Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Eaton Moeller Contactor DILM9-10C 01C DILM7-10C DILM12-10C Liên Hệ
Eaton Moeller Contactor DILM9-10C 01C DILM7-10C DILM12-10C
Schneider AC Contactor LC1E120 E0610 E0910 E1210 E4011 E6511 E9511 LC1E120 LC1E160 LC1E200 LC1E250 LC1E300 LC1E400 LC1E500 LC1E630 Liên Hệ
Schneider AC Contactor LC1E120 E0610 E0910 E1210 E4011 E6511 E9511 LC1E120 LC1E160 LC1E200 LC1E250 LC1E300 LC1E400 LC1E500 LC1E630
Công tắc tơ khởi động từ LC1F115 /LC1F150 LC1F225 LC1F265 LC1F330 LC1F400 LC1F500 LC1F630 LC1F800 LC1F185 LC1F780 Liên Hệ
Công tắc tơ khởi động từ LC1F115 /LC1F150 LC1F225 LC1F265 LC1F330 LC1F400 LC1F500 LC1F630 LC1F800 LC1F185 LC1F780
Mô-đun điều chỉnh độ trễ điện áp thấp Schneider MN / UVR UVR 380V , 220V MN / UVR 33683 33682 Liên Hệ
Mô-đun điều chỉnh độ trễ điện áp thấp Schneider MN / UVR UVR 380V , 220V MN / UVR 33683 33682
Cuộn thấp áp Schneider cuộn dây điện áp MN/UVR200-250V, MN/UVR380-480VAC 33673 33662 33671 Liên Hệ
Cuộn thấp áp Schneider cuộn dây điện áp MN/UVR200-250V, MN/UVR380-480VAC 33673 33662 33671
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1FG, LX1FH, LX1FJ, LX1FK, LX1FL FF , LX9FG, LX9FH, LX9FJ, LX9FK, LX9FL FF Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1FG, LX1FH, LX1FJ, LX1FK, LX1FL FF , LX9FG, LX9FH, LX9FJ, LX9FK, LX9FL FF
Aptomat Schneider A9F18332 1A 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A Liên Hệ
Aptomat Schneider A9F18332 1A 2A 4A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX9FF380, LX1FF380 : LC1F115, LC1F150 LX9FG380, LX1FG380 :LC1F185, LC1F225 LX9FH380, LX1FH380; LC1F265, LC1F330 LX9FJ380: LC1F400 LX9FK380: LC1F500 LX9FL380: LC1F630 Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX9FF380, LX1FF380 : LC1F115, LC1F150 LX9FG380, LX1FG380 :LC1F185, LC1F225 LX9FH380, LX1FH380; LC1F265, LC1F330 LX9FJ380: LC1F400 LX9FK380: LC1F500 LX9FL380: LC1F630
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX9FF220, LX1FF220 LX9FG220, LX1FG220, LX9FH220, LX1FH220, LX9FJ220, LX1FJ220, LX9FK220, LX1FK220,LX9FL220,LX1FL220 Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX9FF220, LX1FF220 LX9FG220, LX1FG220, LX9FH220, LX1FH220, LX9FJ220, LX1FJ220, LX9FK220, LX1FK220,LX9FL220,LX1FL220
Aptomat, Schneider DC circuit breaker NSX-DC100F 100A 160A 250A 400A 630A Liên Hệ
Aptomat, Schneider DC circuit breaker NSX-DC100F 100A 160A 250A 400A 630A
Aptomat, Schneider MCCB 3P Schneider NSD100K, NSD100N, NSD160N, NSD160K, NSD250N, NSD250K 250A 160A 100A Liên Hệ
Aptomat, Schneider MCCB 3P Schneider NSD100K, NSD100N, NSD160N, NSD160K, NSD250N, NSD250K 250A 160A 100A
aptomat Schneider 3P Molded Case Circuit Breaker,Air Switch Circuit Breaker NS100/160/250/400/630N H L Liên Hệ
aptomat Schneider 3P Molded Case Circuit Breaker,Air Switch Circuit Breaker NS100/160/250/400/630N H L
Mạch điều khiển máy cắt không khí, Schneider MT Switch Control Unit Micrologic5.0A MIC5.0A Liên Hệ
Mạch điều khiển máy cắt không khí, Schneider MT Switch Control Unit Micrologic5.0A MIC5.0A
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker NSX80H MA 3P MA 25A 50A 80A Liên Hệ
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker NSX80H MA 3P MA 25A 50A 80A
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker NS80H-MA NSX80H-MA 3P MA6.3, MA12.5, MA25, MA50, MA80 Liên Hệ
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker NS80H-MA NSX80H-MA 3P MA6.3, MA12.5, MA25, MA50, MA80
Tiếp điểm khởi động từ, LC1-D115,LC1-D150,LC1-D170,LC1-D205,LC1-D245,LC1-D300,LC1-D410,LC1-D475,LC1-D620 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ, LC1-D115,LC1-D150,LC1-D170,LC1-D205,LC1-D245,LC1-D300,LC1-D410,LC1-D475,LC1-D620
Tiếp điểm khởi động từ, CJ20-63A,CJ20-100A,CJ20-160A,CJ20-250A,CJ20-400A,CJ20-630A Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ, CJ20-63A,CJ20-100A,CJ20-160A,CJ20-250A,CJ20-400A,CJ20-630A
Tiếp điểm khởi động từ, CJX2-4011 / LC1-D40 CJX2-5011 / LC1-D50 CJX2-6511 / LC1-D65 CJX2-8011 / LC1-D80 CJX2-9511 / LC1-D95 CJX2-3210 / LC1-D32 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ, CJX2-4011 / LC1-D40 CJX2-5011 / LC1-D50 CJX2-6511 / LC1-D65 CJX2-8011 / LC1-D80 CJX2-9511 / LC1-D95 CJX2-3210 / LC1-D32
Tiếp điểm khởi động từ, Siemens 3TF, Delixi CJX1 3TF45 (CJX1-38) 3TF46 (CJX1-45) 3TF47 (CJX1-63) 3TF48 (CJX1-75) 3TF49 (CJX1-85) 3TF50 (CJX1-110) 3TF51 (CJX1-140) 3TF52 (CJX1-170) 3TF53 ( Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ, Siemens 3TF, Delixi CJX1 3TF45 (CJX1-38) 3TF46 (CJX1-45) 3TF47 (CJX1-63) 3TF48 (CJX1-75) 3TF49 (CJX1-85) 3TF50 (CJX1-110) 3TF51 (CJX1-140) 3TF52 (CJX1-170) 3TF53 (
Tiếp điểm khởi động từ, Schneider LC1 LC1-F115 / 150,LC1-F170,LC1-F185 / 225LC1-F245,LC1-F265,LC1-F300 / 330,LC1-F400,LC1-F475,LC1-F500,LC1-F630 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ, Schneider LC1 LC1-F115 / 150,LC1-F170,LC1-F185 / 225LC1-F245,LC1-F265,LC1-F300 / 330,LC1-F400,LC1-F475,LC1-F500,LC1-F630
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D300M7C, LC1D300, LC1-D300 300A Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D300M7C, LC1D300, LC1-D300 300A
mạch điều khiển máy cắt, Schneider MT switch control unit Micrologic 2.0A Micrologic 5.0 Micrologic 5.0A Micrologic 5.0H Micrologic 5.0P Micrologic 6.0P Liên Hệ
mạch điều khiển máy cắt, Schneider MT switch control unit Micrologic 2.0A Micrologic 5.0 Micrologic 5.0A Micrologic 5.0H Micrologic 5.0P Micrologic 6.0P
Aptomat Schneider,circuit breaker NS1000N/H MIC2.0 1000A Liên Hệ
Aptomat Schneider,circuit breaker NS1000N/H MIC2.0 1000A
Aptomat Schneider,circuit breaker NS800H NS800N 800A 3P 4P Mic2.0 Liên Hệ
Aptomat Schneider,circuit breaker NS800H NS800N 800A 3P 4P Mic2.0
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS630N/H/L STR23 SE 500A 630A Liên Hệ
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS630N/H/L STR23 SE 500A 630A
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS400N/H 400A,320A,250A,200A TR23SE Liên Hệ
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS400N/H 400A,320A,250A,200A TR23SE
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS250N/H TM250D 160A,200A,225A,250A Liên Hệ
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS250N/H TM250D 160A,200A,225A,250A
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker NS160N/H TMD160 63A/80A/100A/125A Liên Hệ
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker NS160N/H TMD160 63A/80A/100A/125A
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-D8 LC1-D115/D150/D1 Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-D8 LC1-D115/D150/D1
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FF/F150/F170 (LC1) Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FF/F150/F170 (LC1)
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX9-FH/F330/F265 Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX9-FH/F330/F265
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FJ\F400 (LC1-D410) Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FJ\F400 (LC1-D410)
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FL\F630\F800 (LC1-D620) Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FL\F630\F800 (LC1-D620)
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FG/F185/F225 (LC1-D205/D245) 220V 380V Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FG/F185/F225 (LC1-D205/D245) 220V 380V
Tiếp điểm của khởi động từ LA5FH431, LA5-FH431 (LC1F265) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5FH431, LA5-FH431 (LC1F265)
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F400803, LA5-F400803 (LC1F400 LC1D300) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F400803, LA5-F400803 (LC1F400 LC1D300)
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F500803, LA5-F500803 (LC1F500, LC1D475) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F500803, LA5-F500803 (LC1F500, LC1D475)
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F630803, LA5-F630803 (LC1F630, LC1D620) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F630803, LA5-F630803 (LC1F630, LC1D620)
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F800803 , LA5-F800803 (LC1F800) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F800803 , LA5-F800803 (LC1F800)
Tiếp điểm của khởi động từ LA5FG431, LA5-FG431 (LC1F185, LC1D205) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5FG431, LA5-FG431 (LC1F185, LC1D205)
Tiếp điểm của khởi động từ LA5FF431, LA5-FF431 (LC1F115) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5FF431, LA5-FF431 (LC1F115)
Tiếp điểm của khởi động từ LA5D803, LA5-D803 (LC1-D115) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5D803, LA5-D803 (LC1-D115)
Aptomat, Schneider circuit breaker iINT125 40A 63A 80A 100A isolation switch 1P 2P 3P 4P Liên Hệ
Aptomat, Schneider circuit breaker iINT125 40A 63A 80A 100A isolation switch 1P 2P 3P 4P
Aptomat bảo vệ động cơ,Schneider Electric Motor Protection GV3-ME40C/50C/63C/80C Liên Hệ
Aptomat bảo vệ động cơ,Schneider Electric Motor Protection GV3-ME40C/50C/63C/80C


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi