Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Công tắc tơ khởi động từ LC1D115 LC1D150 LC1D170 LC1D205 LC1D245 LC1D300 LC1D410 LC1D475 LC1D620 Liên Hệ
Công tắc tơ khởi động từ LC1D115 LC1D150 LC1D170 LC1D205 LC1D245 LC1D300 LC1D410 LC1D475 LC1D620
Máy cắt chân không CKG4/JCZ1-7.2-10-12kV 160A 400A 630A high voltage AC vacuum contactor Liên Hệ
Máy cắt chân không CKG4/JCZ1-7.2-10-12kV 160A 400A 630A high voltage AC vacuum contactor
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ Shihlin Contact S-P40-50-60-80-100-125-150-200-220-300-400T Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ Shihlin Contact S-P40-50-60-80-100-125-150-200-220-300-400T
Tiếp điểm khởi động từ ABB AC contactor contact EH100-110-145-150-175-210-260-300-370-550 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ ABB AC contactor contact EH100-110-145-150-175-210-260-300-370-550
Tiếp điểm khởi động từ ABB AC contactor contact EH370-550-700-800-1200-50-75-80-90 EK Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ ABB AC contactor contact EH370-550-700-800-1200-50-75-80-90 EK
Tiếp điểm khởi động từ ABB AC contactor contact EH EK-700-800-1000 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ ABB AC contactor contact EH EK-700-800-1000
Tiếp điểm khởi động từ Tianshui Contactor CJX2-CJX4-GSC2-CJ35-GSC1-115-150-185-225-265 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Tianshui Contactor CJX2-CJX4-GSC2-CJ35-GSC1-115-150-185-225-265
Công tắc tơ Tianshui 213 DC CJX4-1210Z GSC1-1210Z CJX4-1810Z GSC1-1810Z GSC1-2510Z/2501Z CJX4-2510Z CJX4-2501Z CJX4-3201Z GSC1-3201Z CJX4-4011Z GSC1-4011Z CJX4-1201Z GSC1-1201Z CJX4-1801Z GSC1-1801Z CJX4-3210Z GSC1-3210Z CJX4-0901Z GSC1-0901 Liên Hệ
Công tắc tơ Tianshui 213 DC CJX4-1210Z GSC1-1210Z CJX4-1810Z GSC1-1810Z GSC1-2510Z/2501Z CJX4-2510Z CJX4-2501Z CJX4-3201Z GSC1-3201Z CJX4-4011Z GSC1-4011Z CJX4-1201Z GSC1-1201Z CJX4-1801Z GSC1-1801Z CJX4-3210Z GSC1-3210Z CJX4-0901Z GSC1-0901
Aptomat Tianshui 213 case circuit breaker GSM3-250L 3300 100A 125A GSM1-250L Liên Hệ
Aptomat Tianshui 213 case circuit breaker GSM3-250L 3300 100A 125A GSM1-250L
Aptomat Tianshui 213 case circuit breaker GSM3-400L 3300 225A-400A (GSM1) Liên Hệ
Aptomat Tianshui 213 case circuit breaker GSM3-400L 3300 225A-400A (GSM1)
Aptomat Tianshui 213 case circuit breaker GSM3-250M 3300 160A-250A GSM1 Liên Hệ
Aptomat Tianshui 213 case circuit breaker GSM3-250M 3300 160A-250A GSM1
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC1(CJX4-d)-150 AC220V GSC1(CJX4-d)-150 AC110V GSC1(CJX4-d)-150 AC380V GSC1(CJX4-d)-150 AC24V GSC1(CJX4-d)-150 AC36V GSC1( CJX4-d)-150 AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC1(CJX4-d)-150 AC220V GSC1(CJX4-d)-150 AC110V GSC1(CJX4-d)-150 AC380V GSC1(CJX4-d)-150 AC24V GSC1(CJX4-d)-150 AC36V GSC1( CJX4-d)-150 AC48V
Hộp tiếp điểm bộ điều khiển cam KT10-25A  KT10-60A KT10-100A  Liên Hệ
Hộp tiếp điểm bộ điều khiển cam KT10-25A  KT10-60A KT10-100A 
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC1(CJX4-d)-170 AC220V GSC1(CJX4-d)-170 AC110V GSC1(CJX4-d)-170 AC380V GSC1(CJX4-d)-170 AC24V GSC1(CJX4-d)-170 AC36V GSC1( CJX4-d)-170 AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC1(CJX4-d)-170 AC220V GSC1(CJX4-d)-170 AC110V GSC1(CJX4-d)-170 AC380V GSC1(CJX4-d)-170 AC24V GSC1(CJX4-d)-170 AC36V GSC1( CJX4-d)-170 AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC1(CJX4-d)-115 AC220V GSC1(CJX4-d)-115 AC110V GSC1(CJX4-d)-115 AC380V GSC1(CJX4-d)-115 AC24V GSC1(CJX4-d)-115 AC36V GSC1( CJX4-d)-115 AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC1(CJX4-d)-115 AC220V GSC1(CJX4-d)-115 AC110V GSC1(CJX4-d)-115 AC380V GSC1(CJX4-d)-115 AC24V GSC1(CJX4-d)-115 AC36V GSC1( CJX4-d)-115 AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2-1504F AC220V GSC2-1504F AC380V GSC2-1504F AC110V GSC2-1504F AC24V GSC2-1504F AC36V GSC2-1504F AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2-1504F AC220V GSC2-1504F AC380V GSC2-1504F AC110V GSC2-1504F AC24V GSC2-1504F AC36V GSC2-1504F AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2(CJX4)-185F AC220V GSC2(CJX4)-185F AC110V GSC2(CJX4)-185F AC380V GSC2(CJX4)-185F AC24V GSC2(CJX4)-185F AC36V GSC2(CJX4)-185F AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2(CJX4)-185F AC220V GSC2(CJX4)-185F AC110V GSC2(CJX4)-185F AC380V GSC2(CJX4)-185F AC24V GSC2(CJX4)-185F AC36V GSC2(CJX4)-185F AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2 (CJX4)-500F AC220V GSC2 (CJX4)-500F AC110V GSC2 (CJX4)-500F AC380V GSC2 (CJX4)-500F AC24V GSC2 (CJX4)-500F AC36V GSC2 (CJX4)-500F AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2 (CJX4)-500F AC220V GSC2 (CJX4)-500F AC110V GSC2 (CJX4)-500F AC380V GSC2 (CJX4)-500F AC24V GSC2 (CJX4)-500F AC36V GSC2 (CJX4)-500F AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2(CJX4)-400F AC220V GSC2(CJX4)-400F AC110V GSC2(CJX4)-400F AC380V GSC2(CJX4)-400F AC24V GSC2(CJX4)-400F AC36V GSC2(CJX4)-400F AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2(CJX4)-400F AC220V GSC2(CJX4)-400F AC110V GSC2(CJX4)-400F AC380V GSC2(CJX4)-400F AC24V GSC2(CJX4)-400F AC36V GSC2(CJX4)-400F AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2(CJX4)-630F AC220V GSC2(CJX4)-630F AC110V GSC2(CJX4)-630F AC380V GSC2(CJX4)-630F AC24V GSC2(CJX4)-630F AC36V GSC2(CJX4)-630F AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2(CJX4)-630F AC220V GSC2(CJX4)-630F AC110V GSC2(CJX4)-630F AC380V GSC2(CJX4)-630F AC24V GSC2(CJX4)-630F AC36V GSC2(CJX4)-630F AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2-800F AC220V GSC2-800F AC380V GSC2-800F AC110V GSC2-800F AC24V GSC2-800F AC36V GSC2-800F AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2-800F AC220V GSC2-800F AC380V GSC2-800F AC110V GSC2-800F AC24V GSC2-800F AC36V GSC2-800F AC48V
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2 (CJX4)-330F AC220V GSC2 (CJX4)-330F AC110V GSC2 (CJX4)-330F AC380V GSC2 (CJX4)-330F AC24V GSC2 (CJX4)-330F AC36V GSC2 (CJX4)-330F AC48V Liên Hệ
Công tắc tơ, khởi động từ, Tianshui 213 GSC2 (CJX4)-330F AC220V GSC2 (CJX4)-330F AC110V GSC2 (CJX4)-330F AC380V GSC2 (CJX4)-330F AC24V GSC2 (CJX4)-330F AC36V GSC2 (CJX4)-330F AC48V
aptomat Changshu Switch Molded Case Circuit Breaker CM3-63L 100M 250H 400M 630M 630A Air Switch Liên Hệ
aptomat Changshu Switch Molded Case Circuit Breaker CM3-63L 100M 250H 400M 630M 630A Air Switch
aptomat Changshu Molded Case Circuit Breaker CM1-63L 100M 225L 400H 630H 3P 630A Air Switch Liên Hệ
aptomat Changshu Molded Case Circuit Breaker CM1-63L 100M 225L 400H 630H 3P 630A Air Switch
aptomat Changshu Molded Case Circuit Breaker CM2-63M CM2-125L CM2-225M 63A-225A Air Switch 3P Liên Hệ
aptomat Changshu Molded Case Circuit Breaker CM2-63M CM2-125L CM2-225M 63A-225A Air Switch 3P
Eaton Moeller Contactor DILM9-10C 01C DILM7-10C DILM12-10C Liên Hệ
Eaton Moeller Contactor DILM9-10C 01C DILM7-10C DILM12-10C
Công tắc tơ khởi động từ LC1F115 /LC1F150 LC1F225 LC1F265 LC1F330 LC1F400 LC1F500 LC1F630 LC1F800 LC1F185 LC1F780 Liên Hệ
Công tắc tơ khởi động từ LC1F115 /LC1F150 LC1F225 LC1F265 LC1F330 LC1F400 LC1F500 LC1F630 LC1F800 LC1F185 LC1F780
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB AX-50-65-80AX-95-115-150AX32-40AX260-300-370 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB AX-50-65-80AX-95-115-150AX32-40AX260-300-370
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB AX260 AX300 AX370-30-10 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB AX260 AX300 AX370-30-10
Cuộn hút công tắc tơ 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56 3TF57 Liên Hệ
Cuộn hút công tắc tơ 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56 3TF57
Cuộn hút công tắc tơ MQ1-5131 MQ1-5141 MQ1-5151 Liên Hệ
Cuộn hút công tắc tơ MQ1-5131 MQ1-5141 MQ1-5151
Tiếp điểm khởi động từ CJ40-63A CJ40-100A CJ40-160A CJ40-200A CJ40-250A CJ40-315A CJ40-400A CJ40-630A Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ CJ40-63A CJ40-100A CJ40-160A CJ40-200A CJ40-250A CJ40-315A CJ40-400A CJ40-630A
Tiếp điểm khởi động từ CJX2-0910/1810/2510/4011/6511 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ CJX2-0910/1810/2510/4011/6511
Tiếp điểm khởi động từ CJX2S-6511 CJX2S-5011 CJX2S-4011 CJX2S-8011 CJX2S-9511 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ CJX2S-6511 CJX2S-5011 CJX2S-4011 CJX2S-8011 CJX2S-9511
Hộp tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ15-32A KTJ15-63A KTJ15-100A Liên Hệ
Hộp tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ15-32A KTJ15-63A KTJ15-100A
Hộp tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ6-32A KTJ6-63A KTJ6-100A Liên Hệ
Hộp tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ6-32A KTJ6-63A KTJ6-100A
KTJ6-32A KTJ6-63A KTJ6-100A tiếp điểm bộ điều khiển cam Liên Hệ
KTJ6-32A KTJ6-63A KTJ6-100A tiếp điểm bộ điều khiển cam
THQ1-100A crane linkage platform contact tiếp điểm bộ điều khiển cầu trục Liên Hệ
THQ1-100A crane linkage platform contact tiếp điểm bộ điều khiển cầu trục
KT14-60J/1/2/5 tiếp điểm bộ điều khiển cam Liên Hệ
KT14-60J/1/2/5 tiếp điểm bộ điều khiển cam
Tiếp điểm khởi động từ Tianshui GSC2-115 GSC2-150 GSC2-185 GSC2-225 GSC2-300 GSC2-400 GSC2-265 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Tianshui GSC2-115 GSC2-150 GSC2-185 GSC2-225 GSC2-300 GSC2-400 GSC2-265
Tiếp điểm khởi động từ Siemens 3TF44 3TF45 3TF46 3TF47 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56 3TF57 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Siemens 3TF44 3TF45 3TF46 3TF47 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56 3TF57
Công tắc tơ ABB N22E N31E N40E N44E N53E N62E N71E N80E Liên Hệ
Công tắc tơ ABB N22E N31E N40E N44E N53E N62E N71E N80E
Rơ le nhiệt Siemens 3UA55 40 thermal overload relay 3UA5540-2C 2B 2Q 2A 2D 2R 2M8-45A Liên Hệ
Rơ le nhiệt Siemens 3UA55 40 thermal overload relay 3UA5540-2C 2B 2Q 2A 2D 2R 2M8-45A
Rơ le nhiệt Siemens 3UA55 40 thermal overload relay 3UA5540-2C 2B 2Q 2A 2D 2R 2M8-45A Liên Hệ
Rơ le nhiệt Siemens 3UA55 40 thermal overload relay 3UA5540-2C 2B 2Q 2A 2D 2R 2M8-45A


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi