Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến áp suất, pressure transmitter pressure sensor HUBA conrtol 511 Liên Hệ
Cảm biến áp suất, pressure transmitter pressure sensor HUBA conrtol 511
Công tắc áp suất, pressure switch BARKSDALE 0417-015 8151-PL1-B Liên Hệ
Công tắc áp suất, pressure switch BARKSDALE 0417-015 8151-PL1-B
cảm biến áp suất, pressure sensor BARKSDALE 625T4-13-Z23-Z251 Liên Hệ
cảm biến áp suất, pressure sensor BARKSDALE 625T4-13-Z23-Z251
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX33-11, LX33-12, LX33-21, LX33-22, LX33-31, LX33-32 ,LX33-42 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX33-11, LX33-12, LX33-21, LX33-22, LX33-31, LX33-32 ,LX33-42
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX22-1, LX22-2, LX22-3, LX22-11, LX22-12, LX22-21, LX22-22, LX22-31 ,LX22-32 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX22-1, LX22-2, LX22-3, LX22-11, LX22-12, LX22-21, LX22-22, LX22-31 ,LX22-32
Cảm biến đo áp suất, pressure sensor Setra FS-590, FS580 Liên Hệ
Cảm biến đo áp suất, pressure sensor Setra FS-590, FS580
Cảm biến đo áp suất, pressure sensor Setra 225 Liên Hệ
Cảm biến đo áp suất, pressure sensor Setra 225
Cảm biến đo áp suất AST4300\AST4400 Liên Hệ
Cảm biến đo áp suất AST4300\AST4400
Cảm biến đo áp suất MEAS MSP-300-100-B-2-W-1/1220A-005G-3S/ 1220A-015A-3L Liên Hệ
Cảm biến đo áp suất MEAS MSP-300-100-B-2-W-1/1220A-005G-3S/ 1220A-015A-3L
Cảm biến đo áp suất MEAS MSP-400-016-B-5-W-1/1210A-100G-3N Liên Hệ
Cảm biến đo áp suất MEAS MSP-400-016-B-5-W-1/1210A-100G-3N
Cảm biến đo áp suất MEAS U5256-000002-020BA,M5256-000002-700BG Liên Hệ
Cảm biến đo áp suất MEAS U5256-000002-020BA,M5256-000002-700BG
Cảm biến đo áp suất MEAS US331-000002-016BG,U5131-000005-100PG Liên Hệ
Cảm biến đo áp suất MEAS US331-000002-016BG,U5131-000005-100PG
Cảm biến đo áp suất MEAS M3021-000002-035BG/M3041-000005-008BG Liên Hệ
Cảm biến đo áp suất MEAS M3021-000002-035BG/M3041-000005-008BG
Cảm biến tải, load cell HSXB-A 20KG, 50KG, 100KG, 200KG Liên Hệ
Cảm biến tải, load cell HSXB-A 20KG, 50KG, 100KG, 200KG
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2G-S08KN02/KN04/KS01/KS02-WP/M3/M1-C1/C2/B1/B2/D1 Liên Hệ
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2G-S08KN02/KN04/KS01/KS02-WP/M3/M1-C1/C2/B1/B2/D1
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2G-M30KN18/M30KN20/M30KS10-WS/M1-C1/B1/D1/C2/B2/D2 Liên Hệ
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2G-M30KN18/M30KN20/M30KS10-WS/M1-C1/B1/D1/C2/B2/D2
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2G-M12KN05/KN08/KS02/KS03-WP/M1-C1/B1/D1/C2/B2/D2 Liên Hệ
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2G-M12KN05/KN08/KS02/KS03-WP/M1-C1/B1/D1/C2/B2/D2
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2G-M18KN10/KN14/KS05/KS07-WS/M1-C1/B1/D1/C2/B2/D2 Liên Hệ
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2G-M18KN10/KN14/KS05/KS07-WS/M1-C1/B1/D1/C2/B2/D2
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2G-M12KN05/M12KN08/M12KS02/M12KS03-WP-C1/B1/D1/C2/B2/D2-HT Liên Hệ
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2G-M12KN05/M12KN08/M12KS02/M12KS03-WP-C1/B1/D1/C2/B2/D2-HT
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2E-X5F1/X5E1/X7D1/X5Y1/X10F1/X10E1/X10D1/X10Y1/X10ME1-Z Liên Hệ
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2E-X5F1/X5E1/X7D1/X5Y1/X10F1/X10E1/X10D1/X10Y1/X10ME1-Z
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2E-X2ME1/MF1/X4MD1/X1R5E1/F1/X2D1-N/M1/M3/M1G/M3G-Z Liên Hệ
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2E-X2ME1/MF1/X4MD1/X1R5E1/F1/X2D1-N/M1/M3/M1G/M3G-Z
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2E-X5ME1/MF1/MY1/X8MD1/X2E1/F1/Y1/X3D1-N/M1/M1G-Z Liên Hệ
CẢM BIẾN TIỆM CẬN OMRON, Proximity switch E2E-X5ME1/MF1/MY1/X8MD1/X2E1/F1/Y1/X3D1-N/M1/M1G-Z
cảm biến độ rung, cảm biến gia tốc rung AS-022, ACCELEROMETERS AS-022 Liên Hệ
cảm biến độ rung, cảm biến gia tốc rung AS-022, ACCELEROMETERS AS-022
Cảm biến lưu lượng, flow switch Burkert 83311 Liên Hệ
Cảm biến lưu lượng, flow switch Burkert 83311
Cảm biến lưu lượng, burkert flowmeter 8030 Liên Hệ
Cảm biến lưu lượng, burkert flowmeter 8030
Công tắc nhiệt độ,  temperature switch Danfoss KP Liên Hệ
Công tắc nhiệt độ, temperature switch Danfoss KP
Cảm biến áp suất, Pressure Transmitter Danfoss MBS 1200 Liên Hệ
Cảm biến áp suất, Pressure Transmitter Danfoss MBS 1200
Cảm biến áp suất, Pressure Transmitter Danfoss MBS3200 Liên Hệ
Cảm biến áp suất, Pressure Transmitter Danfoss MBS3200
Cảm biến áp suất, Pressure Transmitter Danfoss MBS1900 Liên Hệ
Cảm biến áp suất, Pressure Transmitter Danfoss MBS1900
Cảm biến áp suất, Pressure Transmitter Danfoss MBS3000 Liên Hệ
Cảm biến áp suất, Pressure Transmitter Danfoss MBS3000
Công tắc áp suất, pressure controller switch Danfoss KPS Liên Hệ
Công tắc áp suất, pressure controller switch Danfoss KPS
Công tắc áp suất, pressure controller switch Danfoss KPI Liên Hệ
Công tắc áp suất, pressure controller switch Danfoss KPI
Công tắc áp suất, Danfoss temperature switch MBC 8100 Liên Hệ
Công tắc áp suất, Danfoss temperature switch MBC 8100
Công tắc áp suất, Danfoss pressure switch RT Liên Hệ
Công tắc áp suất, Danfoss pressure switch RT
Công tắc áp suất, pressure controller switch Danfoss KP Liên Hệ
Công tắc áp suất, pressure controller switch Danfoss KP
Công tắc áp suất,pressure sensor Danfoss MBC 5000 Liên Hệ
Công tắc áp suất,pressure sensor Danfoss MBC 5000
Cảm biến tốc độ băng tải, cân băng tải, belt scale speed measuring wheel PLR12R Liên Hệ
Cảm biến tốc độ băng tải, cân băng tải, belt scale speed measuring wheel PLR12R
Cảm biến tốc độ băng tải, cân băng tải, Ramsey Speed ​​Sensor N12B Liên Hệ
Cảm biến tốc độ băng tải, cân băng tải, Ramsey Speed ​​Sensor N12B
Cảm biến tốc độ băng tải, cân băng tải, Speed ​​sensor BL-60-12B, BL-60-12C, BL-60-12F Liên Hệ
Cảm biến tốc độ băng tải, cân băng tải, Speed ​​sensor BL-60-12B, BL-60-12C, BL-60-12F
Cảm biến tốc độ băng tải, cân băng tải, khớp nối mềm, Speed ​​Sensor 60-12C 30-10C 30-10ACPGX-1 Liên Hệ
Cảm biến tốc độ băng tải, cân băng tải, khớp nối mềm, Speed ​​Sensor 60-12C 30-10C 30-10ACPGX-1
Cảm biến tốc độ, PLR2050 speed encoder N12C 60-12C 30-10C Liên Hệ
Cảm biến tốc độ, PLR2050 speed encoder N12C 60-12C 30-10C
Cảm biến tốc độ băng tải, cân băng tải, Belt scale feeder, coal feeder speed sensor CPGX-1, 30-10C, 30-10A Liên Hệ
Cảm biến tốc độ băng tải, cân băng tải, Belt scale feeder, coal feeder speed sensor CPGX-1, 30-10C, 30-10A
Cảm biến tốc độ băng tải, cân băng tải 60-12S, 60-12N, 60-12F, 60-12B, 60-12C Liên Hệ
Cảm biến tốc độ băng tải, cân băng tải 60-12S, 60-12N, 60-12F, 60-12B, 60-12C
công tắc báo mức, E+H tuning fork level switch FTL20 Liên Hệ
công tắc báo mức, E+H tuning fork level switch FTL20


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
Trụ sở công ty: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
Kinh doanh 1: 091.797.1515
Kinh doanh 2: 083.797.1515
Kinh doanh 3: 091.686.1515
Website: http://tanthanhtech.com/
Website: http://vienthongtanthanh.com/
Website: http://tanthanh-automation.com/
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi