Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ điều tốc 3044196  3062322  3098693  4914090  4914091  3037359 Liên Hệ
Bộ điều tốc 3044196  3062322  3098693  4914090  4914091  3037359
Bộ điều khiển động cơ van VPcon-2TP VPcon-2T VPcon-2TS electric actuator control module valve controller Liên Hệ
Bộ điều khiển động cơ van VPcon-2TP VPcon-2T VPcon-2TS electric actuator control module valve controller
Bộ điều khiển động cơ van VP-K526 VP-M426 actuator electric valve control module controller Liên Hệ
Bộ điều khiển động cơ van VP-K526 VP-M426 actuator electric valve control module controller
Bộ điều khiển động cơ van RPA-100 RPC-101 RPD-102 electric actuator controller module 3810 Liên Hệ
Bộ điều khiển động cơ van RPA-100 RPC-101 RPD-102 electric actuator controller module 3810
Bộ điều khiển động cơ van FC11A FC11C FC11R valve controller intelligent control module actuator positioner Liên Hệ
Bộ điều khiển động cơ van FC11A FC11C FC11R valve controller intelligent control module actuator positioner
Bộ điều khiển động cơ van CP-10 Valve Controller Control Module Electric Actuator Servo Liên Hệ
Bộ điều khiển động cơ van CP-10 Valve Controller Control Module Electric Actuator Servo
Bộ điều khiển động cơ van FACP-11 intelligent control module valve controller electric actuator butterfly valve ball valve controller Liên Hệ
Bộ điều khiển động cơ van FACP-11 intelligent control module valve controller electric actuator butterfly valve ball valve controller
Bộ điều khiển động cơ van CPA-100-220V CPA-101-220V intelligent controller electronic actuator regulating valve module Liên Hệ
Bộ điều khiển động cơ van CPA-100-220V CPA-101-220V intelligent controller electronic actuator regulating valve module
Bộ điều khiển động cơ van RPA-100 RPC-101 RPA-100H RPC-101H Liên Hệ
Bộ điều khiển động cơ van RPA-100 RPC-101 RPA-100H RPC-101H
Quạt làm mát Fuji blower VFC408AF-S 308A/508AF/608/808PF/708-4Z Liên Hệ
Quạt làm mát Fuji blower VFC408AF-S 308A/508AF/608/808PF/708-4Z
Bộ truyền động van metso valve positioner ​​​​​​​ND9103HN ND9103HNT ND9102HN ND9106HN ND9106HNT ND9103HXT ND9103HX ND9106HXT HD9106HX Liên Hệ
Bộ truyền động van metso valve positioner ​​​​​​​ND9103HN ND9103HNT ND9102HN ND9106HN ND9106HNT ND9103HXT ND9103HX ND9106HXT HD9106HX
Phanh điện từ BFK458-06 single chip BFK458-08 single chip BFK458-10 single chip BFK458-12 single chip BFK458-14 single chip BFK458-16 single chip BFK458-18 single chip BFK458-20 single chip BFK458-25 single chip BFK458-06E/N BFK458-08E/N BFK Liên Hệ
Phanh điện từ BFK458-06 single chip BFK458-08 single chip BFK458-10 single chip BFK458-12 single chip BFK458-14 single chip BFK458-16 single chip BFK458-18 single chip BFK458-20 single chip BFK458-25 single chip BFK458-06E/N BFK458-08E/N BFK
Bộ truyền động MVN7205/7210/7220/7234/6105/4605/6110/4610/6120/4620 Liên Hệ
Bộ truyền động MVN7205/7210/7220/7234/6105/4605/6110/4610/6120/4620
Bộ truyền động Belimo LMQ/NMQ/SMQ/NMD/SMD/LMC24A 230A 24A-SR fast air valve actuator Liên Hệ
Bộ truyền động Belimo LMQ/NMQ/SMQ/NMD/SMD/LMC24A 230A 24A-SR fast air valve actuator
Bộ truyền động Johnson damper actuator M9106-AGA-4 M9106-GGA-4 M9108-AGA-2 M9108-GGA-2 M9109-AGA-4 M9109-GGA-4 M9116-AGA-2 M9116-GGA-2 M9124-AGA-2 M9124-GGA-2 M9132-AGA-2 M9132-GGA-2 ​​​​​​​M9310-HGA-3 M9310-AUA-3 M9320-HGA-1 M9335-HGA-1 M9335-AUA-1 M9310 Liên Hệ
Bộ truyền động Johnson damper actuator M9106-AGA-4 M9106-GGA-4 M9108-AGA-2 M9108-GGA-2 M9109-AGA-4 M9109-GGA-4 M9116-AGA-2 M9116-GGA-2 M9124-AGA-2 M9124-GGA-2 M9132-AGA-2 M9132-GGA-2 ​​​​​​​M9310-HGA-3 M9310-AUA-3 M9320-HGA-1 M9335-HGA-1 M9335-AUA-1 M9310
Bộ truyền động NENUTEC air valve actuator electric actuator NACM1.1-20(Nm) NACM1.1-20S(Nm) NACM2.2-20(Nm) NACM2.2-20S(Nm) NACA1-20(Nm) NACA2-20(Nm) NACA1-20S(Nm) Liên Hệ
Bộ truyền động NENUTEC air valve actuator electric actuator NACM1.1-20(Nm) NACM1.1-20S(Nm) NACM2.2-20(Nm) NACM2.2-20S(Nm) NACA1-20(Nm) NACA2-20(Nm) NACA1-20S(Nm)
Quạt làm mát cho động cơ GR71A GR80A GR90A GR100A GR112A GR132A GR160A GR160B GR180A GR180B Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ GR71A GR80A GR90A GR100A GR112A GR132A GR160A GR160B GR180A GR180B
Phanh điện từ electromagnetic power-off brake DZS3-05 DC99V DZS3-05 DC170V fixed DZS3-05 DC24V fixed DZS3-08 DC99V DZS3-08 DC170V fixed DZS3-08 DC24V DZS3-15 DC99V DZS3-15 DC170V fixed DZS3-15 DC24V DZS3-30 DC99V DZS3-30 DC170V fixed DZS3-30 DC24V fixed Liên Hệ
Phanh điện từ electromagnetic power-off brake DZS3-05 DC99V DZS3-05 DC170V fixed DZS3-05 DC24V fixed DZS3-08 DC99V DZS3-08 DC170V fixed DZS3-08 DC24V DZS3-15 DC99V DZS3-15 DC170V fixed DZS3-15 DC24V DZS3-30 DC99V DZS3-30 DC170V fixed DZS3-30 DC24V fixed
Phanh điện từ electromagnetic power-off brake DMZ1-05 DC99V DMZ1-05 DC170V fixed DMZ1-05 DC24V fixed DMZ1-08 DC99V DMZ1-08 DC170 custom DMZ1-08 DC24V fixed DMZ1-15 DC99V DMZ1-15 DC170V fixed DMZ1-15 DC24V fixed DMZ1-30 DC99V DMZ1-30 DC170V DMZ1-30 DC24V Liên Hệ
Phanh điện từ electromagnetic power-off brake DMZ1-05 DC99V DMZ1-05 DC170V fixed DMZ1-05 DC24V fixed DMZ1-08 DC99V DMZ1-08 DC170 custom DMZ1-08 DC24V fixed DMZ1-15 DC99V DMZ1-15 DC170V fixed DMZ1-15 DC24V fixed DMZ1-30 DC99V DMZ1-30 DC170V DMZ1-30 DC24V
Phanh điện từ electromagnetic power-off brake DHM3-04 DC99V DHM3-05 DC99V DHM3-08 DC99V DHM3-15 DC99V DHM3-30 DC99V DHM3-40 DC170V DHM3-80 DC170V DHM3-150 DC170V DHM3-200 DC170V Liên Hệ
Phanh điện từ electromagnetic power-off brake DHM3-04 DC99V DHM3-05 DC99V DHM3-08 DC99V DHM3-15 DC99V DHM3-30 DC99V DHM3-40 DC170V DHM3-80 DC170V DHM3-150 DC170V DHM3-200 DC170V
Phanh điện từ electromagnetic power-off brake DLTZ3-05 99V DLTZ3-08 99V DLTZ3-15 99V DLTZ3-30 99V DLTZ3-40 170V DLTZ3-80 170V DLTZ3-150 170V DLTZ3-200 170V DLTZ3-300 170V DLTZ3-450 170V DLTZ3-15 170V DLTZ3-15 24V DLTZ3-30 24V DLTZ3-30 170V DLTZ3-40 24V DL Liên Hệ
Phanh điện từ electromagnetic power-off brake DLTZ3-05 99V DLTZ3-08 99V DLTZ3-15 99V DLTZ3-30 99V DLTZ3-40 170V DLTZ3-80 170V DLTZ3-150 170V DLTZ3-200 170V DLTZ3-300 170V DLTZ3-450 170V DLTZ3-15 170V DLTZ3-15 24V DLTZ3-30 24V DLTZ3-30 170V DLTZ3-40 24V DL
Phanh điện từ electromagnetic power-off brake SDZ1-08Y DC99V SDZ1-15Y DC99V SDZ1-30Y DC99V SDZ1-40Y DC170V SDZ1-80Y DC170V SDZ1-150Y DC170V SDZ1-200Y DC170V SDZ1-300Y DC170V SDZ1-450Y DC170V Liên Hệ
Phanh điện từ electromagnetic power-off brake SDZ1-08Y DC99V SDZ1-15Y DC99V SDZ1-30Y DC99V SDZ1-40Y DC170V SDZ1-80Y DC170V SDZ1-150Y DC170V SDZ1-200Y DC170V SDZ1-300Y DC170V SDZ1-450Y DC170V
Sứ cách điện đầu cự động cơ cao áp Xiangtan motor accessories YRKK explosion-proof terminal block 6KV 10KV high voltage Liên Hệ
Sứ cách điện đầu cự động cơ cao áp Xiangtan motor accessories YRKK explosion-proof terminal block 6KV 10KV high voltage
Tay tiếp điện collector arm DH57470 DH5747K2 DH57480 DH5748K2  DH5745K2 DH57880 DH5788K1 DH57880 DH58851K1 DH8903 DH5742K2  Liên Hệ
Tay tiếp điện collector arm DH57470 DH5747K2 DH57480 DH5748K2  DH5745K2 DH57880 DH5788K1 DH57880 DH58851K1 DH8903 DH5742K2 
Quạt khử tĩnh điện SJ-L005M SJ-L005F SJ-L005G SJ-L005MT Liên Hệ
Quạt khử tĩnh điện SJ-L005M SJ-L005F SJ-L005G SJ-L005MT
Van điều chỉnh điện electric actuator Liên Hệ
Van điều chỉnh điện electric actuator
Quạt làm mát ebmpapst fan D4E225-CC01-30 D4E225-CC01-21 D4E225-CC01-56 D4E225-CC01-57 D4E225-CC01-19 D4E225-CC01-20 Liên Hệ
Quạt làm mát ebmpapst fan D4E225-CC01-30 D4E225-CC01-21 D4E225-CC01-56 D4E225-CC01-57 D4E225-CC01-19 D4E225-CC01-20
Chổi than ​​​​​​Wanchuang YZR low copper carbon brush J201 8 10 12.5 20 25 32 40 50 60 half copper J204 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Wanchuang YZR low copper carbon brush J201 8 10 12.5 20 25 32 40 50 60 half copper J204
Chổi than ​​​​​​Wanchuang carbon brush D374N/B DC motor brush CH33N Wanchuang 12.5 16 20 25 32 40 50 55 60 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Wanchuang carbon brush D374N/B DC motor brush CH33N Wanchuang 12.5 16 20 25 32 40 50 55 60
Chổi than ​​​​​​Wanchuang carbon brush J201J164J204/J206/MG50/CH17/D172/CM3H motor 25*32*60/65 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Wanchuang carbon brush J201J164J204/J206/MG50/CH17/D172/CM3H motor 25*32*60/65
Chổi than ​​​​​​Nanzheng YZR motor carbon brush J201 electric brush J204 tower crane 8*20*32 10X25 12.5x32x50 12X40X50 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Nanzheng YZR motor carbon brush J201 electric brush J204 tower crane 8*20*32 10X25 12.5x32x50 12X40X50
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush CH33 CH17 CH33N CR50 CR70 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush CH33 CH17 CH33N CR50 CR70
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush MG50 MG53 MG70 MG1165 MG1157 MG1190 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush MG50 MG53 MG70 MG1165 MG1157 MG1190
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush D374N/B D172 D214 D104 D308 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush D374N/B D172 D214 D104 D308
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush D374N B D172 D104 D252 D214 CH33N EG251 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush D374N B D172 D104 D252 D214 CH33N EG251
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor LFC554 CG626 SA35 CE7 K14Z3 CM3H LS27 E101 DS-72 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor LFC554 CG626 SA35 CE7 K14Z3 CM3H LS27 E101 DS-72
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brushes J164 J201 J203 J204 J205 J206 J230 J102 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brushes J164 J201 J203 J204 J205 J206 J230 J102
Chổi than ​​​​​​Moyang motor carbon brush J164/J201/D172/J204/MG50/D374N/CH17 25/32/60/65 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Moyang motor carbon brush J164/J201/D172/J204/MG50/D374N/CH17 25/32/60/65
Chổi than ​​​​​​Moyang carbon brush D374N/B 12.5 16 20 25 32 40 50 60 CH33N DC motor brush Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Moyang carbon brush D374N/B 12.5 16 20 25 32 40 50 60 CH33N DC motor brush
Chổi than ​​​​​​moyang carbon brush D172 D104 D214 D374N 12.5 16 20 25 32 40 60 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​moyang carbon brush D172 D104 D214 D374N 12.5 16 20 25 32 40 60
Quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại phòng nổ GB-71A/380V GB-80A/380V GB-90A/380V GB-100/380V GB-112A/380V GB-132A/380V GB-160A/380V GB-180A/380V GB-200A/380V GB-225A/380V GB-250A&am Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại phòng nổ GB-71A/380V GB-80A/380V GB-90A/380V GB-100/380V GB-112A/380V GB-132A/380V GB-160A/380V GB-180A/380V GB-200A/380V GB-225A/380V GB-250A&am
Quạt làm mát cho động cơ biến tần (có che mưa) GP-80/380V GP-90/380V GP-100/380V GP-112/380V GP-132/380V GP-160/380V GP-180/380V GP-200/380V GP-225/380V GP-250/380V GP-280 Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần (có che mưa) GP-80/380V GP-90/380V GP-100/380V GP-112/380V GP-132/380V GP-160/380V GP-180/380V GP-200/380V GP-225/380V GP-250/380V GP-280
Quạt làm mát máy biến áp khô GFD520-150 GFD520-155 GFD560-150 GFD560-155 GFD570-150 GFD570-155 GFD580-150 GFD580-155 GFD590-150 GFD590-155 GFD610-150 GFD610-155 GFD650-150 GFD650-155 Liên Hệ
Quạt làm mát máy biến áp khô GFD520-150 GFD520-155 GFD560-150 GFD560-155 GFD570-150 GFD570-155 GFD580-150 GFD580-155 GFD590-150 GFD590-155 GFD610-150 GFD610-155 GFD650-150 GFD650-155
NIHON SPEED K1P6R11A K1P7R11A K1P10R11A K1P12R11A Gear Pump Liên Hệ
NIHON SPEED K1P6R11A K1P7R11A K1P10R11A K1P12R11A Gear Pump


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi