Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Chuyển đổi tín hiệu đọ rung Vibration Transmitter CD-21T, SLMCD-21T, SLMCD-21TS, SLMCD-21 Liên Hệ
Chuyển đổi tín hiệu đọ rung Vibration Transmitter CD-21T, SLMCD-21T, SLMCD-21TS, SLMCD-21
Cảm biến rung kết hợp đo nhiệt độ đo mức KR-939SB3 (TSM803) đầu dò kết hợp ba thông số nhiệt độ rung cảm biến mức dầu quạt tháp giải nhiệt Liên Hệ
Cảm biến rung kết hợp đo nhiệt độ đo mức KR-939SB3 (TSM803) đầu dò kết hợp ba thông số nhiệt độ rung cảm biến mức dầu quạt tháp giải nhiệt
Cảm biến tốc độ CS-01 đo tốc độ bánh răng cảm biến tốc độ tuabin hơi Liên Hệ
Cảm biến tốc độ CS-01 đo tốc độ bánh răng cảm biến tốc độ tuabin hơi
Cảm biến độ rung K9200T-II Integrated vibration transmitter/speed sensor/fan/motor/water pump two-wire sensor Liên Hệ
Cảm biến độ rung K9200T-II Integrated vibration transmitter/speed sensor/fan/motor/water pump two-wire sensor
BỘ CHUYỂN ĐỔI DÒNG ĐIỆN AC M-System HIGH AC CURRENT TRANSMITTER MODEL: CTS Kẹp dòng mềm Liên Hệ
BỘ CHUYỂN ĐỔI DÒNG ĐIỆN AC M-System HIGH AC CURRENT TRANSMITTER MODEL: CTS Kẹp dòng mềm
Đồng hồ đo công suất M-System 51U Multi Power Meter Liên Hệ
Đồng hồ đo công suất M-System 51U Multi Power Meter
KROM Howard Ignition Transformer TZI7.5-12/100W, 7.5-15/33W 7.5-20/33W Liên Hệ
KROM Howard Ignition Transformer TZI7.5-12/100W, 7.5-15/33W 7.5-20/33W
SIEMENS flame controller signal amplifier LFS1.11A2 amplifier LFS1.21A2 Liên Hệ
SIEMENS flame controller signal amplifier LFS1.11A2 amplifier LFS1.21A2
PILZ Safety Relay PNOZ X1 X2 X2.1 X5 X7 PZE X4 X4P 777585 Liên Hệ
PILZ Safety Relay PNOZ X1 X2 X2.1 X5 X7 PZE X4 X4P 777585
Jumo Programmable Regulator dTRON 304 703044/181-000-23/000 Liên Hệ
Jumo Programmable Regulator dTRON 304 703044/181-000-23/000
Thermostat JUMO DTRON 308 703042/181-000-23/000 Liên Hệ
Thermostat JUMO DTRON 308 703042/181-000-23/000
Schneider pressure sensor XMLR010M1P25 XMLR010M2P25 XMLR040M1P25 XMLR040M2P05 XMLR400M1P25 XMLR400M2P25 Liên Hệ
Schneider pressure sensor XMLR010M1P25 XMLR010M2P25 XMLR040M1P25 XMLR040M2P05 XMLR400M1P25 XMLR400M2P25
Novotechnik TLH linear displacement sensor TLH-0360 TLH-0450 TLH-0600/0300/0400/0225 Liên Hệ
Novotechnik TLH linear displacement sensor TLH-0360 TLH-0450 TLH-0600/0300/0400/0225
cầu chì sứ, ZHENGRONG RS0-1000 RS3-1000 Fast fuse 700A 800A 1000A 500V Liên Hệ
cầu chì sứ, ZHENGRONG RS0-1000 RS3-1000 Fast fuse 700A 800A 1000A 500V
cầu chì sứ, ZHENGRONG (RS0)RS3-100 (RS0)RS3-200 (RS0)RS3-400 500V 50A 60A 80A 100A 150A 200A 250A 300A 350A 400A Liên Hệ
cầu chì sứ, ZHENGRONG (RS0)RS3-100 (RS0)RS3-200 (RS0)RS3-400 500V 50A 60A 80A 100A 150A 200A 250A 300A 350A 400A
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M7062 170M7063 170M7064 170M7065 170M7066 Liên Hệ
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M7062 170M7063 170M7064 170M7065 170M7066
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M6512 170M6513 170M6514 170M6515 Liên Hệ
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M6512 170M6513 170M6514 170M6515
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M3562 170M3563 170M3564 170M3565 Liên Hệ
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M3562 170M3563 170M3564 170M3565
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M6462 170M6463 170M6464 170M6465 Liên Hệ
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M6462 170M6463 170M6464 170M6465
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M8620 170M8621 170M8622 170M8623 Liên Hệ
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M8620 170M8621 170M8622 170M8623
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M6203 170M6204 170M6205 170M6206 170M6207 Liên Hệ
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M6203 170M6204 170M6205 170M6206 170M6207
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M8643 170M8644 170M8645 170M8646 Liên Hệ
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M8643 170M8644 170M8645 170M8646
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M6498 170M6499 170M6500 170M6501 Liên Hệ
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M6498 170M6499 170M6500 170M6501
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M6344 170M6345 170M6346 170M6347 170M6348 170M6349 Liên Hệ
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M6344 170M6345 170M6346 170M6347 170M6348 170M6349
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M6466 170M6467 170M6468 170M6469 170M6470 170M6471 Liên Hệ
Cầu chì FUSE BUSSMANN 170M6466 170M6467 170M6468 170M6469 170M6470 170M6471
Bộ điều khiển áp suất Hongqi pressure controller YWK-50, YWK-50C, YWK-50-C Liên Hệ
Bộ điều khiển áp suất Hongqi pressure controller YWK-50, YWK-50C, YWK-50-C
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LA-10Q Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LA-10Q
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LZZBJ6-10 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LZZBJ6-10
Biến dòng đo lường, Amerson LZZBJ-10 current transformer 12KV 5 ~ 600/5 0.2S Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson LZZBJ-10 current transformer 12KV 5 ~ 600/5 0.2S
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZX10-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZX10-10
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ10-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ10-10
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ-10
Rơle DC Shanghai People's JT3-11 / 1 ,JT3-11 / 3 ,JT3-11 / 5 ,JT3-12 / 1 ,JT3-12 / 3 ,JT3-12 / 5 ,JT3-22 / 1 JT3-22 / 3 JT3-22 / 5 JT3-31 / 1 ,JT3-31 / 3 ,JT3-31 / 5 Liên Hệ
Rơle DC Shanghai People's JT3-11 / 1 ,JT3-11 / 3 ,JT3-11 / 5 ,JT3-12 / 1 ,JT3-12 / 3 ,JT3-12 / 5 ,JT3-22 / 1 JT3-22 / 3 JT3-22 / 5 JT3-31 / 1 ,JT3-31 / 3 ,JT3-31 / 5
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 150 ZT, YN 150, YN 150 ZT, YN 150 Z, YN 150 BF, YN 150 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 150 ZT, YN 150, YN 150 ZT, YN 150 Z, YN 150 BF, YN 150 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 100 ZT, YN 100, YN 100 ZT, YN 100 Z, YN 100 BF, YN 100 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 100 ZT, YN 100, YN 100 ZT, YN 100 Z, YN 100 BF, YN 100 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 60 ZT, YN 60, YN 60 ZT, YN 60 Z, YN 60 BF, YN 60 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 60 ZT, YN 60, YN 60 ZT, YN 60 Z, YN 60 BF, YN 60 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 150mm HONGQi YO-150, YTN-150,Y-150 ,YXC-150 ,YTN-150ZT ,YO-150ZT ,Y-150Z YX-150 0-WSS-411,YA-150 ,Y-150ZT 1.6 ,Y-150BFZ YTN-150BF,YTNXC-150,E-150,Y-150BF ,Y-150, WSS-401, YOX-150 ,YOX-150 ,YZXC-YZXC-150 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 150mm HONGQi YO-150, YTN-150,Y-150 ,YXC-150 ,YTN-150ZT ,YO-150ZT ,Y-150Z YX-150 0-WSS-411,YA-150 ,Y-150ZT 1.6 ,Y-150BFZ YTN-150BF,YTNXC-150,E-150,Y-150BF ,Y-150, WSS-401, YOX-150 ,YOX-150 ,YZXC-YZXC-150
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 100mm HONGQi YO-100, YTN-100,Y-100 ,YXC-100 ,YTN-100ZT ,YO-100ZT ,Y-100Z YX-100 0-WSS-411,YA-100 ,Y-100ZT 1.6 ,Y-100BFZ YTN-100BF,YTNXC-100,E-100,Y-100BF ,Y-100, WSS-401, YOX-150 ,YOX-100 ,YZXC-YZXC-100 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 100mm HONGQi YO-100, YTN-100,Y-100 ,YXC-100 ,YTN-100ZT ,YO-100ZT ,Y-100Z YX-100 0-WSS-411,YA-100 ,Y-100ZT 1.6 ,Y-100BFZ YTN-100BF,YTNXC-100,E-100,Y-100BF ,Y-100, WSS-401, YOX-150 ,YOX-100 ,YZXC-YZXC-100
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm HONGQi YO-60 2.5, YTN-60, Y-60,YX-60 , Y-60ZT , YTN-60ZT, YTN-60Z , Y-60BF,Y-60Z ,Y-60BFZ ,YE-60, YY-60 2.5, WSS-311 , YO-60ZT, YZ-60 ,WSS-30, YTN-60BF / ZT , YZ-60BF, Y-60BF / ZT Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm HONGQi YO-60 2.5, YTN-60, Y-60,YX-60 , Y-60ZT , YTN-60ZT, YTN-60Z , Y-60BF,Y-60Z ,Y-60BFZ ,YE-60, YY-60 2.5, WSS-311 , YO-60ZT, YZ-60 ,WSS-30, YTN-60BF / ZT , YZ-60BF, Y-60BF / ZT
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 50mm HONGQi Y-50Z ,Y-50, Y-50ZT ,Y-40, YTN-50 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 50mm HONGQi Y-50Z ,Y-50, Y-50ZT ,Y-40, YTN-50
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 40mm HONGQi Y-40Z ,Y-40 , Y-40ZT ,Y-40, YTN-40, Y-40BF Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 40mm HONGQi Y-40Z ,Y-40 , Y-40ZT ,Y-40, YTN-40, Y-40BF
Cảm biến dịch chuyển, novotechnik linear displacement sensor LWH-0050,LWH-0075,LWH-0100,LWH-0130,LWH-0150,LWH-0175,LWH-0200, LWH-0225, LWH-0250, LWH-0275, LWH-0300, LWH-0325, LWH-0360, LWH-0450, LWH-0500, LWH-0550, LWH-0600, LWH-0650, LWH-0750, LWH-0900 Liên Hệ
Cảm biến dịch chuyển, novotechnik linear displacement sensor LWH-0050,LWH-0075,LWH-0100,LWH-0130,LWH-0150,LWH-0175,LWH-0200, LWH-0225, LWH-0250, LWH-0275, LWH-0300, LWH-0325, LWH-0360, LWH-0450, LWH-0500, LWH-0550, LWH-0600, LWH-0650, LWH-0750, LWH-0900
Lõi lọc gốm ceramic filter CEMS giám sát khí thải Liên Hệ
Lõi lọc gốm ceramic filter CEMS giám sát khí thải
Cầu chì EATON fuse, BUSSMANN fuse FWP-700A-800A-900A-1000A-1200A 700V Liên Hệ
Cầu chì EATON fuse, BUSSMANN fuse FWP-700A-800A-900A-1000A-1200A 700V


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi