Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Quạt làm mát cho động cơ SEW dạng vuông GR-132A, GR-71A, GR-112A, GR-160A, GR -80A, GR-90A, GR-100A, GR-160A, GR-180A, GR-200A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ SEW dạng vuông GR-132A, GR-71A, GR-112A, GR-160A, GR -80A, GR-90A, GR-100A, GR-160A, GR-180A, GR-200A
Cánh làm mát cho động cơ biến tần loại phòng nổ GB explosion-proof BG-80A, BG-90A, BG-100A, BG-112A, BG-132A, BG-160A, BG-180A, BG-200A, BG-225A, BG-250A, BG-280A, BG-315A, BG-355A Liên Hệ
Cánh làm mát cho động cơ biến tần loại phòng nổ GB explosion-proof BG-80A, BG-90A, BG-100A, BG-112A, BG-132A, BG-160A, BG-180A, BG-200A, BG-225A, BG-250A, BG-280A, BG-315A, BG-355A
Quạt làm mát máy biến áp khô GFD440-90 GFD470-90 GFD490-90 GFD590-90 GFD365-120 GFD385-120 GFD440-120 GFD470-120 GFD490-120 GFD590-120 GFD365-150 GFD470-150 GFD490-150 GFD590-150 GFD690-150 GFD470-155 GFD760-90 GFD560-110 Liên Hệ
Quạt làm mát máy biến áp khô GFD440-90 GFD470-90 GFD490-90 GFD590-90 GFD365-120 GFD385-120 GFD440-120 GFD470-120 GFD490-120 GFD590-120 GFD365-150 GFD470-150 GFD490-150 GFD590-150 GFD690-150 GFD470-155 GFD760-90 GFD560-110
Quạt làm mát máy biến áp khô GFDD365-110/120 GFDD385-110/120 GFDD440-110/120 GFDD470-110/120 GFDD490-110/120 GFDD520-110/120 GFDD560-110/120 GFDD590-110/120 GFDD690-110/120 GFDD365-150/ Liên Hệ
Quạt làm mát máy biến áp khô GFDD365-110/120 GFDD385-110/120 GFDD440-110/120 GFDD470-110/120 GFDD490-110/120 GFDD520-110/120 GFDD560-110/120 GFDD590-110/120 GFDD690-110/120 GFDD365-150/
Quạt thổi ly tâm nhiều cánh độ ồn thấp DF-120W, DF-180W, DF-250W, DF-370W, DF-550W, DF-750W, DF-1100W, DF-2200W Liên Hệ
Quạt thổi ly tâm nhiều cánh độ ồn thấp DF-120W, DF-180W, DF-250W, DF-370W, DF-550W, DF-750W, DF-1100W, DF-2200W
Quạt làm mát cho động cơ biến tần loại phòng nổ GB explosion-proof BG-80A, BG-90A, BG-100A, BG-112A, BG-132A, BG-160A, BG-180A, BG-200A, BG-225A, BG-250A, BG-280A, BG-315A, BG-355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần loại phòng nổ GB explosion-proof BG-80A, BG-90A, BG-100A, BG-112A, BG-132A, BG-160A, BG-180A, BG-200A, BG-225A, BG-250A, BG-280A, BG-315A, BG-355A
Bộ truyền động van  381RSB-10, 381RSB-20 Liên Hệ
Bộ truyền động van 381RSB-10, 381RSB-20
Bộ truyền động van  381RSC-30, 381RSC-50, 381RSC-60, 381RSC-80, 381RSC-100 Liên Hệ
Bộ truyền động van 381RSC-30, 381RSC-50, 381RSC-60, 381RSC-80, 381RSC-100
Bộ truyền động van Ruipu Electronic Electric Actuator 381LSA, 381LSB, 381LSC Liên Hệ
Bộ truyền động van Ruipu Electronic Electric Actuator 381LSA, 381LSB, 381LSC
Quạt làm mát, quạt hướng trục độ ồn thấp Xintongda SF SF2-2, SF3-2, SF4-2, SF5-4, SF7-4, SF8-4, SF10-6 Liên Hệ
Quạt làm mát, quạt hướng trục độ ồn thấp Xintongda SF SF2-2, SF3-2, SF4-2, SF5-4, SF7-4, SF8-4, SF10-6
Chổi than ​​​​​​động cơ DC motor carbon brush ZNS4 D374N 2(16X32X40)45/50 ,  CH33N 2(16X32X40/45/50/60)mm Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​động cơ DC motor carbon brush ZNS4 D374N 2(16X32X40)45/50 , CH33N 2(16X32X40/45/50/60)mm
Chổi than ​​​​​​động cơ DC motor carbon brush D374N CH33N D374B 12.5/10/16/20/25X32/40/50mm Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​động cơ DC motor carbon brush D374N CH33N D374B 12.5/10/16/20/25X32/40/50mm
Chổi than ​​​​​​động cơ motor carbon brush D172 MG88 MG70 MG50 J201 J164 J204 25*32*60/64 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​động cơ motor carbon brush D172 MG88 MG70 MG50 J201 J164 J204 25*32*60/64
Chổi than ​​​​​​động cơ YZR  motor carbon brush J201 J204 8 10 12.5 12 16 20 25 32 40 50 60 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​động cơ YZR motor carbon brush J201 J204 8 10 12.5 12 16 20 25 32 40 50 60
Chổi than ​​​​​​Motor carbon brush Shanghai Mortian J164 10/12.5/16/20/25*32*40/50/60mm Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Motor carbon brush Shanghai Mortian J164 10/12.5/16/20/25*32*40/50/60mm
Chổi than ​​​​​​Motor carbon brush Shanghai Mortian CR50 32X40X50/60MM Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Motor carbon brush Shanghai Mortian CR50 32X40X50/60MM
Chổi than ​​​​​​Motor carbon brush Shanghai Mortian CM3H 32X40X50mm 32X40X60mm Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Motor carbon brush Shanghai Mortian CM3H 32X40X50mm 32X40X60mm
Chổi than ​​​​​​Motor carbon brush Shanghai Mortian J201 25X32X60MM Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Motor carbon brush Shanghai Mortian J201 25X32X60MM
Chổi than ​​​​​​Motor carbon brush Shanghai Mortian MG70 MG88 25X32X60/64mm Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Motor carbon brush Shanghai Mortian MG70 MG88 25X32X60/64mm
Chổi than ​​​​​​ Motor carbon brush Shanghai Mortian CM5B 25*32*60MM CM5B 25*32*64MM Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​ Motor carbon brush Shanghai Mortian CM5B 25*32*60MM CM5B 25*32*64MM
Chổi than ​​​​​​Motor carbon brush Shanghai Mortian MG50 MG70 32*40*50/60mm Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Motor carbon brush Shanghai Mortian MG50 MG70 32*40*50/60mm
Chổi than ​​​​​​ Motor carbon brush Shanghai Mortian CM5T CM9T 20*32*60/64mm Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​ Motor carbon brush Shanghai Mortian CM5T CM9T 20*32*60/64mm
Chổi than ​​​​​​Motor carbon brush Shanghai Mortian MG49 25*32*60MM, MG88 25*32*60MM Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Motor carbon brush Shanghai Mortian MG49 25*32*60MM, MG88 25*32*60MM
Chổi than ​​​​​​ Motor carbon brush Shanghai Mortian J204 J206 kích thước 20X32X60/64mm Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​ Motor carbon brush Shanghai Mortian J204 J206 kích thước 20X32X60/64mm
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK60-8 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK60-8
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK48-6G Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK48-6G
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK65-6 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK65-6
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK92-6J YDK90-6C Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK92-6J YDK90-6C
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK68-8D Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK68-8D
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK40-6-7 YDK60-8A Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK40-6-7 YDK60-8A
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK36-6G (YDK36-6F) Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK36-6G (YDK36-6F)
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK35-6K ,YDK95-35-6X1 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK35-6K ,YDK95-35-6X1
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK35-6K YDK30-6Z Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK35-6K YDK30-6Z
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK53-6Q YDK55-6H YDK53-6KB Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK53-6Q YDK55-6H YDK53-6KB
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK24-6V  YDK30-6  YDK30-6E-11 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK24-6V YDK30-6 YDK30-6E-11
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK80-6H YDK60-6H Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK80-6H YDK60-6H
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK36-6 YDK20-6 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK36-6 YDK20-6
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK40-8E, YDK40-8K Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK40-8E, YDK40-8K
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK32-6V Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK32-6V
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK24-6V (YDK24-6V-2) (YKF-24-6-2-3) Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK24-6V (YDK24-6V-2) (YKF-24-6-2-3)
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK53-6K-3 YDK53-6C YDK53-6Q Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK53-6K-3 YDK53-6C YDK53-6Q
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK68-8H-3 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK68-8H-3
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK40-8F YDK50-8H YDK60-6A Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK40-8F YDK50-8H YDK60-6A
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK75-8M Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK75-8M


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1: 0816.861.515
Kinh doanh 2: 0836.861.515
Kinh doanh 3: 0877.971.515
Kinh doanh 4: 0917.971.515
Kinh doanh 5: 0912.969.391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi