Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Rơle thứ tự pha, Rơle bảo vệ thấp áp, three-phase phase sequence protection relay, undervoltage phase detection relay ANLY APR-3S Liên Hệ
Rơle thứ tự pha, Rơle bảo vệ thấp áp, three-phase phase sequence protection relay, undervoltage phase detection relay ANLY APR-3S
cầu chì sứ, ZHENGRONG RS3-600 600A, 550A, 500A ,450A ,400A, 350A Liên Hệ
cầu chì sứ, ZHENGRONG RS3-600 600A, 550A, 500A ,450A ,400A, 350A
Đồng hồ đo công suất M-System,M-SYSTEM multi-function electric meter 53U-1211-AD4 Liên Hệ
Đồng hồ đo công suất M-System,M-SYSTEM multi-function electric meter 53U-1211-AD4
Đồng hồ đo công suất M-System,M-SYSTEM multi-function electric meter 54U-2209-AD4 Liên Hệ
Đồng hồ đo công suất M-System,M-SYSTEM multi-function electric meter 54U-2209-AD4
Biến dòng đo lường, current transformer Delixi LMK-0.66 BH-0.66-CT 30I 50/5 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, current transformer Delixi LMK-0.66 BH-0.66-CT 30I 50/5
Biến dòng đo lường, current transformer Delixi LMK-0.66 600/5 Φ40 BH-0.66 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, current transformer Delixi LMK-0.66 600/5 Φ40 BH-0.66
Đồng hồ báo điện áp, indoor high-voltage live display DXN8D-T/Q Liên Hệ
Đồng hồ báo điện áp, indoor high-voltage live display DXN8D-T/Q
Biến áp đo lường, voltage transformer RZL10 JDZ10-3.6 JDZ10-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, voltage transformer RZL10 JDZ10-3.6 JDZ10-10
Biến áp đo lường, high voltage transformer JDZ-10Q JDZ-10 10000/100 10000/200 10KV Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer JDZ-10Q JDZ-10 10000/100 10000/200 10KV
Biến dòng đo lường, Current Transformer LZZBJ9-35Q 50-3000/5 35KV Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Current Transformer LZZBJ9-35Q 50-3000/5 35KV
Biến dòng đo lường, outdoor current transformer LZZBJ71-35W LZZBJ71-12W 10-35KV Liên Hệ
Biến dòng đo lường, outdoor current transformer LZZBJ71-35W LZZBJ71-12W 10-35KV
Biến dòng đo lường, High-voltage current transformer LA-10 30-600/5 750-1000/5 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, High-voltage current transformer LA-10 30-600/5 750-1000/5
Biến dòng đo lường, Current Transformer LZZBJ6-10A LZZBJ6-12A 5-600/5 50/5 100/5 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Current Transformer LZZBJ6-10A LZZBJ6-12A 5-600/5 50/5 100/5
Biến dòng đo lường, current transformer LZZBJ9-10, LZZBJ9-10A, LZZBJ9-12, LZZBJ9-10B Liên Hệ
Biến dòng đo lường, current transformer LZZBJ9-10, LZZBJ9-10A, LZZBJ9-12, LZZBJ9-10B
Biến dòng thứ tự không, Zero-sequence current transformer LXZ-120 LXK-150 200/5-500/5 Liên Hệ
Biến dòng thứ tự không, Zero-sequence current transformer LXZ-120 LXK-150 200/5-500/5
cầu chì sứ, Fast Fuse RS3-1000 aR 700A 800A 900A 1000A 1200A AC 500V Liên Hệ
cầu chì sứ, Fast Fuse RS3-1000 aR 700A 800A 900A 1000A 1200A AC 500V
cầu chì sứ, Fast Fuse RS0-600 RSO-600 aR 450A 500A 550A 600A AC 500V Liên Hệ
cầu chì sứ, Fast Fuse RS0-600 RSO-600 aR 450A 500A 550A 600A AC 500V
cầu chì sứ, Fast Fuse RS0 RSO-400 aR 250A 300A 320 350A 400A AC 500V Liên Hệ
cầu chì sứ, Fast Fuse RS0 RSO-400 aR 250A 300A 320 350A 400A AC 500V
cầu chì sứ, Fuse NGTC3 RS34 aR 400A 450A 500A fast fuse 500V-120KA 660V Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGTC3 RS34 aR 400A 450A 500A fast fuse 500V-120KA 660V
cầu chì sứ, Fuse NGTC2 RS33 aR 200A 250A 300A 315A 350A 400A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGTC2 RS33 aR 200A 250A 300A 315A 350A 400A
cầu chì sứ, Fuse NT00 RT16-00 160A 125A 100A 80A 63A 50 40 32 25 20 16A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NT00 RT16-00 160A 125A 100A 80A 63A 50 40 32 25 20 16A
cầu chì sứ, Fuse RTO RT0-400 380V-50KA GL 250A 300A 350A 400A 500A 600A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse RTO RT0-400 380V-50KA GL 250A 300A 350A 400A 500A 600A
cầu chì sứ, Fuse RT0-200 380V-50KA 120A 125A 150A 160A 200A GL Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse RT0-200 380V-50KA 120A 125A 150A 160A 200A GL
cầu chì sứ, Positive Melting Fast Fuse RS17 22*58 500V 25A 32A40A 50A63A 80A 100A 125A Liên Hệ
cầu chì sứ, Positive Melting Fast Fuse RS17 22*58 500V 25A 32A40A 50A63A 80A 100A 125A
cầu chì sứ, Fast Fuse RS16 14*51mm 2A4A5A6A10A16A20A25A32A40A50A63A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fast Fuse RS16 14*51mm 2A4A5A6A10A16A20A25A32A40A50A63A
cầu chì sứ, RT14RT18 R015 10*38 fuse tube 0.5A1A2A3A4A5A6A8A10A16A20A25A32A Liên Hệ
cầu chì sứ, RT14RT18 R015 10*38 fuse tube 0.5A1A2A3A4A5A6A8A10A16A20A25A32A
cầu chì sứ, fuse RO14 R014 RT29 1A2A3A4A5A6A8A10A16A20A25A32A, 8.5X31.5mm Liên Hệ
cầu chì sứ, fuse RO14 R014 RT29 1A2A3A4A5A6A8A10A16A20A25A32A, 8.5X31.5mm
Dây chì cao áp, ABB type fuse FUSE Link TYPE: K 7.5A 10A 15A 20A 25A Liên Hệ
Dây chì cao áp, ABB type fuse FUSE Link TYPE: K 7.5A 10A 15A 20A 25A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ bù ,capacitor protection high voltage fuse, BR2W BR8W-7/200P 200A 190A 180A 175A 160A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ bù ,capacitor protection high voltage fuse, BR2W BR8W-7/200P 200A 190A 180A 175A 160A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ bù ,capacitor protection high voltage fuse, BR2W BR8W-7/100P 80A 86A 90A 95A 100A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ bù ,capacitor protection high voltage fuse, BR2W BR8W-7/100P 80A 86A 90A 95A 100A
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ bù ,capacitor protection high voltage fuse, BR8W-7KV/20P 5A 6A 8A 10A 12A 15A 20A Liên Hệ
Cầu chì cao áp bảo vệ tụ bù ,capacitor protection high voltage fuse, BR8W-7KV/20P 5A 6A 8A 10A 12A 15A 20A
Cầu chì , Chint Fast Fuse HDLRS3-400 (RS3) 250A 300A 350A 400A 450A 480A 500A 600A Liên Hệ
Cầu chì , Chint Fast Fuse HDLRS3-400 (RS3) 250A 300A 350A 400A 450A 480A 500A 600A
Cầu chì , ZHENGRONG Fuse, RS0 fuse RS0 RS3 100 200 400 500 600 800A Liên Hệ
Cầu chì , ZHENGRONG Fuse, RS0 fuse RS0 RS3 100 200 400 500 600 800A
Cầu chì Delixi Ceramic Fast Fuse, RS0-100A150A200A400A600A, Fuse Core RSO/RS3 Liên Hệ
Cầu chì Delixi Ceramic Fast Fuse, RS0-100A150A200A400A600A, Fuse Core RSO/RS3
CẦU CHÌ SỨ RO15 RT18 10*38 500V (1A 2A 3A 4A 5A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A) Liên Hệ
CẦU CHÌ SỨ RO15 RT18 10*38 500V (1A 2A 3A 4A 5A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A)
Đồng hồ đo công suất/Multi Power Monitor M-System 54U Liên Hệ
Đồng hồ đo công suất/Multi Power Monitor M-System 54U
Cầu chì ống cao áp BR1, BR2, BRN, BRW, BRW2, RYN1, PT-10 Liên Hệ
Cầu chì ống cao áp BR1, BR2, BRN, BRW, BRW2, RYN1, PT-10
Cầu chì MRO RGS33 750V RS0/RS3 250A 300A 320A 350A 400A Liên Hệ
Cầu chì MRO RGS33 750V RS0/RS3 250A 300A 320A 350A 400A
Cầu chì BUSSMANN 170M6145 1300V, 700A Liên Hệ
Cầu chì BUSSMANN 170M6145 1300V, 700A
Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng M-SYSTEM 0-5A AC sang 4-20mA Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu dòng M-SYSTEM 0-5A AC sang 4-20mA
Rơle Trung gian DZY- 202 380V 220V 110V 48V Liên Hệ
Rơle Trung gian DZY- 202 380V 220V 110V 48V
CẦU CHÌ THỦY TINH 3A 250V 5X20MM 1.000đ
CẦU CHÌ THỦY TINH 3A 250V 5X20MM
CẦU CHÌ THỦY TINH 5A-250V-5X20MM 1.500đ
CẦU CHÌ THỦY TINH 5A-250V-5X20MM
CẦU CHÌ THỦY TINH 3A-125V-5X20MM 5.500đ
CẦU CHÌ THỦY TINH 3A-125V-5X20MM


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
Trụ sở công ty: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
Kinh doanh 1: 091.797.1515
Kinh doanh 2: 083.797.1515
Kinh doanh 3: 091.686.1515
Website: http://tanthanhtech.com/
Website: http://vienthongtanthanh.com/
Website: http://tanthanh-automation.com/
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi