Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell weighing sensor CR-50KG/100KG/200KG/250KG/500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell weighing sensor CR-50KG/100KG/200KG/250KG/500KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell weighing sensor SBSZ-250/500kg/1t/5t/20t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell weighing sensor SBSZ-250/500kg/1t/5t/20t
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell model MFT/PTFT-100/200/300/500KG-60/200T Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell model MFT/PTFT-100/200/300/500KG-60/200T
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell model FAS-50MT/100MT/150P/250P Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell model FAS-50MT/100MT/150P/250P
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell model FSSB-30/50/60/100/150/200/250/300KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell model FSSB-30/50/60/100/150/200/250/300KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell weighing sensor SBST-200KG 500KG 1000KG 2000KG 2T Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell weighing sensor SBST-200KG 500KG 1000KG 2000KG 2T
Bộ chuyển đổi tín hiệu cân 2 kênh weighing transmitter RW-ST02D Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu cân 2 kênh weighing transmitter RW-ST02D
Cảm biến tải loadcell MAVIN NS1 NS2 NS4 NS5 50kg 100kg 200kg 300kg 500kg 750kg 1t 1.5t 2t 2.5t 3t 5t Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell MAVIN NS1 NS2 NS4 NS5 50kg 100kg 200kg 300kg 500kg 750kg 1t 1.5t 2t 2.5t 3t 5t
Cảm biến tải loadcell MAVIN NB1 NB2 NB3 100kg 200kg 250kg 300kg 500kg 1T 2T 2.5T 3T 5T 7.5T Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell MAVIN NB1 NB2 NB3 100kg 200kg 250kg 300kg 500kg 1T 2T 2.5T 3T 5T 7.5T
Cảm biến tải loadcell MAVIN NA2/NA3/NA4 load sensor high-precision pressure module balance table scale sensor Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell MAVIN NA2/NA3/NA4 load sensor high-precision pressure module balance table scale sensor
Cảm biến tải, cảm biến cân, Shenzhen load cell GMC-ZBH5-20kg 50kg 100kg 200kg 500kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Shenzhen load cell GMC-ZBH5-20kg 50kg 100kg 200kg 500kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell BSH 10KG 20KG 30KG 40KG 50KG 75KG 100KG 150KG 200KG 300KG 250KG 500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell BSH 10KG 20KG 30KG 40KG 50KG 75KG 100KG 150KG 200KG 300KG 250KG 500KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell force transmission PTSH PTSH-500kg PTSH-1t PTSH-2t PTSH-5t PTSH-10t PTSH-20t PTSH-30t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell force transmission PTSH PTSH-500kg PTSH-1t PTSH-2t PTSH-5t PTSH-10t PTSH-20t PTSH-30t
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell force transmission PTST PTST-0.2t PTST-0.5t PTST-1t PTST-1.5t PTST-2.5t PTST-5t PTST-10t PTST-20t PTST-25t PTST-30t PTST-50t PTST-100t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell force transmission PTST PTST-0.2t PTST-0.5t PTST-1t PTST-1.5t PTST-2.5t PTST-5t PTST-10t PTST-20t PTST-25t PTST-30t PTST-50t PTST-100t
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell SBSB single cantilever beam sensor 250lb 250kg 500kg 1t 1.5t 2t 2.5t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell SBSB single cantilever beam sensor 250lb 250kg 500kg 1t 1.5t 2t 2.5t
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell BSA load cell S type 25kg/50kg/100lb/150lb/250lb Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell BSA load cell S type 25kg/50kg/100lb/150lb/250lb
Cảm biến tải loadcell HBM PW6CC3MR 3KG 5KG 10KG 15KG 20KG 30KG 40KG Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM PW6CC3MR 3KG 5KG 10KG 15KG 20KG 30KG 40KG
Cảm biến tải loadcell HBM PW2DC3 7.2KG 12KG 18KG 36KG 72KG Liên Hệ
Cảm biến tải loadcell HBM PW2DC3 7.2KG 12KG 18KG 36KG 72KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, Transcell load cell FAK-3KG 6KG 10KG 15KG 20KG 30KG ​​aluminum alloy single point load cell Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Transcell load cell FAK-3KG 6KG 10KG 15KG 20KG 30KG ​​aluminum alloy single point load cell
Cảm biến tải, cảm biến cân, Transcell force transmission CR-5KG 10KG 20KG 50KG 100KG 200KG 250KG 500KG 1T 2T 3T 5T Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, Transcell force transmission CR-5KG 10KG 20KG 50KG 100KG 200KG 250KG 500KG 1T 2T 3T 5T
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 1015 3kg 5kg 7kg 10kg 15kg 20kg 30kg 50kg 90kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 1015 3kg 5kg 7kg 10kg 15kg 20kg 30kg 50kg 90kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 616-50Kg, 100Kg, 150Kg, 200Kg S-type weighing sensor Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 616-50Kg, 100Kg, 150Kg, 200Kg S-type weighing sensor
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 1263-635kg 1263-250kg 1263-300kg 1263-500kg 1263-50kg 1263-100kg 1263-150kg 1263-200kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 1263-635kg 1263-250kg 1263-300kg 1263-500kg 1263-50kg 1263-100kg 1263-150kg 1263-200kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH TEDEA 355 - 5KG TEDEA 355 - 10KG TEDEA 355 - 20KG TEDEA 355 - 30KG TEDEA 355 - 50KG TEDEA 355 - 100KG TEDEA 355 - 200KG TEDEA 355 - 250KG TEDEA 355 - 500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH TEDEA 355 - 5KG TEDEA 355 - 10KG TEDEA 355 - 20KG TEDEA 355 - 30KG TEDEA 355 - 50KG TEDEA 355 - 100KG TEDEA 355 - 200KG TEDEA 355 - 250KG TEDEA 355 - 500KG
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 1242-50kg 1242-100kg 1242-150kg 1242-200kg 1242-250kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH 1242-50kg 1242-100kg 1242-150kg 1242-200kg 1242-250kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH Tedia small range weighing sensor 1004 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNTHEIGH Tedia small range weighing sensor 1004
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNLTEIGH stainless steel cantilever beam threaded hole load cell 3510-1t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNLTEIGH stainless steel cantilever beam threaded hole load cell 3510-1t
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNLEIGH Tedia S-shaped load cell tension sensor 619 STC-2t 3t Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA HUNLEIGH Tedia S-shaped load cell tension sensor 619 STC-2t 3t
Cảm biến tải, cảm biến cân, TRANSCELL FSSV250kg quantitative packaging weighing sensor interchange Toledo IL Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TRANSCELL FSSV250kg quantitative packaging weighing sensor interchange Toledo IL
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1260-635kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1260-635kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1250 Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1250
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1130-7kg 1130-10kg 1130-15kg 1130-20kg 1130-30kg 1130-50kg 1130-75kg 1130-100kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1130-7kg 1130-10kg 1130-15kg 1130-20kg 1130-30kg 1130-50kg 1130-75kg 1130-100kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1030 2-15 kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1030 2-15 kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1002 1004 1006-2kg/3kg/5kg/8kg/15kg/20kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1002 1004 1006-2kg/3kg/5kg/8kg/15kg/20kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1022-3kg 1022-5kg 1022-7kg 1022-10kg 1022-15kg 1022-20kg 1022-30kg 1022-35kg 1022-50kg 1022-100kg 1022-150kg 1022-200kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 1022-3kg 1022-5kg 1022-7kg 1022-10kg 1022-15kg 1022-20kg 1022-30kg 1022-35kg 1022-50kg 1022-100kg 1022-150kg 1022-200kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 355-5kg 250kg 10kg 500kg 20kg 50kg 100kg 200kg Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA 355-5kg 250kg 10kg 500kg 20kg 50kg 100kg 200kg
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA sensor 1263-50KG/100KG/150KG/200KG/250KG/300KG/500KG Liên Hệ
Cảm biến tải, cảm biến cân, TEDEA sensor 1263-50KG/100KG/150KG/200KG/250KG/300KG/500KG
Cảm biến, Loadcell MAVIN NA1-3KG NA1-4.5KG NA1-5KG NA1-6KG NA1-10KG NA1-20KG NA1-30KG NA-35KG NA1-40KG NA1-45KG NA1-50KG Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell MAVIN NA1-3KG NA1-4.5KG NA1-5KG NA1-6KG NA1-10KG NA1-20KG NA1-30KG NA-35KG NA1-40KG NA1-45KG NA1-50KG
Cảm biến, Loadcell MAVIN NB2 100KG 250KG 500KG 1T 2T 3T Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell MAVIN NB2 100KG 250KG 500KG 1T 2T 3T
Cảm biến, Loadcell MAVIN NA2 60KG 100KG 200KG 300KG 350KG 500KG Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell MAVIN NA2 60KG 100KG 200KG 300KG 350KG 500KG
Cảm biến, Loadcell MAVIN NA4 60KG 100KG 200KG 300KG 350KG 500KG 800KG Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell MAVIN NA4 60KG 100KG 200KG 300KG 350KG 500KG 800KG
Cảm biến, Loadcell ZEMIC H8C-W2 500KG 1T 2T Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell ZEMIC H8C-W2 500KG 1T 2T
Cảm biến, Loadcell ZEMIC HM11-C3-5KG 10KG 20KG 30KG 50KG 75KG 100KG 200KG 300KG 500KG Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell ZEMIC HM11-C3-5KG 10KG 20KG 30KG 50KG 75KG 100KG 200KG 300KG 500KG
Cảm biến, Loadcell ZEMIC L6E3 50KG 80KG 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG 350KG 400KG 500KG Liên Hệ
Cảm biến, Loadcell ZEMIC L6E3 50KG 80KG 100KG 150KG 200KG 250KG 300KG 350KG 400KG 500KG


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi