Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Rơle bảo vệ dòng điện, Rơle bảo vệ quá tải, Rơle sốc dòng, TSBSS30 Liên Hệ
Rơle bảo vệ dòng điện, Rơle bảo vệ quá tải, Rơle sốc dòng, TSBSS30
Cảm biến nhiệt độ PT100 sensor WZPK, WZPK2 Liên Hệ
Cảm biến nhiệt độ PT100 sensor WZPK, WZPK2
Đồng hồ đo nhiệt độ, Hangzhou Guanshan WTZK-03, WTZK-02 Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ, Hangzhou Guanshan WTZK-03, WTZK-02
Đồng hồ đo nhiệt độ nồi hơi, Hangzhou Guanshan WTZ-280 / WTQ-280 Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ nồi hơi, Hangzhou Guanshan WTZ-280 / WTQ-280
Bộ hiển thị điều khiển nhiệt độ, KEYANG Intelligent Temperature Controller XMTG-8000, XMTG-B8381, XMTG-B8481, XMTG-B8081, XMTG-B8181 Liên Hệ
Bộ hiển thị điều khiển nhiệt độ, KEYANG Intelligent Temperature Controller XMTG-8000, XMTG-B8381, XMTG-B8481, XMTG-B8081, XMTG-B8181
Bộ điều khiển nhiệt độ ,XMT-101 E type ,XMT-101 K type ,XMT-102 PT100 ,XMT-102 CU50, XMT-121 E type, XMT-122 PT100, XMT-121 K type , XMT-122 CU50 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ ,XMT-101 E type ,XMT-101 K type ,XMT-102 PT100 ,XMT-102 CU50, XMT-121 E type, XMT-122 PT100, XMT-121 K type , XMT-122 CU50
Rơle bảo vệ dòng điện, Rơle bảo vệ quá tải, Rơle sốc dòng, Shock Relay for Overload Protection Tsubaki TSBSS05, TSBSS30, TSBSS60,TSBSS100,TSBSS200, TSBSS300 Liên Hệ
Rơle bảo vệ dòng điện, Rơle bảo vệ quá tải, Rơle sốc dòng, Shock Relay for Overload Protection Tsubaki TSBSS05, TSBSS30, TSBSS60,TSBSS100,TSBSS200, TSBSS300
Đồng hồ đo hiển thị số WP / Shangrun / WIDEPLUS WP-C804-01-12-2H2L WP-C804-02-23-2H2L WP-D804-02-23-2J2L WP-C404-01-23-2H2L WP-C404-02-12-2HL WP-C904-01-23-2H2L WP-C804-02-08-2H2L WP-C804-72-23-2H2L WP-C804-01-23-2H2L WP-C804-02-12-2H2L WP- Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số WP / Shangrun / WIDEPLUS WP-C804-01-12-2H2L WP-C804-02-23-2H2L WP-D804-02-23-2J2L WP-C404-01-23-2H2L WP-C404-02-12-2HL WP-C904-01-23-2H2L WP-C804-02-08-2H2L WP-C804-72-23-2H2L WP-C804-01-23-2H2L WP-C804-02-12-2H2L WP-
Đồng hồ đo hiển thị số WP / Shangrun / WIDEPLUS WP-C403 / S403-01 / 02-23-HL-P WP-S403-01-12-HL WP-C403-02-23-HL-P WP-C403-01-23-HL WP-S403-02-23-HL-P WP-C401-02-18-N WP-DS403-01-23-HL WP-Z403-01-09-HL WP-C404-01-23-2H2L Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số WP / Shangrun / WIDEPLUS WP-C403 / S403-01 / 02-23-HL-P WP-S403-01-12-HL WP-C403-02-23-HL-P WP-C403-01-23-HL WP-S403-02-23-HL-P WP-C401-02-18-N WP-DS403-01-23-HL WP-Z403-01-09-HL WP-C404-01-23-2H2L
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-E W COS AC DC HZ-C901 C903 AC power factor, power, frequency, current, voltmeter Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số Changhui SWP-E W COS AC DC HZ-C901 C903 AC power factor, power, frequency, current, voltmeter
Đồng hồ đo hiển thị số SWP-C901 / C903-00 / 01/02 / 81-08 / 09/12 / 23-N / NN / HL / HH-PT Liên Hệ
Đồng hồ đo hiển thị số SWP-C901 / C903-00 / 01/02 / 81-08 / 09/12 / 23-N / NN / HL / HH-PT
Mạch điều khiển kích từ, Excitation controller, SDCS-FEX-32A, 3ADT312400R0002 Liên Hệ
Mạch điều khiển kích từ, Excitation controller, SDCS-FEX-32A, 3ADT312400R0002
Mạch điều khiển Rơle ABB, Central processor unit CPU1, 1MRS050396 Liên Hệ
Mạch điều khiển Rơle ABB, Central processor unit CPU1, 1MRS050396
Mạch rơle bảo vệ ABB SPTU 240 R2 /ABB SPTU240R2, SPTU 240 R1 /ABB SPTU240R1 Liên Hệ
Mạch rơle bảo vệ ABB SPTU 240 R2 /ABB SPTU240R2, SPTU 240 R1 /ABB SPTU240R1
Đồng hồ đo nhiệt độ đa kênh Tianchang Haixiang XTRM-4215 3215, 2215 Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ đa kênh Tianchang Haixiang XTRM-4215 3215, 2215
Đồng hồ đo nhiệt độ đa kênh Anhui Tiankang XTRM-4215AG, XTRM-4210AG Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ đa kênh Anhui Tiankang XTRM-4215AG, XTRM-4210AG
Đồng hồ đo nhiệt độ đa kênh Changhui Instrument SWP-XTRM-R-2-HK  SWP-XTRM-R-3-HK  SWP-XTRM-R-4-HK  SWP-XTRM-R-4-HP  SWP-XTRM-R-3-HP SWP-XTRM-R-2-HP  Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ đa kênh Changhui Instrument SWP-XTRM-R-2-HK  SWP-XTRM-R-3-HK  SWP-XTRM-R-4-HK  SWP-XTRM-R-4-HP  SWP-XTRM-R-3-HP SWP-XTRM-R-2-HP 
Đồng hồ đo nhiệt độ đa kênh NHR-XTRM LED-1 2 3 4-10 15 20 Liên Hệ
Đồng hồ đo nhiệt độ đa kênh NHR-XTRM LED-1 2 3 4-10 15 20
Biến dòng đo lường, Delixi Current Transformer LMZJ1-0.5 0.5 level 5-3.75VA 75/5 100/5 200/5 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Delixi Current Transformer LMZJ1-0.5 0.5 level 5-3.75VA 75/5 100/5 200/5
Biến dòng đo lường, Delixi LMK-0.66 100/150/200/300/400/600 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Delixi LMK-0.66 100/150/200/300/400/600
Đồng hồ đo lưu lượng kiểu chênh áp, LJZ-2 differential pressure flow monitoring Liên Hệ
Đồng hồ đo lưu lượng kiểu chênh áp, LJZ-2 differential pressure flow monitoring
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn DXZ multi-function travel limiter switch 1:78/210/60 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn DXZ multi-function travel limiter switch 1:78/210/60
Bảo vệ chống quá áp,high energy varistor overvoltage protector MYN2-5KJ, MYN2-8KJ, MYN2-10KJ, MYN2-20KJ/450V,470V,680V,1000V Liên Hệ
Bảo vệ chống quá áp,high energy varistor overvoltage protector MYN2-5KJ, MYN2-8KJ, MYN2-10KJ, MYN2-20KJ/450V,470V,680V,1000V
Cầu chì BUSSMANN fuse 170M5808D 170M5809D 170M5810D 170M5811D 170M5812D 170M5813D Liên Hệ
Cầu chì BUSSMANN fuse 170M5808D 170M5809D 170M5810D 170M5811D 170M5812D 170M5813D
Cầu chì Eaton BUSSMANN fuse 170M1564D 170M1565D 170M1566D Liên Hệ
Cầu chì Eaton BUSSMANN fuse 170M1564D 170M1565D 170M1566D
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HZD-B-8B,HZD-B-8T,HZD-B-5,HZD-B-8,HZD-B-4 Liên Hệ
Cảm biến độ rung, integrated vibration transmitter HZD-B-8B,HZD-B-8T,HZD-B-5,HZD-B-8,HZD-B-4
Cảm biến độ rung HZD-B-8B integrated vibration transmitter Liên Hệ
Cảm biến độ rung HZD-B-8B integrated vibration transmitter
Cảm biến nhiệt độ PT100 sensor WZPK-136S, WZPK-336S Liên Hệ
Cảm biến nhiệt độ PT100 sensor WZPK-136S, WZPK-336S
Role thời gian, , Electronic Time Relay SCF-1, SCF-2, SCF-3, SCF-4, SCF-6 110V 220V 380V Liên Hệ
Role thời gian, , Electronic Time Relay SCF-1, SCF-2, SCF-3, SCF-4, SCF-6 110V 220V 380V
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABB TTF300 temperature transmitter HART protocol Liên Hệ
Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ ABB TTF300 temperature transmitter HART protocol
Cảm biến áp suất KYB18 Liên Hệ
Cảm biến áp suất KYB18
Bộ điều khiển nhiệt độ ,XMT/XMTA/XMTD/XMTE/XMTG-6000/7000/8000/9000 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ ,XMT/XMTA/XMTD/XMTE/XMTG-6000/7000/8000/9000
Bộ hiển thị điều khiển áp suất, pressure controller GEFRAN 2500-1-1-0-0-0-1, 2500-1-1-0-0-2-1 Liên Hệ
Bộ hiển thị điều khiển áp suất, pressure controller GEFRAN 2500-1-1-0-0-0-1, 2500-1-1-0-0-2-1
Rơle thứ tự pha, Rơle bảo vệ thấp áp, three-phase phase sequence protection relay, undervoltage phase detection relay ANLY APR-3S Liên Hệ
Rơle thứ tự pha, Rơle bảo vệ thấp áp, three-phase phase sequence protection relay, undervoltage phase detection relay ANLY APR-3S
Rơle nhiệt, ABB thermal relay TA25DU TA42DU TA75DU TA110DU TA200DU Liên Hệ
Rơle nhiệt, ABB thermal relay TA25DU TA42DU TA75DU TA110DU TA200DU
Rơle nhiệt, ABB overload relay TA200DU-90, TA200DU-110, TA200DU-135, TA200DU-150, TA200DU-175, TA200DU-200 Liên Hệ
Rơle nhiệt, ABB overload relay TA200DU-90, TA200DU-110, TA200DU-135, TA200DU-150, TA200DU-175, TA200DU-200
cầu chì sứ, ZHENGRONG RS3-600 600A, 550A, 500A ,450A ,400A, 350A Liên Hệ
cầu chì sứ, ZHENGRONG RS3-600 600A, 550A, 500A ,450A ,400A, 350A
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector motor EOCR-DS3-05S, EOCR-DS3-30S, EOCR-DS3-60S Liên Hệ
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector motor EOCR-DS3-05S, EOCR-DS3-30S, EOCR-DS3-60S
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector EOCR-3E420 Liên Hệ
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector EOCR-3E420
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector EOCR-SSD 05, EOCRSSD-05S Liên Hệ
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector EOCR-SSD 05, EOCRSSD-05S
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector EOCR , EOCR-SS-05S, EOCR-SS-30S, EOCRSS-60S Liên Hệ
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector EOCR , EOCR-SS-05S, EOCR-SS-30S, EOCRSS-60S
Đồng hồ đo công suất M-System,M-SYSTEM multi-function electric meter 53U-1211-AD4 Liên Hệ
Đồng hồ đo công suất M-System,M-SYSTEM multi-function electric meter 53U-1211-AD4
Đồng hồ đo công suất M-System,M-SYSTEM multi-function electric meter 54U-2209-AD4 Liên Hệ
Đồng hồ đo công suất M-System,M-SYSTEM multi-function electric meter 54U-2209-AD4
mạch rơle bảo vệ ABB SPAM 150C SPCJ 4D34-AA Liên Hệ
mạch rơle bảo vệ ABB SPAM 150C SPCJ 4D34-AA


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
Trụ sở công ty: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
Kinh doanh 1: 091.797.1515
Kinh doanh 2: 083.797.1515
Kinh doanh 3: 091.686.1515
Website: http://tanthanhtech.com/
Website: http://vienthongtanthanh.com/
Website: http://tanthanh-automation.com/
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi