Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil SRS2-5D/8D/5R/8R, SRS1-5D/8D/5R/8R Liên Hệ
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil SRS2-5D/8D/5R/8R, SRS1-5D/8D/5R/8R
Van điện từ ASCO, ASCO explosion-proof single control solenoid valve WT8551A001MS explosion-proof solenoid valve WT8551A002MS Liên Hệ
Van điện từ ASCO, ASCO explosion-proof single control solenoid valve WT8551A001MS explosion-proof solenoid valve WT8551A002MS
Van điện từ ASCO, ASCO Flameproof Solenoid Valve VCEFCMG551H301MO, VCEFCM551H401MO Liên Hệ
Van điện từ ASCO, ASCO Flameproof Solenoid Valve VCEFCMG551H301MO, VCEFCM551H401MO
Van điện từ ASCO, ASCO single control solenoid valve G8551A001MS double control solenoid valve G8551A002MS Liên Hệ
Van điện từ ASCO, ASCO single control solenoid valve G8551A001MS double control solenoid valve G8551A002MS
Van điện từ ASCO ASCO explosion-proof single coil solenoid valve EF8551A001MS double control solenoid valve EF8551A002MS Liên Hệ
Van điện từ ASCO ASCO explosion-proof single coil solenoid valve EF8551A001MS double control solenoid valve EF8551A002MS
Van điện từ ASCO explosion-proof solenoid valve EF8551H401MO, EF8551G401MO, EF8551B401MO Liên Hệ
Van điện từ ASCO explosion-proof solenoid valve EF8551H401MO, EF8551G401MO, EF8551B401MO
Van điện từ ASCO EFG551B401MO Explosion-proof Explosion-proof Solenoid Valve 551/531 Series EFG551B401MO AC220V, EFG551B401MO DC24V Liên Hệ
Van điện từ ASCO EFG551B401MO Explosion-proof Explosion-proof Solenoid Valve 551/531 Series EFG551B401MO AC220V, EFG551B401MO DC24V
Van điện từ, van thủy lực, Rexroth electromagnetic ball valve M-3SED6CK13/350CG24N9K4, R900052392 Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Rexroth electromagnetic ball valve M-3SED6CK13/350CG24N9K4, R900052392
Van điện từ, van thủy lực, Huade hydraulic valve Z2FS6-30B, Z2FS10-20B, Z2FS16-30B, Z2FS22-30B Liên Hệ
Van điện từ, van thủy lực, Huade hydraulic valve Z2FS6-30B, Z2FS10-20B, Z2FS16-30B, Z2FS22-30B
Van thủy lực, 4WE10D3X/CG24N9K4 Rexroth hydraulic valve, 4WE6D6X/EG24N9K4 Rexroth reversing valve Liên Hệ
Van thủy lực, 4WE10D3X/CG24N9K4 Rexroth hydraulic valve, 4WE6D6X/EG24N9K4 Rexroth reversing valve
Công tắc áp suất, pressure switch FESTO PEV-1/4-B 10773 192488 175250 Liên Hệ
Công tắc áp suất, pressure switch FESTO PEV-1/4-B 10773 192488 175250
Van điện từ, ASCO JOUCOMATIC solenoid valve 54191023, 54292023, 54191027, 54292027 Liên Hệ
Van điện từ, ASCO JOUCOMATIC solenoid valve 54191023, 54292023, 54191027, 54292027
Bộ khuếch đại lưu lượng khí, Air Amplifier Series ZH-X185,ZH10B-X185, ZH20B-X185, ZH30B-X185, ZH40B-X185 Liên Hệ
Bộ khuếch đại lưu lượng khí, Air Amplifier Series ZH-X185,ZH10B-X185, ZH20B-X185, ZH30B-X185, ZH40B-X185
Van điện từ khí nén, solenoid valve AIRTAC 4V330E-10, 4V430E-15, 4V130E-06, 4V230E-08 Liên Hệ
Van điện từ khí nén, solenoid valve AIRTAC 4V330E-10, 4V430E-15, 4V130E-06, 4V230E-08
Van điện từ khí nén, solenoid valve AIRTAC 4V130C-06 ,4V230C-08 Liên Hệ
Van điện từ khí nén, solenoid valve AIRTAC 4V130C-06 ,4V230C-08
Van điện từ khí nén, solenoid valve AIRTAC 3V1-06/2V025-08/AC220V/DC24V/12V Liên Hệ
Van điện từ khí nén, solenoid valve AIRTAC 3V1-06/2V025-08/AC220V/DC24V/12V
Van điện từ khí nén, solenoid valve AIRTAC 4V210, 4V410, 4V110, 4V310-08-06-10-15AB Liên Hệ
Van điện từ khí nén, solenoid valve AIRTAC 4V210, 4V410, 4V110, 4V310-08-06-10-15AB
Van điện từ khí nén, solenoid valve AIRTAC 3V110-06, 3V210-08,3V210-06, 3V310-08, 3V310-10 ,4V110-M5 Liên Hệ
Van điện từ khí nén, solenoid valve AIRTAC 3V110-06, 3V210-08,3V210-06, 3V310-08, 3V310-10 ,4V110-M5
Van điện từ khí nén, solenoid valve AIRTAC 4M210-08,4M310-10, 4M410-15-DC24V, AC110V, AC220V, AC380V Liên Hệ
Van điện từ khí nén, solenoid valve AIRTAC 4M210-08,4M310-10, 4M410-15-DC24V, AC110V, AC220V, AC380V
Mạch điều khiển van, Rexroth amplifier VT-VSPA1-2-10/V0/0 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, Rexroth amplifier VT-VSPA1-2-10/V0/0
Mạch điều khiển van, Rexroth amplifier R901002090, VT-VSPA2-1-2X/V0/T1 Liên Hệ
Mạch điều khiển van, Rexroth amplifier R901002090, VT-VSPA2-1-2X/V0/T1
Mạch điều khiển van Rexroth Amplifier Board VT-VSPA2-1-20/VO/T5 , R901002095 Liên Hệ
Mạch điều khiển van Rexroth Amplifier Board VT-VSPA2-1-20/VO/T5 , R901002095
Xi lanh khí nén, stainless steel mini cylinder MF MFD MFJ32-10-15-20-25-30-40-50-S Liên Hệ
Xi lanh khí nén, stainless steel mini cylinder MF MFD MFJ32-10-15-20-25-30-40-50-S
Van điện từ, valve electromagnet MFJ3-27YC, MFJ3-54YC, MFJ3-18YC ,J6-18YC, MFZ3-90YC ,MFB3-90YC Liên Hệ
Van điện từ, valve electromagnet MFJ3-27YC, MFJ3-54YC, MFJ3-18YC ,J6-18YC, MFZ3-90YC ,MFB3-90YC
Van điện từ, valve electromagnet MFJ6, MFZ6, MFB6, MFZ9 -18 22 27 37 90YC Liên Hệ
Van điện từ, valve electromagnet MFJ6, MFZ6, MFB6, MFZ9 -18 22 27 37 90YC
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 2030 A 15.0 Liên Hệ
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 2030 A 15.0
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 5470 Liên Hệ
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 5470
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 0117 Liên Hệ
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 0117
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 6223 Liên Hệ
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 6223
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 0290 Liên Hệ
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 0290
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 2000 DN15-65 Liên Hệ
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 2000 DN15-65
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 0407/0406 Liên Hệ
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 0407/0406
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 6011, 6012, 6013, 6014 Liên Hệ
Van điện từ burkert, solenoid valve Burkert 6011, 6012, 6013, 6014
Van điện từ burkert, Burkert solenoid valve 0124 Liên Hệ
Van điện từ burkert, Burkert solenoid valve 0124
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai D137V08-Z923G G1 1/2 230VAC Liên Hệ
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai D137V08-Z923G G1 1/2 230VAC
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai L280B6-Z610A Liên Hệ
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai L280B6-Z610A
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai L140D11-Z614A G3/8 230V Liên Hệ
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai L140D11-Z614A G3/8 230V
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai L282B01-ZB10K Liên Hệ
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai L282B01-ZB10K
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai L330V03A-Z610A Liên Hệ
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai L330V03A-Z610A
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai ZB10A 24VDC, 230VAC Liên Hệ
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai ZB10A 24VDC, 230VAC
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai ZB12A 24VDC, 230VAC Liên Hệ
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai ZB12A 24VDC, 230VAC
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai Z610A 24VDC, 230VAC Liên Hệ
Cuộn hút van từ, Solenoid Coil Sirai Z610A 24VDC, 230VAC
Van điện từ, SIRAI solenoid valve, L182D01- ZB12AX G1/2 DC24V AC220V Liên Hệ
Van điện từ, SIRAI solenoid valve, L182D01- ZB12AX G1/2 DC24V AC220V
Van điện từ, van nổ, van giũ bụi, Delixi pulse valve, solenoid valve DMF-Z-20, DMF-Z-25, DMF-Z-40S, DMF-Z-50S, DMF-Z-62S, DMF-Z-76S Liên Hệ
Van điện từ, van nổ, van giũ bụi, Delixi pulse valve, solenoid valve DMF-Z-20, DMF-Z-25, DMF-Z-40S, DMF-Z-50S, DMF-Z-62S, DMF-Z-76S


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
Trụ sở công ty: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
Kinh doanh 1: 091.797.1515
Kinh doanh 2: 083.797.1515
Kinh doanh 3: 091.686.1515
Website: http://tanthanhtech.com/
Website: http://vienthongtanthanh.com/
Website: http://tanthanh-automation.com/
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi