Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

Biến tần ENC Easy Energy Inverter EN600 0.75/1.5/2.2/3.7/5.5/7.5KW three-phase 380V EN500

 • Đăng ngày 07-01-2024 01:10:54 PM - 83 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S005038
 • EN600-4T0007G/0015P 0.75KW
  EN600-4T0015G/0022P 1.5KW
  EN600-4T0022G/0037P 2.2KW
  EN600-4T0037G/0055P3.7KW
  EN600-4T0055G/0075P 5.5KW
  EN600-4T0075G/0110P 7.5KW
  EN600-4T0110G/0150P 11KW
  EN600-4T0150G/0185P 15KW
  EN600-4T0185G/0220P 18.5KW
  EN600-4T0220G/0300P 22KW
  EN600-4T0300G/0370P 30KW
  EN600-4T0370G/0450P 37KW
  EN600-4T0450G/0550P 45KW
  EN600-4T0550G/0750P 55KW
  EN600-4T0750G0900P 75KW
  EN600-4T0900G1100P 90KW
  EN600-4T1100G1320P 110KW
  EN600 panel
  EN600 panel extension cable
  EN500-4T0007G/0015P 0.75KW
  EN500-4T0015G/0022P 1.5KW
  EN500-4T0022G/0037P 2.2KW
  EN500-4T0037G/0055P3.7KW
  EN500-4T0055G/0075P 5.5KW
  EN500-4T0075G/0110P 7.5KW
  EN500-4T0110G/0150P 11KW
  EN500-4T0150G/0185P 15KW
  EN500-4T0185G/0220P 18.5KW
  EN500-4T0220G/0300P 22KW
  EN500-4T0300G/0370P 30KW
  EN500-4T0370G/0450P 37KW
  EN500-4T0450G/0550P 45KW
  EN500-4T0550G/0750P 55KW
  EN500-4T0750G1100P 75KW
  EN500-4T0900G1100P 90KW
  EN500-4T1100G1320P 110KW
  EN500 panel

  Tình trạng sản phẩm:


  EN600-4T0007G/0015P 0.75KW
  EN600-4T0015G/0022P 1.5KW
  EN600-4T0022G/0037P 2.2KW
  EN600-4T0037G/0055P3.7KW
  EN600-4T0055G/0075P 5.5KW
  EN600-4T0075G/0110P 7.5KW
  EN600-4T0110G/0150P 11KW
  EN600-4T0150G/0185P 15KW
  EN600-4T0185G/0220P 18.5KW
  EN600-4T0220G/0300P 22KW
  EN600-4T0300G/0370P 30KW
  EN600-4T0370G/0450P 37KW
  EN600-4T0450G/0550P 45KW
  EN600-4T0550G/0750P 55KW
  EN600-4T0750G0900P 75KW
  EN600-4T0900G1100P 90KW
  EN600-4T1100G1320P 110KW
  EN600 panel
  EN600 panel extension cable
  EN500-4T0007G/0015P 0.75KW
  EN500-4T0015G/0022P 1.5KW
  EN500-4T0022G/0037P 2.2KW
  EN500-4T0037G/0055P3.7KW
  EN500-4T0055G/0075P 5.5KW
  EN500-4T0075G/0110P 7.5KW
  EN500-4T0110G/0150P 11KW
  EN500-4T0150G/0185P 15KW
  EN500-4T0185G/0220P 18.5KW
  EN500-4T0220G/0300P 22KW
  EN500-4T0300G/0370P 30KW
  EN500-4T0370G/0450P 37KW
  EN500-4T0450G/0550P 45KW
  EN500-4T0550G/0750P 55KW
  EN500-4T0750G1100P 75KW
  EN500-4T0900G1100P 90KW
  EN500-4T1100G1320P 110KW
  EN500 panel
       

   

  Biến tần People's inverter SPD980-0.75kw SPD980-1.5kw SPD980-2.2kw SPD980-3kw SPD980-4kw SPD980-5.5kw SPD980-7.5kw SPD980-11kw SPD998-15kw SPD998-18.5kw SPD998-22kw SPD99 8-30kw SPD998-37kw SPD998- S PD998-315kw SPD998-355kw SPD998-400kw SPD998-450kw
  Biến tần People's inverter SPD980-0.75kw SPD980-1.5kw SPD980-2.2kw SPD980-3kw SPD980-4kw SPD980-5.5kw SPD980-7.5kw SPD980-11kw SPD998-15kw SPD998-18.5kw SPD998-22kw SPD99 8-30kw SPD998-37kw SPD998- S PD998-315kw SPD998-355kw SPD998-400kw SPD998-450kw Liên hệ
  Biến tần CHZIRI ZVF300-G0R7S2S (0.75KW/220V) ZVF300-G1R5S2S (1.5KW/220V) ZVF300-G2R2S2S (2.2KW/220V) ZVF300H-G0R7T4 (0.75KW/380V) ZVF300H-G1R5T4(1.5KW/380V) ZVF300H-G2R2T4(2.2K
  Biến tần CHZIRI ZVF300-G0R7S2S (0.75KW/220V) ZVF300-G1R5S2S (1.5KW/220V) ZVF300-G2R2S2S (2.2KW/220V) ZVF300H-G0R7T4 (0.75KW/380V) ZVF300H-G1R5T4(1.5KW/380V) ZVF300H-G2R2T4(2.2K Liên hệ
  Biến tần powtech PT300-0R7G/1R5P-3B PT300-1R5G/2R2P-3B PT300-2R2G/3R0P-3B PT300-004G-3B PT300-5R5G/7R5P-3B PT300-7R5G-3B PT300-011G/015P-3B PT300-015G/018P-3B PT300-018G/022P-3B PT300-022G/030P-3 PT3
  Biến tần powtech PT300-0R7G/1R5P-3B PT300-1R5G/2R2P-3B PT300-2R2G/3R0P-3B PT300-004G-3B PT300-5R5G/7R5P-3B PT300-7R5G-3B PT300-011G/015P-3B PT300-015G/018P-3B PT300-018G/022P-3B PT300-022G/030P-3 PT3 Liên hệ
  Biến tần powtran inverter PI9230 011G3 PI9230 015F3 PI9230 015G3 PI9230 018F3 PI9230 018G3 PI9230 022F3 PI9230 022G3 PI9230 030F3 PI9230 030G3 PI9230 037F3 PI9230 037G3 PI9230 045F3 PI9230 045G3
  Biến tần powtran inverter PI9230 011G3 PI9230 015F3 PI9230 015G3 PI9230 018F3 PI9230 018G3 PI9230 022F3 PI9230 022G3 PI9230 030F3 PI9230 030G3 PI9230 037F3 PI9230 037G3 PI9230 045F3 PI9230 045G3 Liên hệ
  Biến tần powtran inverter PI500 0R7G3 PI500 1R5G3 PI500 2R2G3 PI500 004G3 PI500 5R5G3 PI500 7R5G3
  Biến tần powtran inverter PI500 0R7G3 PI500 1R5G3 PI500 2R2G3 PI500 004G3 PI500 5R5G3 PI500 7R5G3 Liên hệ
  Nguồn phanh SINEE braking unit BR100-045-3 domestic 18.5KW/22KW/30KW/37KW/45KW/55KW/75KW/93KW/110KW/132KW
  Nguồn phanh SINEE braking unit BR100-045-3 domestic 18.5KW/22KW/30KW/37KW/45KW/55KW/75KW/93KW/110KW/132KW Liên hệ
  Biến tần SINEE frequency converter A90-2T2R8B(0.4KW) A90-2T4R8B(0.75KW) A90-2T8R0B(1.5KW) A90-2T010B(2.2KW) A90-4T1R5B(0.4KW) A90-4T2R5B(0.75KW) A90-4T4R2B(1.5KW) A90-4T5R6B(2.2KW) A90-4T9R4B(4KW
  Biến tần SINEE frequency converter A90-2T2R8B(0.4KW) A90-2T4R8B(0.75KW) A90-2T8R0B(1.5KW) A90-2T010B(2.2KW) A90-4T1R5B(0.4KW) A90-4T2R5B(0.75KW) A90-4T4R2B(1.5KW) A90-4T5R6B(2.2KW) A90-4T9R4B(4KW Liên hệ
  Biến tần SINEE frequency converter EM303B-0R7G/1R1P-3B EM303B-1R5G/2R2P-3B EM303B-2R2G/3R0P-3B EM303B-4R0G/5R5P-3B EM303B-5R5G/7R5P-3B EM303B-7R5G/9R0P-3B EM303B-011G/015P-3B EM303B-015G/018P-3B EM30
  Biến tần SINEE frequency converter EM303B-0R7G/1R1P-3B EM303B-1R5G/2R2P-3B EM303B-2R2G/3R0P-3B EM303B-4R0G/5R5P-3B EM303B-5R5G/7R5P-3B EM303B-7R5G/9R0P-3B EM303B-011G/015P-3B EM303B-015G/018P-3B EM30 Liên hệ
  Biến tần SINEE frequency converter EM100-0R4-1B EM100-0R7-1B EM100-1R5-1B EM100-2R2-1B EM100-0R7-3B EM100-1R5-3B EM100-2R2-3B EM100-4R0-3B EM100-5R5-3B EM100-7R5-3B EM100-011-3B EM100-015-3B
  Biến tần SINEE frequency converter EM100-0R4-1B EM100-0R7-1B EM100-1R5-1B EM100-2R2-1B EM100-0R7-3B EM100-1R5-3B EM100-2R2-3B EM100-4R0-3B EM100-5R5-3B EM100-7R5-3B EM100-011-3B EM100-015-3B Liên hệ
  Biến tần Yaskawa frequency converter GA700CIPR-GA70B4005 007ABBA-AAAAAA1.5 2.2 3KW
  Biến tần Yaskawa frequency converter GA700CIPR-GA70B4005 007ABBA-AAAAAA1.5 2.2 3KW Liên hệ
  Biến tần ADLEEPOWER AS2-104D 0.4KW AS2-107D 0.75KW AS2-115D 1.5KW AS2-122D 2.2KW AS2-104DR 0.4KW AS2-107DR 0.75KW AS2-115DR 1.5KW AS2-122DR 2.2KW AS2-104 0.4KW AS2-107 0.75KW AS2-115 1.5KW AS2-122 2.2KW AS2-104R 0.4KW AS2-107R 0.75KW AS2-115R 1.5KW AS2-12
  Biến tần ADLEEPOWER AS2-104D 0.4KW AS2-107D 0.75KW AS2-115D 1.5KW AS2-122D 2.2KW AS2-104DR 0.4KW AS2-107DR 0.75KW AS2-115DR 1.5KW AS2-122DR 2.2KW AS2-104 0.4KW AS2-107 0.75KW AS2-115 1.5KW AS2-122 2.2KW AS2-104R 0.4KW AS2-107R 0.75KW AS2-115R 1.5KW AS2-12 Liên hệ
  Biến tần AB 25B-D024N104 25B-D6PON114 25B-D017N114 25B-D2P3N114 25B-D2P3N168 25B-D030N114 25B-E3P0N104 22C-D030N103
  Biến tần AB 25B-D024N104 25B-D6PON114 25B-D017N114 25B-D2P3N114 25B-D2P3N168 25B-D030N114 25B-E3P0N104 22C-D030N103 Liên hệ

   


  TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  -------------------------------
  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TTH
  Trụ sở: số 124 ngõ 79 Yên Hoà-Cầu giấy-HN
  Kinh doanh 1 : 0816.861.515
  Kinh doanh 2 : 0836.861.515
  Kinh doanh 3 : 0926.511.515
  Kinh doanh 4 : 0916.861.515
  Kinh doanh 5 : 0888.868.515
  Kinh doanh 6 : 0917.971.515
  Website: http://tanthanh-automation.com
  Website: http://thietbitudongtanthanh.com
  Website: http://diencongnghieptanthanh.com
  Email: tthkinhdoanh@gmail.com
  Email: tthkinhdoanh01@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi