Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Máy cắt không khí Schneider Universal Circuit Breaker MT06N1 MT08N1 MT10N1 MT12N1 MT16N1 MT25H1 Liên Hệ
Máy cắt không khí Schneider Universal Circuit Breaker MT06N1 MT08N1 MT10N1 MT12N1 MT16N1 MT25H1
aptomat Changshu Switch Molded Case Circuit Breaker CM3-63L 100M 250H 400M 630M 630A Air Switch Liên Hệ
aptomat Changshu Switch Molded Case Circuit Breaker CM3-63L 100M 250H 400M 630M 630A Air Switch
aptomat Changshu Molded Case Circuit Breaker CM1-63L 100M 225L 400H 630H 3P 630A Air Switch Liên Hệ
aptomat Changshu Molded Case Circuit Breaker CM1-63L 100M 225L 400H 630H 3P 630A Air Switch
aptomat Changshu Molded Case Circuit Breaker CM2-63M CM2-125L CM2-225M 63A-225A Air Switch 3P Liên Hệ
aptomat Changshu Molded Case Circuit Breaker CM2-63M CM2-125L CM2-225M 63A-225A Air Switch 3P
Eaton Moeller Contactor DILM9-10C 01C DILM7-10C DILM12-10C Liên Hệ
Eaton Moeller Contactor DILM9-10C 01C DILM7-10C DILM12-10C
Schneider AC Contactor LC1E120 E0610 E0910 E1210 E4011 E6511 E9511 LC1E120 LC1E160 LC1E200 LC1E250 LC1E300 LC1E400 LC1E500 LC1E630 Liên Hệ
Schneider AC Contactor LC1E120 E0610 E0910 E1210 E4011 E6511 E9511 LC1E120 LC1E160 LC1E200 LC1E250 LC1E300 LC1E400 LC1E500 LC1E630
Công tắc tơ khởi động từ LC1F115 /LC1F150 LC1F225 LC1F265 LC1F330 LC1F400 LC1F500 LC1F630 LC1F800 LC1F185 LC1F780 Liên Hệ
Công tắc tơ khởi động từ LC1F115 /LC1F150 LC1F225 LC1F265 LC1F330 LC1F400 LC1F500 LC1F630 LC1F800 LC1F185 LC1F780
Mô-đun điều chỉnh độ trễ điện áp thấp Schneider MN / UVR UVR 380V , 220V MN / UVR 33683 33682 Liên Hệ
Mô-đun điều chỉnh độ trễ điện áp thấp Schneider MN / UVR UVR 380V , 220V MN / UVR 33683 33682
Cuộn thấp áp Schneider cuộn dây điện áp MN/UVR200-250V, MN/UVR380-480VAC 33673 33662 33671 Liên Hệ
Cuộn thấp áp Schneider cuộn dây điện áp MN/UVR200-250V, MN/UVR380-480VAC 33673 33662 33671
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB AX-50-65-80AX-95-115-150AX32-40AX260-300-370 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB AX-50-65-80AX-95-115-150AX32-40AX260-300-370
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB AX260 AX300 AX370-30-10 Liên Hệ
Tiếp điểm công tắc tơ, tiếp điểm khởi động từ,ABB AX260 AX300 AX370-30-10
Cuộn hút công tắc tơ 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56 3TF57 Liên Hệ
Cuộn hút công tắc tơ 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56 3TF57
Cuộn hút công tắc tơ MQ1-5131 MQ1-5141 MQ1-5151 Liên Hệ
Cuộn hút công tắc tơ MQ1-5131 MQ1-5141 MQ1-5151
Tiếp điểm khởi động từ CJ40-63A CJ40-100A CJ40-160A CJ40-200A CJ40-250A CJ40-315A CJ40-400A CJ40-630A Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ CJ40-63A CJ40-100A CJ40-160A CJ40-200A CJ40-250A CJ40-315A CJ40-400A CJ40-630A
Tiếp điểm khởi động từ CJX2-0910/1810/2510/4011/6511 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ CJX2-0910/1810/2510/4011/6511
Tiếp điểm khởi động từ CJX2S-6511 CJX2S-5011 CJX2S-4011 CJX2S-8011 CJX2S-9511 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ CJX2S-6511 CJX2S-5011 CJX2S-4011 CJX2S-8011 CJX2S-9511
Hộp tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ15-32A KTJ15-63A KTJ15-100A Liên Hệ
Hộp tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ15-32A KTJ15-63A KTJ15-100A
Hộp tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ6-32A KTJ6-63A KTJ6-100A Liên Hệ
Hộp tiếp điểm bộ điều khiển cam KTJ6-32A KTJ6-63A KTJ6-100A
KTJ6-32A KTJ6-63A KTJ6-100A  tiếp điểm bộ điều khiển cam Liên Hệ
KTJ6-32A KTJ6-63A KTJ6-100A tiếp điểm bộ điều khiển cam
THQ1-100A crane linkage platform contact tiếp điểm bộ điều khiển cầu trục Liên Hệ
THQ1-100A crane linkage platform contact tiếp điểm bộ điều khiển cầu trục
KT14-60J/1/2/5 tiếp điểm bộ điều khiển cam Liên Hệ
KT14-60J/1/2/5 tiếp điểm bộ điều khiển cam
Tiếp điểm khởi động từ Tianshui GSC2-115 GSC2-150 GSC2-185 GSC2-225 GSC2-300 GSC2-400 GSC2-265 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Tianshui GSC2-115 GSC2-150 GSC2-185 GSC2-225 GSC2-300 GSC2-400 GSC2-265
Tiếp điểm khởi động từ Siemens 3TF44 3TF45 3TF46 3TF47 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56 3TF57 Liên Hệ
Tiếp điểm khởi động từ Siemens 3TF44 3TF45 3TF46 3TF47 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56 3TF57
Công tắc tơ ABB N22E N31E N40E N44E N53E N62E N71E N80E Liên Hệ
Công tắc tơ ABB N22E N31E N40E N44E N53E N62E N71E N80E
Rơ le nhiệt Siemens 3UA55 40 thermal overload relay 3UA5540-2C 2B 2Q 2A 2D 2R 2M8-45A Liên Hệ
Rơ le nhiệt Siemens 3UA55 40 thermal overload relay 3UA5540-2C 2B 2Q 2A 2D 2R 2M8-45A
Rơ le nhiệt Siemens 3UA55 40 thermal overload relay 3UA5540-2C 2B 2Q 2A 2D 2R 2M8-45A Liên Hệ
Rơ le nhiệt Siemens 3UA55 40 thermal overload relay 3UA5540-2C 2B 2Q 2A 2D 2R 2M8-45A
Rơ le nhiệt Siemens 3UA61 thermal overload relay 3UA6140-2H 2W 2X 3H 3J 3K 80-110A Liên Hệ
Rơ le nhiệt Siemens 3UA61 thermal overload relay 3UA6140-2H 2W 2X 3H 3J 3K 80-110A
Rơ le nhiệt Siemens 3UA59 thermal overload relay 3UA5940-1K 1J 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A Liên Hệ
Rơ le nhiệt Siemens 3UA59 thermal overload relay 3UA5940-1K 1J 1H 1G 1F 1E 1D 1C 1B 1A
Rơ le nhiệt 3UA58 thermal overload relay 3UA5840-2F 2B 2C 2D 2E 2T 2P 2V 2U 8W Liên Hệ
Rơ le nhiệt 3UA58 thermal overload relay 3UA5840-2F 2B 2C 2D 2E 2T 2P 2V 2U 8W
Công tắc tơ Siemens DC 3TH42 3TH40 3TH80 3TH82 contactor relay 40E 31E 80E Liên Hệ
Công tắc tơ Siemens DC 3TH42 3TH40 3TH80 3TH82 contactor relay 40E 31E 80E
Aptomat Siemens 3VU1640/1340-1NL00 ML NK MP NJ MN NP MM MJ MK MH MP00 Liên Hệ
Aptomat Siemens 3VU1640/1340-1NL00 ML NK MP NJ MN NP MM MJ MK MH MP00
Aptomat Siemens 3VU1300/1340-1NJ NL00 MP NP NK MK ME MF ML MH NH MJ00 Liên Hệ
Aptomat Siemens 3VU1300/1340-1NJ NL00 MP NP NK MK ME MF ML MH NH MJ00
Công tắc tơ AC CONTACTOR 3TB43 3TB40 3TB41 3TB42 3TB44 22E AC110 220V Liên Hệ
Công tắc tơ AC CONTACTOR 3TB43 3TB40 3TB41 3TB42 3TB44 22E AC110 220V
Công tắc tơ DC CONTACTOR 3TB40 22-1X 3TB41 22-1X 3TB42 22-1X 3TB43 22-1X 3TB44 22-1X Liên Hệ
Công tắc tơ DC CONTACTOR 3TB40 22-1X 3TB41 22-1X 3TB42 22-1X 3TB43 22-1X 3TB44 22-1X
Công tắc tơ 3TF45 3TF44 3TF43 3TF42 3TF41 3TF40 Liên Hệ
Công tắc tơ 3TF45 3TF44 3TF43 3TF42 3TF41 3TF40
Công tắc tơ 3TF45 3TF46 3TF47 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56 Liên Hệ
Công tắc tơ 3TF45 3TF46 3TF47 3TF48 3TF49 3TF50 3TF51 3TF52 3TF53 3TF54 3TF55 3TF56
Cuộn hút công tắc tơ 3TF AC contactor coil 3TF51/52/53/54/55/56/57 3TF50 220V/380V Liên Hệ
Cuộn hút công tắc tơ 3TF AC contactor coil 3TF51/52/53/54/55/56/57 3TF50 220V/380V
Công tắc tơ khởi động từ DC Shanghai CK DC contactor CZ39 DC220V Liên Hệ
Công tắc tơ khởi động từ DC Shanghai CK DC contactor CZ39 DC220V
Công tắc tơ khởi động từ DC Shanghai CK CZ28 DC220V Liên Hệ
Công tắc tơ khởi động từ DC Shanghai CK CZ28 DC220V
Công tắc tơ khởi động từ DC Shanghai CK CCZ38 DC220V Liên Hệ
Công tắc tơ khởi động từ DC Shanghai CK CCZ38 DC220V
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1FG, LX1FH, LX1FJ, LX1FK, LX1FL FF , LX9FG, LX9FH, LX9FJ, LX9FK, LX9FL FF Liên Hệ
Cuộn hút của khởi động từ, contactor coil LX1FG, LX1FH, LX1FJ, LX1FK, LX1FL FF , LX9FG, LX9FH, LX9FJ, LX9FK, LX9FL FF
Tiếp điểm phụ ABB HKF1-11, HK1-11, HK1-20, HK1-02, SK1-11 Liên Hệ
Tiếp điểm phụ ABB HKF1-11, HK1-11, HK1-20, HK1-02, SK1-11
Tiếp điểm phụ Changshu FSZ Liên Hệ
Tiếp điểm phụ Changshu FSZ
Rơle nhiệt Changshu CJR3-13~CJR3-450 Liên Hệ
Rơle nhiệt Changshu CJR3-13~CJR3-450


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1 : 0816861515
Kinh doanh 2 : 0836861515
Kinh doanh 3 : 0917971515
Kinh doanh 4 : 0787971515
Kinh doanh 5 : 0877971515
Kinh doanh 6 : 0944427299
Kỹ thuật : 0926511515
Kế toán: 0912969391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi