Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
cảm biến áp suất AM693-ⅢS Intelligent Pressure Transmitter Liên Hệ
cảm biến áp suất AM693-ⅢS Intelligent Pressure Transmitter
THK linear guide rail slider SSR/SHS/HSR15/20/25/30/35/45A/R/C Liên Hệ
THK linear guide rail slider SSR/SHS/HSR15/20/25/30/35/45A/R/C
Cảm biến tiệm cận Pepperl+Fuchs ML100-8-1000-RT/102/115 ML100-8-1000-RT/103/115 ML100-8-H-1000-RT/102/115 ML100-8-H-250-RT/102/115 ML100-8-H-350-RT/102/115 ML100-8 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận Pepperl+Fuchs ML100-8-1000-RT/102/115 ML100-8-1000-RT/103/115 ML100-8-H-1000-RT/102/115 ML100-8-H-250-RT/102/115 ML100-8-H-350-RT/102/115 ML100-8
Cảm biến tiệm cận proximity switch IIT212 IIT001 IIT218 IIT204 IIT213 IIT228 IIT231 IIT244 IT5493 IT5042 NI500A II5851 IT5038 NI5002 II5742 II5970 II5978 II504A II5930 DI524A DI5020 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận proximity switch IIT212 IIT001 IIT218 IIT204 IIT213 IIT228 IIT231 IIT244 IT5493 IT5042 NI500A II5851 IT5038 NI5002 II5742 II5970 II5978 II504A II5930 DI524A DI5020
Cảm biến tiệm cận Turck BC10-P30SR-VP4X2 BC10-P30SR-VN4X2 BI10-P30SR-FZ3X2 BI10-P30SR-FZ3X2/S85 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận Turck BC10-P30SR-VP4X2 BC10-P30SR-VN4X2 BI10-P30SR-FZ3X2 BI10-P30SR-FZ3X2/S85
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBN4-12GM50-E2 NBB5 NBB2 NBN8-18GM50-E2-E0-V1 Liên Hệ
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBN4-12GM50-E2 NBB5 NBB2 NBN8-18GM50-E2-E0-V1
Cảm biến tiệm cận Turck Bi15U 20 Ni35-CP40-FZ3X2 AN6X2 CK40 AP VN VP4X2-H1141 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận Turck Bi15U 20 Ni35-CP40-FZ3X2 AN6X2 CK40 AP VN VP4X2-H1141
ELCO encoder El40A6-H6AR-1000 L5AR-1024 P4PR-360 C6HR Liên Hệ
ELCO encoder El40A6-H6AR-1000 L5AR-1024 P4PR-360 C6HR
Lion Precision transparent label sensor LRD2100 LRD6300 LRD8200 Liên Hệ
Lion Precision transparent label sensor LRD2100 LRD6300 LRD8200
Endress+Hauser E+H pressure transmitter / differential pressure transmitter PMC51 PMC71 PMD75 PMP51 Liên Hệ
Endress+Hauser E+H pressure transmitter / differential pressure transmitter PMC51 PMC71 PMD75 PMP51
GREYSTONE HTOS outdoor high-precision temperature and humidity sensor HTOSB512E006 Liên Hệ
GREYSTONE HTOS outdoor high-precision temperature and humidity sensor HTOSB512E006
GREYSTONE CMD5B1000 carbon monoxide CO sensor transmitter Liên Hệ
GREYSTONE CMD5B1000 carbon monoxide CO sensor transmitter
Greystone RH200A05C air conditioning air temperature and humidity sensor Liên Hệ
Greystone RH200A05C air conditioning air temperature and humidity sensor
SICK color mark sensor KTS-WB41141142ZZZZ, KTX-WS91141242ZZZZ Liên Hệ
SICK color mark sensor KTS-WB41141142ZZZZ, KTX-WS91141242ZZZZ
R58 Expert R58ECRGB1/Q Banner Liên Hệ
R58 Expert R58ECRGB1/Q Banner
Bộ mã hóa xung, ELCO B50B8-P4AR_100 EB50B8-P4PR_100 EB50B8-C4AR_100 EB50B8-H4PR_100 EB50B8-L5AR_100 EB50B8-H6PR_100 EB50B8-P4AR_200 EB50B8-P4PR_200 EB50B8-C4AR_200 EB50B8-H4PR_200 EB50B8-L5AR_200 EB50B8-H6PR_200 EB50B8-P4AR_300 EB50B8-P4PR_300 EB50B8-C4AR Liên Hệ
Bộ mã hóa xung, ELCO B50B8-P4AR_100 EB50B8-P4PR_100 EB50B8-C4AR_100 EB50B8-H4PR_100 EB50B8-L5AR_100 EB50B8-H6PR_100 EB50B8-P4AR_200 EB50B8-P4PR_200 EB50B8-C4AR_200 EB50B8-H4PR_200 EB50B8-L5AR_200 EB50B8-H6PR_200 EB50B8-P4AR_300 EB50B8-P4PR_300 EB50B8-C4AR
Honeywell program controller DC2500-C0-0A00 DC2500-E0-0A00 DC2500-CB-0A00 DC2500-CE-0A00 DC2500-CE-2A00-210 DC2500-C0-2A00-210 Liên Hệ
Honeywell program controller DC2500-C0-0A00 DC2500-E0-0A00 DC2500-CB-0A00 DC2500-CE-0A00 DC2500-CE-2A00-210 DC2500-C0-2A00-210
ETA relay ESX10-TB-101-DC24V-10A ESX10-TB-101-DC24V-1A ESX10-TB-101-DC24V-2A ESX10-TB-101-DC24V-3A ESX10-TB-101-DC24V-4A ESX10-TB-101-DC24V-6A ESX10-TB-101-DC24V-8A Liên Hệ
ETA relay ESX10-TB-101-DC24V-10A ESX10-TB-101-DC24V-1A ESX10-TB-101-DC24V-2A ESX10-TB-101-DC24V-3A ESX10-TB-101-DC24V-4A ESX10-TB-101-DC24V-6A ESX10-TB-101-DC24V-8A
Cảm biến tiệm cận, Baumer IGYX 18N17B3/L/S14L 18P17B3/L/S14L cylindrical metal proximity sensor Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Baumer IGYX 18N17B3/L/S14L 18P17B3/L/S14L cylindrical metal proximity sensor
Crouzet solid state relay GN84137120 71207110 84137220 84137121 Liên Hệ
Crouzet solid state relay GN84137120 71207110 84137220 84137121
Rơle mức Omron liquid level relay 61F-GN 61F-G1N 61F-G2N 61F-G3N 61F-G4N 61F-IN 61F-11N 61F-GPN-BT 61F-GPN-BC 61F-G 61F-G1 61F-G2 61F-G3 61F-G4 61F-I 61F-11 Liên Hệ
Rơle mức Omron liquid level relay 61F-GN 61F-G1N 61F-G2N 61F-G3N 61F-G4N 61F-IN 61F-11N 61F-GPN-BT 61F-GPN-BC 61F-G 61F-G1 61F-G2 61F-G3 61F-G4 61F-I 61F-11
Cảm biến từ, proximity switch PEPPERL+FUCHS NBB2-12GM50-E0-V1 NBB2-12GM50-E2 NBB2-12GM50-E2-V1 NBB2-12GM60-A0 NBB2-12GM60-A0-V1 NBB2-12GM60-A2 NBB2-12GM60-A2-V1 NBB4-12GM50-E0 NBB4-12GM50-E0-V1 NBB4-12GM50-E2 NBB4-12GM50-E2-V1 NBB4-12GM30-E2 NBN4-12GM50-E Liên Hệ
Cảm biến từ, proximity switch PEPPERL+FUCHS NBB2-12GM50-E0-V1 NBB2-12GM50-E2 NBB2-12GM50-E2-V1 NBB2-12GM60-A0 NBB2-12GM60-A0-V1 NBB2-12GM60-A2 NBB2-12GM60-A2-V1 NBB4-12GM50-E0 NBB4-12GM50-E0-V1 NBB4-12GM50-E2 NBB4-12GM50-E2-V1 NBB4-12GM30-E2 NBN4-12GM50-E
Cảm biến vận tốc rung  B&K Vibro VS-079 Liên Hệ
Cảm biến vận tốc rung B&K Vibro VS-079
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S, manual LS-LX-Z, automatic SKY-SL-CR, automatic SKY-SL-CS, manual Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S, manual LS-LX-Z, automatic SKY-SL-CR, automatic SKY-SL-CS, manual
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S, manual LS-LX-Z, automatic SKY-SL-CR, automatic SKY-SL-CS, manual Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S, manual LS-LX-Z, automatic SKY-SL-CR, automatic SKY-SL-CS, manual
Công tắc áp suất CM-I CS-IIICS-IV CS-V CM CMS CMS-I CY-I CY-II YM-I CYB-I ZS-I ZKF-II Liên Hệ
Công tắc áp suất CM-I CS-IIICS-IV CS-V CM CMS CMS-I CY-I CY-II YM-I CYB-I ZS-I ZKF-II
Cảm biến góc quay Hall P3022-V1-CW360 0-360 độ Liên Hệ
Cảm biến góc quay Hall P3022-V1-CW360 0-360 độ
Bộ mã hóa xung FANUC encoder A860-0360-T501 0365-T501 0370-T501 Liên Hệ
Bộ mã hóa xung FANUC encoder A860-0360-T501 0365-T501 0370-T501
Bộ mã hóa xung FANUC encoder A860-2000-T301,A860-2005-T301, A860-2020-T301 Liên Hệ
Bộ mã hóa xung FANUC encoder A860-2000-T301,A860-2005-T301, A860-2020-T301
Cảm biến tốc độ cân băng tải SA-205 , SA-206 Liên Hệ
Cảm biến tốc độ cân băng tải SA-205 , SA-206
Cảm biến tốc độ cân băng tải PLR2300, N-12C, N-12B, N-12F, 60-12C, 60-12B, 60-12F, PLR60-12C Liên Hệ
Cảm biến tốc độ cân băng tải PLR2300, N-12C, N-12B, N-12F, 60-12C, 60-12B, 60-12F, PLR60-12C
cảm biến áp suất, pressure sensor BARKSDALE 625H4-16-Z23625T4-16-Z23627H4-16-Z23627T4-16-Z23 Liên Hệ
cảm biến áp suất, pressure sensor BARKSDALE 625H4-16-Z23625T4-16-Z23627H4-16-Z23627T4-16-Z23
Biến trở, Sakae potentiometer FCP22E SFCP22E WDD35D4/D1 22HP-10 CP22E S8FLP10A FCP40A FCP50A 13FLP25A Liên Hệ
Biến trở, Sakae potentiometer FCP22E SFCP22E WDD35D4/D1 22HP-10 CP22E S8FLP10A FCP40A FCP50A 13FLP25A
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi limit switch LXP1-100-1C, LXP1-100-E, LXP1-120-1C, LXP1-120-1D, LXP1-120-1E, LXP1-120-1G, LXP1-120-1R, LXP1-120-1U, LXP1-120-1V Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi limit switch LXP1-100-1C, LXP1-100-E, LXP1-120-1C, LXP1-120-1D, LXP1-120-1E, LXP1-120-1G, LXP1-120-1R, LXP1-120-1U, LXP1-120-1V
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi fire limiter moving hoist lifting stroke LX44-40, LX44-20, LX44-10 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi fire limiter moving hoist lifting stroke LX44-40, LX44-20, LX44-10
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi stroke switch JLXK1-111, JLXK1-211, JLXK1-311, JLXK1-411, JLXK1-511 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi stroke switch JLXK1-111, JLXK1-211, JLXK1-311, JLXK1-411, JLXK1-511
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi stroke switch micro limit switch LX19-001, LX19-111, LX19-121, LX19-131, LX19-212, LX19-222 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi stroke switch micro limit switch LX19-001, LX19-111, LX19-121, LX19-131, LX19-212, LX19-222
Công tắc mức,Germany Pepperl+Fuchs ultrasonic liquid level sensor UC500-D1-3K-V7, DIP-SWITCH 76951-6011 Liên Hệ
Công tắc mức,Germany Pepperl+Fuchs ultrasonic liquid level sensor UC500-D1-3K-V7, DIP-SWITCH 76951-6011
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S manual, LS-LX-Z automatic Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S manual, LS-LX-Z automatic
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX91-12, LX91-21 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX91-12, LX91-21
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX33-11,LX33-12,LX33-21,LX33-22,LX33-31,LX33-32,LX33-41,LX33-42 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX33-11,LX33-12,LX33-21,LX33-22,LX33-31,LX33-32,LX33-41,LX33-42
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX36-82,LX36-84,LX36-88 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX36-82,LX36-84,LX36-88
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX918-11L,LX918-11Z,LX918-11G,LX918-11S,LX918-120 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX918-11L,LX918-11Z,LX918-11G,LX918-11S,LX918-120
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX22-1,LX22-2,LX22-3,LX22-11,LX22-12,LX22-21,LX22-22,LX22-31,LX22-32 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX22-1,LX22-2,LX22-3,LX22-11,LX22-12,LX22-21,LX22-22,LX22-31,LX22-32


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi