Công ty TNHH công nghệ số Tân Thành

van thủy lực, Huade plate type one-way throttle valve DRVP20-1-10B DRVP30-1-10B DRVP25-1-10B DRVP40-1-10B

 • Đăng ngày 04-07-2020 08:13:33 PM - 126 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: DRVP20-1-10B DRVP30-1-10B DRVP25-1-10B DRVP40-1-10B

 • Tình trạng sản phẩm:


  • Beijing Huade Electro-hydraulic directional valve 4WEH10G20B/6EG24NETZ5L 4WEH10H20B/6EW220
  • Beijing Huade 4WEH32G50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH32H50B/6EG24NETZ5L
   Beijing Huade 4WEH16M50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic directional valve 4WEH16M50B/6EW220
   Beijing Huade 4WEH16E50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic directional valve 4WEH16E50B/6EW220
   Beijing Huade 4WEH16J50B/6EG24ETNZ5L electro-hydraulic directional valve 4WEH16E50B/6EW220
  • 4WEH25H50B/6EG24NETZ5LP4.5 Beijing Huade 4WEH25U50B/6EG24NETZ5L
  • Huade electro-hydraulic directional valve 4WEH10C20B/6EG24NETZ5L 4WEH10EA20B/6EG24NETZ5L
  • Huade 4WEH32E50B/6EG24N9ETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH32J50B/6EG24N9ETZ5L
  • 4WEH25H50B/6EG24NETZ5L Huade hydraulic electro-hydraulic directional valve 4WEH25H50B/6EW220-50
   4WEH10HD40B/OFEG24NETZ5L Huade hydraulic electro-hydraulic directional valve
   4WEH25J50B/6CG24NETZ5L Beijing Huade 4WEH25E50B/6CG24NETZ5L 6EW220
   Huade 4WEH16H50B/6EG24ETNZ5L/P4.5 electro-hydraulic directional valve 4WEH16H50B/6EW220
   Beijing Huade 4WEH16L50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic directional valve 4WEH16R50B/6EW220
  • 4WEH25G50B/6EG24NETZ5LP4.5 Beijing Huade 4WEH25G50B/6CW220-50N9ETZ5
  • 4WEH25D50B/6EG24NETZ5L Beijing Huade 4WEH25Y50B/6EG24NETZ5L 25C
   Huade electro-hydraulic directional valve 4WEH10J20B/6EG24NETZ5L 4WEH10E20B/6EG24NETZ5L
  • Huade 4WEH32E50B/6EG24N9ETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH32J50B/6EG24N9ETZ5L
   Huade hydraulic 4WEH16E50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH16E50B/6EW220NETZ5L
  • 4WEH25G50B/6EG24NETZ5L Huade hydraulic electro-hydraulic directional valve 4WEH25G50B/6EW220-50
  • Huade hydraulic 4WEH16J50B/6EG24NETZ5L 4WEH16E50B/6EW220 16D electro-hydraulic valve
  • 4WEH25E50B/6EG24NETZ5L Beijing Huade 4WEH25E50B/6EW220-50N9ETZ5L
  • Huade hydraulic 4WEH16G50B/6EG24NETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH16G50B/6EW220
   Huade hydraulic 4WEH16J50B/6EW220-50N9ETZ5L electro-hydraulic valve 4WEH16HD50B/OF6EG24
   4WEH10E20B/6EG24NETZ5L Huade hydraulic electro-hydraulic directional valve

  • Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE 4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE S10P1.0B
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE Z1S10P1-30B
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/80W220-50NZ51.
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE  Z2FS16-30B/S2
   Van thủy lực HUADE  Z2S16-1-50B
   Van thủy lực HUADE  DR20-1-30B/315Y
   Van thủy lực HUADE  DBW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE  DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6AW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  S10P1.0B/
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE Z2S10-30B
   Van thủy lực HUADE Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/ ,Z2S10-3-30B
   Van thủy lực HUADE Z1S10P1-30B/
   Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L”””
   Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/200U6AW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE S10P1.0B/
   Van thủy lực HUADE 4WE10D30B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10J30B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/OFCG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6J60B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WEH16D50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6SG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE DAW20A-1-30B/80W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE DB10-1-50B/200
   Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/200U6W220-50Z5L
   Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/3156CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE DBW10B-1-30B/100UG24NZ5L
   Van thủy lực HUADE DBW10B-1-30B/315G24NZ5L
   Van thủy lực HUADE DBW10B-1-50B/3156CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE DR20-1-30B/315YM
   Van thủy lực HUADE DRE20-30B/100YM
   Van thủy lực HUADE HD-4WE6J60/SG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE S10P1.0B/
   Van thủy lực HUADE S20P2.0B/
   Van thủy lực HUADE Z1S10P1-30B/
   Van thủy lực HUADE Z1S16P1-30B/ CAN’T SUPPLY
   Van thủy lực HUADE Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE Z2FS16-30B/S2
   Van thủy lực HUADE Z2FS6-2-40B/2QV or Z2FS6-3-40B/2QV or Z2FS6-5-40B/2QV or Z2FS6-7-
   Van thủy lực HUADE Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/ or Z2S10-3-30B/ or Z2S10-4-30B/
   Van thủy lực HUADE Z2S16-1-50B/
   Van thủy lực HUADE Z2S16-30B/
   Van thủy lực HUADE Z2S6-2-60B/
   Van thủy lực HUADE ZDR10DP1-40B/150YM
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D30B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10J30B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6D61B/OFCG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE6J60B/CG24N9K4
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH16D50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6SG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE  DAW20A-1-30B/80W220-50Z5L
   Van thủy lực HUADE  DB10-1-50B/200
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/2006UW220-50Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/OFCG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10V31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5LB10
   Van thủy lực HUADE  Z2DB6VD-2-40B/100
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE  Z2FS6-30B
   Van thủy lực HUADE  ZDR10DP1-40B/75YM
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-30B/100UG24NZ5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/100U6CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/100U6CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-2-50B/3156CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE  Z2FS6-30B
   Van thủy lực HUADE  ZDR10DP1-40B/150YM
   Van thủy lực HUADE  Z2S6-2-40B
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS16-30B/S2
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  S10P1.0B
   Van thủy lực HUADE  AJS-32Hz/M60-2
   Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  Z2S10-30B
   Van thủy lực HUADE  Z1S10P1-30B
   Van thủy lực HUADE DYJ-03-P-14-70
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  DBW20A-1-30B/80W220-50NZ51
   Van thủy lực HUADE DBW20A-1-30B/100W220-50NZ5L
   Van thủy lực HUADE DBW10A-1-50B/200UW220-50N9Z5L.
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/200U6CW220-50N9Z5L”
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10E31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WEH10J50B/6EG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS16-30B/S2
   Van thủy lực HUADE  DBW10A-1-50B/315
   Van thủy lực HUADE  Huade z2s10A-20c
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20C
   Van thủy lực HUADE ZDB10VA-2-40B/200
   Van thủy lực HUADE 4WE6J61B CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE 4WE10J31B CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS16-30C/S2
   Van thủy lực HUADE Z2S6-40C
   Van thủy lực HUADE 4WEH16J50B/6EG24NETZ5L
   Van thủy lực HUADE Z2FS6-30B/S2
   Van thủy lực HUADE  S10P1.0B
   Van thủy lực HUADE  AJS-32HZ/M60x2
   Van thủy lực HUADE  4WE10J31B/CW220-50N9Z5Ls
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L=
   Van thủy lực HUADE  Z2S10-30B
   Van thủy lực HUADE  Z2S10-1-30B/ or Z2S10-2-30B/Z2S10-3-30B
   Van thủy lực HUADE  Z1S10P1-30B
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B
   Van thủy lực HUADE  DYJ-03-P-14-70
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6E61B/CG24N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  4WE6J61B/CW220-50N9Z5L
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE  4WEH16J50B/6EW220-50NETZ5L
   Van thủy lực HUADE  Z2FS10-20B/
   Van thủy lực HUADE  4WE10D31B/CW220-50N9Z5L
       

   

  Mạch điều khiển van, proportional controller, proportional amplification board VT-PF-D24-A2-P VT-PF-D24-A1-V VT-PF-D24-A3-V VT-PF-D24-A1-A VT-PF-D24-A2-V VT-PF-D24-A2-A VT-PF-D24-A1-P VT-PF-D24-A3-P VT-PF-D24-A3-A
  Mạch điều khiển van, proportional controller, proportional amplification board VT-PF-D24-A2-P VT-PF-D24-A1-V VT-PF-D24-A3-V VT-PF-D24-A1-A VT-PF-D24-A2-V VT-PF-D24-A2-A VT-PF-D24-A1-P VT-PF-D24-A3-P VT-PF-D24-A3-A Liên hệ
  van thủy lực, Huade proportional relief valve pressure reducing valve DBE10 DREM30 DBE20 DREM10 DRE10 DBE30 DRE30 DBEM20 DBEM30 DRE20 DREM20 DBEM10
  van thủy lực, Huade proportional relief valve pressure reducing valve DBE10 DREM30 DBE20 DREM10 DRE10 DBE30 DRE30 DBEM20 DBEM30 DRE20 DREM20 DBEM10 Liên hệ
  Rơle áp suất, Pressure relay HED40P15B/350Z14L24S Huade HED40P15B/350Z14L220S 100
  Rơle áp suất, Pressure relay HED40P15B/350Z14L24S Huade HED40P15B/350Z14L220S 100 Liên hệ
  van thủy lực, Huade hydraulic pilot unloading valve DA10-1-30B/315 DA20-2-30B/80 DA30-2-30B/
  van thủy lực, Huade hydraulic pilot unloading valve DA10-1-30B/315 DA20-2-30B/80 DA30-2-30B/ Liên hệ
  van thủy lực, pressure reducing valve DR10-1-30B/315YM DR10-2-30B/100Y DR10-30B/210
  van thủy lực, pressure reducing valve DR10-1-30B/315YM DR10-2-30B/100Y DR10-30B/210 Liên hệ
  van thủy lực, Huade Pressure Reducing Valve ZDR6DP2-30B 75YM ZDR6DP1 150YM 210YM ZDR6DA 25YM
  van thủy lực, Huade Pressure Reducing Valve ZDR6DP2-30B 75YM ZDR6DP1 150YM 210YM ZDR6DA 25YM Liên hệ
  van thủy lực, Huade pilot relief valve DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315
  van thủy lực, Huade pilot relief valve DB10-1-50B/200 DB10-1-50B/315 DB20-1-50B/315 DB30-1-50B/315 DB10-1-30B/315 DB20-1-30B/315 DB30-1-30B/315 Liên hệ
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDH6G DBDH10G DBDH20G
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDH6G DBDH10G DBDH20G Liên hệ
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDS10P10B/315 DBDS20P10B/315 DBDS6P10B/315
  van thủy lực, Huade direct-acting relief valve DBDS10P10B/315 DBDS20P10B/315 DBDS6P10B/315 Liên hệ
  Van tay, Huade 4WMM6H50B/F 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6H50B/ 4WMM6J50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6J50B/F
  Van tay, Huade 4WMM6H50B/F 4WMM6E50B/ 4WMM6E50B/F 4WMM6G50B/ 4WMM6H50B/ 4WMM6J50B/ 4WMM6G50B/F 4WMM6J50B/F Liên hệ
  Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4
  Van điện từ, van thủy lực, M-3SED6CK10B/350CG24N9Z5L M-3SED6CK10B/350GW220N9Z5L M-3SED6CK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9K4 M-3SED6UK10B/350CG24N9Z5L TF-M-3SED6UK1X/350CG24N9K4 Liên hệ
  van thủy lực, Huade check valve Z2S10A-30B Z2S10-30B Z2S10B-30B
  van thủy lực, Huade check valve Z2S10A-30B Z2S10-30B Z2S10B-30B Liên hệ

   


  TÂN THÀNH CAM KẾT

  • Sản phẩm, hàng hóa chính hãng.
  • Giá cả cạnh tranh.
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm.

  Thông Tin Công Ty

  Đã thông báo

   


  THÔNG TIN LIÊN HỆ
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TÂN THÀNH [Bản đồ]
  Trụ sở: Số 37/213, Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng
  VPĐD: Số 185- P Chùa Láng. Q Đống Đa. TP Hà Nội
  Tel: 0225.8830.305  Fax: 0225.8830.305
  Hot line: 
  Kinh doanh 1: ‪0917.971.515
  Kinh doanh 2: ‪0912.969.391
  Website: diencongnghieptanthanh.com
  Website: tanthanh-automation.com
  Website: thietbitudongtanthanh.com
  email: tanthanhdigitech@gmail.com - kinhdoanhtanthanhhp@gmail.com

 • Kết nối với chúng tôi