Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành
cảm biến áp suất AM693-ⅢS Intelligent Pressure Transmitter Liên Hệ
cảm biến áp suất AM693-ⅢS Intelligent Pressure Transmitter
GREYSTONE HTOS outdoor high-precision temperature and humidity sensor HTOSB512E006 Liên Hệ
GREYSTONE HTOS outdoor high-precision temperature and humidity sensor HTOSB512E006
GREYSTONE CMD5B1000 carbon monoxide CO sensor transmitter Liên Hệ
GREYSTONE CMD5B1000 carbon monoxide CO sensor transmitter
Greystone RH200A05C air conditioning air temperature and humidity sensor Liên Hệ
Greystone RH200A05C air conditioning air temperature and humidity sensor
SICK color mark sensor KTS-WB41141142ZZZZ, KTX-WS91141242ZZZZ Liên Hệ
SICK color mark sensor KTS-WB41141142ZZZZ, KTX-WS91141242ZZZZ
R58 Expert R58ECRGB1/Q Banner Liên Hệ
R58 Expert R58ECRGB1/Q Banner
Bộ mã hóa xung, ELCO B50B8-P4AR_100 EB50B8-P4PR_100 EB50B8-C4AR_100 EB50B8-H4PR_100 EB50B8-L5AR_100 EB50B8-H6PR_100 EB50B8-P4AR_200 EB50B8-P4PR_200 EB50B8-C4AR_200 EB50B8-H4PR_200 EB50B8-L5AR_200 EB50B8-H6PR_200 EB50B8-P4AR_300 EB50B8-P4PR_300 EB50B8-C4AR Liên Hệ
Bộ mã hóa xung, ELCO B50B8-P4AR_100 EB50B8-P4PR_100 EB50B8-C4AR_100 EB50B8-H4PR_100 EB50B8-L5AR_100 EB50B8-H6PR_100 EB50B8-P4AR_200 EB50B8-P4PR_200 EB50B8-C4AR_200 EB50B8-H4PR_200 EB50B8-L5AR_200 EB50B8-H6PR_200 EB50B8-P4AR_300 EB50B8-P4PR_300 EB50B8-C4AR
Cảm biến tiệm cận, Baumer IGYX 18N17B3/L/S14L 18P17B3/L/S14L cylindrical metal proximity sensor Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận, Baumer IGYX 18N17B3/L/S14L 18P17B3/L/S14L cylindrical metal proximity sensor
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S, manual LS-LX-Z, automatic SKY-SL-CR, automatic SKY-SL-CS, manual Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S, manual LS-LX-Z, automatic SKY-SL-CR, automatic SKY-SL-CS, manual
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S, manual LS-LX-Z, automatic SKY-SL-CR, automatic SKY-SL-CS, manual Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S, manual LS-LX-Z, automatic SKY-SL-CR, automatic SKY-SL-CS, manual
cảm biến áp suất, pressure sensor BARKSDALE 625H4-16-Z23625T4-16-Z23627H4-16-Z23627T4-16-Z23 Liên Hệ
cảm biến áp suất, pressure sensor BARKSDALE 625H4-16-Z23625T4-16-Z23627H4-16-Z23627T4-16-Z23
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi limit switch LXP1-100-1C, LXP1-100-E, LXP1-120-1C, LXP1-120-1D, LXP1-120-1E, LXP1-120-1G, LXP1-120-1R, LXP1-120-1U, LXP1-120-1V Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi limit switch LXP1-100-1C, LXP1-100-E, LXP1-120-1C, LXP1-120-1D, LXP1-120-1E, LXP1-120-1G, LXP1-120-1R, LXP1-120-1U, LXP1-120-1V
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi fire limiter moving hoist lifting stroke LX44-40, LX44-20, LX44-10 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi fire limiter moving hoist lifting stroke LX44-40, LX44-20, LX44-10
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi stroke switch JLXK1-111, JLXK1-211, JLXK1-311, JLXK1-411, JLXK1-511 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi stroke switch JLXK1-111, JLXK1-211, JLXK1-311, JLXK1-411, JLXK1-511
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi stroke switch micro limit switch LX19-001, LX19-111, LX19-121, LX19-131, LX19-212, LX19-222 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi stroke switch micro limit switch LX19-001, LX19-111, LX19-121, LX19-131, LX19-212, LX19-222
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S manual, LS-LX-Z automatic Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, công tắc an toàn LS-LX-S manual, LS-LX-Z automatic
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX91-12, LX91-21 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX91-12, LX91-21
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX33-11,LX33-12,LX33-21,LX33-22,LX33-31,LX33-32,LX33-41,LX33-42 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX33-11,LX33-12,LX33-21,LX33-22,LX33-31,LX33-32,LX33-41,LX33-42
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX36-82,LX36-84,LX36-88 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX36-82,LX36-84,LX36-88
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX918-11L,LX918-11Z,LX918-11G,LX918-11S,LX918-120 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX918-11L,LX918-11Z,LX918-11G,LX918-11S,LX918-120
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX22-1,LX22-2,LX22-3,LX22-11,LX22-12,LX22-21,LX22-22,LX22-31,LX22-32 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX22-1,LX22-2,LX22-3,LX22-11,LX22-12,LX22-21,LX22-22,LX22-31,LX22-32
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX10-11,LX10-12,LX10-12B,LX10-21,LX10-22,LX10-31,LX10-32 Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn LX10-11,LX10-12,LX10-12B,LX10-21,LX10-22,LX10-31,LX10-32
Công tắc áp suất SMC pressure switch ISG130-030, ISG120-031, ISG190-030, ISG130-031, ISG230-030, ISG221-030, ISG230-031, ISG231-031, ISG221-031, ISG120-030 Liên Hệ
Công tắc áp suất SMC pressure switch ISG130-030, ISG120-031, ISG190-030, ISG130-031, ISG230-030, ISG221-030, ISG230-031, ISG231-031, ISG221-031, ISG120-030
Cảm biến đo mức, HUBA liquid level transmitter 712.9911002210W0 0.6bar Liên Hệ
Cảm biến đo mức, HUBA liquid level transmitter 712.9911002210W0 0.6bar
Cảm biến chênh áp suất, HUBA 604 differential pressure switch 604.9410000500 2000pa Liên Hệ
Cảm biến chênh áp suất, HUBA 604 differential pressure switch 604.9410000500 2000pa
Cảm biến lưu lượng,  HUBA flowmeter 236.611351K Liên Hệ
Cảm biến lưu lượng, HUBA flowmeter 236.611351K
Cảm biến áp suất HUBA Pressure Switch 625.90402 8mbar Liên Hệ
Cảm biến áp suất HUBA Pressure Switch 625.90402 8mbar
Cảm biến áp suất kèm màn hình, HUBA 540 series pressure transmitter analog sensor DC24V Liên Hệ
Cảm biến áp suất kèm màn hình, HUBA 540 series pressure transmitter analog sensor DC24V
Cảm biến áp suất kèm màn hình, HUBA 652 pressure transmitter 652.900100000000 50mbar Liên Hệ
Cảm biến áp suất kèm màn hình, HUBA 652 pressure transmitter 652.900100000000 50mbar
Cảm biến áp suất kèm màn hình, HUBA pressure transmitter 508.931003170 with domestic display, 0-16BAR, 4-20MA Liên Hệ
Cảm biến áp suất kèm màn hình, HUBA pressure transmitter 508.931003170 with domestic display, 0-16BAR, 4-20MA
Cảm biến áp suất, HUBA compact 528 pressure transmitter 528.9300021311, 0-10BAR, 0-10V Liên Hệ
Cảm biến áp suất, HUBA compact 528 pressure transmitter 528.9300021311, 0-10BAR, 0-10V
Cảm biến áp suất, pressure sensor transmitter HUBA 520 series 520.943S033401 Liên Hệ
Cảm biến áp suất, pressure sensor transmitter HUBA 520 series 520.943S033401
Cảm biến áp suất, pressure transmitter pressure sensor HUBA 506 series Liên Hệ
Cảm biến áp suất, pressure transmitter pressure sensor HUBA 506 series
Cảm biến chênh áp suất, differential pressure transmitter HUBA 699 series 699.917226045 Liên Hệ
Cảm biến chênh áp suất, differential pressure transmitter HUBA 699 series 699.917226045
Cảm biến chênh áp suất, HUBA Differential Pressure Transmitter 692.930007161 Liên Hệ
Cảm biến chênh áp suất, HUBA Differential Pressure Transmitter 692.930007161
Cảm biến áp suất, pressure transmitter pressure sensor HUBA 501 series Liên Hệ
Cảm biến áp suất, pressure transmitter pressure sensor HUBA 501 series
Bộ mã hóa xung, ELCO encoder EB100P30-H4CR-1024.6M9100-1000-1024-360 Liên Hệ
Bộ mã hóa xung, ELCO encoder EB100P30-H4CR-1024.6M9100-1000-1024-360
Bộ mã hóa xung, PENON encoder EB100P30-P4PR, EB100P30-P4PR-120, EB100P30-P4PR-360, EB100P30-P4PR-512, EB100P30-P4PR-1024 Liên Hệ
Bộ mã hóa xung, PENON encoder EB100P30-P4PR, EB100P30-P4PR-120, EB100P30-P4PR-360, EB100P30-P4PR-512, EB100P30-P4PR-1024
Bộ mã hóa xung, ELCO encoder EC120P45-H4PR-1024 Liên Hệ
Bộ mã hóa xung, ELCO encoder EC120P45-H4PR-1024
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi limit travel switch LXK3-20S/T, LXK3-20S/B, LXK3-20S/D, LXK3-20S/L ,LXK3-20S/H1, LXK3-20S/J, LXK3-20S/W, LXK3-20S/Z, LXK3-20H/B, LXK3-20H/ Liên Hệ
Công tắc hành trình, công tắc giới hạn, Delixi limit travel switch LXK3-20S/T, LXK3-20S/B, LXK3-20S/D, LXK3-20S/L ,LXK3-20S/H1, LXK3-20S/J, LXK3-20S/W, LXK3-20S/Z, LXK3-20H/B, LXK3-20H/
Cảm biến áp suât HYDAC pressure sensor EDS3448-5-0160-000;EDS3448-5-040-000 Liên Hệ
Cảm biến áp suât HYDAC pressure sensor EDS3448-5-0160-000;EDS3448-5-040-000
Cảm biến áp suât HYDAC pressure sensor HDA4744-A-016-000; HDA4745-A-400-000 Liên Hệ
Cảm biến áp suât HYDAC pressure sensor HDA4744-A-016-000; HDA4745-A-400-000
Cảm biến tiệm cận  Balluff BES 516-300-S321-NEX-S4-D high pressure proximity switch Liên Hệ
Cảm biến tiệm cận Balluff BES 516-300-S321-NEX-S4-D high pressure proximity switch
Công tắc lưu lượng, IFM SI5000 SI5002 SI5004 SI5006 SI5010 SI5011 Liên Hệ
Công tắc lưu lượng, IFM SI5000 SI5002 SI5004 SI5006 SI5010 SI5011


TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

Thông Tin Công Ty

Đã thông báo

 


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
-------------------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
Kinh doanh 1 : 0816.861.515
Kinh doanh 2 : 0836.861.515
Kinh doanh 3 : 0926.511.515
Kinh doanh 4 : 0916.861.515
Kinh doanh 5 : 0888.868.515
Kinh doanh 6 : 0917.971.515
Website: http://tanthanh-automation.com
Website: http://thietbitudongtanthanh.com
Website: http://diencongnghieptanthanh.com
Email: tthkinhdoanh@gmail.com
Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

  • Kết nối với chúng tôi