Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, ABB AX 50-30, AX 65-30, AX 80-30, AX 95-30, AX 115-30, AX 150-3, AX 185-300, AX 205-30, AX 260-30, AX 300-30, AX 370-30 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, ABB AX 50-30, AX 65-30, AX 80-30, AX 95-30, AX 115-30, AX 150-3, AX 185-300, AX 205-30, AX 260-30, AX 300-30, AX 370-30
Công tắc tơ, khởi động từ DC, DC Contactor CZ0-100/20, CZ0-150/10, CZ0-150/01, CZ0-150/20, CZ0-250/10, CZ0-250/20, CZ0-400/10, CZ0-400/20, CZ0-600/10 Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ DC, DC Contactor CZ0-100/20, CZ0-150/10, CZ0-150/01, CZ0-150/20, CZ0-250/10, CZ0-250/20, CZ0-400/10, CZ0-400/20, CZ0-600/10
Dao cách ly, knife fuse switch QSA-63A/3, QSA-100A/3, QSA-125A/3, QSA-160A/3, QSA-250A/3, QSA-400A/3, QSA-630A/3, QSA-800A/3, QSA-1000A/3, QSA-1250A/3 Liên Hệ
Dao cách ly, knife fuse switch QSA-63A/3, QSA-100A/3, QSA-125A/3, QSA-160A/3, QSA-250A/3, QSA-400A/3, QSA-630A/3, QSA-800A/3, QSA-1000A/3, QSA-1250A/3
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Shihlin contactor accessories SP-50T,SP-60T, SP-80T, SP-100T, SP-125T, SP-150T, SP-200T, SP-220T, SP-300T, SP-330T, SP-400T Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Shihlin contactor accessories SP-50T,SP-60T, SP-80T, SP-100T, SP-125T, SP-150T, SP-200T, SP-220T, SP-300T, SP-330T, SP-400T
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, LG LS contactor active static silver contact contact GMC-300A, GMC-400A, GMC-600, GMC-800 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, LG LS contactor active static silver contact contact GMC-300A, GMC-400A, GMC-600, GMC-800
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, LS / LG production AC contactor accessories GMC-100A,GMC-125A, GMC-150, GMC-180, GMC-220 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, LS / LG production AC contactor accessories GMC-100A,GMC-125A, GMC-150, GMC-180, GMC-220
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, LS / LG production AC contactor accessories GMC-32, GMC-40, GMC-50, GMC-65, GMC-75, GMC-85 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, LS / LG production AC contactor accessories GMC-32, GMC-40, GMC-50, GMC-65, GMC-75, GMC-85
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,Mitsubishi Contactor Main Contact S-N180, S-N220 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,Mitsubishi Contactor Main Contact S-N180, S-N220
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,Mitsubishi Contactor Main Contact S-N100, S-N125 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,Mitsubishi Contactor Main Contact S-N100, S-N125
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,Mitsubishi Contactor Main Contact S-N20, S-N25, S-N35, S-N50, S-N65, S-N80, S-N95, SD-N20-N21 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,Mitsubishi Contactor Main Contact S-N20, S-N25, S-N35, S-N50, S-N65, S-N80, S-N95, SD-N20-N21
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,Fuji AC contactor accessories SC-N11, SC-N12, SC-N14, SC-N16 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,Fuji AC contactor accessories SC-N11, SC-N12, SC-N14, SC-N16
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,SC Fuji AC contactor active static contact SC-5N, SC-6N, SC-7N Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,SC Fuji AC contactor active static contact SC-5N, SC-6N, SC-7N
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,SC Fuji AC contactor active static contact SC-4N Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,SC Fuji AC contactor active static contact SC-4N
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,SC Fuji AC contactor active static contact SC-1N, SC-2N, SC-2SN, SC-3N Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,SC Fuji AC contactor active static contact SC-1N, SC-2N, SC-2SN, SC-3N
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB AC contactor silver contact EH/EK-370-550-700-1000 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB AC contactor silver contact EH/EK-370-550-700-1000
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB AC contactor silver contact contacts AF-210, AF-260, AF-A300, AF-400, AF-460, AF-580, AF-750-30-10 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB AC contactor silver contact contacts AF-210, AF-260, AF-A300, AF-400, AF-460, AF-580, AF-750-30-10
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB contactor active static contact contact EH/EK-100-110/145-150-175-210-260-300 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB contactor active static contact contact EH/EK-100-110/145-150-175-210-260-300
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB AC contactor AF-185, AF-145 contactor A185/A145D-30-11 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB AC contactor AF-185, AF-145 contactor A185/A145D-30-11
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, ABB AC contactor contact AF-63,  AF-95,  AF-110 contactor A95A110-30-11 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, ABB AC contactor contact AF-63, AF-95, AF-110 contactor A95A110-30-11
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3RT1044, 3RT1045, 3RT1046 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3RT1044, 3RT1045, 3RT1046
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3RT1054, 3RT1055, 3RT1056 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3RT1054, 3RT1055, 3RT1056
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3RT1064, 3RT1065, 3RT1066, 3RT5064, 3RT5065, 3RT5066 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3RT1064, 3RT1065, 3RT1066, 3RT5064, 3RT5065, 3RT5066
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3RT5075, 3RT5076 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3RT5075, 3RT5076
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3TF56, 3TF57 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3TF56, 3TF57
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3TF54, 3TF55 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3TF54, 3TF55
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3TF52, 3TF53 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3TF52, 3TF53
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3TF50, 3TF51 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3TF50, 3TF51
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3TF46, 3TF47, 3TF48, 3TF49 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, Siemens AC contactor contacts 3TF46, 3TF47, 3TF48, 3TF49
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-330F  coil AC220V380V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-330F coil AC220V380V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-225F coil AC220V380V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-225F coil AC220V380V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-150F coil AC220V380V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-150F coil AC220V380V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-115F 200A coil AC220V380V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 contactor GSC2-115F 200A coil AC220V380V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 AC contactor, GSC1 0910d, 1210d, 1810,2501d, 3210d, 3810,4011, 5011, 6511, 8011, 9511, coil 220V380V110V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 AC contactor, GSC1 0910d, 1210d, 1810,2501d, 3210d, 3810,4011, 5011, 6511, 8011, 9511, coil 220V380V110V
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, TECO Taian CN AC contactor contact CN-100, CN-125R, CN-150, CN-180, CN-220 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ, TECO Taian CN AC contactor contact CN-100, CN-125R, CN-150, CN-180, CN-220
Tiếp điểm phụ, Siemens auxiliary contact 3RH1921-1FA11/1HA22/1DA11/1EA20/1EA02 Liên Hệ
Tiếp điểm phụ, Siemens auxiliary contact 3RH1921-1FA11/1HA22/1DA11/1EA20/1EA02
Tiếp điểm phụ, ABB auxiliary contact CA5-10, CA5-01, CAL5-11, CAL18-11, CA5X-10 Liên Hệ
Tiếp điểm phụ, ABB auxiliary contact CA5-10, CA5-01, CAL5-11, CAL18-11, CA5X-10
APTOMAT, BẢO VỆ MẠCH ĐIỆN, FUJI FE BW32AAG 2P 3P 3 5A 10A 15A 20A 32A Liên Hệ
APTOMAT, BẢO VỆ MẠCH ĐIỆN, FUJI FE BW32AAG 2P 3P 3 5A 10A 15A 20A 32A
APTOMAT, BẢO VỆ MẠCH ĐIỆN, MITSUBISHI CP30-BA 1P, 2P 3P 1A 2A 3A 5A 7A 10A 15A 20A 30A Liên Hệ
APTOMAT, BẢO VỆ MẠCH ĐIỆN, MITSUBISHI CP30-BA 1P, 2P 3P 1A 2A 3A 5A 7A 10A 15A 20A 30A
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D300M7C, LC1D300, LC1-D300 300A Liên Hệ
Khởi động từ, Schneider AC contactor LC1D300M7C, LC1D300, LC1-D300 300A
Khởi động từ, Công tắc tơ, AC contactor Chint CJ20-20, CJ20-63, CJ20-100, CJ20-160, CJ20-10, CJ20-16, CJ20-25, CJ20-40, CJ20-250, CJ20-400 Liên Hệ
Khởi động từ, Công tắc tơ, AC contactor Chint CJ20-20, CJ20-63, CJ20-100, CJ20-160, CJ20-10, CJ20-16, CJ20-25, CJ20-40, CJ20-250, CJ20-400
Tiếp điểm phụ AU-1, AU-2, AU-4 cho Khởi động từ, Công tắc tơ LS Liên Hệ
Tiếp điểm phụ AU-1, AU-2, AU-4 cho Khởi động từ, Công tắc tơ LS
Khởi động từ, Công tắc tơ, LS AC contactor GMC-300, GMC-400, GMC-600, GMC-800 Liên Hệ
Khởi động từ, Công tắc tơ, LS AC contactor GMC-300, GMC-400, GMC-600, GMC-800
Khởi động từ, Công tắc tơ, LS AC contactor GMC-100, GMC-12,5 GMC-150, GMC-180, GMC-220, GMC-300 Liên Hệ
Khởi động từ, Công tắc tơ, LS AC contactor GMC-100, GMC-12,5 GMC-150, GMC-180, GMC-220, GMC-300
Khởi động từ, Công tắc tơ, LS AC contactor GMC-9, GMC-12, GMC-18, GMC-22, GMC-32, GMC-40, GMC-50, GMC-65 ,GMC-75, GMC-85 Liên Hệ
Khởi động từ, Công tắc tơ, LS AC contactor GMC-9, GMC-12, GMC-18, GMC-22, GMC-32, GMC-40, GMC-50, GMC-65 ,GMC-75, GMC-85


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
Trụ sở công ty: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
Kinh doanh 1: 091.797.1515
Kinh doanh 2: 083.797.1515
Kinh doanh 3: 091.686.1515
Website: http://tanthanhtech.com/
Website: http://vienthongtanthanh.com/
Website: http://tanthanh-automation.com/
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi