Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Chổi than ​​​​​​Wanchuang YZR low copper carbon brush J201 8 10 12.5 20 25 32 40 50 60 half copper J204 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Wanchuang YZR low copper carbon brush J201 8 10 12.5 20 25 32 40 50 60 half copper J204
Chổi than ​​​​​​Wanchuang carbon brush D374N/B DC motor brush CH33N Wanchuang 12.5 16 20 25 32 40 50 55 60 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Wanchuang carbon brush D374N/B DC motor brush CH33N Wanchuang 12.5 16 20 25 32 40 50 55 60
Chổi than ​​​​​​Wanchuang carbon brush J201J164J204/J206/MG50/CH17/D172/CM3H motor 25*32*60/65 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Wanchuang carbon brush J201J164J204/J206/MG50/CH17/D172/CM3H motor 25*32*60/65
Chổi than ​​​​​​Nanzheng YZR motor carbon brush J201 electric brush J204 tower crane 8*20*32 10X25 12.5x32x50 12X40X50 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Nanzheng YZR motor carbon brush J201 electric brush J204 tower crane 8*20*32 10X25 12.5x32x50 12X40X50
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush CH33 CH17 CH33N CR50 CR70 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush CH33 CH17 CH33N CR50 CR70
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush MG50 MG53 MG70 MG1165 MG1157 MG1190 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush MG50 MG53 MG70 MG1165 MG1157 MG1190
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush D374N/B D172 D214 D104 D308 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush D374N/B D172 D214 D104 D308
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush D374N B D172 D104 D252 D214 CH33N EG251 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brush D374N B D172 D104 D252 D214 CH33N EG251
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor LFC554 CG626 SA35 CE7 K14Z3 CM3H LS27 E101 DS-72 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor LFC554 CG626 SA35 CE7 K14Z3 CM3H LS27 E101 DS-72
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brushes J164 J201 J203 J204 J205 J206 J230 J102 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Mogen DC motor carbon brushes J164 J201 J203 J204 J205 J206 J230 J102
Chổi than ​​​​​​Moyang motor carbon brush J164/J201/D172/J204/MG50/D374N/CH17 25/32/60/65 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Moyang motor carbon brush J164/J201/D172/J204/MG50/D374N/CH17 25/32/60/65
Chổi than ​​​​​​Moyang carbon brush D374N/B 12.5 16 20 25 32 40 50 60 CH33N DC motor brush Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Moyang carbon brush D374N/B 12.5 16 20 25 32 40 50 60 CH33N DC motor brush
Chổi than ​​​​​​moyang carbon brush D172 D104 D214 D374N 12.5 16 20 25 32 40 60 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​moyang carbon brush D172 D104 D214 D374N 12.5 16 20 25 32 40 60
Quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại phòng nổ GB-71A/380V GB-80A/380V GB-90A/380V GB-100/380V GB-112A/380V GB-132A/380V GB-160A/380V GB-180A/380V GB-200A/380V GB-225A/380V GB-250A&am Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần, loại phòng nổ GB-71A/380V GB-80A/380V GB-90A/380V GB-100/380V GB-112A/380V GB-132A/380V GB-160A/380V GB-180A/380V GB-200A/380V GB-225A/380V GB-250A&am
Quạt làm mát cho động cơ biến tần (có che mưa) GP-80/380V GP-90/380V GP-100/380V GP-112/380V GP-132/380V GP-160/380V GP-180/380V GP-200/380V GP-225/380V GP-250/380V GP-280 Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần (có che mưa) GP-80/380V GP-90/380V GP-100/380V GP-112/380V GP-132/380V GP-160/380V GP-180/380V GP-200/380V GP-225/380V GP-250/380V GP-280
Quạt làm mát máy biến áp khô GFD520-150 GFD520-155 GFD560-150 GFD560-155 GFD570-150 GFD570-155 GFD580-150 GFD580-155 GFD590-150 GFD590-155 GFD610-150 GFD610-155 GFD650-150 GFD650-155 Liên Hệ
Quạt làm mát máy biến áp khô GFD520-150 GFD520-155 GFD560-150 GFD560-155 GFD570-150 GFD570-155 GFD580-150 GFD580-155 GFD590-150 GFD590-155 GFD610-150 GFD610-155 GFD650-150 GFD650-155
NIHON SPEED K1P6R11A K1P7R11A K1P10R11A K1P12R11A Gear Pump Liên Hệ
NIHON SPEED K1P6R11A K1P7R11A K1P10R11A K1P12R11A Gear Pump
NEWDOSE metering pump DFD-01-07-LM DFD-02-07-LM DFD-03-07-LM DFD-06-05-LM DFD-09-03-LM Liên Hệ
NEWDOSE metering pump DFD-01-07-LM DFD-02-07-LM DFD-03-07-LM DFD-06-05-LM DFD-09-03-LM
electromagnetic brake brake NM38720/38730/38740/38751NR2 Liên Hệ
electromagnetic brake brake NM38720/38730/38740/38751NR2
FLOJET Pneumatic Diaphragm Pump G551072A Liên Hệ
FLOJET Pneumatic Diaphragm Pump G551072A
FLOJET Pneumatic Diaphragm Pump G573215 / G573205 Liên Hệ
FLOJET Pneumatic Diaphragm Pump G573215 / G573205
FLOJET Pneumatic Diaphragm Pump G561215A / G561205I Liên Hệ
FLOJET Pneumatic Diaphragm Pump G561215A / G561205I
quạt làm mát động cơ biến tần (ko bao gồm lồng) G63A/110FZL/380V G71A/130FZL/380V G80A/145FZL/380V G90A/165FZL/380V G100A/185FZL/380V G112A/200FZL/380V Liên Hệ
quạt làm mát động cơ biến tần (ko bao gồm lồng) G63A/110FZL/380V G71A/130FZL/380V G80A/145FZL/380V G90A/165FZL/380V G100A/185FZL/380V G112A/200FZL/380V
Electric Valve Positioner YT-1000R YT-1000LS YT-1000RDM YT-1000RDM131 Liên Hệ
Electric Valve Positioner YT-1000R YT-1000LS YT-1000RDM YT-1000RDM131
Động cơ FEITENG Motor 4IK25RA-AM 4IK25RA-CM 4IK25RGN-AM 4IK25RGN-CM 4TK10A-AP 4TK10A-CP 4TK10GN-AP 4TK10GN-CP 4RK25A-A 4RK25A-C 4RK25GN-A 4RK25GN-C 4RK40GN-CMT 4IK25RGN-CT 4IK25A-AM 4IK25A-CM 4IK25A-SM 4IK25A-S3M 4IK25GN-AM 4IK25GN-CM 4IK25GN-SM 4IK25GN-S Liên Hệ
Động cơ FEITENG Motor 4IK25RA-AM 4IK25RA-CM 4IK25RGN-AM 4IK25RGN-CM 4TK10A-AP 4TK10A-CP 4TK10GN-AP 4TK10GN-CP 4RK25A-A 4RK25A-C 4RK25GN-A 4RK25GN-C 4RK40GN-CMT 4IK25RGN-CT 4IK25A-AM 4IK25A-CM 4IK25A-SM 4IK25A-S3M 4IK25GN-AM 4IK25GN-CM 4IK25GN-SM 4IK25GN-S
Bộ điều chỉnh van điện Honeywell Actuator ML7420A8088-E  ML7421A8035-E  ML7421B8012-E  ML7425A8018-E ML7420A8088-SBE050 3500N Actuator ML3524 2500N Actuator ML2524 ML7421B1023-E V5013P1002+ML7420 DN32  V5013P1010+ML7420 DN40  V5013P1028+ML7420 DN50  V5211 Liên Hệ
Bộ điều chỉnh van điện Honeywell Actuator ML7420A8088-E  ML7421A8035-E  ML7421B8012-E ML7425A8018-E ML7420A8088-SBE050 3500N Actuator ML3524 2500N Actuator ML2524 ML7421B1023-E V5013P1002+ML7420 DN32 V5013P1010+ML7420 DN40 V5013P1028+ML7420 DN50 V5211
Bộ điều chỉnh van điện Honeywell Actuator ML7420A8088-E ML7425A8018-E ML7421A8035-E ML7421B8012-E ML6420A3007-E ML7421B8035-E ML8824A0620 ML8824A1820 ML8824A1840 Liên Hệ
Bộ điều chỉnh van điện Honeywell Actuator ML7420A8088-E ML7425A8018-E ML7421A8035-E ML7421B8012-E ML6420A3007-E ML7421B8035-E ML8824A0620 ML8824A1820 ML8824A1840
Quạt làm mát cho động cơ biến tần loại phòng nổ GB-71B/380V GB-80B/380V GB-90B/380V GB-100B/380V GB-112B/380V GB-132B/380V GB-160B/380V GB-180B/380V GB-200B/380V GB-225B/380V GB-250B Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần loại phòng nổ GB-71B/380V GB-80B/380V GB-90B/380V GB-100B/380V GB-112B/380V GB-132B/380V GB-160B/380V GB-180B/380V GB-200B/380V GB-225B/380V GB-250B
Quạt làm mát cho động cơ biến tần loại chống nước GP-80/380V GP-90/380V GP-100/380V GP-112/380V GP-132/380V GP-160/380V GP-180/380V GP-200/380V GP-225/380V GP-250/380V GP-280/380 Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần loại chống nước GP-80/380V GP-90/380V GP-100/380V GP-112/380V GP-132/380V GP-160/380V GP-180/380V GP-200/380V GP-225/380V GP-250/380V GP-280/380
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush CH33N 12.5*25*40 CH33N 16*25*40 CH33N 20*25*40 CH33N 12.5*32*50 D374N 12.5*25*40 D374B 16*25*40 D374N 20*25*40 D374N 16*32*40 D374N 6*10*3 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush CH33N 12.5*25*40 CH33N 16*25*40 CH33N 20*25*40 CH33N 12.5*32*50 D374N 12.5*25*40 D374B 16*25*40 D374N 20*25*40 D374N 16*32*40 D374N 6*10*3
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush J201 25*50*60 J201 20*50*60 J204 20*25*40 J204 12.5*32*50 J204 12.5*32*60 J204 20*32*50 J204 20*32*60 MG70 25*32*50 MG70 25*32*60 MG70 25& Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush J201 25*50*60 J201 20*50*60 J204 20*25*40 J204 12.5*32*50 J204 12.5*32*60 J204 20*32*50 J204 20*32*60 MG70 25*32*50 MG70 25*32*60 MG70 25&
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush D172 25*32*50 D172 25*32*60 D172 25*32*65 J204 25*32*60 J204 25*32*65 D172 12.5*12.5*32 D172 20*40*60 D104 20*40*60 D104 25*32*65 D104 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush D172 25*32*50 D172 25*32*60 D172 25*32*65 J204 25*32*60 J204 25*32*65 D172 12.5*12.5*32 D172 20*40*60 D104 20*40*60 D104 25*32*65 D104
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush J164 25*32*60 D172 25*32*60 CH17 25*32*60 J204 25*32*60 MG50 25*32*60 J201 25*32*65 J201 25*32*60 J164 25*32*65 J230 25*32*60 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush J164 25*32*60 D172 25*32*60 CH17 25*32*60 J204 25*32*60 MG50 25*32*60 J201 25*32*65 J201 25*32*60 J164 25*32*65 J230 25*32*60
Van điều khiển điện, DZW10-18 DZW15-18 DZW20-18 DZW30-18 Liên Hệ
Van điều khiển điện, DZW10-18 DZW15-18 DZW20-18 DZW30-18
Quạt làm mát cho động cơ biến tần (lồng dài) G-SERIES  Quạt làm mát cho động cơ biến tần (lồng dài) G-SERIES G-250B/380V G-280B/380V G-315B/380V G-355B/380V G-400B/380V G-450B/380V G-500B/38 Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần (lồng dài) G-SERIES Quạt làm mát cho động cơ biến tần (lồng dài) G-SERIES G-250B/380V G-280B/380V G-315B/380V G-355B/380V G-400B/380V G-450B/380V G-500B/38
QUẠT LÀM MÁT CHO ĐỘNG CƠ BIẾN TẦN G-SERIE G-280A/380V G-315A/380V G-355A/380V G-400A/380V G-450A/380V G-500A/380V Liên Hệ
QUẠT LÀM MÁT CHO ĐỘNG CƠ BIẾN TẦN G-SERIE G-280A/380V G-315A/380V G-355A/380V G-400A/380V G-450A/380V G-500A/380V
Quạt làm mát máy CNC FANUC A90L-0001-0548/0515/0516/0538/0444/R/F/RL Liên Hệ
Quạt làm mát máy CNC FANUC A90L-0001-0548/0515/0516/0538/0444/R/F/RL
Quạt làm mát máy CNC FANUC RT5318-0220W-B30R-S03 RT5318-0220W-B30R-S05 RT5318-0220W-B30F-S05 RT5318-0220W-B30F-S06 RT5318-0220W-B30F-S07 RT6323-0220W-B30F-S06 RT6323-0220W-B30F-S07 Liên Hệ
Quạt làm mát máy CNC FANUC RT5318-0220W-B30R-S03 RT5318-0220W-B30R-S05 RT5318-0220W-B30F-S05 RT5318-0220W-B30F-S06 RT5318-0220W-B30F-S07 RT6323-0220W-B30F-S06 RT6323-0220W-B30F-S07
Mạch máy CNC FANUC motherboard A20B-8100-0930 0931 0932 0936 0938 Liên Hệ
Mạch máy CNC FANUC motherboard A20B-8100-0930 0931 0932 0936 0938
Động cơ máy CNC FANUC A06B-0266 2266-B400 B401 B402 B500 B501 B502 Liên Hệ
Động cơ máy CNC FANUC A06B-0266 2266-B400 B401 B402 B500 B501 B502
Động cơ máy CNC FANUC A06B-0062 2062-B003 B103 B203 B303 B403 B503 Liên Hệ
Động cơ máy CNC FANUC A06B-0062 2062-B003 B103 B203 B303 B403 B503
Động cơ máy CNC FANUC A06B-0212 2212-B400/B401/B402/B500/B501/B502#0100 Liên Hệ
Động cơ máy CNC FANUC A06B-0212 2212-B400/B401/B402/B500/B501/B502#0100
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BSG 08254591 Liên Hệ
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BSG 08254591
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BMK1.5 08264635 Liên Hệ
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BMK1.5 08264635


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi