Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Electromagnetic pilot relief valve proportional relief valve EBG-06-C-51 EBG-06-H-51 EBG-03-C-51 EBG-03-H-51 Liên Hệ
Electromagnetic pilot relief valve proportional relief valve EBG-06-C-51 EBG-06-H-51 EBG-03-C-51 EBG-03-H-51
Norgren proportional valve VP5010BJ411H00 VP5006BJ111H00 VP5010BJ111H00 Liên Hệ
Norgren proportional valve VP5010BJ411H00 VP5006BJ111H00 VP5010BJ111H00
DMV-D5065/11 DMV-DLE5065/11 eco DUNGS | Gas Solenoid Valve | Combination Valve Liên Hệ
DMV-D5065/11 DMV-DLE5065/11 eco DUNGS | Gas Solenoid Valve | Combination Valve
Gotec electromagnetic pump EMX08-T/C 106103 electromagnetic pump defoaming pump Liên Hệ
Gotec electromagnetic pump EMX08-T/C 106103 electromagnetic pump defoaming pump
JPC solenoid valve K25D/K25D2 K35D2 K23JD K25JD Q24D2 K23D-LJ K25D-LJ Liên Hệ
JPC solenoid valve K25D/K25D2 K35D2 K23JD K25JD Q24D2 K23D-LJ K25D-LJ
JPC solenoid valve SR540 SR550 SR551 SR561 SR340 SR530 SR361 SR570 Liên Hệ
JPC solenoid valve SR540 SR550 SR551 SR561 SR340 SR530 SR361 SR570
van thủy lực phòng nổ Explosion-proof hydraulic valve 24GDEI1-H6B-T 24GDBI1-H6B-T 24GDEI2-H6B-T 24GDBI2-H6B-T 24GDEI3-H6B-T 24GDBI3-H6B-T 24GDEY-H6B-T 24GDBY-H6B-T 24GDEH-H6B-T 24GDBH-H6B-T 34GDEY-H6B-T 34GDBY-H6B-T 34GDEH-H6B-T 34GDBH-H6B-T 34GDEK-H6B-T Liên Hệ
van thủy lực phòng nổ Explosion-proof hydraulic valve 24GDEI1-H6B-T 24GDBI1-H6B-T 24GDEI2-H6B-T 24GDBI2-H6B-T 24GDEI3-H6B-T 24GDBI3-H6B-T 24GDEY-H6B-T 24GDBY-H6B-T 24GDEH-H6B-T 24GDBH-H6B-T 34GDEY-H6B-T 34GDBY-H6B-T 34GDEH-H6B-T 34GDBH-H6B-T 34GDEK-H6B-T
van thủy lực, Solenoid directional valve 34EO 34BM-H10B-T 34EM EY BY BO EK BK EH BH-B10H-T Liên Hệ
van thủy lực, Solenoid directional valve 34EO 34BM-H10B-T 34EM EY BY BO EK BK EH BH-B10H-T
van thủy lực, Hydraulic electro-hydraulic reversing valve 34EYM-B32H-T hydraulic solenoid valve 34BYO-L32H-T/34EYO/34EYY Liên Hệ
van thủy lực, Hydraulic electro-hydraulic reversing valve 34EYM-B32H-T hydraulic solenoid valve 34BYO-L32H-T/34EYO/34EYY
van thủy lực, Shanghai hydraulic electro-hydraulic reversing valve 24BYO34BYM-H20B-T EYO YK 34EYM-H16B F16B-T Liên Hệ
van thủy lực, Shanghai hydraulic electro-hydraulic reversing valve 24BYO34BYM-H20B-T EYO YK 34EYM-H16B F16B-T
van thủy lực, Hydraulic electro-hydraulic reversing valve tube solenoid 34EYM-L20H-T 34BYM-B20H-T34BYO 34EYO Liên Hệ
van thủy lực, Hydraulic electro-hydraulic reversing valve tube solenoid 34EYM-L20H-T 34BYM-B20H-T34BYO 34EYO
Van thủy lực,VICKERS DGMPC-3-ABM-BAM-41 DGMPC-3-ABK-BAK-41 DGMPC-3-ABK-41 DGMPC-3-BAK-41 Liên Hệ
Van thủy lực,VICKERS DGMPC-3-ABM-BAM-41 DGMPC-3-ABK-BAK-41 DGMPC-3-ABK-41 DGMPC-3-BAK-41
Van thủy lực,VICKERS DGMFN-3-Y-B2W-41 DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41 DGMPC-3-ABK-BAK-40 DGMPC-3-ABK-41 Liên Hệ
Van thủy lực,VICKERS DGMFN-3-Y-B2W-41 DGMFN-3-Y-A2W-B2W-41 DGMPC-3-ABK-BAK-40 DGMPC-3-ABK-41
Norgren solenoid valve  SXP9575-170-00 SXE9575-170-00 SXE9673-A60-00 SXE9675-A50-00 Liên Hệ
Norgren solenoid valve SXP9575-170-00 SXE9575-170-00 SXE9673-A60-00 SXE9675-A50-00
pneumatic diaphragm adjustable pressure switch QPM11-NO-NC QPF-1 stainless steel high pressure micro pressure Liên Hệ
pneumatic diaphragm adjustable pressure switch QPM11-NO-NC QPF-1 stainless steel high pressure micro pressure
Parker solenoid valve D3DW020BNJW 42 hydraulic valve D3W20BNJW BNYP BNTW Liên Hệ
Parker solenoid valve D3DW020BNJW 42 hydraulic valve D3W20BNJW BNYP BNTW
Parker Solenoid Valve D1VW001 D1VW1CNJW42 CNYPZ5 Hydraulic DA6001CNJP 10 Liên Hệ
Parker Solenoid Valve D1VW001 D1VW1CNJW42 CNYPZ5 Hydraulic DA6001CNJP 10
Parker solenoid valve Parker D1MW022CNJW1P91X62 hydraulic valve D1VW022CNJW 91 CNYPF Liên Hệ
Parker solenoid valve Parker D1MW022CNJW1P91X62 hydraulic valve D1VW022CNJW 91 CNYPF
Parker solenoid valve D1VW002CNJW91 hydraulic reversing valve D1VW002CNTW CNYP CNVW Liên Hệ
Parker solenoid valve D1VW002CNJW91 hydraulic reversing valve D1VW002CNTW CNYP CNVW
Parker solenoid valve D1VW004CNTW91 D1VW4CJYPZ5 CNJW hydraulic control valve Liên Hệ
Parker solenoid valve D1VW004CNTW91 D1VW4CJYPZ5 CNJW hydraulic control valve
Parker hydraulic Parker solenoid valve D1VW006CNJP5 D1VW6CNYPZ5 DA6CNJW91 reversing valve Liên Hệ
Parker hydraulic Parker solenoid valve D1VW006CNJP5 D1VW6CNYPZ5 DA6CNJW91 reversing valve
Parker hydraulic solenoid valve DA6020BNJP 10 reversing valve DA6020BNJP DA6020BNYP DA6020BNTW DA6020DNJP Liên Hệ
Parker hydraulic solenoid valve DA6020BNJP 10 reversing valve DA6020BNJP DA6020BNYP DA6020BNTW DA6020DNJP
Parker check valve throttle valve 9N800S needle valve flow control valve 5000PSI 345bar max Liên Hệ
Parker check valve throttle valve 9N800S needle valve flow control valve 5000PSI 345bar max
van thủy lực, Parker 9F800S throttle valve 9F600S cut-off hydraulic flow valve spot 9F400S Liên Hệ
van thủy lực, Parker 9F800S throttle valve 9F600S cut-off hydraulic flow valve spot 9F400S
van thủy lực, Parker hydraulic 9C800S one-way valve tubular hydraulic flow valve throttle valve 9N800S 9F800S Liên Hệ
van thủy lực, Parker hydraulic 9C800S one-way valve tubular hydraulic flow valve throttle valve 9N800S 9F800S
Van điện từ, van thủy lực, Parker relief valve ZDV-P-01-5-S0-D1 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Parker relief valve ZDV-P-01-5-S0-D1
Van điện từ, van thủy lực, Parker Solenoid Valve D3DW001CNJW D3W001CNYP CNTW42 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Parker Solenoid Valve D3DW001CNJW D3W001CNYP CNTW42
Van điện từ, van thủy lực, Parker solenoid valve D1VW083BNJW91 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Parker solenoid valve D1VW083BNJW91
Van điện từ, van thủy lực, Parker D1VW001FNJW91 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Parker D1VW001FNJW91
van thủy lực, Huade DBW10A-1-50B/1006CG24N9Z5L DBW10A-1-50B/1006CW220-50N9Z5L DBW20A-1-50B/1006CG24N9Z5L DBW20A-1-50B/1006CW220-50N9Z5L DBW30A-1-50B/1006CG24N9Z5L DBW30A-1-50B/1006CW220-50N9Z5L Liên Hệ
van thủy lực, Huade DBW10A-1-50B/1006CG24N9Z5L DBW10A-1-50B/1006CW220-50N9Z5L DBW20A-1-50B/1006CG24N9Z5L DBW20A-1-50B/1006CW220-50N9Z5L DBW30A-1-50B/1006CG24N9Z5L DBW30A-1-50B/1006CW220-50N9Z5L
Van thủy lực Atos two-stage relief valve AGAM-10/20/210/100 AGAM-10/21/350/210 Liên Hệ
Van thủy lực Atos two-stage relief valve AGAM-10/20/210/100 AGAM-10/21/350/210
Festo solenoid valve MFH-3-1 8 MFH-5-1 4 9982 6211 7802 9964 Liên Hệ
Festo solenoid valve MFH-3-1 8 MFH-5-1 4 9982 6211 7802 9964
FESTO gas distribution block FRZ-D-MIDI 162786 162787 159592 MINI MAXI Liên Hệ
FESTO gas distribution block FRZ-D-MIDI 162786 162787 159592 MINI MAXI
Festo 192576 Lubricator LOE-D-MIDI/LOE-1/2-MIDI/LOE-3/8 3/4 Liên Hệ
Festo 192576 Lubricator LOE-D-MIDI/LOE-1/2-MIDI/LOE-3/8 3/4
Festo 159625 pressure reducing valve LR-D-MINI/LR-3/8-D-MIDI/1/2/1/4 MAXI Liên Hệ
Festo 159625 pressure reducing valve LR-D-MINI/LR-3/8-D-MIDI/1/2/1/4 MAXI
Festo Duo Filter FRC-D-MIDI 1/2-D-MIDI 3/8-D-MIDI-3/4/1 Liên Hệ
Festo Duo Filter FRC-D-MIDI 1/2-D-MIDI 3/8-D-MIDI-3/4/1
Festo 159605 two-piece filter FRC-D-MINI/3/8/1/3/4-MIDI-MAXI Liên Hệ
Festo 159605 two-piece filter FRC-D-MINI/3/8/1/3/4-MIDI-MAXI
Festo 159631 filter LFR-D-MINI/LFR-D-MIDI-MAXI/1/4/3/8/2 Liên Hệ
Festo 159631 filter LFR-D-MINI/LFR-D-MIDI-MAXI/1/4/3/8/2
Siemens Butterfly Valve Actuator SQL36E65 SQL36E50F04 SQL36E50F05 SQL36E110 ASC36 Liên Hệ
Siemens Butterfly Valve Actuator SQL36E65 SQL36E50F04 SQL36E50F05 SQL36E110 ASC36
VKF46 SAL31 61 81 SQL36 stainless steel electric pair butterfly valve DN40-600 Liên Hệ
VKF46 SAL31 61 81 SQL36 stainless steel electric pair butterfly valve DN40-600
van thủy lực YOUYAN DSG-03 DSG-02 DSG-01 Liên Hệ
van thủy lực YOUYAN DSG-03 DSG-02 DSG-01
Van JGH pilot solenoid relief valve DBW-G10-A1/A2/A3/B1/B2/B3 Liên Hệ
Van JGH pilot solenoid relief valve DBW-G10-A1/A2/A3/B1/B2/B3
Van JGH MPCV-02/03-SA/B/W-05/50 hydraulic control check valve Liên Hệ
Van JGH MPCV-02/03-SA/B/W-05/50 hydraulic control check valve
Van electromagnetic relief valve JGH; RV-T04/T06/T10-1/2/3-30/32-TU Liên Hệ
Van electromagnetic relief valve JGH; RV-T04/T06/T10-1/2/3-30/32-TU


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi