Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Van giảm áp tỷ lệ Rexroth 3DR10P5-61 / 200Y / 00M 3DR10P5-6X / 100Y / 00M Liên Hệ
Van giảm áp tỷ lệ Rexroth 3DR10P5-61 / 200Y / 00M 3DR10P5-6X / 100Y / 00M
Van điện từ, van thủy lực, SUMMER T22BH-B6H T2EH-B6H 34EO-B10H-T 34EM-B10H-T 34BO-B10H-T 34BM-B10H-T 34EO-H10B-T 34EM-H10B-T 34BO-H10B-T 34BM-H10B-T Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, SUMMER T22BH-B6H T2EH-B6H 34EO-B10H-T 34EM-B10H-T 34BO-B10H-T 34BM-B10H-T 34EO-H10B-T 34EM-H10B-T 34BO-H10B-T 34BM-H10B-T
Mạch điều khiển van, proportional controller, proportional amplification board VT-PF-D24-A2-P VT-PF-D24-A1-V VT-PF-D24-A3-V VT-PF-D24-A1-A VT-PF-D24-A2-V VT-PF-D24-A2-A VT-PF-D24-A1-P VT-PF-D24-A3-P VT-PF-D24-A3-A Liên Hệ
Mạch điều khiển van, proportional controller, proportional amplification board VT-PF-D24-A2-P VT-PF-D24-A1-V VT-PF-D24-A3-V VT-PF-D24-A1-A VT-PF-D24-A2-V VT-PF-D24-A2-A VT-PF-D24-A1-P VT-PF-D24-A3-P VT-PF-D24-A3-A
Cuộn hút van từ, cuộn hút van thủy lực YUKEN DSG-01, DSG-02, DSG-03 Liên Hệ
Cuộn hút van từ, cuộn hút van thủy lực YUKEN DSG-01, DSG-02, DSG-03
Van thủy lực Rexroth proportional valve 4WREE10V25-2X/G24K31/A1V 4WREE10V75-2X/G24K31/A1V Liên Hệ
Van thủy lực Rexroth proportional valve 4WREE10V25-2X/G24K31/A1V 4WREE10V75-2X/G24K31/A1V
Van thủy lực Rexroth 4WE6H62/EG24N9K4 4WE6M62/EG24N9K4 4WE6Q62/EG24N9K4 4WE6F62/EG24N9K4 4WE6C62/EG24N9K4 4WE6HA62/EG24N9K4 4WE6HB62/EG24N9K4 Liên Hệ
Van thủy lực Rexroth 4WE6H62/EG24N9K4 4WE6M62/EG24N9K4 4WE6Q62/EG24N9K4 4WE6F62/EG24N9K4 4WE6C62/EG24N9K4 4WE6HA62/EG24N9K4 4WE6HB62/EG24N9K4
Van thủy lực Rexroth 4WE6H70/HG24N9K4 4WE6M70/HG24N9K4 4WE6G70/HG24N9K4 4WE6E70/HG24N9K4 4WE6J70/HG24N9K4 4WE6J70/HG24N9K4/B10 4WE6D70/HG24N9K4 4WE6Y70/HG24N9K4 4WE6C70/HG24N9K4 4WE6D70 Liên Hệ
Van thủy lực Rexroth 4WE6H70/HG24N9K4 4WE6M70/HG24N9K4 4WE6G70/HG24N9K4 4WE6E70/HG24N9K4 4WE6J70/HG24N9K4 4WE6J70/HG24N9K4/B10 4WE6D70/HG24N9K4 4WE6Y70/HG24N9K4 4WE6C70/HG24N9K4 4WE6D70
Van thủy lực Rexroth 4WE6D62/EG24K4QMBG24 4WE6Y62/EG24K4QMBG24 4WE6E62/EG24K4QMBG24 4WE6J62/EG24K4QMBG24 4WE6G62/EG24K4QMBG24 Liên Hệ
Van thủy lực Rexroth 4WE6D62/EG24K4QMBG24 4WE6Y62/EG24K4QMBG24 4WE6E62/EG24K4QMBG24 4WE6J62/EG24K4QMBG24 4WE6G62/EG24K4QMBG24
van thủy lực, Huade proportional relief valve pressure reducing valve DBE10 DREM30 DBE20 DREM10 DRE10 DBE30 DRE30 DBEM20 DBEM30 DRE20 DREM20 DBEM10 Liên Hệ
van thủy lực, Huade proportional relief valve pressure reducing valve DBE10 DREM30 DBE20 DREM10 DRE10 DBE30 DRE30 DBEM20 DBEM30 DRE20 DREM20 DBEM10
van thủy lực, Huade plate type one-way throttle valve DRVP20-1-10B DRVP30-1-10B DRVP25-1-10B DRVP40-1-10B Liên Hệ
van thủy lực, Huade plate type one-way throttle valve DRVP20-1-10B DRVP30-1-10B DRVP25-1-10B DRVP40-1-10B
Rơle áp suất, Pressure relay HED40P15B/350Z14L24S Huade HED40P15B/350Z14L220S 100 Liên Hệ
Rơle áp suất, Pressure relay HED40P15B/350Z14L24S Huade HED40P15B/350Z14L220S 100
van thủy lực, Huade hydraulic pilot unloading valve DA10-1-30B/315 DA20-2-30B/80 DA30-2-30B/ Liên Hệ
van thủy lực, Huade hydraulic pilot unloading valve DA10-1-30B/315 DA20-2-30B/80 DA30-2-30B/
van thủy lực, pressure reducing valve DR10-1-30B/315YM DR10-2-30B/100Y DR10-30B/210 Liên Hệ
van thủy lực, pressure reducing valve DR10-1-30B/315YM DR10-2-30B/100Y DR10-30B/210
van thủy lực, Huade Pressure Reducing Valve ZDR6DP2-30B 75YM ZDR6DP1 150YM 210YM ZDR6DA 25YM Liên Hệ
van thủy lực, Huade Pressure Reducing Valve ZDR6DP2-30B 75YM ZDR6DP1 150YM 210YM ZDR6DA 25YM
van thủy lực, Huade pilot relief valve DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315 Liên Hệ
van thủy lực, Huade pilot relief valve DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315
van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDH6G DBDH10G DBDH20G Liên Hệ
van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDH6G DBDH10G DBDH20G
van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDS10P10B/315 DBDS20P10B/315 DBDS6P10B/315 Liên Hệ
van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDS10P10B/315 DBDS20P10B/315 DBDS6P10B/315
Van tay, Huade 4WMM6H50B/F 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6H50B/ 4WMM6J50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6J50B/F Liên Hệ
Van tay, Huade 4WMM6H50B/F 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6H50B/ 4WMM6J50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6J50B/F
Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4
van thủy lực, Huade check valve Z2S10A-30B Z2S10-30B Z2S10B-30B Liên Hệ
van thủy lực, Huade check valve Z2S10A-30B Z2S10-30B Z2S10B-30B
van thủy lực, Huade hydraulic control check valve SV20PA1/A2/A3/B1/B2/B3-30B Liên Hệ
van thủy lực, Huade hydraulic control check valve SV20PA1/A2/A3/B1/B2/B3-30B
van thủy lực, Huade S6A1/2 one-way valve S10A1/2 tube type S8A2 S15A1/2 S20A1 S25A1 S30A1/2 Liên Hệ
van thủy lực, Huade S6A1/2 one-way valve S10A1/2 tube type S8A2 S15A1/2 S20A1 S25A1 S30A1/2
Van điện từ, van thủy lực, Huade Balance Valve 4WEH10G20B/6EG24NETZ5L 4WEH10H20B/6EW220 4WEH32G50B/6EG24NETZ5L 4WEH16E50B/6EG24NETZ5L 4WEH25H50B/6EG24NETZ5L Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Huade Balance Valve 4WEH10G20B/6EG24NETZ5L 4WEH10H20B/6EW220 4WEH32G50B/6EG24NETZ5L 4WEH16E50B/6EG24NETZ5L 4WEH25H50B/6EG24NETZ5L
Van điện từ, van thủy lực, Huade Balance Valve FD16FA12B/B30 FD16FB FD12FB FD12PA Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Huade Balance Valve FD16FA12B/B30 FD16FB FD12FB FD12PA
Van tay, Huade ball valve YJZQ-J10W YJZQ-J15W YJZQ-J20W YJZQ-J25W YJZQ-J32W YJZQ--J40W YJZQ-J50W Liên Hệ
Van tay, Huade ball valve YJZQ-J10W YJZQ-J15W YJZQ-J20W YJZQ-J25W YJZQ-J32W YJZQ--J40W YJZQ-J50W
Van điện từ, van thủy lực, Huade one-way throttle valve Z2FS10-20B/Z2FS6-30B/Z2FS16-20B Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Huade one-way throttle valve Z2FS10-20B/Z2FS6-30B/Z2FS16-20B
van thủy lực, Huade DRV one-way throttle valve DVP6-1-10B/DVP8-1-10B/DVP10-1-10B/ DRV25-1-10B DRV30-1-10B DRV40-1-10B Liên Hệ
van thủy lực, Huade DRV one-way throttle valve DVP6-1-10B/DVP8-1-10B/DVP10-1-10B/ DRV25-1-10B DRV30-1-10B DRV40-1-10B
van thủy lực, Huade manual valve 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6J50B/ 4WMM6J50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6H50B/ 4WMM6H50B/F 4WMM6D50B/F Liên Hệ
van thủy lực, Huade manual valve 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6J50B/ 4WMM6J50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6H50B/ 4WMM6H50B/F 4WMM6D50B/F
Van điện từ, van thủy lực, Shanghai HYDOR Hydraulic Control Check Valve AIY-Ha10B A1Y-Hb10B A1Y-Ha20B A1Y-Hb20B A1Y-Ha32B A1Y-Hb32B Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Shanghai HYDOR Hydraulic Control Check Valve AIY-Ha10B A1Y-Hb10B A1Y-Ha20B A1Y-Hb20B A1Y-Ha32B A1Y-Hb32B
Van điện từ, van thủy lực, Huade Hydraulic Control Valve 4WH16Y50B 4WH16E50B 4WH16G50B 4WH16H50B 4WH16J50B 4WH16D50B 4WH16B50B 4WH16C50B 4WH16A50B Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Huade Hydraulic Control Valve 4WH16Y50B 4WH16E50B 4WH16G50B 4WH16H50B 4WH16J50B 4WH16D50B 4WH16B50B 4WH16C50B 4WH16A50B
Van điện từ, van thủy lực, Shanghai HYDOR hydraulic valve 4WH16Y 4WH16Y-A 4WH16E Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Shanghai HYDOR hydraulic valve 4WH16Y 4WH16Y-A 4WH16E
Van điện từ, van thủy lực, Shanghai HYDOR Rotary Valve 24O-10(B) 24O-25(B) 34O-10(B) 34O-25(B) 240 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Shanghai HYDOR Rotary Valve 24O-10(B) 24O-25(B) 34O-10(B) 34O-25(B) 240
Van điện từ, van thủy lực, Shanghai Hydor solenoid valve 24BI1-H6B-T 24BI2-H6B-T 24BI3-H6B-T 4WE6J61/AW220Z5L 4WE6H61/AG24Z5L ​​​​​​​24BI1-H10B-T 24BI2-H10B-T 24BI3-H10B-T 4WH16Y 24BI1-B10H-T 24BI2-B10H-T 24BI3-B10H-T Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Shanghai Hydor solenoid valve 24BI1-H6B-T 24BI2-H6B-T 24BI3-H6B-T 4WE6J61/AW220Z5L 4WE6H61/AG24Z5L ​​​​​​​24BI1-H10B-T 24BI2-H10B-T 24BI3-H10B-T 4WH16Y 24BI1-B10H-T 24BI2-B10H-T 24BI3-B10H-T
Van điện từ, van thủy lực, Shanghai Hydor Pilot Relief Valve DB20-1-30, DB20, DBW10B, DBW20B, YFDH-B20H4 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Shanghai Hydor Pilot Relief Valve DB20-1-30, DB20, DBW10B, DBW20B, YFDH-B20H4
Van điện từ, van thủy lực, pilot relief valve Huade DB20-1-50B/315, DB20-1-50B/200, DB20-1-50B/100, DB20-1-30B/315, DB20-1-30B/200, DB20-1-30B/100 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, pilot relief valve Huade DB20-1-50B/315, DB20-1-50B/200, DB20-1-50B/100, DB20-1-30B/315, DB20-1-30B/200, DB20-1-30B/100
Van thủy lực Rexroth hydraulic valve direct-acting sequence valve DZ10DP1-43/150YM, DZ10DP2-43/210YM 75YM 315XYM Liên Hệ
Van thủy lực Rexroth hydraulic valve direct-acting sequence valve DZ10DP1-43/150YM, DZ10DP2-43/210YM 75YM 315XYM
Van thủy lực Rexroth hydraulic valve solenoid ball valve M-3SED6UK13/350CG24N9K4, M-3SED6CK1X/350CG24N9K4 Liên Hệ
Van thủy lực Rexroth hydraulic valve solenoid ball valve M-3SED6UK13/350CG24N9K4, M-3SED6CK1X/350CG24N9K4
Van thủy lực Rexroth hydraulic valve solenoid ball valve M-3SEW6C36/420MG24N9K4/V ,M-3SEW6U36/420MG24N9K4/V Liên Hệ
Van thủy lực Rexroth hydraulic valve solenoid ball valve M-3SEW6C36/420MG24N9K4/V ,M-3SEW6U36/420MG24N9K4/V
Van thủy lực Rexroth hydraulic valve proportional solenoid valve 4WREE10E75-23/G24K31/A1VD3M, 4WREE10W75-2X/G24K31/F1 Liên Hệ
Van thủy lực Rexroth hydraulic valve proportional solenoid valve 4WREE10E75-23/G24K31/A1VD3M, 4WREE10W75-2X/G24K31/F1
Van thủy lực Rexroth hydraulic valve proportional valve 4WRBA6W30-20/G24N9Z4/M Liên Hệ
Van thủy lực Rexroth hydraulic valve proportional valve 4WRBA6W30-20/G24N9Z4/M
van kiểm tra, hydraulic control check valve Rexroth Z2S6, Z2S6A, Z2S6B, Z2S10, Z2S16, Z2S22 Liên Hệ
van kiểm tra, hydraulic control check valve Rexroth Z2S6, Z2S6A, Z2S6B, Z2S10, Z2S16, Z2S22
Mạch điều khiển van tỷ lệ proportional valve amplifier board, PF-DC-10,PF-DC-24 Liên Hệ
Mạch điều khiển van tỷ lệ proportional valve amplifier board, PF-DC-10,PF-DC-24
Van thủy lực Rexroth hydraulic valve 4WE10D5X/HG24N9K4/M, 4WE1YD5X/HG24N9K4/M, 4WE10C5X/HG24N9K4/M Liên Hệ
Van thủy lực Rexroth hydraulic valve 4WE10D5X/HG24N9K4/M, 4WE1YD5X/HG24N9K4/M, 4WE10C5X/HG24N9K4/M
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve Hydor 4WE6J61/AW220Z5L, 4WE6J61/AW24Z5L, 4WE6H61/AW220Z5L 4WE6J61/AG24Z5L, 4WE6H61/AG24Z5L, 4WEH16J61/AW220ETZ5L, 4WEH16G50/6AG24 Liên Hệ
Van từ thủy lực, Hydraulic solenoid valve Hydor 4WE6J61/AW220Z5L, 4WE6J61/AW24Z5L, 4WE6H61/AW220Z5L 4WE6J61/AG24Z5L, 4WE6H61/AG24Z5L, 4WEH16J61/AW220ETZ5L, 4WEH16G50/6AG24


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1: 0816.861.515
Kinh doanh 2: 0836.861.515
Kinh doanh 3: 0877.971.515
Kinh doanh 4: 0917.971.515
Kinh doanh 5: 0912.969.391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi