Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK60-8 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK60-8
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK48-6G Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK48-6G
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK65-6 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK65-6
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK92-6J YDK90-6C Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK92-6J YDK90-6C
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK68-8D Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK68-8D
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK40-6-7 YDK60-8A Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK40-6-7 YDK60-8A
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK36-6G (YDK36-6F) Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK36-6G (YDK36-6F)
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK35-6K ,YDK95-35-6X1 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK35-6K ,YDK95-35-6X1
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK35-6K YDK30-6Z Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK35-6K YDK30-6Z
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK53-6Q YDK55-6H YDK53-6KB Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK53-6Q YDK55-6H YDK53-6KB
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK24-6V YDK30-6 YDK30-6E-11 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK24-6V YDK30-6 YDK30-6E-11
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK80-6H YDK60-6H Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK80-6H YDK60-6H
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK36-6 YDK20-6 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK36-6 YDK20-6
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK40-8E, YDK40-8K Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK40-8E, YDK40-8K
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK32-6V Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK32-6V
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK24-6V (YDK24-6V-2) (YKF-24-6-2-3) Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK24-6V (YDK24-6V-2) (YKF-24-6-2-3)
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK53-6K-3 YDK53-6C YDK53-6Q Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK53-6K-3 YDK53-6C YDK53-6Q
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK68-8H-3 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK68-8H-3
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK40-8F YDK50-8H YDK60-6A Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK40-8F YDK50-8H YDK60-6A
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK75-8M Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK75-8M
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK68-6L Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK68-6L
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK53-6Q YDK53-6 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK53-6Q YDK53-6
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK-16-4 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK-16-4
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK53-6J YDK53-6R YDK53-6K-6 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK53-6J YDK53-6R YDK53-6K-6
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK50-8 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK50-8
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK35-6M-27, YDK30-6E-11 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK35-6M-27, YDK30-6E-11
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK36-6-10, YDK29-61-24, YDK36-6-8 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK36-6-10, YDK29-61-24, YDK36-6-8
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner motor YDK25-6 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner motor YDK25-6
Van điện, electric actuator,AS-25/K30H AS-25/F30H 250NM 220V 380V 4-20mA Liên Hệ
Van điện, electric actuator,AS-25/K30H AS-25/F30H 250NM 220V 380V 4-20mA
Van điện,Tianjin Fry electric actuator BS-60/F30H BS-60/K30H600Nm 4-20mA Liên Hệ
Van điện,Tianjin Fry electric actuator BS-60/F30H BS-60/K30H600Nm 4-20mA
Van điện,Tianjin Fry electric actuator BS60/K30Z Liên Hệ
Van điện,Tianjin Fry electric actuator BS60/K30Z
Van điện,Tianjin Fry electric actuator BS-60/K30H BS-60/F30H 600Nm 4-20mA Liên Hệ
Van điện,Tianjin Fry electric actuator BS-60/K30H BS-60/F30H 600Nm 4-20mA
Động cơ rung, đầm rung Xinxiang Hongda YZS, YZU series vibration motors Liên Hệ
Động cơ rung, đầm rung Xinxiang Hongda YZS, YZU series vibration motors
Động cơ 3 pha Wannan Motor YE3 Liên Hệ
Động cơ 3 pha Wannan Motor YE3
Động cơ 3 pha dây quấn, động cơ nâng hạ, lifting winding rotor Shanghai Ao yuan YZR Liên Hệ
Động cơ 3 pha dây quấn, động cơ nâng hạ, lifting winding rotor Shanghai Ao yuan YZR
Động cơ điện 3 pha Wannan YX3 2,4 ,6, 8 pole 380V Liên Hệ
Động cơ điện 3 pha Wannan YX3 2,4 ,6, 8 pole 380V
Động cơ điện 3 pha Anhui Wanxinnan YE2 2,4 ,6, 8 pole 380V Liên Hệ
Động cơ điện 3 pha Anhui Wanxinnan YE2 2,4 ,6, 8 pole 380V
Động cơ điện 3 pha Shanghai Ao yuan YE2 2,4 ,6, 8 pole 380V Liên Hệ
Động cơ điện 3 pha Shanghai Ao yuan YE2 2,4 ,6, 8 pole 380V
Chổi than Shanghai Mochao carbon brush J164, J204 ,J201,MG50, CM9T,CM5H ,CM3H, M79N,MG70, J205, J206, D172 Liên Hệ
Chổi than Shanghai Mochao carbon brush J164, J204 ,J201,MG50, CM9T,CM5H ,CM3H, M79N,MG70, J205, J206, D172
Chổi than ​​​​​​​ Mersen Carbon Brush LFC554, M8295, CG626, NCC634 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​​ Mersen Carbon Brush LFC554, M8295, CG626, NCC634
Giá đỡ chổi than JR motor carbon brush holder 25X32 Liên Hệ
Giá đỡ chổi than JR motor carbon brush holder 25X32
Máy sấy gió nóng hình vuông, square electric heater Rui Fu Te DRF-3KW, DRF-06KW, DRF-09KW, DRF-15KW Liên Hệ
Máy sấy gió nóng hình vuông, square electric heater Rui Fu Te DRF-3KW, DRF-06KW, DRF-09KW, DRF-15KW
Van điện, Electric actuator AS-25 / K / F30H, BS-60 / K / F30H, A + RS100 / K / F30H, B + RS160 Liên Hệ
Van điện, Electric actuator AS-25 / K / F30H, BS-60 / K / F30H, A + RS100 / K / F30H, B + RS160
Động cơ biến tần, động cơ thay đổi tốc độ Inverter motor YVP / YVF YVP-90s-1.5KW-2 YVP-90L-1.5KW-4 YVP-100L-1.5KW-6 YVP-90L-2.2KW-2 YVP-100L-2.2KW-4 YVP-112M-2.2KW-6 YVP-100L-3KW-2 YVP-100L-3KW-4 YVP-132S-3KW-6 YVP112M-4KW-2 YVP112M-4KW-4 Liên Hệ
Động cơ biến tần, động cơ thay đổi tốc độ Inverter motor YVP / YVF YVP-90s-1.5KW-2 YVP-90L-1.5KW-4 YVP-100L-1.5KW-6 YVP-90L-2.2KW-2 YVP-100L-2.2KW-4 YVP-112M-2.2KW-6 YVP-100L-3KW-2 YVP-100L-3KW-4 YVP-132S-3KW-6 YVP112M-4KW-2 YVP112M-4KW-4


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
Trụ sở: Số 37/213, Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
VPĐD: Số 185- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
Hot line: 
Kinh doanh 1: ‪0917.971.515
Kinh doanh 2: ‪0912.969.391
Website: diencongnghieptanthanh.com
Website: tanthanh-automation.com
Website: thietbitudongtanthanh.com
email: tanthanhdigitech@gmail.com - kinhdoanhtanthanhhp@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi