Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
NIHON SPEED K1P6R11A K1P7R11A K1P10R11A K1P12R11A Gear Pump Liên Hệ
NIHON SPEED K1P6R11A K1P7R11A K1P10R11A K1P12R11A Gear Pump
NEWDOSE metering pump DFD-01-07-LM DFD-02-07-LM DFD-03-07-LM DFD-06-05-LM DFD-09-03-LM Liên Hệ
NEWDOSE metering pump DFD-01-07-LM DFD-02-07-LM DFD-03-07-LM DFD-06-05-LM DFD-09-03-LM
electromagnetic brake brake NM38720/38730/38740/38751NR2 Liên Hệ
electromagnetic brake brake NM38720/38730/38740/38751NR2
FLOJET Pneumatic Diaphragm Pump G551072A Liên Hệ
FLOJET Pneumatic Diaphragm Pump G551072A
FLOJET Pneumatic Diaphragm Pump G573215 / G573205 Liên Hệ
FLOJET Pneumatic Diaphragm Pump G573215 / G573205
FLOJET Pneumatic Diaphragm Pump G561215A / G561205I Liên Hệ
FLOJET Pneumatic Diaphragm Pump G561215A / G561205I
quạt làm mát động cơ biến tần (ko bao gồm lồng) G63A/110FZL/380V G71A/130FZL/380V G80A/145FZL/380V G90A/165FZL/380V G100A/185FZL/380V G112A/200FZL/380V Liên Hệ
quạt làm mát động cơ biến tần (ko bao gồm lồng) G63A/110FZL/380V G71A/130FZL/380V G80A/145FZL/380V G90A/165FZL/380V G100A/185FZL/380V G112A/200FZL/380V
Electric Valve Positioner YT-1000R YT-1000LS YT-1000RDM YT-1000RDM131 Liên Hệ
Electric Valve Positioner YT-1000R YT-1000LS YT-1000RDM YT-1000RDM131
Động cơ FEITENG Motor 4IK25RA-AM 4IK25RA-CM 4IK25RGN-AM 4IK25RGN-CM 4TK10A-AP 4TK10A-CP 4TK10GN-AP 4TK10GN-CP 4RK25A-A 4RK25A-C 4RK25GN-A 4RK25GN-C 4RK40GN-CMT 4IK25RGN-CT 4IK25A-AM 4IK25A-CM 4IK25A-SM 4IK25A-S3M 4IK25GN-AM 4IK25GN-CM 4IK25GN-SM 4IK25GN-S Liên Hệ
Động cơ FEITENG Motor 4IK25RA-AM 4IK25RA-CM 4IK25RGN-AM 4IK25RGN-CM 4TK10A-AP 4TK10A-CP 4TK10GN-AP 4TK10GN-CP 4RK25A-A 4RK25A-C 4RK25GN-A 4RK25GN-C 4RK40GN-CMT 4IK25RGN-CT 4IK25A-AM 4IK25A-CM 4IK25A-SM 4IK25A-S3M 4IK25GN-AM 4IK25GN-CM 4IK25GN-SM 4IK25GN-S
Bộ điều chỉnh van điện Honeywell Actuator ML7420A8088-E  ML7421A8035-E  ML7421B8012-E ML7425A8018-E ML7420A8088-SBE050 3500N Actuator ML3524 2500N Actuator ML2524 ML7421B1023-E V5013P1002+ML7420 DN32 V5013P1010+ML7420 DN40 V5013P1028+ML7420 DN50 V5211 Liên Hệ
Bộ điều chỉnh van điện Honeywell Actuator ML7420A8088-E  ML7421A8035-E  ML7421B8012-E ML7425A8018-E ML7420A8088-SBE050 3500N Actuator ML3524 2500N Actuator ML2524 ML7421B1023-E V5013P1002+ML7420 DN32 V5013P1010+ML7420 DN40 V5013P1028+ML7420 DN50 V5211
Bộ điều chỉnh van điện Honeywell Actuator ML7420A8088-E ML7425A8018-E ML7421A8035-E ML7421B8012-E ML6420A3007-E ML7421B8035-E ML8824A0620 ML8824A1820 ML8824A1840 Liên Hệ
Bộ điều chỉnh van điện Honeywell Actuator ML7420A8088-E ML7425A8018-E ML7421A8035-E ML7421B8012-E ML6420A3007-E ML7421B8035-E ML8824A0620 ML8824A1820 ML8824A1840
Quạt làm mát cho động cơ biến tần loại phòng nổ GB-71B/380V GB-80B/380V GB-90B/380V GB-100B/380V GB-112B/380V GB-132B/380V GB-160B/380V GB-180B/380V GB-200B/380V GB-225B/380V GB-250B Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần loại phòng nổ GB-71B/380V GB-80B/380V GB-90B/380V GB-100B/380V GB-112B/380V GB-132B/380V GB-160B/380V GB-180B/380V GB-200B/380V GB-225B/380V GB-250B
Quạt làm mát cho động cơ biến tần loại chống nước GP-80/380V GP-90/380V GP-100/380V GP-112/380V GP-132/380V GP-160/380V GP-180/380V GP-200/380V GP-225/380V GP-250/380V GP-280/380 Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần loại chống nước GP-80/380V GP-90/380V GP-100/380V GP-112/380V GP-132/380V GP-160/380V GP-180/380V GP-200/380V GP-225/380V GP-250/380V GP-280/380
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush CH33N 12.5*25*40 CH33N 16*25*40 CH33N 20*25*40 CH33N 12.5*32*50 D374N 12.5*25*40 D374B 16*25*40 D374N 20*25*40 D374N 16*32*40 D374N 6*10*3 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush CH33N 12.5*25*40 CH33N 16*25*40 CH33N 20*25*40 CH33N 12.5*32*50 D374N 12.5*25*40 D374B 16*25*40 D374N 20*25*40 D374N 16*32*40 D374N 6*10*3
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush J201 25*50*60 J201 20*50*60 J204 20*25*40 J204 12.5*32*50 J204 12.5*32*60 J204 20*32*50 J204 20*32*60 MG70 25*32*50 MG70 25*32*60 MG70 25& Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush J201 25*50*60 J201 20*50*60 J204 20*25*40 J204 12.5*32*50 J204 12.5*32*60 J204 20*32*50 J204 20*32*60 MG70 25*32*50 MG70 25*32*60 MG70 25&
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush D172 25*32*50 D172 25*32*60 D172 25*32*65 J204 25*32*60 J204 25*32*65 D172 12.5*12.5*32 D172 20*40*60 D104 20*40*60 D104 25*32*65 D104 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush D172 25*32*50 D172 25*32*60 D172 25*32*65 J204 25*32*60 J204 25*32*65 D172 12.5*12.5*32 D172 20*40*60 D104 20*40*60 D104 25*32*65 D104
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush J164 25*32*60 D172 25*32*60 CH17 25*32*60 J204 25*32*60 MG50 25*32*60 J201 25*32*65 J201 25*32*60 J164 25*32*65 J230 25*32*60 Liên Hệ
Chổi than ​​​​​​Shanghai Mochao carbon brush J164 25*32*60 D172 25*32*60 CH17 25*32*60 J204 25*32*60 MG50 25*32*60 J201 25*32*65 J201 25*32*60 J164 25*32*65 J230 25*32*60
Van điều khiển điện, DZW10-18 DZW15-18 DZW20-18 DZW30-18 Liên Hệ
Van điều khiển điện, DZW10-18 DZW15-18 DZW20-18 DZW30-18
Quạt làm mát cho động cơ biến tần (lồng dài) G-SERIES Quạt làm mát cho động cơ biến tần (lồng dài) G-SERIES G-250B/380V G-280B/380V G-315B/380V G-355B/380V G-400B/380V G-450B/380V G-500B/38 Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần (lồng dài) G-SERIES Quạt làm mát cho động cơ biến tần (lồng dài) G-SERIES G-250B/380V G-280B/380V G-315B/380V G-355B/380V G-400B/380V G-450B/380V G-500B/38
QUẠT LÀM MÁT CHO ĐỘNG CƠ BIẾN TẦN G-SERIE G-280A/380V G-315A/380V G-355A/380V G-400A/380V G-450A/380V G-500A/380V Liên Hệ
QUẠT LÀM MÁT CHO ĐỘNG CƠ BIẾN TẦN G-SERIE G-280A/380V G-315A/380V G-355A/380V G-400A/380V G-450A/380V G-500A/380V
Quạt làm mát máy CNC FANUC A90L-0001-0548/0515/0516/0538/0444/R/F/RL Liên Hệ
Quạt làm mát máy CNC FANUC A90L-0001-0548/0515/0516/0538/0444/R/F/RL
Quạt làm mát máy CNC FANUC RT5318-0220W-B30R-S03 RT5318-0220W-B30R-S05 RT5318-0220W-B30F-S05 RT5318-0220W-B30F-S06 RT5318-0220W-B30F-S07 RT6323-0220W-B30F-S06 RT6323-0220W-B30F-S07 Liên Hệ
Quạt làm mát máy CNC FANUC RT5318-0220W-B30R-S03 RT5318-0220W-B30R-S05 RT5318-0220W-B30F-S05 RT5318-0220W-B30F-S06 RT5318-0220W-B30F-S07 RT6323-0220W-B30F-S06 RT6323-0220W-B30F-S07
Mạch máy CNC FANUC motherboard A20B-8100-0930 0931 0932 0936 0938 Liên Hệ
Mạch máy CNC FANUC motherboard A20B-8100-0930 0931 0932 0936 0938
Động cơ máy CNC FANUC A06B-0266 2266-B400 B401 B402 B500 B501 B502 Liên Hệ
Động cơ máy CNC FANUC A06B-0266 2266-B400 B401 B402 B500 B501 B502
Động cơ máy CNC FANUC A06B-0062 2062-B003 B103 B203 B303 B403 B503 Liên Hệ
Động cơ máy CNC FANUC A06B-0062 2062-B003 B103 B203 B303 B403 B503
Động cơ máy CNC FANUC A06B-0212 2212-B400/B401/B402/B500/B501/B502#0100 Liên Hệ
Động cơ máy CNC FANUC A06B-0212 2212-B400/B401/B402/B500/B501/B502#0100
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BSG 08254591 Liên Hệ
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BSG 08254591
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BMK1.5 08264635 Liên Hệ
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BMK1.5 08264635
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BMH1.5 BMH1,5 825818X Liên Hệ
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BMH1.5 BMH1,5 825818X
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BMP1.5 08256853 Liên Hệ
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BMP1.5 08256853
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BME1.5 BME1,5 08257221 Liên Hệ
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BME1.5 BME1,5 08257221
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BG1.5 (8253846) Liên Hệ
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BG1.5 (8253846)
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BGE1.5 (8253854) Liên Hệ
Mô-đun chỉnh lưu động cơ SEW, bộ chỉnh lưu phanh BGE1.5 (8253854)
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK250-6Q3 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK250-6Q3
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK85-6 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK85-6
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK31-6 Liên Hệ
Động cơ quạt giải nhiệt điều hòa air conditioner fan motor YDK31-6
Quạt làm mát cho động cơ SEW dạng vuông GR-132A, GR-71A, GR-112A, GR-160A, GR -80A, GR-90A, GR-100A, GR-160A, GR-180A, GR-200A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ SEW dạng vuông GR-132A, GR-71A, GR-112A, GR-160A, GR -80A, GR-90A, GR-100A, GR-160A, GR-180A, GR-200A
Cánh làm mát cho động cơ biến tần loại phòng nổ GB explosion-proof BG-80A, BG-90A, BG-100A, BG-112A, BG-132A, BG-160A, BG-180A, BG-200A, BG-225A, BG-250A, BG-280A, BG-315A, BG-355A Liên Hệ
Cánh làm mát cho động cơ biến tần loại phòng nổ GB explosion-proof BG-80A, BG-90A, BG-100A, BG-112A, BG-132A, BG-160A, BG-180A, BG-200A, BG-225A, BG-250A, BG-280A, BG-315A, BG-355A
Quạt làm mát máy biến áp khô GFD440-90 GFD470-90 GFD490-90 GFD590-90 GFD365-120 GFD385-120 GFD440-120 GFD470-120 GFD490-120 GFD590-120 GFD365-150 GFD470-150 GFD490-150 GFD590-150 GFD690-150 GFD470-155 GFD760-90 GFD560-110 Liên Hệ
Quạt làm mát máy biến áp khô GFD440-90 GFD470-90 GFD490-90 GFD590-90 GFD365-120 GFD385-120 GFD440-120 GFD470-120 GFD490-120 GFD590-120 GFD365-150 GFD470-150 GFD490-150 GFD590-150 GFD690-150 GFD470-155 GFD760-90 GFD560-110
Quạt làm mát máy biến áp khô GFDD365-110/120 GFDD385-110/120 GFDD440-110/120 GFDD470-110/120 GFDD490-110/120 GFDD520-110/120 GFDD560-110/120 GFDD590-110/120 GFDD690-110/120 GFDD365-150/ Liên Hệ
Quạt làm mát máy biến áp khô GFDD365-110/120 GFDD385-110/120 GFDD440-110/120 GFDD470-110/120 GFDD490-110/120 GFDD520-110/120 GFDD560-110/120 GFDD590-110/120 GFDD690-110/120 GFDD365-150/
Quạt thổi ly tâm nhiều cánh độ ồn thấp DF-120W, DF-180W, DF-250W, DF-370W, DF-550W, DF-750W, DF-1100W, DF-2200W Liên Hệ
Quạt thổi ly tâm nhiều cánh độ ồn thấp DF-120W, DF-180W, DF-250W, DF-370W, DF-550W, DF-750W, DF-1100W, DF-2200W
Quạt làm mát cho động cơ biến tần loại phòng nổ GB explosion-proof BG-80A, BG-90A, BG-100A, BG-112A, BG-132A, BG-160A, BG-180A, BG-200A, BG-225A, BG-250A, BG-280A, BG-315A, BG-355A Liên Hệ
Quạt làm mát cho động cơ biến tần loại phòng nổ GB explosion-proof BG-80A, BG-90A, BG-100A, BG-112A, BG-132A, BG-160A, BG-180A, BG-200A, BG-225A, BG-250A, BG-280A, BG-315A, BG-355A
Bộ truyền động van 381RSB-10, 381RSB-20 Liên Hệ
Bộ truyền động van 381RSB-10, 381RSB-20
Bộ truyền động van 381RSC-30, 381RSC-50, 381RSC-60, 381RSC-80, 381RSC-100 Liên Hệ
Bộ truyền động van 381RSC-30, 381RSC-50, 381RSC-60, 381RSC-80, 381RSC-100


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi