Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến đo độ rung vibration sensor SDJ-SG-2 SZ-6 ST-6 ST-2 ST-3 ST-4 ZHJ-2 VS-020 VS-2X VS-2 Liên Hệ
Cảm biến đo độ rung vibration sensor SDJ-SG-2 SZ-6 ST-6 ST-2 ST-3 ST-4 ZHJ-2 VS-020 VS-2X VS-2
Tạo xung bằng tay NEMICON internal secret control hand wheel pulse generator UFO-01-2Z1-99 UFO-01-2D-99 UFO-01-0025-2H Liên Hệ
Tạo xung bằng tay NEMICON internal secret control hand wheel pulse generator UFO-01-2Z1-99 UFO-01-2D-99 UFO-01-0025-2H
Đo mức chất lỏng Liquid level gauge oil level gauge water level gauge XYW-76 80 100 125 127 150 200 250 300 350 Liên Hệ
Đo mức chất lỏng Liquid level gauge oil level gauge water level gauge XYW-76 80 100 125 127 150 200 250 300 350
Đo lưu lượng LZM-4T air panel glass rotor float gas liquid water flow meter nitrogen Liên Hệ
Đo lưu lượng LZM-4T air panel glass rotor float gas liquid water flow meter nitrogen
Cảm biến oxy OXY-FLEX-0-H Liên Hệ
Cảm biến oxy OXY-FLEX-0-H
Cảm biến đo nồng độ oxy C79451-A3458-B55 C79451A3458B55 Liên Hệ
Cảm biến đo nồng độ oxy C79451-A3458-B55 C79451A3458B55
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT133 high temperature melt pressure sensor extruded chemical fiber temperature and pressure integrated 4~20mA transmitter Liên Hệ
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT133 high temperature melt pressure sensor extruded chemical fiber temperature and pressure integrated 4~20mA transmitter
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT111 high temperature melt pressure transmitter 4~20mA rubber and plastic extrusion equipment polymerization molding machinery Liên Hệ
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT111 high temperature melt pressure transmitter 4~20mA rubber and plastic extrusion equipment polymerization molding machinery
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT125 high temperature resistant and explosion-proof remote control 4~20mA intelligent digital display melt pressure transmitter Liên Hệ
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT125 high temperature resistant and explosion-proof remote control 4~20mA intelligent digital display melt pressure transmitter
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT133B high temperature melt pressure sensor plastic extrusion granulator 4~20mA pressure transmitter Liên Hệ
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT133B high temperature melt pressure sensor plastic extrusion granulator 4~20mA pressure transmitter
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT112 high temperature melt pressure sensor sheet plastic extrusion 4~20mA steam pressure hydraulic oil pressure Liên Hệ
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT112 high temperature melt pressure sensor sheet plastic extrusion 4~20mA steam pressure hydraulic oil pressure
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT131 high temperature melt pressure transmitter temperature and pressure integrated extruder chemical fiber high precision Liên Hệ
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT131 high temperature melt pressure transmitter temperature and pressure integrated extruder chemical fiber high precision
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT124 high temperature melt pressure sensor 4~20mA plastic rubber chemical fiber extruder transmitter Liên Hệ
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT124 high temperature melt pressure sensor 4~20mA plastic rubber chemical fiber extruder transmitter
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT172 high temperature melt pressure sensor 4~20mA alloy filled mercury-free sheet extruder Liên Hệ
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT172 high temperature melt pressure sensor 4~20mA alloy filled mercury-free sheet extruder
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT124B high temperature melt pressure sensor 4~20mA rubber and plastic extruder pressure transmitter high precision Liên Hệ
Cảm biến áp suất chịu nhiệt độ cao PT124B high temperature melt pressure sensor 4~20mA rubber and plastic extruder pressure transmitter high precision
Cảm biến tiệm cận Turck proximity switch BI15 20 50 NI35-CP40-AP6X2 VN CP80 FZ3X2-H1141 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận Turck proximity switch BI15 20 50 NI35-CP40-AP6X2 VN CP80 FZ3X2-H1141
Cảm biến tiệm cận Turck BI40-CP80-VN4X2 BI40-CP80-VP4X2 BI40-CP80-VP4X2-H1141 BI40-CP80-FZ3X2 NI40-CP80-VN4X2 NI40-CP80-VP4X2 NI40-CP80-VP4X2/S97 NI40-CP80-VP4X2/S100 NI40-CP80-Y1 NI40-CP80-Y1/S97 NI40-CP80-Y1/S100 NI40-CP80-FZ Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận Turck BI40-CP80-VN4X2 BI40-CP80-VP4X2 BI40-CP80-VP4X2-H1141 BI40-CP80-FZ3X2 NI40-CP80-VN4X2 NI40-CP80-VP4X2 NI40-CP80-VP4X2/S97 NI40-CP80-VP4X2/S100 NI40-CP80-Y1 NI40-CP80-Y1/S97 NI40-CP80-Y1/S100 NI40-CP80-FZ
Bộ mã hóa xung encoder48T2-25-5MD-98-L-015-00 48T2-25-5MD-98-L-060-00 48T2-25-5MD-98-L-070-00 48T2-25-5MD-98-L-035-00 48T2-25-5MD-98-H-015-00 48T2-50-5MD-98-L-015-00 48T2-50-5MD-98-H-015-00 Liên Hệ
Bộ mã hóa xung encoder48T2-25-5MD-98-L-015-00 48T2-25-5MD-98-L-060-00 48T2-25-5MD-98-L-070-00 48T2-25-5MD-98-L-035-00 48T2-25-5MD-98-H-015-00 48T2-50-5MD-98-L-015-00 48T2-50-5MD-98-H-015-00
Cảm biến ngọn lửa QRI2B2.B180B QRI2A2.B180B QRI2B2.B180B1 QRI2A2.B180B1 Liên Hệ
Cảm biến ngọn lửa QRI2B2.B180B QRI2A2.B180B QRI2B2.B180B1 QRI2A2.B180B1
Cảm biến áp suất MJYL10A -0.1~0MPa/4-20mA -0.1~1MPa/4-20mA 0-6KPa/4-20mA 0-20KPa/4-20mA 0-100KPa/4-20mA 0~0.6MPa/4-20mA 0~1MPa/4-20mA 0~1.6MPa/4-20mA 0~2.5MPa/4-2 Liên Hệ
Cảm biến áp suất MJYL10A -0.1~0MPa/4-20mA -0.1~1MPa/4-20mA 0-6KPa/4-20mA 0-20KPa/4-20mA 0-100KPa/4-20mA 0~0.6MPa/4-20mA 0~1MPa/4-20mA 0~1.6MPa/4-20mA 0~2.5MPa/4-2
Rowle áp lực pressure relay hydraulic MJCS-02/03A/B/P/WH/N/NL/NLL Liên Hệ
Rowle áp lực pressure relay hydraulic MJCS-02/03A/B/P/WH/N/NL/NLL
Cảm biến áp suất chênh áp HALO 3051DP monocrystalline silicon differential pressure transmitter intelligent capacitive flow sensor micro differential pressure transmitter Liên Hệ
Cảm biến áp suất chênh áp HALO 3051DP monocrystalline silicon differential pressure transmitter intelligent capacitive flow sensor micro differential pressure transmitter
Cảm biến áp suất HALO-XQ-WA outlet pressure transmitter direct lead sensor 4-20MA water and gasoline pressure Liên Hệ
Cảm biến áp suất HALO-XQ-WA outlet pressure transmitter direct lead sensor 4-20MA water and gasoline pressure
Cảm biến áp suất HALO-CXQ-WG diffused silicon pressure transmitter pressure sensor water oil gas hydraulic high precision 4-20MA Liên Hệ
Cảm biến áp suất HALO-CXQ-WG diffused silicon pressure transmitter pressure sensor water oil gas hydraulic high precision 4-20MA
Cảm biến áp suất HALO 3351TG 3051GP/DP monocrystalline silicon capacitive pressure transmitter HART intelligent 4-20ma explosion-proof Liên Hệ
Cảm biến áp suất HALO 3351TG 3051GP/DP monocrystalline silicon capacitive pressure transmitter HART intelligent 4-20ma explosion-proof
Cảm biến áp suất HALO-FB-WG 2088 hammer type pressure transmitter waterproof intelligent digital display pressure sensor diffused silicon 1.6MPA Liên Hệ
Cảm biến áp suất HALO-FB-WG 2088 hammer type pressure transmitter waterproof intelligent digital display pressure sensor diffused silicon 1.6MPA
Cảm biến áp suất HALO-FB-WG explosion-proof pressure transmitter type 2088 intelligent digital display hammer type high temperature resistant and waterproof Liên Hệ
Cảm biến áp suất HALO-FB-WG explosion-proof pressure transmitter type 2088 intelligent digital display hammer type high temperature resistant and waterproof
Cảm biến áp suất HALO-FB-WE explosion-proof high temperature resistant pressure transmitter heat sink sensor steam boiler hot water Liên Hệ
Cảm biến áp suất HALO-FB-WE explosion-proof high temperature resistant pressure transmitter heat sink sensor steam boiler hot water
Cảm biến áp suất HALO-XQ-WE high temperature pressure transmitter cooling steam sensor boiler hot water 4-20MA Liên Hệ
Cảm biến áp suất HALO-XQ-WE high temperature pressure transmitter cooling steam sensor boiler hot water 4-20MA
Cảm biến áp suất HALO-XQ-WG silicon pressure transmitter digital display pressure sensor water pressure oil pressure air pressure hydraulic high precision 4-20MA Liên Hệ
Cảm biến áp suất HALO-XQ-WG silicon pressure transmitter digital display pressure sensor water pressure oil pressure air pressure hydraulic high precision 4-20MA
Rowle áp lực Haixin pressure relay DNB-040K-06I DNB-070K-06I DNB-150K-06I DNB-250K-06I DNB-040K-22B DNB-070K-22B DNB-150K-22B DNB-250K-22B DNA-040K-06I DNA-070K-06I DNA-150K-06I DNA-250K-06I DNA-040K-22B DNA-070K-22B DNA-150K-22B DNA-250K-22B Liên Hệ
Rowle áp lực Haixin pressure relay DNB-040K-06I DNB-070K-06I DNB-150K-06I DNB-250K-06I DNB-040K-22B DNB-070K-22B DNB-150K-22B DNB-250K-22B DNA-040K-06I DNA-070K-06I DNA-150K-06I DNA-250K-06I DNA-040K-22B DNA-070K-22B DNA-150K-22B DNA-250K-22B
Cảm biến đa năng 3 trong 1 (độ rung, nhiệt độ, đo mức) KR-939SB3 (TSM803) three-parameter combination probe vibration temperature oil level sensor Liên Hệ
Cảm biến đa năng 3 trong 1 (độ rung, nhiệt độ, đo mức) KR-939SB3 (TSM803) three-parameter combination probe vibration temperature oil level sensor
Cảm biến vận tốc rung, VS-068 VS-069 vibration speed sensor Liên Hệ
Cảm biến vận tốc rung, VS-068 VS-069 vibration speed sensor
Biến trở, CPP45B CPP45 conductive plastic potentiometer Liên Hệ
Biến trở, CPP45B CPP45 conductive plastic potentiometer
cảm biến áp suất AM693-ⅢS Intelligent Pressure Transmitter Liên Hệ
cảm biến áp suất AM693-ⅢS Intelligent Pressure Transmitter
THK linear guide rail slider SSR/SHS/HSR15/20/25/30/35/45A/R/C Liên Hệ
THK linear guide rail slider SSR/SHS/HSR15/20/25/30/35/45A/R/C
Cảm biến tiệm cận Pepperl+Fuchs ML100-8-1000-RT/102/115 ML100-8-1000-RT/103/115 ML100-8-H-1000-RT/102/115 ML100-8-H-250-RT/102/115 ML100-8-H-350-RT/102/115 ML100-8 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận Pepperl+Fuchs ML100-8-1000-RT/102/115 ML100-8-1000-RT/103/115 ML100-8-H-1000-RT/102/115 ML100-8-H-250-RT/102/115 ML100-8-H-350-RT/102/115 ML100-8
Cảm biến tiệm cận proximity switch IIT212 IIT001 IIT218 IIT204 IIT213 IIT228 IIT231 IIT244 IT5493 IT5042 NI500A II5851 IT5038 NI5002 II5742 II5970 II5978 II504A II5930 DI524A DI5020 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận proximity switch IIT212 IIT001 IIT218 IIT204 IIT213 IIT228 IIT231 IIT244 IT5493 IT5042 NI500A II5851 IT5038 NI5002 II5742 II5970 II5978 II504A II5930 DI524A DI5020
Cảm biến tiệm cận Turck BC10-P30SR-VP4X2 BC10-P30SR-VN4X2 BI10-P30SR-FZ3X2 BI10-P30SR-FZ3X2/S85 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận Turck BC10-P30SR-VP4X2 BC10-P30SR-VN4X2 BI10-P30SR-FZ3X2 BI10-P30SR-FZ3X2/S85
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBN4-12GM50-E2 NBB5 NBB2 NBN8-18GM50-E2-E0-V1 Liên Hệ
Pepperl+Fuchs Proximity Switch NBN4-12GM50-E2 NBB5 NBB2 NBN8-18GM50-E2-E0-V1
Cảm biến tiệm cận Turck Bi15U 20 Ni35-CP40-FZ3X2 AN6X2 CK40 AP VN VP4X2-H1141 Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận Turck Bi15U 20 Ni35-CP40-FZ3X2 AN6X2 CK40 AP VN VP4X2-H1141
ELCO encoder El40A6-H6AR-1000 L5AR-1024 P4PR-360 C6HR Liên Hệ
ELCO encoder El40A6-H6AR-1000 L5AR-1024 P4PR-360 C6HR
Lion Precision transparent label sensor LRD2100 LRD6300 LRD8200 Liên Hệ
Lion Precision transparent label sensor LRD2100 LRD6300 LRD8200
Endress+Hauser E+H pressure transmitter / differential pressure transmitter PMC51 PMC71 PMD75 PMP51 Liên Hệ
Endress+Hauser E+H pressure transmitter / differential pressure transmitter PMC51 PMC71 PMD75 PMP51


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi