Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến vận tốc rung  B&K Vibro VS-079 Liên Hệ
Cảm biến vận tốc rung B&K Vibro VS-079
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S, manual LS-LX-Z, automatic SKY-SL-CR, automatic SKY-SL-CS, manual Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S, manual LS-LX-Z, automatic SKY-SL-CR, automatic SKY-SL-CS, manual
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S, manual LS-LX-Z, automatic SKY-SL-CR, automatic SKY-SL-CS, manual Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S, manual LS-LX-Z, automatic SKY-SL-CR, automatic SKY-SL-CS, manual
Công tắc áp suất CM-I CS-IIICS-IV CS-V CM CMS CMS-I CY-I CY-II YM-I CYB-I ZS-I ZKF-II Liên Hệ
Công tắc áp suất CM-I CS-IIICS-IV CS-V CM CMS CMS-I CY-I CY-II YM-I CYB-I ZS-I ZKF-II
Cảm biến góc quay Hall P3022-V1-CW360 0-360 độ Liên Hệ
Cảm biến góc quay Hall P3022-V1-CW360 0-360 độ
Bộ mã hóa xung FANUC encoder A860-0360-T501 0365-T501 0370-T501 Liên Hệ
Bộ mã hóa xung FANUC encoder A860-0360-T501 0365-T501 0370-T501
Bộ mã hóa xung FANUC encoder A860-2000-T301,A860-2005-T301, A860-2020-T301 Liên Hệ
Bộ mã hóa xung FANUC encoder A860-2000-T301,A860-2005-T301, A860-2020-T301
Cảm biến tốc độ cân băng tải SA-205 , SA-206 Liên Hệ
Cảm biến tốc độ cân băng tải SA-205 , SA-206
Cảm biến tốc độ cân băng tải PLR2300, N-12C, N-12B, N-12F, 60-12C, 60-12B, 60-12F, PLR60-12C Liên Hệ
Cảm biến tốc độ cân băng tải PLR2300, N-12C, N-12B, N-12F, 60-12C, 60-12B, 60-12F, PLR60-12C
cảm biến áp suất, pressure sensor BARKSDALE 625H4-16-Z23625T4-16-Z23627H4-16-Z23627T4-16-Z23 Liên Hệ
cảm biến áp suất, pressure sensor BARKSDALE 625H4-16-Z23625T4-16-Z23627H4-16-Z23627T4-16-Z23
Biến trở, Sakae potentiometer FCP22E SFCP22E WDD35D4/D1 22HP-10 CP22E S8FLP10A FCP40A FCP50A 13FLP25A Liên Hệ
Biến trở, Sakae potentiometer FCP22E SFCP22E WDD35D4/D1 22HP-10 CP22E S8FLP10A FCP40A FCP50A 13FLP25A
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi limit switch LXP1-100-1C, LXP1-100-E, LXP1-120-1C, LXP1-120-1D, LXP1-120-1E, LXP1-120-1G, LXP1-120-1R, LXP1-120-1U, LXP1-120-1V Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi limit switch LXP1-100-1C, LXP1-100-E, LXP1-120-1C, LXP1-120-1D, LXP1-120-1E, LXP1-120-1G, LXP1-120-1R, LXP1-120-1U, LXP1-120-1V
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi fire limiter moving hoist lifting stroke LX44-40, LX44-20, LX44-10 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi fire limiter moving hoist lifting stroke LX44-40, LX44-20, LX44-10
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi stroke switch JLXK1-111, JLXK1-211, JLXK1-311, JLXK1-411, JLXK1-511 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi stroke switch JLXK1-111, JLXK1-211, JLXK1-311, JLXK1-411, JLXK1-511
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi stroke switch micro limit switch LX19-001, LX19-111, LX19-121, LX19-131, LX19-212, LX19-222 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi stroke switch micro limit switch LX19-001, LX19-111, LX19-121, LX19-131, LX19-212, LX19-222
Công tắc mức,Germany Pepperl+Fuchs ultrasonic liquid level sensor UC500-D1-3K-V7, DIP-SWITCH 76951-6011 Liên Hệ
Công tắc mức,Germany Pepperl+Fuchs ultrasonic liquid level sensor UC500-D1-3K-V7, DIP-SWITCH 76951-6011
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S manual, LS-LX-Z automatic Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S manual, LS-LX-Z automatic
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX91-12, LX91-21 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX91-12, LX91-21
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX33-11,LX33-12,LX33-21,LX33-22,LX33-31,LX33-32,LX33-41,LX33-42 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX33-11,LX33-12,LX33-21,LX33-22,LX33-31,LX33-32,LX33-41,LX33-42
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX36-82,LX36-84,LX36-88 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX36-82,LX36-84,LX36-88
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX918-11L,LX918-11Z,LX918-11G,LX918-11S,LX918-120 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX918-11L,LX918-11Z,LX918-11G,LX918-11S,LX918-120
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX22-1,LX22-2,LX22-3,LX22-11,LX22-12,LX22-21,LX22-22,LX22-31,LX22-32 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX22-1,LX22-2,LX22-3,LX22-11,LX22-12,LX22-21,LX22-22,LX22-31,LX22-32
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX10-11,LX10-12,LX10-12B,LX10-21,LX10-22,LX10-31,LX10-32 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX10-11,LX10-12,LX10-12B,LX10-21,LX10-22,LX10-31,LX10-32
Cảm biến đo nồng độ oxy, CEMS Maxell Oxygen sensor KE-50 Liên Hệ
Cảm biến đo nồng độ oxy, CEMS Maxell Oxygen sensor KE-50
Công tắc áp suất SMC pressure switch ISG130-030, ISG120-031, ISG190-030, ISG130-031, ISG230-030, ISG221-030, ISG230-031, ISG231-031, ISG221-031, ISG120-030 Liên Hệ
Công tắc áp suất SMC pressure switch ISG130-030, ISG120-031, ISG190-030, ISG130-031, ISG230-030, ISG221-030, ISG230-031, ISG231-031, ISG221-031, ISG120-030
Cảm biến tiệm cận chịu nhiệt độ cao, Bi20-K30/S200 10M +Amplifier MK96-11VP/24VDC Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận chịu nhiệt độ cao, Bi20-K30/S200 10M +Amplifier MK96-11VP/24VDC
Cảm biến tải, cảm biến cân, HBM load cell Z6FC3 50KG 20KG 774.304.76.60 774.304.75.60 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, HBM load cell Z6FC3 50KG 20KG 774.304.76.60 774.304.75.60
Cảm biến tiệm cận, 893.742.03.21, 893.743.03.43 Proximity Switch Rotor Scale 10-36V DC100MA M30 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, 893.742.03.21, 893.743.03.43 Proximity Switch Rotor Scale 10-36V DC100MA M30
Cảm biến đo mức, HUBA liquid level transmitter 712.9911002210W0 0.6bar Liên Hệ
Cảm biến đo mức, HUBA liquid level transmitter 712.9911002210W0 0.6bar
Cảm biến chênh áp suất, HUBA 604 differential pressure switch 604.9410000500 2000pa Liên Hệ
Cảm biến chênh áp suất, HUBA 604 differential pressure switch 604.9410000500 2000pa
Cảm biến lưu lượng,  HUBA flowmeter 236.611351K Liên Hệ
Cảm biến lưu lượng, HUBA flowmeter 236.611351K
Cảm biến áp suất HUBA Pressure Switch 625.90402 8mbar Liên Hệ
Cảm biến áp suất HUBA Pressure Switch 625.90402 8mbar
Cảm biến áp suất kèm màn hình, HUBA 540 series pressure transmitter analog sensor DC24V Liên Hệ
Cảm biến áp suất kèm màn hình, HUBA 540 series pressure transmitter analog sensor DC24V
Cảm biến áp suất kèm màn hình, HUBA 652 pressure transmitter 652.900100000000 50mbar Liên Hệ
Cảm biến áp suất kèm màn hình, HUBA 652 pressure transmitter 652.900100000000 50mbar
Cảm biến áp suất kèm màn hình, HUBA pressure transmitter 508.931003170 with domestic display, 0-16BAR, 4-20MA Liên Hệ
Cảm biến áp suất kèm màn hình, HUBA pressure transmitter 508.931003170 with domestic display, 0-16BAR, 4-20MA
Cảm biến áp suất, HUBA compact 528 pressure transmitter 528.9300021311, 0-10BAR, 0-10V Liên Hệ
Cảm biến áp suất, HUBA compact 528 pressure transmitter 528.9300021311, 0-10BAR, 0-10V
Cảm biến áp suất, pressure sensor transmitter HUBA 520 series 520.943S033401 Liên Hệ
Cảm biến áp suất, pressure sensor transmitter HUBA 520 series 520.943S033401
Cảm biến áp suất, pressure transmitter pressure sensor HUBA 506 series Liên Hệ
Cảm biến áp suất, pressure transmitter pressure sensor HUBA 506 series
Cảm biến chênh áp suất, differential pressure transmitter HUBA 699 series 699.917226045 Liên Hệ
Cảm biến chênh áp suất, differential pressure transmitter HUBA 699 series 699.917226045
Cảm biến chênh áp suất, HUBA Differential Pressure Transmitter 692.930007161 Liên Hệ
Cảm biến chênh áp suất, HUBA Differential Pressure Transmitter 692.930007161
Cảm biến áp suất, pressure transmitter pressure sensor HUBA 501 series Liên Hệ
Cảm biến áp suất, pressure transmitter pressure sensor HUBA 501 series
Bộ mã hóa xung, Baumer  Hubner OG71 DN 256 CI Liên Hệ
Bộ mã hóa xung, Baumer Hubner OG71 DN 256 CI
Bộ mã hóa xung, SEW encoder EV2S NO: 1879278 OGS71 DN 1024R Liên Hệ
Bộ mã hóa xung, SEW encoder EV2S NO: 1879278 OGS71 DN 1024R
Bộ mã hóa xung, SEW encoder EV2C NO: 1879243 OG71 DN 1024 CI Liên Hệ
Bộ mã hóa xung, SEW encoder EV2C NO: 1879243 OG71 DN 1024 CI


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi