Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Đồng hồ đo nhiệt độ dầu máy biến áp, WTZK-03, WTZK-02 Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ dầu máy biến áp, WTZK-03, WTZK-02
đồng hồ đo nhiệt độ, Bimetal thermometer WSS-461 WSS-481 WSS-485 WSS-581 Liên Hệ
đồng hồ đo nhiệt độ, Bimetal thermometer WSS-461 WSS-481 WSS-485 WSS-581
đồng hồ đo nhiệt độ, bimetal thermometer WST/DTM-403 Liên Hệ
đồng hồ đo nhiệt độ, bimetal thermometer WST/DTM-403
đồng hồ đo nhiệt độ, bimetal thermometer WST/DTM-413 Liên Hệ
đồng hồ đo nhiệt độ, bimetal thermometer WST/DTM-413
đồng hồ đo nhiệt độ, bimetal thermometer WST/DTM-401 Liên Hệ
đồng hồ đo nhiệt độ, bimetal thermometer WST/DTM-401
đồng hồ đo nhiệt độ, bimetal thermometer WST/DTM-411 Liên Hệ
đồng hồ đo nhiệt độ, bimetal thermometer WST/DTM-411
đồng hồ đo nhiệt độ, thermometer WSS-311 WSS311 WSS-301 WSS301 WSS-313 WSS313 WSS-303 WSS303 Liên Hệ
đồng hồ đo nhiệt độ, thermometer WSS-311 WSS311 WSS-301 WSS301 WSS-313 WSS313 WSS-303 WSS303
đồng hồ đo nhiệt độ, thermometer WSS-403 WSS403 Liên Hệ
đồng hồ đo nhiệt độ, thermometer WSS-403 WSS403
đồng hồ đo nhiệt độ, thermometer WSS-413 WSS413 Liên Hệ
đồng hồ đo nhiệt độ, thermometer WSS-413 WSS413
đồng hồ đo nhiệt độ, thermometer WSS-411 Liên Hệ
đồng hồ đo nhiệt độ, thermometer WSS-411
Rơ le bảo vệ động cơ Jiangsu Sfere WDH-31-503 Liên Hệ
Rơ le bảo vệ động cơ Jiangsu Sfere WDH-31-503
Rơ le bảo vệ động cơ Jiangsu Sfere WDH-31-210 Liên Hệ
Rơ le bảo vệ động cơ Jiangsu Sfere WDH-31-210
Rơ le bảo vệ động cơ Jiangsu Sfere WDH-31-200 Liên Hệ
Rơ le bảo vệ động cơ Jiangsu Sfere WDH-31-200
Bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh, Multi-channel temperature controller XMT-J800W 8-channel Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh, Multi-channel temperature controller XMT-J800W 8-channel
Bộ điều khiển nhiệt độ , Multi-channel temperature controller XMT-J400W 4-channel Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ , Multi-channel temperature controller XMT-J400W 4-channel
Bộ điều khiển nhiệt độ ,4-channel PID temperature controller XMT-J400W Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ ,4-channel PID temperature controller XMT-J400W
Bộ điều khiển áp suất Hongqi pressure controller YWK-50, YWK-50C, YWK-50-C Liên Hệ
Bộ điều khiển áp suất Hongqi pressure controller YWK-50, YWK-50C, YWK-50-C
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LA-10Q Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LA-10Q
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LZZBJ6-10 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson current transformer LZZBJ6-10
Biến dòng đo lường, Amerson LZZBJ-10 current transformer 12KV 5 ~ 600/5 0.2S Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Amerson LZZBJ-10 current transformer 12KV 5 ~ 600/5 0.2S
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZX10-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZX10-10
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ10-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ10-10
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer Amerson JDZ-10
Rơle DC Shanghai People's JT3-11 / 1 ,JT3-11 / 3 ,JT3-11 / 5 ,JT3-12 / 1 ,JT3-12 / 3 ,JT3-12 / 5 ,JT3-22 / 1 JT3-22 / 3 JT3-22 / 5 JT3-31 / 1 ,JT3-31 / 3 ,JT3-31 / 5 Liên Hệ
Rơle DC Shanghai People's JT3-11 / 1 ,JT3-11 / 3 ,JT3-11 / 5 ,JT3-12 / 1 ,JT3-12 / 3 ,JT3-12 / 5 ,JT3-22 / 1 JT3-22 / 3 JT3-22 / 5 JT3-31 / 1 ,JT3-31 / 3 ,JT3-31 / 5
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 150 ZT, YN 150, YN 150 ZT, YN 150 Z, YN 150 BF, YN 150 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 150 ZT, YN 150, YN 150 ZT, YN 150 Z, YN 150 BF, YN 150 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 100 ZT, YN 100, YN 100 ZT, YN 100 Z, YN 100 BF, YN 100 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 100 ZT, YN 100, YN 100 ZT, YN 100 Z, YN 100 BF, YN 100 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 60 ZT, YN 60, YN 60 ZT, YN 60 Z, YN 60 BF, YN 60 BF-Z Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm ACUTEK YN 60 ZT, YN 60, YN 60 ZT, YN 60 Z, YN 60 BF, YN 60 BF-Z
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 150mm HONGQi YO-150, YTN-150,Y-150 ,YXC-150 ,YTN-150ZT ,YO-150ZT ,Y-150Z YX-150 0-WSS-411,YA-150 ,Y-150ZT 1.6 ,Y-150BFZ YTN-150BF,YTNXC-150,E-150,Y-150BF ,Y-150, WSS-401, YOX-150 ,YOX-150 ,YZXC-YZXC-150 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 150mm HONGQi YO-150, YTN-150,Y-150 ,YXC-150 ,YTN-150ZT ,YO-150ZT ,Y-150Z YX-150 0-WSS-411,YA-150 ,Y-150ZT 1.6 ,Y-150BFZ YTN-150BF,YTNXC-150,E-150,Y-150BF ,Y-150, WSS-401, YOX-150 ,YOX-150 ,YZXC-YZXC-150
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 100mm HONGQi YO-100, YTN-100,Y-100 ,YXC-100 ,YTN-100ZT ,YO-100ZT ,Y-100Z YX-100 0-WSS-411,YA-100 ,Y-100ZT 1.6 ,Y-100BFZ YTN-100BF,YTNXC-100,E-100,Y-100BF ,Y-100, WSS-401, YOX-150 ,YOX-100 ,YZXC-YZXC-100 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 100mm HONGQi YO-100, YTN-100,Y-100 ,YXC-100 ,YTN-100ZT ,YO-100ZT ,Y-100Z YX-100 0-WSS-411,YA-100 ,Y-100ZT 1.6 ,Y-100BFZ YTN-100BF,YTNXC-100,E-100,Y-100BF ,Y-100, WSS-401, YOX-150 ,YOX-100 ,YZXC-YZXC-100
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm HONGQi YO-60 2.5, YTN-60, Y-60,YX-60 , Y-60ZT , YTN-60ZT, YTN-60Z , Y-60BF,Y-60Z ,Y-60BFZ ,YE-60, YY-60 2.5, WSS-311 , YO-60ZT, YZ-60 ,WSS-30, YTN-60BF / ZT , YZ-60BF, Y-60BF / ZT Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 60mm HONGQi YO-60 2.5, YTN-60, Y-60,YX-60 , Y-60ZT , YTN-60ZT, YTN-60Z , Y-60BF,Y-60Z ,Y-60BFZ ,YE-60, YY-60 2.5, WSS-311 , YO-60ZT, YZ-60 ,WSS-30, YTN-60BF / ZT , YZ-60BF, Y-60BF / ZT
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 50mm HONGQi Y-50Z ,Y-50, Y-50ZT ,Y-40, YTN-50 Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 50mm HONGQi Y-50Z ,Y-50, Y-50ZT ,Y-40, YTN-50
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 40mm HONGQi Y-40Z ,Y-40 , Y-40ZT ,Y-40, YTN-40, Y-40BF Liên Hệ
đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp lực kích thước mặt 40mm HONGQi Y-40Z ,Y-40 , Y-40ZT ,Y-40, YTN-40, Y-40BF
Cảm biến dịch chuyển, novotechnik linear displacement sensor LWH-0050,LWH-0075,LWH-0100,LWH-0130,LWH-0150,LWH-0175,LWH-0200, LWH-0225, LWH-0250, LWH-0275, LWH-0300, LWH-0325, LWH-0360, LWH-0450, LWH-0500, LWH-0550, LWH-0600, LWH-0650, LWH-0750, LWH-0900 Liên Hệ
Cảm biến dịch chuyển, novotechnik linear displacement sensor LWH-0050,LWH-0075,LWH-0100,LWH-0130,LWH-0150,LWH-0175,LWH-0200, LWH-0225, LWH-0250, LWH-0275, LWH-0300, LWH-0325, LWH-0360, LWH-0450, LWH-0500, LWH-0550, LWH-0600, LWH-0650, LWH-0750, LWH-0900
Bộ chuyển đổi tín hiệu Acrel BM Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu Acrel BM
Biến dòng điện Acrel AKH-0.66 / SM Liên Hệ
Biến dòng điện Acrel AKH-0.66 / SM
Biến dòng bảo vệ Acrel AKH-0.66 / P Liên Hệ
Biến dòng bảo vệ Acrel AKH-0.66 / P
Biến dòng đo lường Acrel AKH-0.66 Z-3 Liên Hệ
Biến dòng đo lường Acrel AKH-0.66 Z-3
Biến dòng đo lường Acrel AKH-0.66 / III Liên Hệ
Biến dòng đo lường Acrel AKH-0.66 / III
Biến dòng đo lường Acrel AKH-0.66 / II Liên Hệ
Biến dòng đo lường Acrel AKH-0.66 / II
Biến dòng đo lường Acrel AKH-0.66 / I 40I 100 / (5) A Liên Hệ
Biến dòng đo lường Acrel AKH-0.66 / I 40I 100 / (5) A
Lõi lọc gốm ceramic filter CEMS giám sát khí thải Liên Hệ
Lõi lọc gốm ceramic filter CEMS giám sát khí thải
Cầu chì EATON fuse, BUSSMANN fuse FWP-700A-800A-900A-1000A-1200A 700V Liên Hệ
Cầu chì EATON fuse, BUSSMANN fuse FWP-700A-800A-900A-1000A-1200A 700V
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-350A-400A-450A-500A-600A 700V Liên Hệ
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-350A-400A-450A-500A-600A 700V
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-125A-150A-175A-200A-250A-300A Liên Hệ
Cầu chì BUSSMANN fuse FWP-125A-150A-175A-200A-250A-300A


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH ĐIỆN-VIỄN THÔNG TÂN THÀNH
Trụ sở: Số 243 (số 2/185) Đường Chùa Láng,  tổ 11, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
VPĐD: 37/213 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-Lê Chân-HP
Kinh doanh 1: 0816.861.515
Kinh doanh 2: 0836.861.515
Kinh doanh 3: 0877.971.515
Kinh doanh 4: 0917.971.515
Kinh doanh 5: 0912.969.391
Website: http://tanthanhtech.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: https://vienthongtanthanh.com
Email: kinhdoanhtanthanhhn@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi