Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến tải, cảm biến cân,  TRANSCELL FSSV250kg quantitative packaging weighing sensor interchange Toledo IL Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TRANSCELL FSSV250kg quantitative packaging weighing sensor interchange Toledo IL
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1260-635kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1260-635kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1250 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1250
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1130-7kg 1130-10kg 1130-15kg 1130-20kg 1130-30kg 1130-50kg 1130-75kg 1130-100kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1130-7kg 1130-10kg 1130-15kg 1130-20kg 1130-30kg 1130-50kg 1130-75kg 1130-100kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1030 2-15 kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1030 2-15 kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1002 1004 1006-2kg/3kg/5kg/8kg/15kg/20kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1002 1004 1006-2kg/3kg/5kg/8kg/15kg/20kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1022-3kg 1022-5kg 1022-7kg 1022-10kg 1022-15kg 1022-20kg 1022-30kg 1022-35kg 1022-50kg 1022-100kg 1022-150kg 1022-200kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1022-3kg 1022-5kg 1022-7kg 1022-10kg 1022-15kg 1022-20kg 1022-30kg 1022-35kg 1022-50kg 1022-100kg 1022-150kg 1022-200kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 355-5kg 250kg 10kg 500kg 20kg 50kg 100kg 200kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 355-5kg 250kg 10kg 500kg 20kg 50kg 100kg 200kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA sensor 1263-50KG/100KG/150KG/200KG/250KG/300KG/500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA sensor 1263-50KG/100KG/150KG/200KG/250KG/300KG/500KG
Cảm biến, Loadcell MAVIN NA1-3KG NA1-4.5KG NA1-5KG NA1-6KG NA1-10KG NA1-20KG NA1-30KG NA-35KG NA1-40KG NA1-45KG NA1-50KG Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell MAVIN NA1-3KG NA1-4.5KG NA1-5KG NA1-6KG NA1-10KG NA1-20KG NA1-30KG NA-35KG NA1-40KG NA1-45KG NA1-50KG
Cảm biến, Loadcell MAVIN NB2 100KG 250KG 500KG 1T 2T 3T Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell MAVIN NB2 100KG 250KG 500KG 1T 2T 3T
Cảm biến, Loadcell MAVIN NA2 60KG 100KG 200KG 300KG 350KG 500KG Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell MAVIN NA2 60KG 100KG 200KG 300KG 350KG 500KG
Cảm biến, Loadcell MAVIN NA4 60KG 100KG 200KG 300KG 350KG 500KG 800KG Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell MAVIN NA4 60KG 100KG 200KG 300KG 350KG 500KG 800KG
Cảm biến, Loadcell ZEMIC H8C-W2 500KG 1T 2T Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell ZEMIC H8C-W2 500KG 1T 2T
Cảm biến, Loadcell ZEMIC HM11-C3-5KG 10KG 20KG 30KG 50KG 75KG 100KG 200KG 300KG 500KG Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell ZEMIC HM11-C3-5KG 10KG 20KG 30KG 50KG 75KG 100KG 200KG 300KG 500KG
Cảm biến, Loadcell ZEMIC L6E3 50KG 80KG 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG 350KG 400KG 500KG Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell ZEMIC L6E3 50KG 80KG 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG 350KG 400KG 500KG
Cảm biến, Loadcell ZEMIC L6G 50KG 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG 500KG 600KG Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell ZEMIC L6G 50KG 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG 500KG 600KG
Cảm biến, Loadcell ZEMIC H3-C3 25KG 50KG 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG 500KG 750KG 1T 2T 3T 5T 7.5T 10T Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell ZEMIC H3-C3 25KG 50KG 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG 500KG 750KG 1T 2T 3T 5T 7.5T 10T
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ZEMIC H8C-C3 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Weighing Sensor ZEMIC H8C-C3
Keli hộp đấu nối kỹ thuật số và tương tự Bo mạch chủ 4 dây 6 dây 8 dây 10 dây Liên Hệ
Keli hộp đấu nối kỹ thuật số và tương tự Bo mạch chủ 4 dây 6 dây 8 dây 10 dây
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Vishay Celtron MBB-68kg, MBB-75kg, MBB-113kg, MBB-150kg, MBB-250kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Vishay Celtron MBB-68kg, MBB-75kg, MBB-113kg, MBB-150kg, MBB-250kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell weighing sensor ILK-20KG ILK-25KG ILK-30KG ILK-35KG ILK-50KG ILK-100KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell weighing sensor ILK-20KG ILK-25KG ILK-30KG ILK-35KG ILK-50KG ILK-100KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell weighing sensor Ramsey 9355K Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell weighing sensor Ramsey 9355K
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Vishay Celtron PSD-500kg PSD-1t PSD-2t PSD-5t PSD-10t PSD-20t PSD-25t PSD-30t PSD-50t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, loadcell , Vishay Celtron PSD-500kg PSD-1t PSD-2t PSD-5t PSD-10t PSD-20t PSD-25t PSD-30t PSD-50t
Cảm biến tải trọng,  Suncells load cell SUNCELLS AMI-50kg/100kg/150kg/200kg/300kg Liên Hệ
Cảm biến tải trọng, Suncells load cell SUNCELLS AMI-50kg/100kg/150kg/200kg/300kg
Bộ hiển thị cân SMOWO MIC-3AR Liên Hệ
Bộ hiển thị cân SMOWO MIC-3AR
Bộ hiển thị cân SMOWO MIC-3AB Liên Hệ
Bộ hiển thị cân SMOWO MIC-3AB
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO RW-GT01DE Liên Hệ
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO RW-GT01DE
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO MODBUS RW-PT01D-M Liên Hệ
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO MODBUS RW-PT01D-M
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO RW-PT01D-CAN Liên Hệ
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO RW-PT01D-CAN
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO RW-ST01D V2.0 Liên Hệ
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO RW-ST01D V2.0
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO RW-ST01A Liên Hệ
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO RW-ST01A
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO RW-GT01A Liên Hệ
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO RW-GT01A
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO RW-GT01D Liên Hệ
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO RW-GT01D
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell số RS485 amplifier RW-PT01D Liên Hệ
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell số RS485 amplifier RW-PT01D
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO RW-PT01A Liên Hệ
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell SMOWO RW-PT01A
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell 4 kênh SMOWO RW-JT04A Liên Hệ
Hộp chuyển đổi tín hiệu tín hiệu load cell 4 kênh SMOWO RW-JT04A
Hộp cầu đấu tín hiệu load cell 6 kênh SMOWO RW-JX06A Liên Hệ
Hộp cầu đấu tín hiệu load cell 6 kênh SMOWO RW-JX06A
Hộp cầu đấu tín hiệu load cell 4 kênh SMOWO RW-JX04A Liên Hệ
Hộp cầu đấu tín hiệu load cell 4 kênh SMOWO RW-JX04A
Hộp cầu đấu tín hiệu load cell 3 kênh SMOWO RW-JX03A Liên Hệ
Hộp cầu đấu tín hiệu load cell 3 kênh SMOWO RW-JX03A
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , SMOWO LCS-S8 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , SMOWO LCS-S8
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , SMOWO LCS-B1 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , SMOWO LCS-B1
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , SMOWO LCS-D3 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , SMOWO LCS-D3
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , SMOWO LCS-M2 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell , SMOWO LCS-M2


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi