 A06B-6096-H309
Bộ truyền động máy CNC  FANUC A06B-6290-H202 A06B-6290-H204 A06B-6290-H205 A06B-6290-H206 A06B-6290-H207 Liên Hệ
Bộ truyền động máy CNC FANUC A06B-6290-H202 A06B-6290-H204 A06B-6290-H205 A06B-6290-H206 A06B-6290-H207
Biến tần TECO Taian Inverter 7200MA-0.75KW 1.5KW 4KW 7.5KW 11KW 15KW (thay thế bằng TECO Inverter A510)) Liên Hệ
Biến tần TECO Taian Inverter 7200MA-0.75KW 1.5KW 4KW 7.5KW 11KW 15KW (thay thế bằng TECO Inverter A510))
Biến tần Shihlin inverter SE3 SE3-043-0.75K1.5K2.2K3.7K5.5K7.5K11K Liên Hệ
Biến tần Shihlin inverter SE3 SE3-043-0.75K1.5K2.2K3.7K5.5K7.5K11K
Biến tần Taiwan Shihlin Inverter SC3-021/043-0.2K/0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5K Liên Hệ
Biến tần Taiwan Shihlin Inverter SC3-021/043-0.2K/0.4/0.75/1.5/2.2/3.7/5.5K
Biến tần Taiwan Shihlin inverter SS2-021, SS2-043 Liên Hệ
Biến tần Taiwan Shihlin inverter SS2-021, SS2-043
Mạch biến tần Fuji inverter G11/P11 high-power power driver board EP-3957C/E-C3/C4/C5, EP-3957E-C4 Liên Hệ
Mạch biến tần Fuji inverter G11/P11 high-power power driver board EP-3957C/E-C3/C4/C5, EP-3957E-C4
Biến tần TECO Taian Inverter L510 Liên Hệ
Biến tần TECO Taian Inverter L510
Biến tần TECO Taian Inverter F510 (thay thế  cho Teco Speecon 7300PA) Liên Hệ
Biến tần TECO Taian Inverter F510 (thay thế cho Teco Speecon 7300PA)
Biến tần TECO Taian Inverter N2 N2-401-H3C N2-402-H3C N2-403-H3C N2-405-H3C N2-408-H3C N2-410-H3C Liên Hệ
Biến tần TECO Taian Inverter N2 N2-401-H3C N2-402-H3C N2-403-H3C N2-405-H3C N2-408-H3C N2-410-H3C
Biến tần TECO Taian Inverter S310 S310-2P5-H1D S310-201-H1D S310-202-H1D S310-2P5-H1BCD S310-201-H1BCD S310-202-H1BCD S310+-401-H3BCDC S310+-402-H3BCDC S310+-403-H3BCDC S310+-405-H3BCDC Liên Hệ
Biến tần TECO Taian Inverter S310 S310-2P5-H1D S310-201-H1D S310-202-H1D S310-2P5-H1BCD S310-201-H1BCD S310-202-H1BCD S310+-401-H3BCDC S310+-402-H3BCDC S310+-403-H3BCDC S310+-405-H3BCDC
mạch biến tần SEW, DFO11A Liên Hệ
mạch biến tần SEW, DFO11A
Biến tần Fuji, Fuji Inverter FRN3.7F1S-4C Liên Hệ
Biến tần Fuji, Fuji Inverter FRN3.7F1S-4C
Bàn phím biến tần, Siemens inverter panel MM430 6SE6400-0BE00-0AA0 Liên Hệ
Bàn phím biến tần, Siemens inverter panel MM430 6SE6400-0BE00-0AA0
Bàn phím biến tần, ABB inverter operation panel ACS-CP-D, ACS-CP-C Liên Hệ
Bàn phím biến tần, ABB inverter operation panel ACS-CP-D, ACS-CP-C
Mạch truyền thông, Fuji inverter PG card OPC-G1-PG, OPC-G1-PG2, OPC-G1-PG22 Liên Hệ
Mạch truyền thông, Fuji inverter PG card OPC-G1-PG, OPC-G1-PG2, OPC-G1-PG22
Bàn phím biến tần Fuji, Fuji inverter operation panel TP-E1U, TP-G1-C1, TP-G1-CLS Liên Hệ
Bàn phím biến tần Fuji, Fuji inverter operation panel TP-E1U, TP-G1-C1, TP-G1-CLS


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi