Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 22D2 23D2 24D2 34D2-10B 25B 63B Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 22D2 23D2 24D2 34D2-10B 25B 63B
Van nâng hạ, lift valve JBHD ZCF-F8B ZCFA-F8B 220V / 24V Liên Hệ
Van nâng hạ, lift valve JBHD ZCF-F8B ZCFA-F8B 220V / 24V
Van kiểm tra, hydraulic check valve CIT-02 / 03/04/06/08/10/12 Liên Hệ
Van kiểm tra, hydraulic check valve CIT-02 / 03/04/06/08/10/12
Van kiểm tra, van điều tốc, Hydraulic check valve speed control valve LA-H10L LA-H16L LA-H20L LA-H25L LA-H32L Liên Hệ
Van kiểm tra, van điều tốc, Hydraulic check valve speed control valve LA-H10L LA-H16L LA-H20L LA-H25L LA-H32L
Van giảm áp, pressure relief valve P-B10, P-B25, P-B63, P-B10B, P-B25B, P-B63B Liên Hệ
Van giảm áp, pressure relief valve P-B10, P-B25, P-B63, P-B10B, P-B25B, P-B63B
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 22E-10B, 23E-10B, 24E-10B, 34E-10B, 22E-25B, 23E-25B Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 22E-10B, 23E-10B, 24E-10B, 34E-10B, 22E-25B, 23E-25B
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 22E2-B4B 23E2-B4B 24E2-B4B 34E2-B4B 22E-B4B 23E-B4B 24E-B4B 34E-B4B Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 22E2-B4B 23E2-B4B 24E2-B4B 34E2-B4B 22E-B4B 23E-B4B 24E-B4B 34E-B4B
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 23D-10B 23D-25B 23E-10B 23E-25B Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 23D-10B 23D-25B 23E-10B 23E-25B
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 24E-10B, 24E-25B ,24D-10B, 24D-25B Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 24E-10B, 24E-25B ,24D-10B, 24D-25B
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 34D-10B, 34D-25B, 34E-10B, 34E-25B ,34D-10BY, 34E-10BY, 34D-25BY, 34E-25BY ,34E-25BJ, 34D-25BJ, 34E-10BJ, 34D-10BJ Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve 34D-10B, 34D-25B, 34E-10B, 34E-25B ,34D-10BY, 34E-10BY, 34D-25BY, 34E-25BY ,34E-25BJ, 34D-25BJ, 34E-10BJ, 34D-10BJ
Van điện từ cho cân quay Pfister Liên Hệ
Van điện từ cho cân quay Pfister
Cuộn hút van từ, cuộn hút van thủy lực các loại MFJ6-18YC MFJ6-27YC MFJ6-54YC MFZ6-22YC MFZ6-37YC MFZ6-90YC MFB6-22YC MFB6-37YC MFB6-90YC MFZ9-20YC MFZ9-37YC MFZ9-50YC MFB9-37YC MFZ12-37YC MFZ12-90YC MFJ12-54YC MFJ10-27YC MFZ9-90YC MFB12-90YC Liên Hệ
Cuộn hút van từ, cuộn hút van thủy lực các loại MFJ6-18YC MFJ6-27YC MFJ6-54YC MFZ6-22YC MFZ6-37YC MFZ6-90YC MFB6-22YC MFB6-37YC MFB6-90YC MFZ9-20YC MFZ9-37YC MFZ9-50YC MFB9-37YC MFZ12-37YC MFZ12-90YC MFJ12-54YC MFJ10-27YC MFZ9-90YC MFB12-90YC
Van điện từ, van nổ, van giũ bụi, pulse valve MAIZ; DMF-Y-62S 76S 50S 40S Liên Hệ
Van điện từ, van nổ, van giũ bụi, pulse valve MAIZ; DMF-Y-62S 76S 50S 40S
Van điện từ, van nổ, van giũ bụi, pulse valve MAIZ; DMF-Z-25 40S 50S 62S 76S Liên Hệ
Van điện từ, van nổ, van giũ bụi, pulse valve MAIZ; DMF-Z-25 40S 50S 62S 76S
Bộ lọc tách nước dầu cho máy nén khí, air compressor oil water separator Q/P/S/C Liên Hệ
Bộ lọc tách nước dầu cho máy nén khí, air compressor oil water separator Q/P/S/C
Xilanh Airtac MA16 * 10-S-CA, MA16 * 15-S-CA, MA16 * 20-S-CA, MA16 * 30-S-CA, MA16 * 40-S-CA, MA16 * 60-S-CA, MA16 * 80-S-CA, MA16 * 90-S-CA, MA16 * 160-S-CA Liên Hệ
Xilanh Airtac MA16 * 10-S-CA, MA16 * 15-S-CA, MA16 * 20-S-CA, MA16 * 30-S-CA, MA16 * 40-S-CA, MA16 * 60-S-CA, MA16 * 80-S-CA, MA16 * 90-S-CA, MA16 * 160-S-CA
Van điện từ phòng nổ, ASCO NF8262G134 / WSNF8262H138 / WSNF8327B302 Liên Hệ
Van điện từ phòng nổ, ASCO NF8262G134 / WSNF8262H138 / WSNF8327B302
Van điện từ phòng nổ, ASCO 8210G227 / EF8210G088 / 8215G033 / EF8320G184P Liên Hệ
Van điện từ phòng nổ, ASCO 8210G227 / EF8210G088 / 8215G033 / EF8320G184P
Van điện từ phòng nổ, ASCO EF8262G134 / 8262H138 / EF8262H134 / EF8327G042 Liên Hệ
Van điện từ phòng nổ, ASCO EF8262G134 / 8262H138 / EF8262H134 / EF8327G042
Van điện từ ASCO solenoid valve SCE238C016 / SCE238D016 / SCE238C018 / SCE238D017 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve SCE238C016 / SCE238D016 / SCE238C018 / SCE238D017
Van điện từ ASCO solenoid valve / SCE210C103V / SCE210C034 / SCE210C094 / SCE210D095 Liên Hệ
Van điện từ ASCO solenoid valve / SCE210C103V / SCE210C034 / SCE210C094 / SCE210D095
Van điện từ phòng nổ, ASCO EF8210G007, EF8327G041 ,8262H086,8320G182 Liên Hệ
Van điện từ phòng nổ, ASCO EF8210G007, EF8327G041 ,8262H086,8320G182
Van điện từ, ASCO SC8327B001, SC8327G052, EF8327G041, SC8327G042, EF8327G051 Liên Hệ
Van điện từ, ASCO SC8327B001, SC8327G052, EF8327G041, SC8327G042, EF8327G051
Van tư kích hoạt theo nhiệt, Danfoss self-energizing thermostatic valve AVTA20 Liên Hệ
Van tư kích hoạt theo nhiệt, Danfoss self-energizing thermostatic valve AVTA20
Van điện từ, Danfoss solenoid valve EV220B Liên Hệ
Van điện từ, Danfoss solenoid valve EV220B
Cuộn hút van từ, valve solenoid coil 220V / 24V / 110V / 12V MFJ12-27YC / 54YC Liên Hệ
Cuộn hút van từ, valve solenoid coil 220V / 24V / 110V / 12V MFJ12-27YC / 54YC
Cuộn hút van từ, voltage 12v 24V 220V 110V Liên Hệ
Cuộn hút van từ, voltage 12v 24V 220V 110V
Cuộn hút van từ, 4WE6, MFZ12, 4WE10, MFZ1, MFB1 Liên Hệ
Cuộn hút van từ, 4WE6, MFZ12, 4WE10, MFZ1, MFB1
Van thủy lực, WANDFLUH solenoid valve AS32061a-R230 Liên Hệ
Van thủy lực, WANDFLUH solenoid valve AS32061a-R230
Cuộn hút van từ, R900071030, R900021389, R900021396, R900020175 Liên Hệ
Cuộn hút van từ, R900071030, R900021389, R900021396, R900020175
Van điện từ, burkert 0124 solenoid valve 0124 A 3.0 FKM PD G1/4 PN0-10BAR, 0124 A 4.0 EPDM PP, G1/4, PN0-5BAR Liên Hệ
Van điện từ, burkert 0124 solenoid valve 0124 A 3.0 FKM PD G1/4 PN0-10BAR, 0124 A 4.0 EPDM PP, G1/4, PN0-5BAR
Van thủy lực, Atos solenoid valve DHI-0751/2 Liên Hệ
Van thủy lực, Atos solenoid valve DHI-0751/2
Van thủy lực, HYDAC WSEV12120-04X Liên Hệ
Van thủy lực, HYDAC WSEV12120-04X
Van thủy lực, integral Hydraulik, Germany INGTEGRAL HYDAULIK hydraulic valve W4A-6M004-AC230/2 Liên Hệ
Van thủy lực, integral Hydraulik, Germany INGTEGRAL HYDAULIK hydraulic valve W4A-6M004-AC230/2
Van nạp khí máy nén khí trục vít, screw air compressor intake valve aiv-50b-jfr , aiv-40b, aiv-65a, aiv-120b Liên Hệ
Van nạp khí máy nén khí trục vít, screw air compressor intake valve aiv-50b-jfr , aiv-40b, aiv-65a, aiv-120b
Van điện từ, van thủy lực,Vickers Solenoid Directional Valve DG4V 5 2CJ MU H6 20 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực,Vickers Solenoid Directional Valve DG4V 5 2CJ MU H6 20
Van điện từ, van thủy lực,Parker solenoid directional valve, hydraulic solenoid valve D3W020BNJW42 , D3W020HNJW42 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực,Parker solenoid directional valve, hydraulic solenoid valve D3W020BNJW42 , D3W020HNJW42
Van điện từ, van thủy lực,Parker relief valve R4V03-5351109G0QA125 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực,Parker relief valve R4V03-5351109G0QA125
Van điện từ, van thủy lực,Parker Solenoid Valve D1VW020DNJW91 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực,Parker Solenoid Valve D1VW020DNJW91
Van điện từ, van thủy lực,Lixin Solenoid Directional Valve 3WE10A-L3X / CG24NZ5L 3WE10B / CW220-50NZ5L Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực,Lixin Solenoid Directional Valve 3WE10A-L3X / CG24NZ5L 3WE10B / CW220-50NZ5L
Van điện từ, van thủy lực,Lixin Solenoid Valve 4WE10E-L3X / CG24NZ5L 4WE10E-L3X / CW220-50NZ5L 4WE10J-L3X / CW220-50NZ5L 4WE10J-L3X / CG24NZ5L Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực,Lixin Solenoid Valve 4WE10E-L3X / CG24NZ5L 4WE10E-L3X / CW220-50NZ5L 4WE10J-L3X / CW220-50NZ5L 4WE10J-L3X / CG24NZ5L
Van điện từ, van thủy lực,Lixin Solenoid Valve 4WE10DE-L3X / CG24NZ5L 4WE10YE-L3X / CG24NZ5L Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực,Lixin Solenoid Valve 4WE10DE-L3X / CG24NZ5L 4WE10YE-L3X / CG24NZ5L
Van điện từ, van thủy lực, Lixin Double Check Valve ZSFS10-30 / Z2FS10A-30 / Z2FS10B-30 / Hydraulic Valve Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Lixin Double Check Valve ZSFS10-30 / Z2FS10A-30 / Z2FS10B-30 / Hydraulic Valve
Van điện từ, van thủy lực, 4WEH16C50B / 6EG24NEZ5L / P4.5 4WEH16H50B / 6EG24NEZ5L / P4.5 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, 4WEH16C50B / 6EG24NEZ5L / P4.5 4WEH16H50B / 6EG24NEZ5L / P4.5


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
Trụ sở công ty: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
Kinh doanh 1: 091.797.1515
Kinh doanh 2: 083.797.1515
Kinh doanh 3: 091.686.1515
Website: http://tanthanhtech.com/
Website: http://vienthongtanthanh.com/
Website: http://tanthanh-automation.com/
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi