Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
Bộ điều khiển nhiệt độ ,XMT/XMTA/XMTD/XMTE/XMTG-6000/7000/8000/9000 Liên Hệ
Bộ điều khiển nhiệt độ ,XMT/XMTA/XMTD/XMTE/XMTG-6000/7000/8000/9000
Bộ hiển thị điều khiển áp suất, pressure controller GEFRAN 2500-1-1-0-0-0-1, 2500-1-1-0-0-2-1 Liên Hệ
Bộ hiển thị điều khiển áp suất, pressure controller GEFRAN 2500-1-1-0-0-0-1, 2500-1-1-0-0-2-1
Rơle thứ tự pha, Rơle bảo vệ thấp áp, three-phase phase sequence protection relay, undervoltage phase detection relay ANLY APR-3S Liên Hệ
Rơle thứ tự pha, Rơle bảo vệ thấp áp, three-phase phase sequence protection relay, undervoltage phase detection relay ANLY APR-3S
Rơle nhiệt, ABB thermal relay TA25DU TA42DU TA75DU TA110DU TA200DU Liên Hệ
Rơle nhiệt, ABB thermal relay TA25DU TA42DU TA75DU TA110DU TA200DU
Rơle nhiệt, ABB overload relay TA200DU-90, TA200DU-110, TA200DU-135, TA200DU-150, TA200DU-175, TA200DU-200 Liên Hệ
Rơle nhiệt, ABB overload relay TA200DU-90, TA200DU-110, TA200DU-135, TA200DU-150, TA200DU-175, TA200DU-200
cầu chì sứ, ZHENGRONG RS3-600 600A, 550A, 500A ,450A ,400A, 350A Liên Hệ
cầu chì sứ, ZHENGRONG RS3-600 600A, 550A, 500A ,450A ,400A, 350A
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector motor EOCR-DS3-05S, EOCR-DS3-30S, EOCR-DS3-60S Liên Hệ
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector motor EOCR-DS3-05S, EOCR-DS3-30S, EOCR-DS3-60S
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector EOCR-3E420 Liên Hệ
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector EOCR-3E420
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector EOCR-SSD 05, EOCRSSD-05S Liên Hệ
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector EOCR-SSD 05, EOCRSSD-05S
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector EOCR , EOCR-SS-05S, EOCR-SS-30S, EOCRSS-60S Liên Hệ
Rơle quá dòng, mất pha, Schneider Motor Protector EOCR , EOCR-SS-05S, EOCR-SS-30S, EOCRSS-60S
Đồng hồ đo công suất M-System,M-SYSTEM multi-function electric meter 53U-1211-AD4 Liên Hệ
Đồng hồ đo công suất M-System,M-SYSTEM multi-function electric meter 53U-1211-AD4
Đồng hồ đo công suất M-System,M-SYSTEM multi-function electric meter 54U-2209-AD4 Liên Hệ
Đồng hồ đo công suất M-System,M-SYSTEM multi-function electric meter 54U-2209-AD4
mạch rơle bảo vệ ABB SPAM 150C SPCJ 4D34-AA Liên Hệ
mạch rơle bảo vệ ABB SPAM 150C SPCJ 4D34-AA
Biến dòng đo lường, current transformer Delixi LMK-0.66 BH-0.66-CT 30I 50/5 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, current transformer Delixi LMK-0.66 BH-0.66-CT 30I 50/5
Biến dòng đo lường, current transformer Delixi LMK-0.66 600/5 Φ40 BH-0.66 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, current transformer Delixi LMK-0.66 600/5 Φ40 BH-0.66
Biến dòng đo lường, current transformer CHINT LMZJ1-0.5 0.5 class 200/5 100/5 30I 200A 100A Liên Hệ
Biến dòng đo lường, current transformer CHINT LMZJ1-0.5 0.5 class 200/5 100/5 30I 200A 100A
Biến dòng đo lường, current transformer CHINT LMZJ1-0.5 1000/5 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, current transformer CHINT LMZJ1-0.5 1000/5
Biến dòng đo lường, current transformer CHINT BH-0.66 60I 400/5 0.5 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, current transformer CHINT BH-0.66 60I 400/5 0.5
Biến dòng đo lường, current transformer CHINT BH-0.66 30I 100/5 50/5 40/5 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, current transformer CHINT BH-0.66 30I 100/5 50/5 40/5
Biến dòng đo lường, current transformer CHINT BH-0.66 100I 2500/5 0.5 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, current transformer CHINT BH-0.66 100I 2500/5 0.5
Điều khiển nhiệt độ, Temperature Switch with Display HYDAC ETS1701-100-000 Liên Hệ
Điều khiển nhiệt độ, Temperature Switch with Display HYDAC ETS1701-100-000
Công tắc áp suất, Electronic Pressure Switch, HYDAC EDS 1791-N-016-000 Liên Hệ
Công tắc áp suất, Electronic Pressure Switch, HYDAC EDS 1791-N-016-000
Đồng hồ báo điện áp, indoor high-voltage live display DXN8D-T/Q Liên Hệ
Đồng hồ báo điện áp, indoor high-voltage live display DXN8D-T/Q
Biến áp đo lường, voltage transformer RZL10 JDZ10-3.6 JDZ10-10 Liên Hệ
Biến áp đo lường, voltage transformer RZL10 JDZ10-3.6 JDZ10-10
Biến áp đo lường, high voltage transformer JDZ-10Q JDZ-10 10000/100 10000/200 10KV Liên Hệ
Biến áp đo lường, high voltage transformer JDZ-10Q JDZ-10 10000/100 10000/200 10KV
Biến dòng đo lường, Current Transformer LZZBJ9-35Q 50-3000/5 35KV Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Current Transformer LZZBJ9-35Q 50-3000/5 35KV
Biến dòng đo lường, outdoor current transformer LZZBJ71-35W LZZBJ71-12W 10-35KV Liên Hệ
Biến dòng đo lường, outdoor current transformer LZZBJ71-35W LZZBJ71-12W 10-35KV
Biến dòng đo lường, High-voltage current transformer LA-10 30-600/5 750-1000/5 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, High-voltage current transformer LA-10 30-600/5 750-1000/5
Biến dòng đo lường, Current Transformer LZZBJ6-10A LZZBJ6-12A 5-600/5 50/5 100/5 Liên Hệ
Biến dòng đo lường, Current Transformer LZZBJ6-10A LZZBJ6-12A 5-600/5 50/5 100/5
Biến dòng đo lường, current transformer LZZBJ9-10, LZZBJ9-10A, LZZBJ9-12, LZZBJ9-10B Liên Hệ
Biến dòng đo lường, current transformer LZZBJ9-10, LZZBJ9-10A, LZZBJ9-12, LZZBJ9-10B
Biến dòng thứ tự không, Zero-sequence current transformer LXZ-120 LXK-150 200/5-500/5 Liên Hệ
Biến dòng thứ tự không, Zero-sequence current transformer LXZ-120 LXK-150 200/5-500/5
Rơle nhiệt, Schneider Thermal Overload Relay LRD05C 06/07/08/10/12/14/16/22/32C Liên Hệ
Rơle nhiệt, Schneider Thermal Overload Relay LRD05C 06/07/08/10/12/14/16/22/32C
Rơle nhiệt, Schneider Thermal Overload Relay LRD3322C 53/55/57/59/61/63/65C Liên Hệ
Rơle nhiệt, Schneider Thermal Overload Relay LRD3322C 53/55/57/59/61/63/65C
cầu chì sứ, Fast Fuse RS3-1000 aR 700A 800A 900A 1000A 1200A AC 500V Liên Hệ
cầu chì sứ, Fast Fuse RS3-1000 aR 700A 800A 900A 1000A 1200A AC 500V
cầu chì sứ, Fast Fuse RS0-600 RSO-600 aR 450A 500A 550A 600A AC 500V Liên Hệ
cầu chì sứ, Fast Fuse RS0-600 RSO-600 aR 450A 500A 550A 600A AC 500V
cầu chì sứ, Fast Fuse RS0 RSO-400 aR 250A 300A 320 350A 400A AC 500V Liên Hệ
cầu chì sứ, Fast Fuse RS0 RSO-400 aR 250A 300A 320 350A 400A AC 500V
cầu chì sứ, Fuse NGTC3 RS34 aR 400A 450A 500A fast fuse 500V-120KA 660V Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGTC3 RS34 aR 400A 450A 500A fast fuse 500V-120KA 660V
cầu chì sứ, Fuse NGTC2 RS33 aR 200A 250A 300A 315A 350A 400A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NGTC2 RS33 aR 200A 250A 300A 315A 350A 400A
cầu chì sứ, Fuse NT00 RT16-00 160A 125A 100A 80A 63A 50 40 32 25 20 16A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse NT00 RT16-00 160A 125A 100A 80A 63A 50 40 32 25 20 16A
cầu chì sứ, Fuse RTO RT0-400 380V-50KA GL 250A 300A 350A 400A 500A 600A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse RTO RT0-400 380V-50KA GL 250A 300A 350A 400A 500A 600A
cầu chì sứ, Fuse RT0-200 380V-50KA 120A 125A 150A 160A 200A GL Liên Hệ
cầu chì sứ, Fuse RT0-200 380V-50KA 120A 125A 150A 160A 200A GL
cầu chì sứ, Positive Melting Fast Fuse RS17 22*58 500V 25A 32A40A 50A63A 80A 100A 125A Liên Hệ
cầu chì sứ, Positive Melting Fast Fuse RS17 22*58 500V 25A 32A40A 50A63A 80A 100A 125A
cầu chì sứ, Fast Fuse RS16 14*51mm 2A4A5A6A10A16A20A25A32A40A50A63A Liên Hệ
cầu chì sứ, Fast Fuse RS16 14*51mm 2A4A5A6A10A16A20A25A32A40A50A63A
cầu chì sứ, RT14RT18 R015 10*38 fuse tube 0.5A1A2A3A4A5A6A8A10A16A20A25A32A Liên Hệ
cầu chì sứ, RT14RT18 R015 10*38 fuse tube 0.5A1A2A3A4A5A6A8A10A16A20A25A32A


TÂN THÀNH CAM KẾT

 • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
 • Giá cả cạnh tranh.
 • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ
CTY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
Trụ sở công ty: Số 189, Nguyễn Văn Linh, P. Kênh Dương, Q, Lê Chân, TP. Hải Phòng
VPGD: Số 165-Thiên Lôi, P Vĩnh Niệm, Q Lê Chân. TP Hải Phòng
VPĐD: Số 191- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
Kinh doanh 1: 091.797.1515
Kinh doanh 2: 083.797.1515
Kinh doanh 3: 091.686.1515
Website: http://tanthanhtech.com/
Website: http://vienthongtanthanh.com/
Website: http://tanthanh-automation.com/
Email: tanthanhdigitech@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi