Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D300M7C, LC1D300, LC1-D300 300A Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D300M7C, LC1D300, LC1-D300 300A
mạch điều khiển máy cắt, Schneider MT switch control unit Micrologic 2.0A, 5.0 ,5.0A ,5.0H, 5.0P, 6.0P Liên Hệ
mạch điều khiển máy cắt, Schneider MT switch control unit Micrologic 2.0A, 5.0 ,5.0A ,5.0H, 5.0P, 6.0P
Aptomat Schneider,circuit breaker NS1000N/H MIC2.0 1000A Liên Hệ
Aptomat Schneider,circuit breaker NS1000N/H MIC2.0 1000A
Aptomat Schneider,circuit breaker NS800H NS800N 800A 3P 4P Mic2.0 Liên Hệ
Aptomat Schneider,circuit breaker NS800H NS800N 800A 3P 4P Mic2.0
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS630N/H/L STR23 SE 500A 630A Liên Hệ
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS630N/H/L STR23 SE 500A 630A
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS400N/H 400A,320A,250A,200A TR23SE Liên Hệ
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS400N/H 400A,320A,250A,200A TR23SE
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS250N/H TM250D 160A,200A,225A,250A Liên Hệ
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker Schneider NS250N/H TM250D 160A,200A,225A,250A
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker NS160N/H TMD160 63A/80A/100A/125A Liên Hệ
Aptomat Schneider, Molded Case Circuit Breaker NS160N/H TMD160 63A/80A/100A/125A
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-D8 LC1-D115/D150/D1 Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-D8 LC1-D115/D150/D1
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FF/F150/F170 (LC1) Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FF/F150/F170 (LC1)
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX9-FH/F330/F265 Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX9-FH/F330/F265
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FJ\F400 (LC1-D410) Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FJ\F400 (LC1-D410)
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FL\F630\F800 (LC1-D620) Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FL\F630\F800 (LC1-D620)
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FG/F185/F225 (LC1-D205/D245) 220V 380V Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1-FG/F185/F225 (LC1-D205/D245) 220V 380V
Tiếp điểm của khởi động từ LA5FH431, LA5-FH431 (LC1F265) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5FH431, LA5-FH431 (LC1F265)
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F400803, LA5-F400803 (LC1F400 LC1D300) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F400803, LA5-F400803 (LC1F400 LC1D300)
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F500803, LA5-F500803 (LC1F500, LC1D475) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F500803, LA5-F500803 (LC1F500, LC1D475)
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F630803, LA5-F630803 (LC1F630, LC1D620) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F630803, LA5-F630803 (LC1F630, LC1D620)
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F800803 , LA5-F800803 (LC1F800) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5F800803 , LA5-F800803 (LC1F800)
Tiếp điểm của khởi động từ LA5FG431, LA5-FG431 (LC1F185, LC1D205) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5FG431, LA5-FG431 (LC1F185, LC1D205)
Tiếp điểm của khởi động từ LA5FF431, LA5-FF431 (LC1F115) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5FF431, LA5-FF431 (LC1F115)
Tiếp điểm của khởi động từ LA5D803, LA5-D803 (LC1-D115) Liên Hệ
Tiếp điểm của khởi động từ LA5D803, LA5-D803 (LC1-D115)
Aptomat, Schneider circuit breaker iINT125 40A 63A 80A 100A isolation switch 1P 2P 3P 4P Liên Hệ
Aptomat, Schneider circuit breaker iINT125 40A 63A 80A 100A isolation switch 1P 2P 3P 4P
Aptomat bảo vệ động cơ,Schneider Electric Motor Protection GV3-ME40C/50C/63C/80C Liên Hệ
Aptomat bảo vệ động cơ,Schneider Electric Motor Protection GV3-ME40C/50C/63C/80C
Aptomat bảo vệ động cơ,Schneider Electric Motor Protection GV2-PM04C/05C/06C/07C/08C/10C/14C Liên Hệ
Aptomat bảo vệ động cơ,Schneider Electric Motor Protection GV2-PM04C/05C/06C/07C/08C/10C/14C
Aptomat bảo vệ động cơ, Schneider Electric Motor Protection GV2-ME04C/05C/06C/07C/08C/10C/14C Liên Hệ
Aptomat bảo vệ động cơ, Schneider Electric Motor Protection GV2-ME04C/05C/06C/07C/08C/10C/14C
Khởi động từ, Schneider MCCB CVS100A 160A 250A 400A 630A 3P 4P Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider MCCB CVS100A 160A 250A 400A 630A 3P 4P
Khởi động từ, Schneider MCCB NSC100A 160A 250A 400A 630A 3P 4P Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider MCCB NSC100A 160A 250A 400A 630A 3P 4P
Khởi động từ, Schneider MCCB NSE100A 160A 250A 400A 630A 3P 4P Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider MCCB NSE100A 160A 250A 400A 630A 3P 4P
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1E0910M5N 0901Q5C 220V 380V 110V 36V Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1E0910M5N 0901Q5C 220V 380V 110V 36V
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1E1810M5N 1801Q5C 220V 380V 110V 36V Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1E1810M5N 1801Q5C 220V 380V 110V 36V
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1E95M5N Q5N F5N 220V 380V 110V 36V Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1E95M5N Q5N F5N 220V 380V 110V 36V
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D80 LC1D80M7C 220V/380V LC1D80Q7C Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D80 LC1D80M7C 220V/380V LC1D80Q7C
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D50 LC1D50M7C 220V/380V LC1D50Q7C Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D50 LC1D50M7C 220V/380V LC1D50Q7C
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D300M7C LC1D300 300A Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D300M7C LC1D300 300A
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D620M7C LC1D620 620A Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D620M7C LC1D620 620A
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D25M7C LC1D25Q7C F7C 220V 380V 110V Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D25M7C LC1D25Q7C F7C 220V 380V 110V
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D95 LC1D95M7C 220V/380V LC1D95Q7C Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D95 LC1D95M7C 220V/380V LC1D95Q7C
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D170 LC1D170M7C 220V 380 LC1D170Q7C Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D170 LC1D170M7C 220V 380 LC1D170Q7C
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D12M7C LC1D12Q7C F7C 220V 380V 110V Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D12M7C LC1D12Q7C F7C 220V 380V 110V
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D65 LC1D65M7C 220V/380V LC1D65Q7C Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D65 LC1D65M7C 220V/380V LC1D65Q7C
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D40M7C LC1D40Q7C F7C 110V 220V 380V Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D40M7C LC1D40Q7C F7C 110V 220V 380V
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D32 LC1D32M7C 220V/380V LC1D32Q7C Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D32 LC1D32M7C 220V/380V LC1D32Q7C
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D80 LC1D80M7C 220V/380V LC1D80Q7C Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D80 LC1D80M7C 220V/380V LC1D80Q7C


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
Trụ sở công ty: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
Kinh doanh 1: 091.797.1515
Kinh doanh 2: 083.797.1515
Kinh doanh 3: 091.686.1515
Website: http://tanthanhtech.com/
Website: http://vienthongtanthanh.com/
Website: http://tanthanh-automation.com/
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi